roodbruine zandsteen » Brownstone-tijdschrift » Overheid » Hoe is de corruptie van de volksgezondheid ontstaan?
Corruptie van de volksgezondheid

Hoe is de corruptie van de volksgezondheid ontstaan?

DELEN | AFDRUKKEN | E-MAIL

De internationale volksgezondheid is een puinhoop. Ooit algemeen gezien als een publiek goed, lijkt de focus van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) nu meer op een plan om particuliere winst uit de publieke portemonnee te halen. Rijke bedrijven zijn de drijvende kracht achter een 'publiek-private samenwerking'-agenda, de fundamenten van de rijken bepalen de mondiale prioriteiten, en een gepropagandeerd publiek staat steeds verder verwijderd van de besluitvorming over hun eigen welzijn.

Er was een tijd dat de zaken anders waren en de volksgezondheid echte gelijkheid bevorderde decentralisatie. Tientallen jaren van naïef verruilen van publieke controle voor particulier geld hebben echter het dekoloniserende, op de gemeenschap gebaseerde model ontmanteld waarop instellingen als de WHO ogenschijnlijk waren gebouwd. Recent beleid heeft dit bevorderd verarming en gecentraliseerde controle, en de WHO zoekt nu naar macht deze verankeren.

Terwijl de WHO vooral blijft bestaan publiek gefinancierd, en het terugdringen van slechte ideeën is verstandig, maar simplistische oplossingen voor complexe problemen zijn zelden een goed idee. Het vervangen van de netto schade door een vacuüm zal de mensen die substantie nodig hebben niet helpen. Automatische reacties kunnen degenen tevreden stellen die geen last hebben van bijkomende schade, maar ‘iets gedaan willen hebben’ (zoals de bevoorrechte Zoom-klasse die in 2020 besloot dat het verwoesten van het levensonderhoud van anderen hen zou kunnen beschermen tegen een virus), maar we zouden beter moeten zijn dan Dat. De volksgezondheid moet, net als onze persoonlijke gezondheid, een verantwoordelijkheid van ons allemaal blijven.

Sommigen beweren dat ‘volksgezondheid’ een valse constructie is, en dat alleen de persoonlijke gezondheid er echt toe doet. Degenen die dit geloven, moeten duidelijk maken wat ze zullen doen als een fabriek stroomopwaarts aan hun plaatselijke rivier kwik of cyanide in hun watervoorziening gaat lozen. Zonder een structuur om dit te monitoren, zullen ze het pas weten als mensen om hen heen ziek worden of overlijden. Als ze naar buiten willen lopen, geven ze waarschijnlijk de voorkeur aan schone lucht. Deze vergen een aanzienlijke gezamenlijke inspanning. 

Wij leven ook veel langer dan onze voorouders voornamelijk dankzij verbeterde sanitaire voorzieningen, levensomstandigheden en voeding. Antibiotica spelen een belangrijke rol, en sommige vaccins hebben daar laat in het spel aan bijgedragen. Hoewel sommige van deze verbeteringen organisch groeiden, vereisten veel verbeteringen gemeenschappelijke actie (dwz een actie op het gebied van de volksgezondheid). Als de weg ons nu het moeras in heeft geleid, is het beter om achteruit te rijden en de weg om te leiden dan hem helemaal te vernietigen.

Wat volksgezondheid is

De WHO is ontworpen in 1946 om de internationale volksgezondheid te helpen coördineren. Landen zouden er indien nodig een beroep op kunnen doen. De taak van de WHO bestond in de eerste plaats uit het aanpakken van ziekten met een hoge ziektelast die vermijdbare ziekten en sterfgevallen veroorzaken, terwijl landen niet over de benodigde middelen of technische expertise beschikten. Hoewel niet-overdraagbare ziekten zoals diabetes of zwaarlijvigheid – of kanker en degeneratieve ziekten zoals dementie – het vaakst dodelijk zijn, heeft de WHO verstandig prioriteit gegeven aan de onvermijdelijke gevolgen van armoede of geografie, voornamelijk infectieziekten, die jongeren treffen en dus het leven veel verkorten. 

‘Verloren levensjaren’ is een uiterst belangrijk concept in de volksgezondheid. Als we echt geloven dat gelijkheid belangrijk is – een redelijke kans dat iedereen ongeveer even lang leeft – dan is het zinvol om ziekten aan te pakken die de meeste levensjaren wegnemen. De meeste mensen zouden voorrang geven aan een 5-jarige met een longontsteking vóór een 85-jarige die aan dementie sterft, als de keuze gemaakt zou moeten worden. Beide levens zijn van gelijke waarde, maar het ene heeft meer te verliezen dan het andere. Toen de waarheid belangrijk was, waren vermijdbare ziekten zoals malaria, tuberculose, HIV/AIDS en de gevolgen van ondervoeding de prioriteit van de internationale gezondheidsgemeenschap.

Covid-19 is daarom een ​​duidelijke anomalie. Het doodt op een gemiddelde leeftijd ouder dan de meeste mensen zelfs maar leven, en treft vooral mensen met ernstige stofwisselings- of levensstijlziekten. Dit is de reden waarom vanaf het begin van de uitbraak van Covid-19 alleen de sterftecijfers werden vermeld door degenen die baat hadden bij lockdowns en massale vaccinaties. Conventionele volksgezondheidsstatistieken die rekening houden met verloren levensjaren (zoals voor handicaps gecorrigeerde levensjaren, of DALY's) zou het publiek hebben laten beseffen dat de zaken niet zo ernstig waren als sommigen hen wilden doen geloven. 

Wat volksgezondheid niet is

In termen van billijkheid zou het belachelijk zijn om middelen af ​​te leiden van Afrikaanse kinderen die sterven aan malaria, om ze te vaccineren tegen Covid-19. Zo'n omleiding van hulpbronnen Er zou verwacht worden dat dit meer kinderen zou doden dan mogelijkerwijs gered zou kunnen worden – massale Covid-vaccinatie is veel duurder dan malariabestrijding. Minder dan 1 procent van de Afrikanen is dat meer dan 75 jaar oud, de helft is dat tijdens 20, en dat hadden ze bijna allemaal immunity tegen Covid voordat Omicron de rest immuniseerde. Dus het feit dat een dergelijk vaccinatieprogramma werd beheerd door de WIE, en is nog steeds onderweg, zegt alles wat we moeten weten over de huidige bedoelingen van de WHO en haar partners. 

Massale Covid-vaccinatie, hoewel duidelijk negatief voor de volksgezondheid in lage-inkomenslanden, was geen vergissing maar een opzettelijke daad. De verantwoordelijken kenden de leeftijd waarop mensen sterven aan Covid-19, ze wisten dat de meeste mensen al immuniteit hadden, en ze wisten dat andere ziekten zouden verergeren als gevolg van het verleggen van hulpbronnen. Op dezelfde manier hadden ze dat geweten scholen sluiten zou de toekomstige armoede verankeren en vergroten huwelijk kind, en dat het sluiten van werkplekken in drukke steden de armoede zou versterken zonder dat dit gevolgen zou hebben voor de virusoverdracht. 

Het is daarom rationeel om te concluderen dat degenen die een dergelijk beleid aandrijven incompetent handelen vanuit het oogpunt van de volksgezondheid. De roep om de financiering en ontmanteling van hun organisaties is volkomen begrijpelijk. In rijkere landen, waar organisaties als de WHO een minimale toegevoegde waarde bieden naast carrièremogelijkheden, kan het voordeel van het vernietigen van de internationale volksgezondheid duidelijk lijken. Degenen die door geluk zijn geboren in landen met sterke economieën en gezondheidszorgsystemen moeten echter ook breder denken. Een voorbeeld zal het probleem helpen verduidelijken.

Waar internationale samenwerking levens redt

Malaria heeft een enorme invloed op de mensheid gehad. Het heeft genoeg gedood om de mensheid te veranderen, door te selecteren op mutaties zoals sikkelcelziekte die, hoewel op zichzelf dodelijk, minder vaak doodden dan de malariaparasiet waartegen ze beschermen. Malaria is nog steeds dodelijk 600,000 kinderen per jaar. Er bestaan ​​goede diagnoses en behandelingen, maar ze sterven omdat deze vaak niet beschikbaar zijn. Dit komt vooral door armoede. De parasiet wordt op natuurlijke wijze door muggen verspreid in de tropen en subtropen, maar is alleen een groot probleem in armere landen. Zo komt er geen malaria voor in Singapore, heel weinig in Maleisië, maar wel veel in Papoea-Nieuw-Guinea.

Een gezamenlijke inspanning bij de ontwikkeling van betere malariamedicijnen, diagnostiek en met insecticiden geïmpregneerde muskietennetten (om de muggen tegen te houden en te doden) heeft voor velen het risico verminderd, maar veel lage-inkomenslanden kunnen deze niet aanschaffen en distribueren zonder externe steun. Zoals de reactie op Covid-19 heeft aangetoond, zijn sommige mensen en bedrijven bereid de levens van anderen op het spel te zetten voor winst. Zonder internationale steun van de toezichthouders zouden criminelen dus ook ondermaatse en namaakproducten naar deze landen sturen.

Een soortgelijk beeld geldt voor veel andere ziekten, waaronder tuberculose, HIV/AIDS en schistosomiasis (een zeer vervelende worminfectie). Dus hoewel het redelijk kan zijn om te stellen dat de WHO en haar partners de afgelopen jaren netto negatief zijn geweest voor de volksgezondheid, veroorzaken niet alle acties van dergelijke instellingen netto schade. Niet al hun werk is bedoeld om de rijken ten goede te komen. Als we alle internationale gezondheidszorginspanningen definitief zouden elimineren, dan geschiedenis suggereert dat we veel meer zouden doden dan we redden. Dat is geen uitkomst om naar te streven.

Erkenning van institutionele realiteiten

Op de een of andere manier moeten we de voordelen behouden en tegelijkertijd de mogelijkheid wegnemen om uit te verkopen aan de hoogste bieder. Een voorliefde voor het injecteren van zwangere vrouwen met mRNA-medicijnen die zich concentreren in de eierstokken en de lever en via de placenta de delende cellen van de foetus binnendringen, betekent niet dat eerlijkheid of competentie buiten bereik zijn. Het betekent eenvoudigweg dat mensen omgekocht en/of gehersenspoeld kunnen worden. Dat wisten wij al. De volksgezondheid is, net als loodgieterswerk of het verkopen van auto's, een manier waarop gewone mensen geld verdienen. Daarom hebben we gewone beperkingen en regels nodig om ervoor te zorgen dat ze anderen niet misbruiken voor zelfverrijking.

De huidige puinhoop is ook de schuld van de samenleving. Omdat deze instellingen zich bezighouden met gezondheidszorg, deden we alsof ze zorgzamer, ethischer en beter in staat waren tot zelfregulatie. De zelfreguleringsversie van de WHO van de afgelopen twintig jaar was het terzijde schuiven van al lang bestaande normen met betrekking tot belangenverstrengeling en het samenwerken met farmaceutische bedrijven en vermogende individuen op het gebied van de gezondheidszorg. Davos. Wij hadden dit moeten verwachten en voorkomen.

Omdat de WHO door mensen wordt bemand en mensen een natuurlijk verlangen naar meer geld hebben, zal zij prioriteit blijven geven aan haar zakelijke weldoeners en hun investeerders. Autoverkopers slagen er niet in door klanten de beste deal te geven, maar door de beste deal voor de fabrikant binnen te halen.

Wie en wat te financieren?

Het is irrationeel om corrupte instellingen te steunen, maar wel rationeel om verbeteringen in de gezondheidszorg en het welzijn te ondersteunen. Het is rationeel (en fatsoenlijk) om bevolkingsgroepen te helpen die, door ongelukken uit de geschiedenis, zoals koloniale uitbuiting in het verleden of andere tegenslagen, niet over de middelen beschikken om hun eigen basisgezondheidszorg volledig te verzorgen. Hoewel bilaterale overeenkomsten een groot deel hiervan kunnen aanpakken, is het ook zinvol om op bredere schaal te coördineren. Multilaterale instellingen kunnen efficiëntieverbeteringen en voordelen bieden die verder gaan dan wat op bilaterale basis haalbaar is.

Een verstandig model zou de menselijke zwakheid en hebzucht erkennen, en ervoor zorgen dat internationale gezondheidsinstellingen alleen kunnen handelen wanneer en zoals gevraagd door elk land. Het zou particuliere belangen uitsluiten, omdat de prioriteiten op het gebied van de volksgezondheid eenvoudigweg onverenigbaar zijn met de maximalisatie van de bedrijfswinsten (waaraan de zakelijke donoren van de WHO verplicht zijn prioriteit te geven). De neiging van mensen om loyaliteit aan een instelling (en hun eigen salarissen) boven een Zaak te stellen, maakt ook strikte termijnen voor het personeel noodzakelijk. Het eigen vermogen zou hetzelfde eisen.

Internationale instellingen, ondersteund door onze belastingen, mogen nooit in een positie verkeren om de democratie te ondermijnen, de vrijheid van meningsuiting in te perken, of ons fundamentele recht op werk, onderwijs en een normaal gezinsleven terzijde te schuiven. Dit zou de antithese zijn van lichamelijke autonomie en mensenrechten. Het zou de antithese van de democratie zijn. En het zou de antithese zijn van een goede volksgezondheid. Instellingen die macht zoeken om hun wil op te leggen aan gewone, vrije mensen moeten dienovereenkomstig worden aangepakt. 

De reactie op Covid-19 van de internationale gezondheidsindustrie, onder leiding van de WHO, heeft de publieke opinie verarmd en de gezondheid verslechterd. De huidige haast om grotere bevoegdheden aan de WHO over te dragen mag daarom niet worden verward met de volksgezondheid. Het publiekelijk financieren van de verdere erosie van de vrijheid en fundamentele mensenrechten zou neerkomen op zelfbeschadiging, terwijl het financieren van de toegang tot basisgezondheidszorg een mondiaal goed is. Het publiek en de politici die beweren hen te vertegenwoordigen, moeten duidelijk zijn over het verschil.Uitgegeven onder a Creative Commons Naamsvermelding 4.0 Internationale licentie
Stel voor herdrukken de canonieke link terug naar het origineel Brownstone Instituut Artikel en auteur.

Auteur

  • David Bell

    David Bell, Senior Scholar aan het Brownstone Institute, is een volksgezondheidsarts en biotech-adviseur op het gebied van wereldwijde gezondheid. Hij is een voormalig arts en wetenschapper bij de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO), programmahoofd voor malaria en ziekten met koorts bij de Foundation for Innovative New Diagnostics (FIND) in Genève, Zwitserland, en directeur Global Health Technologies bij Intellectual Ventures Global Good Fonds in Bellevue, WA, VS.

    Bekijk alle berichten

Doneer vandaag nog

Uw financiële steun aan het Brownstone Institute gaat naar de ondersteuning van schrijvers, advocaten, wetenschappers, economen en andere moedige mensen die professioneel zijn gezuiverd en ontheemd tijdens de onrust van onze tijd. U kunt helpen de waarheid naar buiten te brengen door hun voortdurende werk.

Abonneer u op Brownstone voor meer nieuws

Blijf op de hoogte met Brownstone Institute