roodbruine zandsteen » Brownstone Institute-artikelen » Beste collega's: We moeten gezonde wetenschap nieuw leven inblazen
Beste collega's: We moeten gezonde wetenschap nieuw leven inblazen - Brownstone Institute

Beste collega's: We moeten gezonde wetenschap nieuw leven inblazen

DELEN | AFDRUKKEN | E-MAIL

Onderwerp: Een oproep om twee jaar van enorme schade aan de wetenschap te herstellen, met belangrijke huidige implicaties – een open brief

Snelle links:

 • Uw opmerkingen/opmerkingen/feedback naar aanleiding van deze brief: digitaal formulier, email 
 • Lijst van academici, wetenschappers en artsen die enkele of veel van de verschillende officiële Covid-19-maatregelen steunden: Elektronisch versie van deze brief, met referentielinks 

Beste collega,

Wij schrijven deze brief aan u als een groep academici, artsen en professionals over de kwestie van een recente en langdurig pak slaag door de wetenschap en rationaliteit, en de daaruit voortvloeiende huidige en voortdurende zorgen.

Overweeg dit. Kan een overheidsfunctionaris uw huis binnenkomen en doorzoeken, u vragen te vertrekken, onder vermelding van een “noodsituatie op het gebied van de volksgezondheid?” Zonder gerechtelijk toezicht, zonder zelfs maar de mogelijkheid tot juridische betwisting? Zou India een noodsituatie op het gebied van de volksgezondheid kunnen afkondigen, gedicteerd door een niet-gekozen en buitenlandse/private macht? Zouden experimentele vaccins dat wel kunnen zijn? nodig dat mensen hun leven kunnen voortzetten? Dit is geen fictief vervolg op 1984, maar recente en aanhoudende ontwikkelingen – die van Kerala volksgezondheidswet (december 2023), een internationaal pandemisch verdrag gepland door de WHO, en door de WHO aangestuurde vaccinpaspoorten. Wij hopen dat u hier net zo bezorgd over bent als wij.

We schrijven u aan de vooravond van de vierde verjaardag van ‘The Great Panic’, dat wil zeggen India's lockdown als reactie op Covid-19, een reactie die zogenaamd gebaseerd is op wetenschap. De hele planeet was ruim twee jaar lang ontwricht. We hopen dat u het ermee eens zult zijn dat de lockdown en de daarmee samenhangende maatregelen hebben geresulteerd in extreem onrecht in termen van het uit de hand lopen van ieders leven, het feit dat tientallen miljoenen mensen in werkloosheid en armoede terecht zijn gekomen, en een enorme vermogensoverdracht van de armste tot de rijkste ter wereld. De uit van twee jaar onderwijs voor de 260 miljoen Indiase kinderen zal wellicht nooit meer worden gerealiseerd. Een klein voorbeeld van de schade is gevangen in “Het Lockdown en Covid Response Museum.”

Waarom doet het er nu toe – vraag je je misschien af. Uit het beschikbare bewijsmateriaal blijkt dat de schade onnodig was en niet werd veroorzaakt door het SARS-Cov-2-virus zelf, maar een vorm van schade vertegenwoordigde totale mislukking van de wetenschap meer dan dat het een mislukking van de politiek was. Verder zijn de voorbereidingen al bezig aan de gang voor meer lockdowns en meer mensenrechtenschendingen in het kleed van de wetenschap, met nog meer straffeloosheid. Dit vereist dus een wetenschappelijke afrekening.

Een groot deel van de reactie op Covid-19, te beginnen met de ‘consensus’ over de zogenaamde ‘veilige en effectieve’ vaccins, was niet het resultaat van een weloverwogen wetenschappelijke discussie, maar van irrationele paniek – inclusief en vooral onder wetenschappers – paniek veroorzaakt door de media en uitvergroot in echokamers van sociale media. Tot op de dag van vandaag is er, zelfs na vier jaar, ondanks de enorme schade, geen wetenschappelijke afrekening geweest van de officiële Covid-19-maatregelen, inclusief lockdowns of de vrijwel universeel toegediende vaccins.

Wij roepen daarom op tot een beter-laat-dan-nooit wetenschappelijke discussie en debat over alle Covid-19-maatregelen. Wij verzoeken u dringend deze oproep te steunen – wij nodigen uw opmerkingen en opmerkingen uit als antwoord. Dit is niet alleen belangrijk voor de geschiedenis, maar ook om een ​​herhaling van soortgelijke fouten in de toekomst te voorkomen, en om op zijn minst gedeeltelijk de schade te herstellen die is toegebracht aan de wetenschap, de rationaliteit en op bewijs gebaseerde maatregelen.

Een subset van de namen van academici, wetenschappers en artsen die enkele of veel van de verschillende officiële Covid-19-maatregelen steunden tijdens ‘De Grote Paniek’, verschijnt hierbij link. Wij roepen deze professionals op om zichzelf ter verantwoording te roepen door deel te nemen aan een open wetenschappelijke discussie/debat over de volgende aspecten.

 1. Wat was de wetenschappelijke basis voor lockdowns en andere beperkingen? Op welke bewijsbasis hebben universiteiten en hogescholen het voortouw genomen bij het nemen van beperkende maatregelen, waardoor de fundamentele rechten van burgers werden geschonden?
 2. Tot op heden, beschikbaar bewijzen stelt Covid-19 had geen invloed op school- en universiteitskinderen, of zelfs iedere gezonde persoon in de werkende leeftijd, net zomin als andere ziekten waaraan we gewend zijn. Waarom waren scholen en universiteiten dan bijna twee jaar gesloten? Waarom is er geen verantwoordelijkheid genomen voor deze flagrante minachting voor het welzijn van de volgende generatie?
 3. Er was altijd slecht wetenschappelijk bewijs dat kinderen drager zijn van Covid-19, en al in juli 2020 was dat zo bewijzen dat scholen geen superverspreiders waren. Verschillende Europese landen hadden na de zomer van 2020 scholen geopend. Op welke wetenschappelijke basis steunde de wetenschappelijke gemeenschap in India stilzwijgend/actief de ontwrichting van bijna twee jaar van het leven van schoolkinderen? Vergeet niet dat er in India dagelijks bijna 2,000 kinderen sterven als gevolg van vermijdbare ondervoeding en armoedegerelateerde redenen.
 4. Zelfs al in juni 2020 sero-enquêtes gebleken dat de Covid-19 IFR-schatting in India was 0.08%, lager dan die van de seizoensgriep. Waarom bleven wetenschappers en academici in paniek en stelden ze virusvermijdingsprotocollen op? Hoe is het mogelijk dat getrainde wetenschappelijke geesten over het hoofd hebben gezien dat ‘essentiële’ werknemers in supermarkten en degenen die aan de deur bezorgden, niet in grote aantallen ziek werden of stierven? Hoe kan een virus dat zich zonder voorafgaande kennisgeving op grote schaal onder de bevolking verspreidt, nieuw of dodelijk worden genoemd?
 5. Immuniteit na natuurlijke infectie en herstel is al meer dan 2,400 jaar een bekende wetenschap sinds de pest van Athene. Een dergelijke immuniteit vormt de basis van de traditionele vaccintechnologie. Wat was de noodzaak om een ​​experimenteel vaccin aan de Indiase bevolking te geven na juli 2021, toen de meeste Indiërs al waren blootgesteld, volgens sero-enquêtes? Waarom waren hogescholen, inclusief medische hogescholen, leidend bij deze onwetenschappelijke en geldverspillende maatregel?
 6. Tot datum, geen van de kandidaat-vaccins tegen Covid-19 heeft dat voltooide proef resultaten. Wat is de wetenschappelijke basis om deze producten “vaccins” te noemen? Wat is de ARR en NNV qua leeftijd voor deze producten? Tegen welk eindpunt? Is er een wetenschappelijke bronvermelding voor deze cijfers uit een voltooid onderzoek?
 7. Het had voor wetenschappers die goed thuis waren in wetenschappelijke experimenten duidelijk moeten zijn dat de Covid-19-vaccins waren experimenteel. Maar waarom toonden wetenschappers van instellingen voor hoger onderwijs niet zo’n scepticisme, maar gingen ze ervan uit dat ze ‘veilig en effectief’ waren vóór het bewijsmateriaal, zelfs in tegenstelling tot het opkomende bewijsmateriaal?
 8. Heeft een wetenschappelijke instelling methodisch rapporten verzameld over? bijwerkingen na immunisatie (AEFI), waarvan er zijn geweest overvloed, in plaats van uit te gaan van de veiligheid van de nieuwe producten?
 9. Een medisch experiment opdringen aan een medemens een van de gemeenste dingen die men kan doen. Waarom waren hogescholen en instellingen voor hoger onderwijs toonaangevend in de vaccinmandaten tegen Covid-19, waarbij ze de fundamentele ethiek van geïnformeerde toestemming schonden, ook voor een bevolking die nooit risico liep door Covid-19?
 10. Veiligheid op lange termijn van welk product dan ook, het duurt lang om het te weten. Op welke bewijsbasis hebben hogescholen in 2021-2022 geconcludeerd dat de Covid-19-‘vaccins’ op de lange termijn veilig zijn, voor studenten en jongeren die hun hele leven voor zich hebben – in termen van de kankerverwekkendheid, hart- en vaatziekten van het product? problemen, reproductieve gezondheid, enz.?
 11. Er was geen wetenschappelijke basis voor 6-foot of 2 meter afstand voor een luchtwegvirus dat zich via aërosolen verspreidt. Maar instellingen voor hoger onderwijs waren toonaangevend bij het bevorderen van sociale afstand. Waarom? Hoe is het mogelijk dat getrainde wetenschappelijke geesten dat niet hebben opgemerkt Dharavi, een van de dichtste en armste plekken op aarde, nog minder tol per hoofd van de bevolking had dan Londen en New York? Zeker, wetenschappers hebben zich onder zulke sloppenwijkbevolking gemengd – huis-/kantoorschoonmakers, taxi-/autochauffeurs, enz.
 12. Zo was er ook geen wetenschappelijke basis voor test-trace-isolaat voor een ademhalingsvirus – dat was het inderdaad tegen richtlijnen geschreven vóór de paniek. Waarom hebben instellingen voor hoger onderwijs dit bijna twee jaar lang in praktijk gebracht, zelfs in tijden van toenemende isolatie? geestelijke gezondheid problemen voor jongeren?
 13. Wetenschappelijk materiaal van de hoogste kwaliteit bewijzen in termen van gerandomiseerde gecontroleerde onderzoeken (RCT’s), zowel vóór als tijdens Covid-19, aangegeven geen voordeel van gemeenschapsmaskering. Waarom waren instellingen voor hoger onderwijs leidend in maskermandaten, in strijd met dit bewijsmateriaal?
 14. Tot op heden is dat zo geen klinische basis voor de PCR-test voor Covid – niemand kent het percentage vals-positieve ziektegevallen of zelfs de aanwezigheid van virussen. Op welke wetenschappelijke basis gebruikten wetenschappelijke instellingen de PCR-test voor het opsporen, isoleren en periodiek rapporteren van ziektegevallen?
 15. Vanaf april 2020 was dat zo arm wetenschappelijk bewijs van asymptomatische overdracht. En bewijzen vanaf december 2020 suggereerde dat een dergelijke transmissie statistisch niet van nul te onderscheiden was. Op welke bewijsbasis gingen wetenschappelijke instellingen uit van asymptomatische overdracht terwijl ze beperkende maatregelen oplegden?

Ongeacht waar u staat ten aanzien van enkele van de beweringen in de bovenstaande verklaringen, we hopen dat u het ermee eens zult zijn dat een open wetenschappelijke discussie en een sfeer van gezond debat en een wetenschappelijke afrekening noodzakelijk zijn – vooral voor de zogenaamde ‘eens in de eeuw pandemie’. .” Twee en een half jaar waarin iedereen elk ander mens, inclusief kinderen, als een ziektevector heeft beschouwd, en omdat dit als wetenschappelijk wordt beschouwd, kan dit niet voorbijgaan zonder wetenschappelijk onderzoek, en kan het niet uit het geheugen worden gewist alsof het niet is gebeurd. Zonder afrekening, uitbuiting van angst jegens machtsgrepen zullen zich herhalen. Wij horen graag van u – via de online formulier or email.

U te bedanken,

In oprechte hoop op een langverwachte wetenschappelijke discussie en verantwoording,

Beheerscomité van de Universele Gezondheidsorganisatie (UHO) – https://uho.org.in/

Prof. Bhaskaran Raman, hoogleraar computerwetenschappen en techniek, Mumbai

Dr. Amitav Banerjee, MD, klinisch epidemioloog, Pune

Dr. Arvind Singh Kushwaha, gemeenschapsgeneeskunde, Auraiya

Dr. Veena Raghava, MBBS, DA, Klinische Voeding (NIN), Bengaluru

Dr. Praveen K Saxena, MBBS, DMRD, FCMT, Hyderabad

Dr. Maya Valecha, MD, DGO, Vadodara

Dr. Gayatri Panditrao, BHMS (homeopathisch adviseur), PGDEMS, Pune

De heer Ashutosh Pathak, journalist, QVIVE, Delhi

De heer Prakash Pohare, journalist, Deshonnati, AkolaUitgegeven onder a Creative Commons Naamsvermelding 4.0 Internationale licentie
Stel voor herdrukken de canonieke link terug naar het origineel Brownstone Instituut Artikel en auteur.

Auteur

 • Bhakaran Raman

  Bhaskaran Raman is een faculteit van de afdeling Computerwetenschappen en Techniek van IIT Bombay. De hier geuite meningen zijn zijn persoonlijke mening. Hij onderhoudt de site: “Understand, Unclog, Unpanic, Unscare, Unlock (U5) India” https://tinyurl.com/u5india. Hij is te bereiken via twitter, telegram: @br_cse_iitb. br@cse.iitb.ac.in

  Bekijk alle berichten

Doneer vandaag nog

Uw financiële steun aan het Brownstone Institute gaat naar de ondersteuning van schrijvers, advocaten, wetenschappers, economen en andere moedige mensen die professioneel zijn gezuiverd en ontheemd tijdens de onrust van onze tijd. U kunt helpen de waarheid naar buiten te brengen door hun voortdurende werk.

Abonneer u op Brownstone voor meer nieuws

Blijf op de hoogte met Brownstone Institute