• Alles
 • Censuur
 • Economie
 • Educatie
 • Overheid
 • Geschiedenis
 • Wet
 • Maskers
 • Media
 • Pharma
 • Filosofie
 • Beleid
 • Psychologie
 • Volksgezondheid
 • Maatschappij
 • Technologie
 • vaccins

Filosofie

3, 2, 1, Hout - Brownstone Instituut

3, 2, 1, Hout

DELEN | AFDRUKKEN | E-MAIL

Het oude onderscheid tussen beschaving en barbarij heeft in de 21e eeuw een nieuwe vorm aangenomen. Het is vanuit onze eigen ‘beschaafde’ cultuur dat er een omkering van de concepten van beleefdheid en wreedheid naar voren komt. Het zijn onze professionals, onze academici, onze politieke leiders en onze journalisten die de normen van het rationele discours het meest negeren, die haat internaliseren en aanzetten tot verdeeldheid. Tegenwoordig zijn het de elites die de echte barbaren onder ons zijn.

3, 2, 1, Hout Lees meer »

Wat we verloren tussen toen en nu - Brownstone Institute

Wat we verloren tussen toen en nu

DELEN | AFDRUKKEN | E-MAIL

We zijn vergeten dat we gaan sterven. We vergaten dat lijden ons lot is in deze lacrimarum valle. We vergaten dat de manier waarop we het feit van ons lijden en onze dood benaderen, ons leven betekenis geeft en de held in staat stelt heldhaftig te zijn. In plaats daarvan hebben we ons laten trainen om bang te zijn voor alle emotionele en fysieke pijn, om te catastroferen met onwaarschijnlijke worstcasescenario's, en om oplossingen te eisen van juist de elites en instellingen die hebben gewerkt om onze vergeetachtigheid te verzekeren.

Wat we verloren tussen toen en nu Lees meer »

De consensussamenzwering - Brownstone Institute

Het consensuscomplot

DELEN | AFDRUKKEN | E-MAIL

Het verschil tussen de twee is de indruk van de bedoelingen van de groep door degenen van buitenaf. Samenzweringen zijn duidelijk verdacht en ontstaan ​​uit snode motieven om een ​​specifiek, hoogstwaarschijnlijk op zijn minst onethisch doel te bereiken. Consensussen worden gezien als positieve constructies, die tot stand zijn gekomen na een open discussie, een gezond debat en een afweging van alle relevante factoren.

Het consensuscomplot Lees meer »

De wreedheid van de moderne dood - Brownstone Institute

De wreedheid van de moderne dood

DELEN | AFDRUKKEN | E-MAIL

Vooruitgang impliceert het verbeteren van het verleden. Ooit gebruikten we bloedzuigers om een ​​overmaat aan kankerverwekkende lichaamsvochten op te zuigen, of gaven we de schuld aan de toorn van de goden. In moderne ziekenhuizen brengen we zulke tumoren nu diep in het lichaam in beeld, richten we ze aan met synthetische chemicaliën of smalle stralingsbundels, of snijden ze weg met klinische precisie. 

De wreedheid van de moderne dood Lees meer »

Hefbomen van controle - Brownstone Institute

Hefbomen van controle: accepteren of vluchten?

DELEN | AFDRUKKEN | E-MAIL

Ze kunnen natuurlijk altijd besluiten om zich uit het ‘systeem’ terug te trekken, als ze bereid zijn ‘uitgesloten te worden van de samenleving’, zoals Bill Gates berucht zei over degenen die de digitale gevangenis zouden weigeren waar de neofascisten voor hebben gebouwd. de rest van de mensheid. Dat zou ik zeker doen, maar ik vermoed dat de meeste mensen te veel verdiept zijn in sociale media en de technische middelen om daar te verblijven – meestal een smartphone, en natuurlijk het internet – om die drastische stap te zetten.

Hefbomen van controle: accepteren of vluchten? Lees meer »

Bergen om te beklimmen, beschaving om te redden - Brownstone Institute

Bergen om te beklimmen, beschaving om te redden

DELEN | AFDRUKKEN | E-MAIL

Metaforische bergen die we tegenwoordig in overvloed kunnen beklimmen in onze zinloze wereld. Overal waar je kijkt zijn er bedreigingen en onrechtvaardigheden die moeten worden blootgelegd, overwonnen, beoordeeld en geneutraliseerd. Zodra er een piek is gekapt, verschijnt er in de verte een andere, hogere bergkam.

Bergen om te beklimmen, beschaving om te redden Lees meer »

Brownstone Institute - Maak schoonheid weer mooi

De kartelisering van schoonheid

DELEN | AFDRUKKEN | E-MAIL

Het reëel houden betekent dus ook een bewuste poging doen om die ruimtes te vinden waar de bemiddelende praktijken van de elites schaars zijn en de kansen op direct esthetisch genot groot zijn. En tot slot, en het allerbelangrijkste, betekent het reëel houden ervan ervoor te zorgen dat dergelijke bemiddelingsvrije toevluchtsoorden gemakkelijk beschikbaar zijn voor kinderen, zodat hun persoonlijk geconstrueerde gevoel voor schoonheid, met zijn wonderbaarlijk generatieve fantasieën, niet teniet wordt gedaan voordat het zelfs maar de tijd heeft gehad om op de vlucht te slaan. 

De kartelisering van schoonheid Lees meer »

Brownstone Institute - Autoriteit is niet meer wat het was

Autoriteit is niet meer wat het was

DELEN | AFDRUKKEN | E-MAIL

Mijn definitieve afwijzing van ‘mainstream’ aanspraken op autoriteit vond plaats tijdens het Covid-debacle. Of er uiteindelijk een nieuw, nieuw leven ingeblazen gevoel van legitiem gezag zou kunnen ontstaan ​​in de plaats van de valse aanspraken op autoriteit van de kant van de vertegenwoordigers van de zogenaamde 'Nieuwe Wereldorde' die nog steeds de macht uitoefenen, zal de tijd leren.

Autoriteit is niet meer wat het was Lees meer »

Brownstone Institute - De vijandige overname van de Air Force Academy

De vijandige overname van de luchtmachtacademie

DELEN | AFDRUKKEN | E-MAIL

De transformatie van de Air Force Academy (AFA) van een militaire instelling naar een progressieve, liberale kunstacademie is stapsgewijs, meedogenloos en berekend geweest. Het doel om de opleiding en perspectieven van cadetten, die ongeveer 20% van de jaarlijkse officierscommissies van de luchtmacht uitmaken, te politiseren, garandeert een bron van invloedrijke officieren die deze ideeën gedurende hun militaire en civiele carrière zullen toepassen en promoten. 

De vijandige overname van de luchtmachtacademie Lees meer »

Brownstone Institute - De complexiteit van de geneeskunde vereist vrijheid

De complexiteit van de geneeskunde vereist vrijheid

DELEN | AFDRUKKEN | E-MAIL

Terwijl ik dit schrijf, bevindt de geneeskunde zich nog steeds ‘in de wildernis’, maar ik zie een steeds helderder wordende horizon. We moeten nog steeds een tegenwicht formuleren tegen het nihilisme van het postmodernisme en de kritische theorie. We moeten nog steeds de vrijheid van meningsuiting en de intellectuele vrijheid in de gezondheidszorg en het onderwijs herstellen. We moeten de waarheid nog steeds boven de ideologie verheffen. Maar ik denk nu dat dat wel een mogelijkheid is.

De complexiteit van de geneeskunde vereist vrijheid Lees meer »

Brownstone Institute - Ze streven naar totale technologische controle

Ze streven naar totale technologische controle

DELEN | AFDRUKKEN | E-MAIL

In een beweging die George Orwells 1984 in een duidelijk passé licht werpt, zullen deze vrijwel onzichtbare vliegende objecten worden geprogrammeerd en gebruikt door organisaties zoals het World Economic Forum (WEF) voor bevolkingstoezicht, om zogenaamde ‘gedachtemisdaden’ op te sporen. van de kant van de burgers. Het is onnodig om duidelijk te maken dat dit gedaan zal worden met de bedoeling mensen op een feilloze manier te controleren, waarbij wordt geanticipeerd op veronderstelde 'criminele' acties voordat deze worden gepleegd. 

Ze streven naar totale technologische controle Lees meer »

Blijf op de hoogte met Brownstone Institute