roodbruine zandsteen » Brownstone Institute-artikelen » Wat is de wereldwijde desinformatie-index?
Wereldwijde desinformatie-index

Wat is de wereldwijde desinformatie-index?

DELEN | AFDRUKKEN | E-MAIL

In een vorige artikel, Ik beschreef hoe bestaansreden – de doctrine volgens welke de staat in zijn eigen belang handelt en de beperkingen van de wet of het natuurrecht negeert – komt vaak in een welwillende gedaante. Segmenten van de bevolking worden als kwetsbaar beschouwd en de staat oefent een 'zorgmacht' uit om hun welzijn te verbeteren. Dit dient uiteindelijk om hun loyaliteit veilig te stellen bij gebrek aan een theologische rechtvaardiging om te regeren.

Vervolgens beschreef ik hoe bestaansreden van de wereld – de doctrine volgens welke 'global governance'-regimes handelen in hun eigen belang en de beperkingen van de wet of natuurlijke rechten negeren – komt ook vaak in een welwillende gedaante voor, om precies dezelfde redenen. Bij gebrek aan andere rechtvaardigingen voor het bestaan ​​van dergelijke regimes die hun positie zouden veiligstellen, doen ze zich vaak voor als handelend om 'wereldwijde problemen' op te lossen die 'wereldwijde oplossingen' nodig hebben. Dit vereist vaak dat problemen worden voorgesteld als onmogelijk voor een land dat alleen handelt om het zelf op te lossen. 

Het belangrijkste verschil tussen de staats- en mondiale bestuursregimes in dit opzicht is dus de doelgroep. van Machiavelli bestaansreden was zelfbewust gebaseerd op de noodzaak ervoor te zorgen dat de bevolking loyaal bleef, want een groot gevaar voor een heerser in de vroege moderniteit was opstand. Deze imperatief werd veel sterker naarmate de eeuwen vorderden en revolutie een ernstige bedreiging werd voor hele heerschappijsystemen (en mensen leerden van het voorbeeld van wat er in Frankrijk gebeurde dat een moderne monarch eenvoudigweg niet kon vertrouwen op goddelijk recht om zichzelf aan de macht te houden) . Tegenwoordig ligt de zaak een stuk gecompliceerder, omdat de angst voor revolutie natuurlijk is vervangen door die voor het verliezen van verkiezingen, maar de onderliggende dynamiek is vergelijkbaar.

Dit is niet het geval met bestaansreden van de wereld. Mondiale bestuursregimes – of het nu gaat om gezondheid, mensenrechten, handel, landbouw, visserij, enz. – hoeven zich nauwelijks bezig te houden met wat de hoi polloi denken; hun publiek is eerder de mensen die ze financieren.

In vrijwel alle gevallen gaat het om overheden en particulier kapitaal. Bot gezegd, als ze de loyaliteit van deze 'stakeholders' kunnen behouden, behouden ze hun positie. Zo niet, dan worden ze afgeschaft. De logica van bestaansreden van de wereld is daarom veel naakter financieel gemotiveerd dan die van bestaansreden.

Wereldwijd bestuur is met andere woorden heel vaak ronduit een boondoggle - een manier om onbeperkte financieringsbronnen aan te boren die, met een beetje geluk, er een voor het leven zullen opzetten.

Laten we, om dit aan te tonen, een van de smaken van de huidige maand nemen: desinformatie. Desinformatie is, volgens de lezing die ik zojuist heb gegeven, gewoon een van de vele verbanden waaromheen de logica van bestaansreden van de wereld aangetrokken. Er wordt een probleem geïdentificeerd: desinformatie (een categorie die ik kortheidshalve zal gebruiken om 'verkeerde informatie', 'verkeerde informatie' enzovoort op te nemen). Dit probleem wordt dan niet geconceptualiseerd als een probleem dat door elke nationale regering kan worden opgelost, maar als een probleem dat mondiaal van aard is.

De implicatie is dat er een wereldwijde oplossing nodig is. En dit leidt tot instanties die zichzelf, impliciet of expliciet, afficheren als onderdeel van een systeem van mondiaal bestuur dat tot taak heeft dit probleem op te lossen. Deze organen – ondanks dat er nooit op is gestemd of zelfs maar in het openbaar over is gesproken door democratisch gekozen politici – eigenen zich vervolgens de verantwoordelijkheid toe om ons te beschermen tegen schade die voortvloeit uit desinformatie, en nestelen en verschansen zich zo als noodzakelijke kenmerken van het moderne leven. 

Een typisch voorbeeld is de Wereldwijde desinformatie-index (GDI), dat inmiddels enige bekendheid heeft verworven. Opgericht in 2018, is het Certificaat van oprichting beschrijft haar belangrijkste activiteit als 'het beoordelen van mediakanalen op hun waarschijnlijkheid om desinformatie te verspreiden', maar haar (semi-geletterde) van de beschrijft het als het verstrekken van 'onafhankelijke neutrale risicobeoordelingen voor desinformatie op het open web' om 'het bedrijfsmodel van desinformatie te verstoren' en de 'schade' die het veroorzaakt - en ook 'sterk en consistent leiderschap' om zijn 'belanghebbenden ... navigeren door het steeds veranderende landschap van desinformatie.'

Het verhaal is inmiddels bekend en goed ingestudeerd. desinformatie (gedefinieerd door de GDI als 'een opzettelijk misleidend verhaal dat strijdig is met democratische instellingen, wetenschappelijke consensus of een risicogroep - en dat een risico op schade met zich meebrengt', ruwweg vertaald als 'alles wat de technocratie niet leuk vindt') wordt beschreven als een wereldwijde bedreiging die alleen zelfbenoemde 'experts' kunnen verhelpen, opdat er geen vage 'schade' ontstaat. Hierdoor ontstaat de behoefte aan 'competente en onafhankelijke stemmen' (niet nationale overheden) om het voortouw te nemen. En zo wordt de GDI geboren en houdt zichzelf in stand.

De inconsistenties, hypocrisie en gevaren van het fenomeen desinformatie zijn inmiddels zeer groot bekend en gerepeteerd, en dit is niet de plaats om ze in detail te beschrijven. Wat hier van belang is, is de grift. 

Als je de uitvoer van de GDI doorleest, wordt je getroffen door de dunheid van de pap die het serveert. Veel van wat het produceert, is een bijna absurd dunne en zelfkarikaturale reeks rapporten in wat het 'Disinfo Ads' noemt. Dit, zo blijkt, betekent slepen door bekende websites waarvan algemeen wordt aangenomen dat ze dat zijn bêtes-noires van de hedendaagse linkse managers (Conservative Woman, Zerohedge, Spiked!, Quillette, en dergelijke), screengrabs verzamelen waarin prominente merken worden geadverteerd op de sites in kwestie naast een ogenschijnlijk aanstootgevende kop, en vervolgens een aantal screengrabs van dergelijke ' bewijs' van hoe advertenties 'giftige desinformatie' in een pdf financieren.

(Mijn favoriete voorbeeld, van dit 'verslag' – ik gebruik de term losjes – is een artikel op Spiked! getiteld 'Waarom vieren we de werkelijke prestaties van vrouwelijke atleten niet?' naast een advertentie voor de Britse opticiensketen Specsavers. Dit is blijkbaar het bewijs van een 'vrouwonvriendelijk verhaal' dat Specsavers niet indirect zou moeten financieren.)

Afgezien van inhoudelijke vragen over politiek valt direct op aan bijna al het getoonde 'bewijsmateriaal' dat het bestaat uit opiniestukken die per definitie niet eens de pretentie hebben om feitelijke uitspraken te doen en dus ook niet in staat zijn 'informatie' überhaupt, of het nu van de dis-, mis-, mal- of common-of-garden-soort is. De slordigheid van het denken dat wordt getoond, is behoorlijk schokkend, maar dat is symptomatisch voor de hele oefening. Het is, botweg, als een nogal saai project voor een niet-gegradueerde mediastudie. 

De tweede categorie van de output van de GDI zijn de 'Country Studies', waarin de online nieuwsmarkt in één jurisdictie wordt onderworpen aan een pseudowetenschappelijke 'risicobeoordeling'. A recente, voor Japan, is illustratief. Daarin krijgen 33 websites een 'risiconiveau' (minimum, laag, medium, hoog en maximum) toegewezen op basis van verschillende indicatoren (zoals 'headline accuratesse', 'article bias' of 'sensationele taal' die men tegenkomt in een cross-sectionele steekproef van artikelen), en enkele algemene conclusies over het medialandschap in het algemeen.

Er wordt ons alleen verteld welke sites het 'minimale risico'-niveau halen; misschien zijn de risico's verbonden aan het openbaar maken van de volledige lijst te groot (lezers kunnen enkele van de risicovolle sites gaan bekijken!) - maar het is waarschijnlijker dat GDI de informatie als eigendom beschouwt en deze alleen deelt met betalende klanten. De meeste van deze landenstudies lijken te zijn uitbesteed aan teams van onderzoekers in de betreffende landen, vermoedelijk tegen betaling (in het geval van Japan was dit een handvol onderzoekers van Waseda University).

Men weet niet precies wat we ervan moeten denken. De Japanse mediamarkt is over het algemeen een laag risico. Ondertussen zijn de risico's voor Bangladesh groter. Wat leren we hiervan? Als u een bekend merk bent, adverteert u dan wel in Japan, maar niet in Bangladesh? Kan de hele oefening er echt alleen maar om gaan om dat vast te stellen? Ik weet het niet. De GDI zelf lijkt het ook niet te weten.

De derde categorie is de amorfe 'Onderzoek' – een ad-hocverzameling van belangrijk lijkende briefings en verklaringen met onheilspellende titels als 'The Business of Hate' en 'The US (Dis)information Ecosystem.' Hier wordt de bezoeker van de GDI-website vooral getroffen door het gebrek aan wat de organisatie heeft geproduceerd. Sinds april 2019 heeft het, volgens mijn telling, in totaal 17 papers opgeleverd. Dat zijn er ongeveer vier per jaar.

De meeste repliceren bij nauwkeurig lezen hetzelfde basispatroon: doemdenken over desinformatie die de beschaving bedreigt, veel anekdotes over advertenties voor bekende merken naast 'desinformatie' en veel uiteenzetting van methodologie. Hier zijn de resultaten niet zozeer verwant aan een lamlendig niet-gegradueerd project voor mediastudies als wel aan een lamlendig postdoctoraal project.

En tot slot, de vierde categorie zijn commerciële activiteiten – waarbij de GDI 'media-inkoopaudits' en 'doorlichting van uitgevers' uitvoert om eigenaren van merken te adviseren waar ze moeten adverteren, en stelt een 'dynamische uitsluitingslijst' samen van ondeugende high- risicowebsites, die door platforms kunnen worden gelicentieerd om 'deze ergste overtreders te defunderen en te verlagen'. Geen van deze kunnen bijzonder populaire diensten zijn, want als ze winstgevend zouden zijn, zou de GDI niet zo zwaar gesubsidieerd hoeven te worden door zijn financiers - daarover later meer. 

Het overweldigende gevoel bij het doornemen van de uitvoer van de GDI is, nou ja, teleurstellend. In eerste instantie heb je het gevoel dat je daar niet over moet klagen – Per saldo is het waarschijnlijk beter als deze belachelijke popinjays, die zo brutaal zijn om zichzelf onuitgenodigd op te werpen als onze bewakers, eerder minder dan meer doen. Toch is het even pijnlijk om na te denken over hoe rijkelijk gefinancierd de organisatie blijkbaar is, en hoe weinig het lijkt te doen in ruil daarvoor.

Informatie over de financiering van de GDI is niet gemakkelijk toegankelijk (ondanks dat het 'transparantie' als een van de drie kernwaarden heeft), maar het vermeldt in ieder geval de financiers op zijn website. Deze omvatten de Knight Foundation, de National Endowment for Democracy, de Catena Foundation (die milieuactivisten financiert – vermoedelijk gaat het hier om desinformatie over klimaatverandering), de Argosy Foundation, de Europese Unie en het Britse Foreign, Commonwealth and Development Office. De meeste inhoud van deze financiering is ondoorzichtig. Maar voor de laatste is dat ogenschijnlijk niet het geval. 

De UK FCDO, zo blijkt, gaf de GDI ongeveer £ 2,000,000 tussen 2019 en 2022, en ongeveer £ 600,000 dit fiscale jaar. Een verzoek om vrijheid van informatie dat ik heb ingediend, bevestigde dat het £ 400,000 ontving in boekjaar 2018-2019. Geen grote bedragen in het grote geheel, maar als we aannemen dat de Britse FCDO-bijdragen gemiddeld waren voor de GDI-financiers, en de GDI heeft 12 van dergelijke financiers, dan is dat een ruw cijfer van £ 36 miljoen sinds de oprichting van de outfit in 2018 .

Geen slecht werk als je het kunt krijgen, vooral voor zo'n klein bedrijf (het heeft blijkbaar slechts letterlijk een handvol werknemers en een nettovermogen van £ 89,000). Inderdaad een aardig klein huisnijverheidje voor haar directeuren, die, zo zou men aannemen, ook loontrekkenden zijn. In feite een sterke stimulans om de mate waarin desinformatie werkelijk een wereldwijde dreiging vormt, te overdrijven en om steeds tendentievere argumenten te bedenken waarom deze zou moeten worden ingeperkt. 

Ik wil geen moment suggereren dat de GDI corrupt is, en dit is tenslotte geen staaltje onderzoeksjournalistiek – ik ben niet bezig met onthullingen. Ik beweer geen moment dat het geld dat GDI ontvangt onwettig wordt uitgegeven in een andere zin dan de moraal, of dat het een soort 'snel rijk worden'-plan is voor de oprichters. Het kan het beste niet worden opgevat als een manier om belastingbetalers en goedgelovige in de VS gevestigde stichtingen voor megadollars weg te jagen, maar eerder als een manier om een ​​plausibele piepende ademhaling (het voorkomen van 'schade door tegenstrijdige verhalen') om te zetten in een veilige carrière en een vaste bron van inkomsten en vermijd dus eerlijk werk - idealiter voor onbepaalde tijd.

De oprichters en bestuurders zien het vermoedelijk niet in die termen. Maar weinig mensen doen dat ooit. Het is een opmerkelijk kenmerk van de menselijke psychologie dat we zo briljant zijn in het overtuigen van onszelf dat deugd inherent is aan handelen op een manier die overeenkomt met onze geldelijke belangen, maar die nauwelijks moeilijk te begrijpen of zeldzaam is in de naleving.

Voor dat alles de logica van bestaansreden van de wereld is gebaseerd op de ontdekking van mondiale problemen en een proliferatie van mondiale oplossingen die niet worden beperkt door de wet of het natuurrecht (of democratie, nu we er toch zijn), de drijfveren op persoonlijk niveau zijn veel lager: zuigen aan de speen van regeringen en liefdadigheidsinstellingen en op die manier zo lang mogelijk een aardig inkomen verdienen - meestal terwijl je jezelf ervan overtuigt dat je iets vreselijk waardevols doet.

Dit is natuurlijk altijd een kenmerk geweest van bestuursregimes in het algemeen en motiveert duidelijk de enorme proliferatie van bestuursapparaten, zowel in de publieke als in de privésfeer, waaraan we steeds meer onderworpen zijn. Maar in de 'globale' arena is het probleem veel acuter, juist omdat informatie (daadwerkelijk informatie, dat wil zeggen) over financiering zo moeilijk te identificeren is, en omdat er voor geïnformeerde burgers eigenlijk geen manier is om zelfs maar het soort toezicht uit te oefenen dat ze - in weliswaar zeer afgezwakte vorm - binnen de grenzen van de natiestaat kunnen uitoefenen.

Voor de personen die betrokken zijn bij deze diffuse maar effectieve boondoggle is dit natuurlijk eerder een feature dan een bug, en het is grappig om te zien hoeveel van de GDI-scheldwoorden is gereserveerd voor 'populisten en autoritairen' die hun 'zichtbaarheid en macht ten koste van competente en onafhankelijke stemmen.' Voor 'bekwaam en onafhankelijk' zou men waarschijnlijk 'zelfbelangrijk en antidemocratisch' moeten lezen, maar het basisprincipe ligt voor de hand.Uitgegeven onder a Creative Commons Naamsvermelding 4.0 Internationale licentie
Stel voor herdrukken de canonieke link terug naar het origineel Brownstone Instituut Artikel en auteur.

Auteur

Doneer vandaag nog

Uw financiële steun aan het Brownstone Institute gaat naar de ondersteuning van schrijvers, advocaten, wetenschappers, economen en andere moedige mensen die professioneel zijn gezuiverd en ontheemd tijdens de onrust van onze tijd. U kunt helpen de waarheid naar buiten te brengen door hun voortdurende werk.

Abonneer u op Brownstone voor meer nieuws

Blijf op de hoogte met Brownstone Institute