roodbruine zandsteen » Brownstone-tijdschrift » Wat en waarom is 'Wakker worden?' 
wakker religie

Wat en waarom is 'Wakker worden?' 

DELEN | AFDRUKKEN | E-MAIL

Het moderne fenomeen 'wakker' is moeilijk vast te pinnen. Is het een beweging, een religie, een houding of een levensstijl? Hier bieden we onze eigen definitie die plaatsen ontwaakt in het bredere historische en politieke verhaal van het Westen.

We beginnen met een lijst met attitude-elementen waarvan de meeste mensen het erover eens zijn dat ze moeten meetellen als onderdeel van wakker worden. Hierin hebben we keuze te over, met een heel scala aan voorbeelden uit de persoonlijke, politieke en zakelijke sfeer waaruit we de kernelementen kunnen onderscheiden. Hier is onze top vijf: 

 1. Identiteitsdiefstal. Dit wordt het best geïllustreerd in gendertoe-eigening, waarbij iedereen die zegt of gelooft dat hij een vrouw is, inderdaad een vrouw is en als zodanig door anderen moet worden behandeld, op straffe van sociale afkeuring en zelfs wettelijke straffen. De waken hebben geen respect voor eerdere identiteiten.
 2. Onliberaliteit. Het ontwaakte perspectief kenmerkt zich in veel gebieden door een opschorting van het geloof in het publieke debat en de waarde van diverse standpunten, tot het punt dat men bereid is om de openbare ruimte waarin dergelijke debatten en standpunten worden uitgezonden binnen te dringen en te saboteren. 
 3. Annuleer cultuur. We zien de noodzaak om wakker te worden geschrapt in de vernietiging van symbolen en rituelen van de voorheen dominante westerse cultuur: monumenten kappen, kunst bekladden, traditionele feestdagen negeren, ontwrichting en chaos gebruiken om de aandacht op oorzaken te vestigen en de carrières van degenen die verdedigen van de reeds bestaande cultuur.
 4. Slachtofferschap. Woke plaatst in de publieke sfeer het primaat van hulpeloosheid en slachtofferschap, bij voorkeur slachtofferschap als gevolg van vermeende onrechtvaardigheid door toedoen van de traditionele westerse cultuur.
 5. Alarmisme. Woke promoot het idee van de ineenstorting van de beschaving als gevolg van door de mens veroorzaakte bedreigingen (zoals het klimaat, virussen of de Chinese regering) en gebruikt steeds nieuwe totems om die ineenstorting af te wenden.

Identiteitsdiefstal is altijd een go-to geweest in de gereedschapskist voor hoopvolle culturele staatsgrepen, bijvoorbeeld wanneer de Christenen rustten hun Duivel uit met de drietand van de Griekse god Poseidon en de geitenpoten van andere religies, hun eigen geloofsbrieven versterken en tegelijkertijd de oudere cultuur marginaliseren. Illiberalisme is een hoofdbestanddeel van het communisme en het fascisme, beide westerse uitvindingen. Het absolutisme van de annuleringscultuur is een mutatie van het traditionele liberalisme. Slachtofferschap is een oude christelijke meme. Al eeuwenlang is alarmisme het brood en de boter van subsidieafhankelijke internationale groepen. 

Deze vijf elementen hebben een lange antecedent in onze culturele geschiedenis. Toch waren ze niet van het allergrootste belang in de heersende stroming van de westerse cultuur, pakweg 30 jaar geleden, dus hun collectieve centrale rol in het hedendaagse discours is nieuw. Het onophoudelijke gezeur van Woke over tolerantie, acceptatie, inclusiviteit en zorgzaamheid is allemaal aanstellerij, en in feite 180 graden het tegenovergestelde van de realiteit van zijn acties en reacties. Maar het dragen van dat masker helpt het om de naïviteit uit te buiten van degenen die voorheen andere religies aanhingen.

Wakker Activiteiten 1: De Raid

De primaire activiteiten van de wake-beweging kunnen collectief worden gezien als een territoriale raid: een overname van de culturele en economische ruimte die voorheen werd ingenomen door andere groepen en culturen. Dit is een historisch normale gebeurtenis in tijden van turbulentie, wanneer opportunistische groepen misbruik maken van afgeleide bevolkingsgroepen om privileges af te pakken en de bestaande cultuur te ondermijnen. In die zin is het wake-fenomeen slechts een uitbreiding van andere vrij recente invallen in het Westen. 

De feministische ideologie van verzet tegen 'het patriarchaat' van de laatste golf kan bijvoorbeeld worden gezien als een poging van dominante blanke westerse vrouwen om zich de privileges van dominante blanke westerse mannen toe te eigenen. 'Intersectionaliteit' kan op dezelfde manier worden gezien als een poging, voornamelijk van blanke westerse vrouwen, om blanke westerse mannen neer te halen door zich aan te sluiten bij andere 'onderdrukte' groepen, omdat ze zogenaamd allemaal het slachtoffer waren van blanke westerse mannen.

De ontwakende beweging van vandaag legt de lat hoger door te pleiten voor de verwijdering van alles wat westers is, inclusief blanke vrouwen, die daardoor op hun eigen petard zijn gehesen en zich dus nogal verraden voelen. Hun aanval op de privileges van hun mannen is ingehaald door een veel grotere aanval die de mannen op wie ze zich hadden gericht eerder zouden hebben bestreden.

In de voorhoede van de huidige usurpatie staan ​​jonge blanke westerlingen, die het economische thema van wake laten zien: het is een poging van jonge blanke jongeren om privileges af te stoten van 'oude blanken'. Nogmaals, dit soort dynamiek is heel normaal in koninklijke hoven, zetels van macht die doorgaans veel aanhangers aantrekken die niets echt productiefs te doen hebben, maar in plaats daarvan vechten om privileges.

Wakker Activiteiten 2: De Religieuze Ervaring

Woke, met zijn dimensie van alarmisme en annulatiecultuur, is een uitvloeisel van een soort spirituele reis van een nieuwe generatie die op zoek is naar nieuwe overkoepelende religieuze verhalen. In overeenstemming met de centrale traditie van de westerse heersende stromingsreligie, volgt de nieuwe wake-religie een absolutistische vorm: net zoals het eerste gebod in de Bijbel is om 'geen andere God te hebben dan ik', is wake even absolutistisch en gewelddadig jegens iedereen die de 'ene god' weigert. god' gedicteerd door wake in een gebied dat het doelwit is van wake. 

Discipelen van Wake hebben de ideologie van vrijheid van geloof en meningsuiting verlaten die de Verlichting typeerde, en zijn in plaats daarvan teruggereisd naar de Middeleeuwen voor hun inspiratie. Het afbreken van de symbolen en rituelen van oude goden en verslagen groepen is (net als overvallen) een historisch normale activiteit van rebellen en zogenaamde opkomende groepen in de westerse cultuur, of welke cultuur dan ook.

Wakker Activiteiten 3: Parasitisme

Woke voedt zich als een parasiet niet alleen met de successen van voorheen dominante groepen en religies in het Westen, maar met alles wat gezond en vruchtbaar is in het Westen. We zien dit in de aanval op gezinnen, de aanvallen op positieve historische beelden van hele landen, en de aanvallen op de daadwerkelijke gezondheid belichaamd in het leuren met ongezonde levensstijlen (bijvoorbeeld door te pleiten voor maskers en veiligheid) en het vieren van ongezonde lichaamstypes (voor bijvoorbeeld die van zwaarlijvige of geslachtsbekeerde mensen). Vooral tijdens covid zagen we dit parasitisme op succes in de aanval van Wake op de wetenschap, omdat het in plaats daarvan de 'waarheden' van gezagsdragers vierde. Diversiteit is gezond, en daarom zien we dat Wake het ook aanvalt (hoewel zijn aanhangers dit nooit zullen toegeven), wanneer het probeert om uiteenlopende meningen te annuleren.

De veelzeggende zaak van Posie Parker

Het wake-fenomeen heeft bitterzoete momenten gekend. Neem de ervaring van Posie Parker (Kellie-Jay Keen-Minshull) in Nieuw-Zeeland. Posie reisde de wereld rond en verkondigde luidkeels in demonstraties dat "een vrouw een volwassen menselijke vrouw is", wat in wezen impliceert dat het vrouw-zijn een biologisch feit is en geen keuze die een volwassene kan maken, waarmee ze het territorium van vrouwen in de westerse cultuur verdedigde.

Dit was openlijk in strijd met de ideologie dat zelfidentificatie voorrang heeft op biologie, waardoor de minister van immigratie van Nieuw-Zeeland de opvattingen van Posie weerzinwekkend noemde. Een gewelddadige menigte van meer dan 1,000 'transactivisten' in Auckland intimideerde Posie en haar aanhangers en leidde de Voogd (misschien wel de 'home of wake' in de media) om haar een anti-transactivist en het publiceren van een mening noemde haar een "agitator" en haar taalgebruik "hatelijk" en "gevaarlijk". Al dit geweld en deugd-signalering was netjes samengevat door Brendan O'Neill in de Toeschouwer als "een rituele beschimping van een heks, een gewelddadige zuivering van een ketter." Helemaal zo.

De ironie van de hele zaak was dat er forse mannelijke politieagenten nodig waren om Posie van de menigte te redden. De belangrijkste bondgenoten van Posie in de afgelopen jaren waren feministen uit de tweede en derde golf, wier belangrijkste vijanden tot voor kort mannelijke blanke mannen waren – dat wil zeggen, het soort mensen dat haar te hulp kwam: mannen die hun oude patriarchale rol van beschermers serieus namen. . De les om voorzichtig te zijn met wat je wenst, werd in schoppen gegeven aan elke toekijkende vrouw.

Onze definitie van wakker worden

Als we de houdingen en activiteiten die het fenomeen van wakker zijn kenmerken, samenvoegen, komen we tot de volgende definitie van wakker: 

Woke is een beweging die openbare ruimtes en economische rollen bezet door dominante culturele krachten en groepsidentiteiten binnendringt en toe-eigent, moreel absolutisme, intolerantie, narcisme, slachtofferschap, identiteitsdiefstal, alarmisme en de schijn van tolerantie en diversiteit in plaats van hun inhoud.

Onze definitie is nogal een mondvol, maar dat is moeilijk te vermijden als je een complex, grootschalig sociologisch fenomeen probeert te vatten. Als we een woordenboek zouden schrijven voor de gewone man en een eenvoudige oneliner nodig hadden, zouden we kunnen schrijven dat Wake een "steriele doodscultus is van onproductieve zeurende kinderen die elkaar vinden in een aanval op de volwassenen die ze hopen te vervangen."

De politiek van Woke

Aan de positieve kant kan een beweging als Wake naar ons oordeel in een oogwenk door geld worden verpletterd. Als Big Money zou willen, zou het de massamedia en politieke instrumenten kunnen gebruiken om binnen enkele weken wakker te rollen, en bovendien zou het worden toegejuicht door de overgrote meerderheid van de bevolking. 

Waarom gebeurt dit niet? Om de simpele reden dat de activiteiten van wake passen bij de economische belangen van grote bedrijven, internationale agentschappen en de globalistische klasse. De vijanden van de globalistische klasse zijn patriottisme en viriele gemeenschappen die in staat zijn de waarheid te zien en zich tegen de globalisten te organiseren. De globalisten werden toen natuurlijk weer wakker, in navolging van het oude Arabische gezegde dat 'de vijand van mijn vijand mijn vriend is'. Er is ook een duidelijke economische grondgedachte: door zich aan te sluiten bij het pluizige gezicht van wake, kunnen bedrijven, ngo's en internationale agentschappen meer zaken, meer geld en meer macht krijgen. (In de afgelopen tijd hebben we een paar bedrijven gezien - zoals Anheuser-Busch - in botsing komen met hun eigen gretigheid om op de wakkere bandwagon te springen, maar die schaarse voorbeelden hebben nog niet genoeg terugslag opgeleverd om de beweging om te keren.)

Sommigen hebben geprobeerd lijnen van internationale bedrijfsfinanciering te traceren (bijv. via wake scoresystemen en het ESG-beleggingssysteem), een lopende onderzoekstaak die bemoeilijkt werd door een gebrek aan regels voor financiële transparantie.

 Toch past wat er te zien is bij economische prikkels. De waken krijgen middelen en worden uitgebuit door de globalistische klasse als een soort fascistisch schokleger om te helpen bij het verdelen en regeren van de bevolking van het Westen, terwijl de globalisten ervan dromen om uiteindelijk een technocratisch neo-feodaal rijk te vestigen dat ze controleren. 

De globalistische klasse – over wie we eerder hebben geschreven – speelt met vuur wanneer het zich afstemt op wake. Het wedt erop dat zijn leden persoonlijk kunnen ontsnappen aan de nadelen van wake, en dat het wake kan pletten wanneer het niet langer nuttig is, wat beide waarschijnlijk eerlijke weddenschappen zijn.

Maar de globalisten wedden ook dat de wakkere agenda de rechtsstaat niet zal ondermijnen waarvan hun eigen eigendomsrechten afhangen, of de kracht van het hele Westen waarvan hun internationale status afhangt. Dit is een veel riskantere weddenschap, vergelijkbaar met het afbranden van een huis om de bewoners het huis uit te zetten en er vervolgens zelf te gaan wonen.

Woke's lust naar vernietiging is voortgekomen uit het hart van een rottende westerse samenleving. Woke is een aanval op de meest krachtige en gezonde elementen van die samenleving, gesteund door de superrijken die meer controle zoeken. Tegelijk vertegenwoordigt een steriele nieuwe religie van het nutteloze om nutteloosheid te vieren, een fanatieke doomsday-cultus en een dief van wat goed, gezond en zelfbevestigend is, in vier letters wat het Westen mankeert, en de antithese van wat nodig is om genees het Westen.Uitgegeven onder a Creative Commons Naamsvermelding 4.0 Internationale licentie
Stel voor herdrukken de canonieke link terug naar het origineel Brownstone Instituut Artikel en auteur.

auteurs

 • Paul Frijters

  Paul Frijters, Senior Scholar aan het Brownstone Institute, is hoogleraar welzijnseconomie aan de afdeling sociaal beleid van de London School of Economics, VK. Hij is gespecialiseerd in toegepaste micro-econometrie, waaronder arbeids-, geluks- en gezondheidseconomie. Co-auteur van: De grote Covid Paniek.

  Bekijk alle berichten
 • Gigi Foster

  Gigi Foster, Senior Scholar aan het Brownstone Institute, is hoogleraar economie aan de Universiteit van New South Wales, Australië. Haar onderzoek bestrijkt verschillende gebieden, waaronder onderwijs, sociale invloed, corruptie, laboratoriumexperimenten, tijdsbesteding, gedragseconomie en Australisch beleid. Ze is co-auteur van De grote Covid Paniek.

  Bekijk alle berichten
 • Michaël Bakker

  Michael Baker heeft een BA (Economie) van de University of Western Australia. Hij is onafhankelijk economisch adviseur en freelance journalist met een achtergrond in beleidsonderzoek.

  Bekijk alle berichten

Doneer vandaag nog

Uw financiële steun aan het Brownstone Institute gaat naar de ondersteuning van schrijvers, advocaten, wetenschappers, economen en andere moedige mensen die professioneel zijn gezuiverd en ontheemd tijdens de onrust van onze tijd. U kunt helpen de waarheid naar buiten te brengen door hun voortdurende werk.

Abonneer u op Brownstone voor meer nieuws

Blijf op de hoogte met Brownstone Institute