roodbruine zandsteen » Brownstone-tijdschrift » Beleid » Het verbazingwekkende falen van de viruscontrole door de overheid

Het verbazingwekkende falen van de viruscontrole door de overheid

DELEN | AFDRUKKEN | E-MAIL

"Endemiciteit" is geen woord dat van de volkstaal rolt. Toch is de nieuwe bekendheid ervan in de zalen van regeringen over de hele wereld een enorm sprankje hoop. Het betekent dat regeringen eindelijk de ziekteverwekker gaan beschouwen als een potentieel beheersbaar deel van onze wereld. 

Het woord endemisch is een contrast met pandemie. Een nieuw virus van het soort dat we hebben meegemaakt, gaat van de pandemische fase naar een beheersbare fase - en dat is de hele geschiedenis zo geweest. En met hanteerbaar bedoelen epidemiologen niet: bestaat niet. Het betekent dat het wordt behandeld door middel van therapieën, natuurlijke immuniteit en vaccingerelateerde immuniteit. 

A enquête onder wetenschappers vanaf februari 2021 toonde duidelijk aan dat 90% het ermee eens is dat dit het lot is van Covid-19. Het neemt een natuurlijk verloop en wordt dan een deel van onze wereld, in een goed gedocumenteerd patroon dat zich ontelbare keren heeft herhaald en zal herhalen. Kortom, we zullen leren leven met de ziekteverwekker en genieten van onze gebruikelijke verwachtingen van vrijheden en mensenrechten, net als vroeger. En dit samenleven zal voor altijd blijven bestaan. 

Dit is waar tegenwoordig zoveel regeringen zijn, die geleidelijk hun samenlevingen openstellen en burgers in staat stellen hun rechten en vrijheden terug te krijgen. De laatste toevoegingen zijn Maleisië, Singapore en India. Dankzij de benoeming van Sajid Javid tot minister van Volksgezondheid – zijn voorganger Matt Hancock is in schande afgetreden – kan het VK nu worden toegevoegd naar de lijst. 

Deze zorgvuldige en wijze positie vervangt geleidelijk de valse binaire code die de afgelopen 16 maanden tot extreme en enorm destructieve lockdowns heeft geleid. In dat binaire getal zouden we ofwel allemaal sterven aan het virus of het virus was een leugen. In beide gevallen was de beleidskeuze om het uit te roeien, ofwel om te bevestigen dat de ontkenning correct was, ofwel om het virus te intimideren om te verdwijnen. In beide gevallen gaan vrijheden verloren. 

Welke landen probeerden de onderdrukkingsstrategie? Helaas bijna allemaal, op een paar na. Het was een ellendige mislukking. Daaronder bevonden zich de Verenigde Staten, die medio maart 2020 begonnen en tot de zomer doorgaan. Mensen hebben de neiging dit te vergeten omdat de politiek van de situatie zo verwarrend was, en de kanten van het debat muteerden als een virus in de eerste maanden. Ze vestigden zich uiteindelijk in twee partijen, waarbij Trump-troepen voorstander waren van opening, terwijl de oppositie de voorkeur gaf aan meer afsluitingen en maskering. 

Dat was eerder dit jaar echter niet het geval. Trump begon zijn reis aanvankelijk als een persoon die het virus uit de VS wilde houden, als een slechte import. Hij was vastbesloten om alle macht van het presidentschap te gebruiken om dit te bereiken, als een generaal die oorlog voert. Zijn statistiek was gevallen. Slecht bediend door zijn medisch adviesteam, beschouwde hij alle gevallen aan de Amerikaanse grenzen als de vijand die moest worden uitgeroeid, een gemoedstoestand die hem vatbaar maakte voor de meest rampzalige beslissingen van zijn presidentschap. 

Opiniepeilers zijn het erover eens dat het zijn aanpak van de pandemie was die hem uiteindelijk ten dode opgeschreven heeft. Het kernprobleem was zijn aanvankelijke weigering om de endemiteit te begrijpen die de nieuwe beleidsconsensus is. 

Het documenteren van deze verrassende realiteit is een nieuw boek over de crisis, Nachtmerriescenario door Yasmeen Abutaleb en Damian Paletta van the Washington Post. Zeker, het boek is hopeloos bevooroordeeld. Zelfs vanaf de eerste pagina's levert het boek een eenvoudige strijd op. Het was de heilige Anthony Fauci tegen een "mercuriale en onstuimige president die een oorlog voerde tegen de wetenschap." Het is een nuttige passage omdat het de lezer vertelt waar hij of zij aan begint. Om die reden zullen veel mensen het boek weggooien. Dat is jammer, want het bevat een onthullende documentaire geschiedenis van het jaar. 

Om zeker te zijn, laat het boek alles weg wat in strijd is met de kernthese. Trump-aanhangers worden beschouwd als onwetende beesten. De lockdowns waren een voor de hand liggende keuze en hun doeltreffendheid bij het beheersen van het virus wordt op deze pagina's nooit in twijfel getrokken. De kosten van lockdowns worden nauwelijks genoemd, en als ze dat zijn, worden ze meestal toegeschreven aan de pandemie zelf. Het eindoordeel van het boek – dat we een hoog aantal doden hadden kunnen voorkomen als we de universele lockdown maar eerder en harder hadden opgelegd – is zowel onbewezen (de auteurs proberen het niet eens) en volkomen onjuist. 

Dat gezegd hebbende, geeft het boek inzicht in een jaar van chaos, geboren uit enorm slechte veronderstellingen over hoe dit soort virussen werkt. Het maakt geen deel uit van de functieomschrijving voor presidenten dat ze over dergelijke kennis beschikken, dus Trump was noodzakelijkerwijs afhankelijk van een adviesteam van de overheid zelf. Dat stelde Anthony Fauci en Deborah Birx in een positie om zijn besluitvorming te beïnvloeden. 

Trump was buitengewoon slecht bediend. Als ze de waarheid wisten over de demografie van ernstige gevolgen, de onvermijdelijkheid van endemiek, en afschuwelijke kosten van lockdowns, en de onmogelijkheid van onderdrukking, dan waren ze het niet met hem eens. Ze brachten alleen dag na dag slecht nieuws over stijgende zaken in een literair die hem bijna gek maakte. Ze hadden vruchtbare grond om hun ideeën in te planten, simpelweg omdat Trump een obsessie had met zaaknummers. Om de overwinning te verklaren, wilde hij ze op nul. 

Toen bleek dat het cruiseschip Diamond Princess besmette passagiers vervoerde, eiste hij dat ze niet binnen mochten totdat ze over de ziekte heen waren. Zoals de auteurs zeggen: "Trump maakte in de toekomst duidelijk dat hij niet wilde dat iemand met COVID-19 de Verenigde Staten binnenkwam." Hij suggereerde zelfs de mogelijkheid om Covid-patiënten naar Guantanamo te sturen. 

Zelfs op 29 februari 2020 was Trump er nog steeds van overtuigd dat hij het virus kon verslaan. “We zullen alles doen wat in onze macht ligt om te voorkomen dat het virus en degenen die de infecties bij zich dragen, ons land binnenkomen”, vertelde hij een publiek van de CPAC, schijnbaar onbewust dat dit een onmogelijkheid was (we kwamen er later achter dat het virus minstens sinds december 2019). Zijn woordvoerders bleven het tv-publiek verzekeren dat het virus onder controle was, wat natuurlijk niet het geval was. 

Het waren vooral Fauci en Birx die Trump overtuigden van zijn besluit van 12 maart 2020 om alle reizen vanuit Europa te blokkeren in een hopeloze poging om het virus terug te dringen. In een angstaanjagende tv-toespraak die avond kondigde hij het volgende aan: "Deze verboden zullen niet alleen gelden voor de enorme hoeveelheid handel en vracht." Volgens deze auteurs kwam de zin er onleesbaar uit. Hij bedoelde te zeggen dat het niet van toepassing zou zijn op handel en vracht! 

De volgende dag bracht het ministerie van Volksgezondheid en Human Services zijn landelijke lockdown-advies uit. Het werd pas veel later openbaar. In het weekend van 14-15 maart hebben Birx, Fauci en anderen hun plan opgesteld dat op maandag wordt aangekondigd:

“De richtlijnen werden verder verfijnd voordat ze in het Oval Office aan Trump werden gepresenteerd. Ze wilden aanbevelen om persoonlijk onderwijs op scholen stop te zetten. Het sluiten van binnen dineren in restaurants en bars. Reis annuleren. Birx en Fauci zagen de richtlijnen als een cruciale pauze die hen wat tijd zou geven om de pandemie beter te begrijpen. Het stilleggen van vluchten was niet genoeg, zeiden ze; er zou meer moeten gebeuren.”

Maandagochtend gaven ze een presentatie aan Trump. Hij nam het aas. Die middag deed hij een aankondiging. Technisch gezien was het een aanbeveling – de president had niet de macht om een ​​landelijke afsluiting af te dwingen – maar gezien de politieke en populaire paniek die in het land leeft, kwam het op hetzelfde neer. 

"Mijn regering beveelt alle Amerikanen, ook de jongeren en gezonde mensen, aan om zoveel mogelijk vanuit huis naar school te gaan", zei Trump. “Vermijd het verzamelen in groepen van meer dan tien personen. Vermijd discretionair reizen. En vermijd eten en drinken in bars, restaurants en openbare foodcourts.” Hij voegde zijn onderdrukkende draai eraan toe: “Als iedereen deze verandering of deze cruciale veranderingen en offers nu doorvoert, zullen we ons verenigen als één natie en zullen we het virus verslaan. En we gaan er met z'n allen een groot feest van maken."

Hier volgt de meest cruciale passage in het boek. De auteurs merken scherpzinnig het volgende op: Trump “had de eerste drie jaar van zijn presidentschap besteed aan het terugdringen van regels en beperkingen, klagend over de ‘deep state’ en het overreikwijdte van de regering. Hij was nu aan het plaatsen de grootste beperkingen op het gedrag van Amerikanen in de afgelopen honderd jaar. '

Samengevat: “Slechts een paar weken eerder wisten Trump en zijn topmedewerkers nauwelijks wie Deborah Birx en Anthony Fauci waren. Nu werkten ze samen met Jared Kushner en hadden ze een cruciale rol gespeeld bij het overtuigen van Trump om een ​​groot deel van de samenleving te sluiten.”

Wauw. En precies goed. Waarom ging hij mee? Vanwege zijn kerninstincten tegen endemie. Hij had maanden eerder gezegd dat het virus geen bedreiging vormde voor de VS en beloofde toen het buiten te houden. Hij moest die belofte waarmaken om het virus te verslaan, als een vijand in de strijd. Bovendien geloofde hij dat het maar voor 15 dagen was. Dan zou het virus onder controle zijn. 

Toen de tijd kwam en ging, gingen Fauci en Birx weer aan de slag met Trump en legden uit dat de pauze tevergeefs zou zijn geweest als hij onmiddellijk had geopend. Ongelooflijk, Trump ging mee en de lockdowns werden verlengd en de omstandigheden verslechterden. Zo ging het door totdat Trump iets begon op te merken: alles waar hij voor zijn hele presidentschap voor had gewerkt, werd vernietigd. Hij zwoer dat hij met Pasen zou openen, maar werd opnieuw overgehaald om dat niet te doen. Hoe langer de lockdowns duurden, hoe meer hij de behoefte voelde om zijn aanvankelijke instincten te rechtvaardigen. Er is nooit een eindspel geweest. 

Ik herinner me zo goed hoe ik dit alles dag na dag heb zien gebeuren, wetende dat Trump zich in een informatiebubbel in het Witte Huis bevond, omringd door voorstanders van lockdowns die in feite politieke vijanden zouden kunnen zijn geworden. Hadden Fauci en Birx de bedoeling om Trump hierin te trollen om hem politiek te kwetsen? Doen ze het bevel van zijn vijanden? Het boek speculeert hier niet over, en er zullen in de toekomst zeker meer boeken verschijnen die deze verdenking kunnen wegnemen die tegenwoordig wijdverbreid is in de Republikeinse gelederen. 

Of en in hoeverre dat waar was, elke beslissing die Trump in die tijd nam, had consequenties die zijn grootste prestatie ontrafelden. Als hij vijanden had die een perfect plan smeedden om hem zijn presidentschap door zijn eigen handen te laten vernietigen, werkte het. Van Birx' kant biedt het boek echter een vluchtige hint: 'Ze zat lang genoeg in de regering om te weten hoe ze de theeblaadjes moest lezen. Hoewel het Democratische voorverkiezingen nog aan de gang was, geloofde ze dat Biden de beste zou kunnen worden omdat hij de veiligste keuze was. En als hij de voorverkiezing zou winnen, zou hij Trump kunnen verslaan.”

Fascinerend inderdaad. Toch kwam ze op de een of andere manier bij Trump. Dat het brein van Trump volledig was verteerd door de overtuiging dat zijn lockdowns zouden kunnen werken, werd bevestigd met twee punten. Ten eerste werd hij op advies van iemand zeer kritisch over Zweden, een van de weinige geavanceerde economieën in de westerse wereld die open bleef door de lockdown-strategie te trotseren. Ten tweede, toen de staat Georgia een heropening aankondigde, tweette Trump er eigenlijk tegen en waarschuwde hij dat het te vroeg was.

Trump nam het aas omdat hij geloofde dat het van korte duur zou zijn en het was zijn verantwoordelijkheid om zaken naar beneden te halen en uiteindelijk eruit te halen. Dit was de kern van zijn intellectuele fout (niet gecorrigeerd door Fauci en Birx), en wat hem in zoveel maanden van chaos gevangen hield. Pas in de zomer werd de informatiebubbel in het Witte Huis verbrijzeld door Scott Atlas van Hoover, die dit boek per ongeluk maar terecht tot een held maakt. Dat bespreek ik in deel twee van dit essay. 

Laten we afsluiten met het grote plaatje. De slechtste beleidsaanname die in het begin van de vorige eeuw ontstond, ging als volgt. Met voldoende macht, middelen en intelligentie kan de overheid alles bereiken. Misschien zullen de resultaten niet perfect zijn, maar ze zullen beter zijn dan ze anders zouden zijn als de overheid niet de volledige controle zou nemen. Ik had gehoopt dat deze veronderstelling tegen het begin van de twintigste eeuw zou zijn uitgestorven, zodat we een schitterende toekomst zouden kunnen tegemoet gaan, een eeuw van vrijheid en alles wat het inhoudt: vrede, voorspoed, menselijke bloei. Ik had het fout. Of misschien had het vermoeden nog een laatste test nodig om te laten zien hoe verkeerd het werkelijk is. 

In 2020 begonnen regeringen over de hele wereld aan een experiment zonder precedent. Ze zouden de controle over hun hele samenleving overnemen en het virus overnemen door middel van dwang en dwang op het leven van mensen. Niets op deze schaal was ooit geprobeerd, zelfs niet in de Middeleeuwen. De poging lijkt te zijn ontstaan ​​uit een wilde intellectuele passie voor modellering en het onderdrukken van pandemie, een theorie die pas zo'n 15 jaar geleden werd uitgebroed en die wachtte op het juiste moment voor een test. Die test was het Coronavirus genaamd SARS-CoV-2. 

In deze test verloor de regering (van alle partijen en alle naties) terwijl het virus won. In de loop van de pandemie van 16 maanden probeerde de regering elke denkbare methode voor inperking, onderdrukking, mitigatie of gewoon algemene controle. Elk land heeft zijn eigen verhaal over de grimmige tol, niet alleen van het virus, maar ook van de ‘volksgezondheidsmaatregelen’ die over de hele wereld een waterval van rampspoed hebben veroorzaakt, die een bekende litanie alleen maar kan beginnen te beschrijven. 

Endemie geboren uit kudde-immuniteit was hoe dan ook onvermijdelijk. Volksgezondheid had moeten gaan over het vertellen van de waarheid: de kwetsbaren hadden bescherming nodig, terwijl de rest van de samenleving moest blijven functioneren om nevenschade te minimaliseren. Ik ben er steeds zekerder van dat dit in de toekomst de opkomende consensus zal zijn. 

Ondertussen hebben we een nieuwe consensus nodig. Lockdowns zouden niet eens het "laatste redmiddel" moeten zijn. Ze moeten volledig van tafel zijn, uitgesloten, wettelijk onmogelijk. Vrijheid en volksgezondheid zullen tot die dag niet veilig zijn. Uitgegeven onder a Creative Commons Naamsvermelding 4.0 Internationale licentie
Stel voor herdrukken de canonieke link terug naar het origineel Brownstone Instituut Artikel en auteur.

Auteur

  • Jeffrey A. Tucker

    Jeffrey Tucker is oprichter, auteur en president van het Brownstone Institute. Hij is ook Senior Economics Columnist voor Epoch Times, auteur van 10 boeken, waaronder Leven na de lockdownen vele duizenden artikelen in de wetenschappelijke en populaire pers. Hij spreekt veel over onderwerpen als economie, technologie, sociale filosofie en cultuur.

    Bekijk alle berichten

Doneer vandaag nog

Uw financiële steun aan het Brownstone Institute gaat naar de ondersteuning van schrijvers, advocaten, wetenschappers, economen en andere moedige mensen die professioneel zijn gezuiverd en ontheemd tijdens de onrust van onze tijd. U kunt helpen de waarheid naar buiten te brengen door hun voortdurende werk.

Abonneer u op Brownstone voor meer nieuws

Blijf op de hoogte met Brownstone Institute