roodbruine zandsteen » Brownstone-tijdschrift » Economie » Intellectuele moed is even essentieel als zeldzaam

Intellectuele moed is even essentieel als zeldzaam

DELEN | AFDRUKKEN | E-MAIL

Deze twee jaren voelden aan als de 'slechtste tijden', in de woorden van Dickens, maar de 20e eeuw kende andere verschrikkelijke tijden. Na de Grote Oorlog leidde de politieke en economische instabiliteit in Europa tot totalitaire ideologieën die de beschaving zelf fundamenteel bedreigden. 

Niet iedereen zag het aankomen, maar een intellectueel die het deed was Ludwig von Mises (1881-1973). 

Terwijl zijn vrienden en collega's zich bezighielden met verschillende vormen van socialistische en fascistische ideologie, en het liberalisme als klassiek begrepen resoluut verwierpen, stuurde hij waarschuwingsschoten in een boek uit 1919, een essay uit 1920 dat de academische wereld op zijn kop zette, en een boek uit 1922 dat de zaak vrij goed regelde. . 

De verhandeling uit 1922 was: Socialisme. Het ging 'viraal', zoals ze tegenwoordig zeggen. Het was een verwoestende ondergang van elke denkbare vorm van socialistische ideologie, inclusief die welke later bekend stond als nationaal-socialisme. Het begint met een robuuste theorie van sociale samenwerking en eindigt met een waarschuwing dat zodra de dictators beseffen dat hun plannen mislukken, ze zich zullen wenden tot puur destructieve bezigheden, zowel om hun gezicht te redden als om wraak te nemen op de sociale orde die hun genialiteit weerstond. 

FA Hayek schrijft dat het dit boek was dat hem van zijn illusie schudde dat intellectuelen, gesteund door de macht van de staat, de wereld in een soort utopische staat van volmaakte gelijkheid, heiligheid, efficiëntie, culturele homogeniteit of wat dan ook van iemands onbeperkte visie zou kunnen drijven zijn. Hij bewees dat socialistische ideologie een totalitaire intellectuele illusie was die probeerde de wereld te herstructureren in vormen die dat niet konden zijn, gezien de realiteit en beperkingen van de wereld zoals wij die kennen. 

Tegen het einde van het boek schrijft Mises een paragraaf die overweldigend is in zijn retorische kracht. Als je de passage echter leest in tijden van vrede en voorspoed, klinkt het weliswaar overdreven, hyperbolisch, misschien bedoeld om zinloze paniek op te wekken. Als we het echter herlezen in het licht van lockdowns, vaccinmandaten en de hele catastrofale jaren van 2020-21, krijgt het een andere cast. Het lijkt inderdaad vooruitziend en overtuigend. 

Ik bied hier de hele passage aan. Ik volg met een gedetailleerd commentaar en verdediging. 

Iedereen draagt ​​een deel van de samenleving op zijn schouders; niemand wordt door anderen van zijn deel van de verantwoordelijkheid ontheven. En niemand kan een veilige weg voor zichzelf vinden als de samenleving op weg is naar vernietiging. Daarom moet iedereen, in zijn eigen belang, zich krachtig in de intellectuele strijd storten. Niemand kan onbezorgd aan de kant blijven staan: het belang van iedereen hangt af van het resultaat. Of hij nu kiest of niet, ieder mens wordt meegesleurd in de grote historische strijd, de beslissende strijd waarin ons tijdperk ons ​​heeft gestort. ~ Ludwig von Mises 

Het is nog beter en schokkender als je het hardop leest, en leest in het licht van de tijd waarin we leven. Laten we deze verklaring zin voor zin bekijken. 

“Iedereen draagt ​​een deel van de samenleving op zijn schouders”, schrijft Mises. Zo'n bewering zou op het eerste gezicht in strijd kunnen zijn met het individualisme - zeker in het afwijzen van wat men 'atomistisch individualisme' zou kunnen noemen. Mises' overtuiging dat we allemaal delen in de last van de beschaving is deels empirisch en deels moreel. Zijn centrale inzicht in zijn boek, net als in het boek van Adam Smith 150 jaar eerder, betreft wat economen de 'arbeidsverdeling' noemden, die Mises liever herverbeeldde als de wet van associatie: de materiële productiviteit in de samenleving wordt verhoogd naarmate mensen van alle soorten werken samen door middel van handel en uitwisseling. 

Het heeft een technische definitie, maar de esthetiek is krachtiger: het betekent wederzijdse afhankelijkheid van iedereen van iedereen, en dus de mogelijke opname van elke menselijke persoon in de structuur van de marktmaatschappij. We komen alleen vooruit door te focussen en te specialiseren en dat kan alleen door afhankelijk te zijn van de vaardigheden en talenten van anderen. Alleen kunnen we niets anders doen dan wegkwijnen in armoede, kruipend in de modder om onszelf te voeden. Samen kunnen we hele werelden bouwen die de bevolking emanciperen van de natuurtoestand. 

Aan wie is de samenleving dankbaarheid verschuldigd? Geen heersende klasse. Zelfs geen grote uitvinders of afzonderlijke bedrijven. De pure markt minus interventie leidt niet tot groeiende oligarchische controle - concurrentie, ontdekking en niet-aflatende veranderingen in vraag en aanbod voorkomen dat - maar verdeelt eerder de last van en krediet voor productiviteit over alle sectoren van de samenleving. Iedereen is iedereen dankbaar omdat ons persoonlijk welzijn afhankelijk is van de bijdragen van iedereen in het grote project - misschien niet openlijk maar onbewust, impliciet en systematisch. 

Door dit netwerk van samenwerking zijn u en ik net zo afhankelijk van Tim Cook als wij van de zeepmakers, de visverkopers, de technici die auto's en bruggen repareren, de mensen die machines bouwen en repareren, de vrachtwagenchauffeurs die de apotheken houden bevoorraad met therapieën, de marketeers, de boekhouders, de effectenhandelaren en de mensen die gespecialiseerd zijn in het maken van muziek, schilderen en dansen. Op een opmerkelijke manier – en op manieren die niet iedereen waardeert en eigenlijk onmogelijk volledig te waarderen is – breidt de markteconomie en de daaruit voortvloeiende welvaart het netwerk van wederzijdse verplichtingen steeds verder uit. 

Je daarvan bewust worden is een intellectuele verplichting en impliceert een last van dankbaarheid die we moeten nakomen. Dit gevoel van dankbaarheid wordt gevoed door ons besef dat geen mens een eiland is. 

Mises besluit de openingszin die van het "is" naar het "zou" gaat: "niemand wordt door anderen van zijn deel van de verantwoordelijkheid ontheven." Er kan geen uitbesteding zijn van onze morele verantwoordelijkheid, niet aan de staat, niet aan een arbeidersklasse, heersende klasse of priesterklasse. Het verdedigen van het systeem waarvan we allemaal profiteren, is de plicht van elke levende persoon - elke verlichte persoon die zich bewust wordt van de waarheid dat de samenleving alleen goed functioneert als iedereen is opgenomen in de matrix van eigendom, keuze, uitwisseling en gelijkheid in vrijheid. 

Mises' volgende zin volgt: "En niemand kan een veilige weg voor zichzelf vinden als de samenleving op weg is naar vernietiging." Geen veilige plekken in een crisis. Vernietig de markt, vernietig de normale werking van de sociale orde, en je bedreigt alles wat belangrijk is voor ons materieel welzijn. Je vernietigt het leven en welzijn. Je verplettert het vermogen van mensen om voor zichzelf te zorgen, ieders gevoel van eigenwaarde, toegang tot voedsel en huisvesting en gezondheidszorg, en het hele idee van materiële vooruitgang. Je reduceert het leven tot levensonderhoud en dienstbaarheid. De wereld wordt Hobbesiaans: eenzaam, arm, gemeen, bruut en kort. 

De nadruk ligt hier op het woord 'niemand'. Niemand kan op de lange termijn van anderen wegrijden. Er is geen essentiële en niet-essentiële, geen enkele persoon met meer prioriteiten en privileges dan wie dan ook. Op den duur in ieder geval niet. De Zoom-klasse kan zich voorstellen dat het zich heeft verstopt en zichzelf daardoor van het wrak heeft gered, maar net als Prins Prospeo in Edgar Allan Poe's klassieker, vindt de ziekteverwekker uiteindelijk zijn eigen. 

"Daarom", vervolgt Mises, "moet iedereen zich in zijn eigen belang krachtig in de intellectuele strijd storten." Geen verstopping, geen afzondering, geen stilte, geen "blijf thuis, blijf veilig." We moeten allemaal de strijd van ideeën aangaan. Misschien lijkt deze een stuk omdat niet iedereen zich kwalificeert als een intellectueel. We weten dat. En toch zijn goede ideeën, en goede instincten over hoe het leven zou moeten werken, meer verspreid over de bevolking dan normaal wordt verondersteld.

Bill Buckley zei ooit dat hij liever geregeerd zou worden door de eerste 2,000 mensen in het Boston-telefoonboek dan door de faculteit van Harvard. Interessant. Ook interessant is dat de vele intense afgesloten staten – Massachusetts, Californië, Oregon, Connecticut, New York – hoogopgeleide en gediplomeerde bevolkingsgroepen en leiders hebben, in vergelijking met veel staten die ofwel niet zijn gesloten of eerder zijn geopend met groot voordeel voor de bevolking. En toch voerden de 'beste en slimsten' het meest belachelijke en destructieve beleid dat je je maar kunt voorstellen. Of denk aan het VK: eeuwenlang goed onderwijs en zorgvuldig onderwijs en observeer wat er is gebeurd. 

Dit suggereert dat we lang verkeerd hebben begrepen wie precies deel kan uitmaken van de intellectuele strijd. Iedereen kan zonder uitzondering een intellectueel worden genoemd, op voorwaarde dat hij of zij bereid is om ideeën serieus te nemen. Iedereen en iedereen heeft het recht om er deel van uit te maken. Degenen die de last en de passie van ideeën intenser voelen, hebben volgens Mises een grotere verplichting om zich in de strijd te storten, zelfs wanneer dit minachting en isolatie van de medemensen kan veroorzaken - en dat zal zeker (wat is waarom zoveel mensen die beter hadden moeten weten stil zijn gevallen). 

"Niemand kan onbezorgd aan de kant blijven staan", zegt Mises, die het thema sociale verplichting voortzet. ”Het belang van iedereen hangt af van het resultaat.” Opnieuw versterkt Mises zijn brede sociale kijk die op gespannen voet lijkt te staan ​​met een pop "libertair" en individualistisch standpunt. We zouden kunnen doen alsof we onverschillig zijn, doen alsof het ons niets kan schelen, het excuus maken dat onze eigen stem er niet toe doet, of slogans aanhalen die onze onverschilligheid en luiheid rechtvaardigen. Sterker nog, in tijden van crisis is een grof egoïsme niet in ons eigenbelang. Het zijn niet onze eigen belangen die op het spel staan, maar ook die van alle anderen. 

De laatste zin van deze korte monoloog klinkt een zekere Hegeliaanse toon, maar spreekt in feite tot Mises' onderliggende visie op het authentieke desideratum van het historische verhaal. Hij schrijft: "Of hij nu kiest of niet, iedereen wordt meegesleurd in de grote historische strijd, de beslissende strijd waarin ons tijdperk ons ​​heeft gestort."

Dit komt neer op een erkenning dat er de beste tijden zijn en er zijn de slechtste tijden. Of en in welke mate een van beide waar is, hebben we niet in de hand. Geschiedenis is een kracht die niet is geschreven door een externe entiteit, of het nu gaat om een ​​exogene wind van verandering of de staat zelf. Mensen zijn zelf de auteurs van hun eigen lot. 

Daarom is er een strijd. Er is niets geschreven. Alles wordt bepaald door wat mensen geloven, wat op zijn beurt drijft wat ze doen. We zijn allemaal ingelijfd in de strijd op grond van ons lidmaatschap van de sociale orde. We kunnen het geluk hebben in tijden van vrede en overvloed te leven, of ons in omstandigheden van tirannie en vernietiging te bevinden. Hoe dan ook, we moeten vechten voor wat juist en waar is, want de sociale orde is niet automatisch welwillend. Het idee van vooruitgang is iets dat generatie voor generatie wordt verworven. 

Ons tijdperk vandaag, net als bij Mises in 1922, heeft ons inderdaad in een beslissende strijd gestort. Dat is sinds half maart 2020 het geval. Sommigen zagen het aankomen. De tekenen waren overal om ons heen. We zagen de minachting voor rechten, de nieuwe mode voor computergestuurde sociale en economische planning, het overmatig vertrouwen op de staatsmiddelen, de minachting van fundamentele postulaten van beschaving die we ooit als vanzelfsprekend beschouwden. Misschien zagen we ze als ongelukkige intellectuele of academische mode. Deze ideeën hadden al jaren, decennia en zelfs langer aan kracht gewonnen. We hadden misschien nooit gedacht dat ze zouden zegevieren. Ik zeker niet. 

Toen, in een paar noodlottige dagen, werden we opgesloten in onze huizen, buitengesloten van onze gebedshuizen, niet in staat om te reizen, geblokkeerd voor medische diensten, scholen met een hangslot, onze kantoren en bedrijven gesloten om redenen van 'gezondheid'. Het is niet verwonderlijk als je de aard van centrale planning kent, de tegenovergestelde maatschappelijke resultaten werden toen gerealiseerd: de grootste achteruitgang van de volksgezondheid in een generatie. 

Dit was onze crisis. De ideeën, en zeer slechte, gingen vooraf aan het ontstaan ​​ervan, maar toen het eenmaal gebeurde, viel het niet meer te ontkennen. We realiseerden ons dat slechte ideeën slechte gevolgen hebben. En ja hoor, zoals Mises zei, niemand was veilig. 

We zijn nog steeds niet veilig. Ja, de lockdowns verdwijnen en de dingen lijken weer normaal te worden, vooral vanwege de toenemende publieke druk op onze elites om te stoppen met het verpesten van ons leven. Dat is waar in de VS in het algemeen, maar niet in veel delen van de wereld waar ziektebeperking het belangrijkste excuus blijft voor de onderdrukking van rechten en vrijheden. Mises had gelijk: niemand van ons is echt veilig voor door de staat opgelegd geweld in naam van ziektebestrijding totdat we dat allemaal zijn. 

De echte vraag die we ons nu moeten stellen is of en in hoeverre we echt beschermd zijn tegen herhaling en of en in hoeverre we hier echt lering uit hebben getrokken. 

Zijn we bereid ons in de intellectuele strijd te storten om de zaken recht te zetten, om essentiële vrijheden en rechten te herstellen en veilig te stellen, om barrières op te werpen die het de heersende klasse onmogelijk maken ooit nog een dergelijk experiment te proberen? Of zullen we dankbaar zijn dat we op zijn minst enige beperkte vrijheden kunnen uitoefenen, zij het tijdelijk, en ons neerleggen bij het idee dat er niets mis is met een medisch/industrieel regime dat willekeurig en naar eigen inzicht handelt? 

De notie van sociale verplichting is te lang in het bezit geweest van de collectivisten en socialisten van alle pluimage. Het is altijd verkeerd geweest omdat het de onderlinge verbondenheid van de sociale orde van vrijheid en individuele rechten verkeerd heeft begrepen. De grote bijdrage van Mises - een van de vele - was om het script om te draaien. We zijn niet atomistisch. We leven niet geïsoleerd. We leven als een gedecentraliseerd netwerk van vrije mensen, die samenwerken uit vrije keuze en tot wederzijds voordeel. We zijn het aan onszelf en aan elkaar verplicht om te strijden voor het recht om dat te blijven doen, en om elke poging om dat meteen te doen af ​​te slaan. 

Overgenomen van luchter.Uitgegeven onder a Creative Commons Naamsvermelding 4.0 Internationale licentie
Stel voor herdrukken de canonieke link terug naar het origineel Brownstone Instituut Artikel en auteur.

Auteur

  • Jeffrey A. Tucker

    Jeffrey Tucker is oprichter, auteur en president van het Brownstone Institute. Hij is ook Senior Economics Columnist voor Epoch Times, auteur van 10 boeken, waaronder Leven na de lockdownen vele duizenden artikelen in de wetenschappelijke en populaire pers. Hij spreekt veel over onderwerpen als economie, technologie, sociale filosofie en cultuur.

    Bekijk alle berichten

Doneer vandaag nog

Uw financiële steun aan het Brownstone Institute gaat naar de ondersteuning van schrijvers, advocaten, wetenschappers, economen en andere moedige mensen die professioneel zijn gezuiverd en ontheemd tijdens de onrust van onze tijd. U kunt helpen de waarheid naar buiten te brengen door hun voortdurende werk.

Abonneer u op Brownstone voor meer nieuws

Blijf op de hoogte met Brownstone Institute