roodbruine zandsteen » Brownstone-tijdschrift » Censuur » Het managementgambiet van de WHO
Het managementgambiet van de WHO

Het managementgambiet van de WHO

DELEN | AFDRUKKEN | E-MAIL

Vrijdag waarschuwde Bret Weinstein voor de dreigende tirannie van de Wereldgezondheidsorganisatie. “We zitten midden in een staatsgreep”, zegt de evolutiebioloog en podcaster vertelde Tucker Carlson over X. Het nieuwe pandemiebeheersregime van de WHO zal de soevereiniteit elimineren, zei Weinstein, en het mogelijk maken om de nationale grondwetten terzijde te schuiven.

Hij heeft gelijk wat betreft tirannie en staatsgrepen. Maar niet over soevereiniteit of grondwetten. 

Technocraten hebben veel van Covid geleerd. Niet hoe je beleidsfouten kunt vermijden, maar hoe je controle kunt uitoefenen. Overheden ontdekten dat ze mensen konden vertellen wat ze moesten doen. Ze sloten mensen op, sloten hun bedrijven, lieten ze maskers dragen en brachten ze naar vaccinatieklinieken. In sommige landen kregen mensen te maken met de meest extreme beperkingen van de burgerlijke vrijheden in de geschiedenis van vredestijd. 

De WHO stelt nu een nieuwe internationale pandemieovereenkomst en wijzigingen van de Internationale Gezondheidsregeling voor. Deze voorstellen zullen de volgende keer nog erger maken. Niet omdat ze de soevereiniteit terzijde schuiven, maar omdat ze de binnenlandse autoriteiten tegen verantwoordelijkheid zullen beschermen. Staten zullen nog steeds hun bevoegdheden hebben. Het WHO-plan zal hen beschermen tegen de controle van hun eigen volk.

Volgens de voorstellen zal de WHO de leidende geest en wil van de mondiale gezondheidszorg worden. Het zal de bevoegdheid hebben om noodsituaties op het gebied van de volksgezondheid af te kondigen. Nationale regeringen zullen beloven te zullen doen wat de WHO opdraagt. Landen zullen “zich ertoe verbinden de aanbevelingen van de WHO op te volgen.” Maatregelen van de WHO “zullen onverwijld worden geïnitieerd en voltooid door alle staten die partij zijn … [die] ook maatregelen zullen nemen om ervoor te zorgen dat niet-statelijke actoren [particuliere burgers en binnenlandse bedrijven] die op hun respectieve grondgebied actief zijn, dergelijke maatregelen naleven.” Lockdowns, quarantaine, vaccins, surveillance, reisbeperkingen en meer zullen op tafel liggen. 

Dat klinkt als een verlies aan soevereiniteit, maar dat is het niet. Soevereine staten hebben exclusieve jurisdictie op hun eigen grondgebied. Aanbevelingen van de WHO kunnen niet rechtstreeks door Amerikaanse rechtbanken worden afgedwongen. Soevereine naties kunnen overeenkomen het gezag van internationale organisaties te volgen. Zij kunnen zich ertoe verbinden hun eigen handen te binden en hun binnenlandse wetten dienovereenkomstig aan te passen. 

De WHO-voorstellen zijn een shell-spel. De regeling zal dekking bieden aan binnenlandse volksgezondheidsautoriteiten. De macht zal alomtegenwoordig zijn, maar niemand zal verantwoordelijk zijn. Burgers zullen geen controle meer hebben over het bestuur van hun land, zoals ze al doen. Het gevaar waarmee we worden geconfronteerd, is nog steeds onze eigen uitgestrekte discretionaire bestuursstaat, die binnenkort zal worden versterkt en gecamoufleerd door een internationale bureaucratie die geen verantwoording hoeft af te leggen.

Wanneer landen verdragen sluiten, doen ze beloften aan elkaar. Het internationaal recht kan deze beloften als ‘bindend’ beschouwen. Maar ze zijn niet bindend in dezelfde zin als een binnenlands contract. Het internationale recht is iets anders dan het nationale recht. In Anglo-Amerikaanse landen zijn de twee rechtssystemen verschillend.

Internationale rechtbanken kunnen verdragsbeloften niet op dezelfde manier afdwingen tegen onwillige partijen als een binnenlandse rechtbank contractuele beloften kan afdwingen. Het internationaal recht is de geformaliseerde internationale politiek. Landen doen beloftes aan elkaar als het in hun politieke belang is om dat te doen. Ze houden zich aan die beloften op basis van dezelfde criteria. Als ze dat niet doen, volgen soms politieke gevolgen. Formele juridische gevolgen zijn zelden het geval.

Niettemin is het de bedoeling het publiek ervan te overtuigen dat hun regeringen de WHO moeten gehoorzamen. Bindende aanbevelingen legitimeren de zware handen van binnenlandse regeringen. Lokale functionarissen zullen de beperkingen kunnen rechtvaardigen door mondiale plichten aan te halen. Ze zullen zeggen dat de WHO-richtlijnen hen geen keus laten. “De WHO heeft opgeroepen tot afsluitingen, dus we moeten u bevelen thuis te blijven. Sorry, maar het is niet onze beslissing.’ 

Tijdens Covid probeerden de autoriteiten afwijkende meningen te censureren. Ondanks hun inspanningen slaagden de sceptici erin zich uit te spreken. Ze boden alternatieve verklaringen in podcasts, video's, verklaringen, onderzoekspapers, columns en tweets. Voor veel mensen waren ze de bron van gezond verstand en waarheid. Maar de volgende keer kan het anders zijn. Onder het nieuwe pandemische regime zullen landen zich ertoe verbinden “valse, misleidende, verkeerde informatie of desinformatie” te censureren.

Zoals Weinstein het verwoordde: ‘Er beweegt zich stilletjes iets, net buiten het zicht, zodat we de volgende keer dat we met een ernstige noodsituatie worden geconfronteerd, geen toegang tot deze hulpmiddelen zullen hebben. … Wat [de WHO] wil, zijn de maatregelen die hen in staat zouden hebben gesteld de podcasters het zwijgen op te leggen, om verschillende zaken internationaal op te leggen op een manier die de opkomst van een controlegroep zou voorkomen die ons in staat zou stellen de schade duidelijk te zien.”

De WHO-documenten zullen de grondwetten in Anglo-Amerikaanse landen niet terzijde schuiven. In de Verenigde Staten zal het Eerste Amendement nog steeds van toepassing zijn. Maar de betekenis van grondwetten is niet statisch. Internationale normen kunnen van invloed zijn op de manier waarop rechtbanken constitutionele bepalingen lezen en toepassen. Rechtbanken kunnen rekening houden met de ontwikkeling van internationale normen en internationaal gewoonterecht. De voorstellen van de WHO zouden de betekenis van grondwettelijke rechten niet vervangen of definiëren. Maar ze zouden ook niet irrelevant zijn. 

De WHO ondermijnt de democratie niet. Landen hebben dat in de loop van de tijd zelf gedaan. Nationale regeringen moeten het nieuwe plan goedkeuren, en iedereen kan zich afmelden als hij dat wil. Zonder hun instemming heeft de WHO geen macht om haar dictaten op te leggen. Het kan zijn dat niet alle landen geïnteresseerd zijn in alle details. De voorstellen van de WHO roepen op tot grootschalige financiële en technische overdrachten naar ontwikkelingslanden. Maar klimaatveranderingspacten doen dat ook. Uiteindelijk omarmden de rijke landen ze toch. Ze wilden graag een deugdsignaal geven en hun eigen klimaatproblemen rechtvaardigen. Van de meesten kan worden verwacht dat zij zich ook bij het WHO-initiatief zullen aansluiten.

Landen die dat doen behouden de soevereiniteit om van gedachten te veranderen. Maar het verlaten van internationale regimes kan verschrikkelijk moeilijk zijn. Toen Groot-Brittannië tot de Europese Unie behoorde, stemde het ermee in om over allerlei zaken onderworpen te zijn aan de EU-regels. Het bleef een soeverein land en kon besluiten om onder de duim van de EU vandaan te komen. Maar de Brexit dreigde het land uiteen te scheuren. Het hebben van de wettelijke bevoegdheid om zich terug te trekken betekent niet dat een land daartoe politiek in staat is. Of dat de elites bereid zijn, zelfs als dat is wat de mensen willen. 

Talloze critici hebben dezelfde beschuldigingen geuit als Weinstein, namelijk dat het regime van de WHO de soevereiniteit zal elimineren en de grondwet terzijde zal schuiven. Brownstone-schrijvers hebben dit bijvoorbeeld gedaan hier en hier. Deze beschuldigingen zijn gemakkelijk te ontkrachten. Tedros Adhanom Ghebreyesus, de directeur-generaal van de WHO, heeft dit herhaaldelijk gedaan zei dat geen enkel land de soevereiniteit aan de WHO zal afstaan. Reuters, de Associated Press, en andere reguliere nieuwskanalen hebben “factchecks” uitgevoerd om de bewering te ontkrachten. Door te zeggen dat de WHO de soevereiniteit zal stelen, kunnen critici in diskrediet worden gebracht als complottheoretici. Het leidt af van het spel dat gaande is.

De voorstellen van de WHO zullen de macht beschermen tegen aansprakelijkheid. Nationale regeringen zullen bij het plan betrokken zijn. De mensen zijn het probleem dat ze proberen te beheersen. Het nieuwe regime zal de soevereiniteit niet terzijde schuiven, maar dat is een kleine troost. Soevereiniteit biedt geen bescherming tegen uw eigen autoritaire staat.Uitgegeven onder a Creative Commons Naamsvermelding 4.0 Internationale licentie
Stel voor herdrukken de canonieke link terug naar het origineel Brownstone Instituut Artikel en auteur.

Auteur

Doneer vandaag nog

Uw financiële steun aan het Brownstone Institute gaat naar de ondersteuning van schrijvers, advocaten, wetenschappers, economen en andere moedige mensen die professioneel zijn gezuiverd en ontheemd tijdens de onrust van onze tijd. U kunt helpen de waarheid naar buiten te brengen door hun voortdurende werk.

Abonneer u op Brownstone voor meer nieuws

Blijf op de hoogte met Brownstone Institute