roodbruine zandsteen » Brownstone-tijdschrift » Wet » Wordt u veroordeeld voor het verspreiden van verkeerde informatie?
desinformatie

Wordt u veroordeeld voor het verspreiden van verkeerde informatie?

DELEN | AFDRUKKEN | E-MAIL

Toen ik een kind was, kwam ik evangelisch materiaal tegen met een slogan die me sindsdien is bijgebleven. “Als christen zijn in jouw land een misdaad zou worden, zou er dan genoeg bewijs zijn om je te veroordelen?”

Door de jaren heen, toen mijn kerkbezoek toe- en afnam, bleef de zinsnede bij mij terugkomen, misschien om mij een klein duwtje in de rug te geven, waarvoor ik nu dankbaar ben. Maar over het algemeen stoorde het mij niet zoveel. Maar de laatste paar jaar is er langzaam maar zeker een algemene, perverse vorm van de uitdrukking in mijn gedachten gekristalliseerd.

“Als [kenmerk invoegen] in uw land een misdaad zou worden, zou enig bewijs dan voldoende zijn om u te redden?

Australië's nieuwe amendement op de communicatiewetgeving (bestrijding van verkeerde informatie en desinformatie) Bill 2023 streeft ernaar een breed scala aan nieuwe verplichtingen op te leggen, zeer losjes gedefinieerd, die overtredingen zullen vormen als ze niet worden nageleefd. De verplichtingen liggen bij digitale dienstverleners, die ofwel moeten voldoen aan een nog te registreren code, ofwel moeten voldoen aan een code die ACMA zal vaststellen.

De inhoud van de nog op te stellen code lijkt gericht te zijn op het voorkomen van de verspreiding van valse of misleidende informatie die waarschijnlijk ernstige schade zal veroorzaken. Het wetsvoorstel bevat een voorgestelde toevoeging aan de Broadcasting Services Act 1992, waarin het verklaarde doel duidelijk wordt gemaakt:

aanbieders van digitale platforms aan te moedigen de gemeenschap te beschermen tegen schade die wordt veroorzaakt of waaraan wordt bijgedragen door desinformatie en desinformatie over digitale platformdiensten; 

Als blijk van incompetentie of, ironisch genoeg, van bedrog worden twee sleutelbegrippen ofwel gedefinieerd met behulp van cirkelredeneringen, ofwel helemaal niet gedefinieerd.

‘Schade’ wordt als volgt gedefinieerd:

(a) haat tegen een groep in de Australische samenleving op basis van etniciteit, nationaliteit, ras, geslacht, seksuele geaardheid, leeftijd, religie of lichamelijke of geestelijke handicap;

(b) verstoring van de openbare orde of samenleving in Australië;

(c) schade aan de integriteit van Australische democratische processen of van instellingen van het Gemenebest, de Staat, het Territorium of lokale overheden;

(d) schade aan de gezondheid van Australiërs;

(e) schade aan het Australische milieu;

(f) economische of financiële schade aan Australiërs, de Australische economie of een sector van de Australische economie. 

Dus “schade betekent… schade.” Circulaire. Idioten, of boosdoeners, runnen de show.

Op dezelfde manier worden 'desinformatie' en 'desinformatie' van elkaar onderscheiden doordat desinformatie desinformatie is waaraan opzettelijkheid is toegevoegd. Maar hun definities zijn ook voor veel interpretatie vatbaar:

Voor de doeleinden van deze bijlage vormt de verspreiding van inhoud via een digitale dienst verkeerde informatie over de digitale dienst als:

(a) de inhoud bevat informatie die vals, misleidend of bedrieglijk is; En

(b) de inhoud is geen uitgesloten inhoud voor doeleinden van verkeerde informatie; En

(c) de inhoud wordt via de digitale dienst geleverd aan een of meer eindgebruikers in Australië; En

(d) het redelijkerwijs waarschijnlijk is dat het aanbieden van de inhoud op de digitale dienst ernstige schade zal veroorzaken of daartoe zal bijdragen.

Noteer alle 'en'-voorwaarden in de items (a) tot en met (d). Aan al deze eisen moet worden voldaan voordat er sprake kan zijn van ‘verkeerde informatie’. De definitie van verkeerde informatie is dus afhankelijk van de definitie van schade, en de definitie van schade is afhankelijk van de definitie van... eh, schade.

Wat betekent ‘vals’ dan? Omdat het wetsvoorstel alles uitsluit wat door de overheid is gepubliceerd of 'professionele nieuwsinhoud', kan het niet iets zijn dat je in de pers of op het ABC leest:

uitgesloten inhoud voor desinformatiedoeleinden betekent een van de volgende zaken:

(a) inhoud die in goed vertrouwen is geproduceerd met het oog op amusement, parodie of satire;

(b) professionele nieuwsinhoud;

...

(e) inhoud die is geautoriseerd door: (i) het Gemenebest; of (ii) een staat; of (iii) een territorium; of (iv) een lokale overheid.

Nee, alleen JIJ kunt dingen zeggen die onwaar zijn. En je moet zien dat de digitale dienstverleners JOU ervan weerhouden die ondeugende valse informatie te verspreiden.

De TGA mag het gebruik van ivermectine verbieden en vervolgens toestaan. Als JIJ het zegt werkte briljant in Uttar Pradesh, het zou verkeerde informatie zijn, afhankelijk van wanneer je het zei natuurlijk.

De overheid mag zeggen dat maskers niet werken en vervolgens zeggen dat maskers wel werken, maar als je zegt dat ze niet werken, of dat ze wel werken, dan kan er sprake zijn van verkeerde informatie, afhankelijk van wanneer je het zegt.

Je lokale overheid kan zeggen dat plastic tassen slecht zijn, maar als JIJ zegt dat ze duurzaam, nuttig en steriel zijn, kan dat desinformatie zijn. Vergeet niet dat het niet alleen om veilige en effectieve producten gaat, het gaat om HET MILIEU en om DE ECONOMIE.

Als de gouverneur van de Reserve Bank zegt dat de rente in de nabije toekomst laag zal blijven, is dat geen probleem, want hij is lid van de regering; maar als JIJ zegt dat het uitgeven als een dronken zeeman om te betalen voor mensen die niets doen terwijl ze opgesloten zitten in hun huis onvermijdelijk een op hol geslagen inflatie en daaruit voortvloeiende rentestijgingen zal veroorzaken, dan verspreid JIJ leugens.

Dit wetsvoorstel is opgesteld om de digitale dienstverleners te dwingen standpunten te ondermijnen die niet passen bij wat de overheid en de pers zeggen. Dit soort dingen hebben we eerder gezien. Als Ik heb elders geschreven Alexander Solzjenitsyn De Goelag-archipel verwoordt een griezelig soortgelijke wet in Sovjet-Rusland:

Maar er was geen sectie in Artikel 58 die zo ruim en met zo’n vurig revolutionair geweten werd geïnterpreteerd als Sectie 10. De definitie ervan was: “Propaganda of agitatie, die een oproep bevat voor de omverwerping, ondermijning of verzwakking van de Sovjetmacht… en , evenzo, de verspreiding, voorbereiding of bezit van literair materiaal met een soortgelijke inhoud…. De reikwijdte van “agitatie die een oproep bevat” werd uitgebreid en omvatte ook een persoonlijk gesprek tussen vrienden of zelfs tussen man en vrouw, of een privébrief ….”Het ondermijnen en verzwakken” van de regering zou elk idee kunnen omvatten dat niet samenviel met of het niveau van intensiteit bereikte van de ideeën die op een bepaalde dag in de krant werden uitgedrukt. Alles wat niet versterkt, moet immers verzwakken: alles wat er niet helemaal in past, valt samen, ondermijnt!

De consultatieperiode voor dit wetsvoorstel is geëindigd.  Er zijn behoorlijk wat inzendingen binnengekomen (bijna 1,000).. Met een eenvoudige zoekopdracht op trefwoorden kunt u de namen of pseudoniemen van de auteurs van de inzendingen vinden. Er komen verrassende elementen naar voren als je er doorheen bladert, zoals dit fragment uit de voorlegging gemaakt door de New South Wales Council for Civil Liberties:

Het handhaven van de privacy van gesprekken via privéberichtendiensten is van het grootste belang voor de NSWCCL. We zijn blij om te zien dat de inhoud van privéberichten zal worden uitgesloten van de reikwijdte van de bevoegdheden van de ACMA. Gezien de bovengenoemde kwesties die in het ACMA-rapport worden benadrukt, is de NSWCCL echter bezorgd dat berichten die via een connectieve mediadienst worden verzonden, volledig van de wet zullen worden uitgesloten. Hoewel we beseffen dat berichten onder vrienden en familie niet mogen worden gemonitord, is een belangrijk middel om desinformatie en desinformatie te verspreiden via grote omroepgroepen met duizenden leden – een heel ander voorstel dan familiegroepen, en een voorstel dat veel lijkt op een openbaar plein.

Belangrijk is dat we opmerken dat alleen de inhoud van privéberichten is vrijgesteld en dat de ACMA kan eisen dat connectieve mediadiensten mechanismen opzetten om de verspreiding van desinformatie en desinformatie te voorkomen. Hierbij kan gedacht worden aan een beperking op het doorsturen van berichten (zoals WhatsApp eerder heeft gedaan) of de introductie van rapportagetools voor verkeerde informatie, zoals in Europa is voorgesteld.

Wauw. De NSWCCL is blij dat je je bericht aan je zus privé houdt, maar ze willen dat de 'connective media service' naar je bericht snuffelt en voorkomt dat je zus het doorstuurt naar iemand anders. Je privébericht is dus niet echt privé, want er gaat een heel team van (mogelijk AI) stalkers over je schouder meekijken. Vermoedelijk is de NSWCCL ook blij met de beslissing over het al dan niet toestaan ​​van het doorsturen van het bericht aan de 'connective media service' en hun algoritmische AI-software, of aan een team van studenten die 10 dollar per uur krijgen. 

Ik weet niet waar we heen gaan vanaf hier. Maar ik denk terug aan die evangelische uitdaging uit mijn jeugd. Als dissident zijn in jouw land een misdaad zou worden, dan hadden we tegen die tijd toch nauwelijks nog bewijs nodig?

Heruitgegeven van de auteur subgroepUitgegeven onder a Creative Commons Naamsvermelding 4.0 Internationale licentie
Stel voor herdrukken de canonieke link terug naar het origineel Brownstone Instituut Artikel en auteur.

Auteur

  • Richard Kelly

    Richard Kelly is een gepensioneerde bedrijfsanalist, getrouwd en heeft drie volwassen kinderen, een hond, verwoest door de manier waarop zijn thuisstad Melbourne werd verwoest. Overtuigde gerechtigheid zal op een dag worden gediend.

    Bekijk alle berichten

Doneer vandaag nog

Uw financiële steun aan het Brownstone Institute gaat naar de ondersteuning van schrijvers, advocaten, wetenschappers, economen en andere moedige mensen die professioneel zijn gezuiverd en ontheemd tijdens de onrust van onze tijd. U kunt helpen de waarheid naar buiten te brengen door hun voortdurende werk.

Abonneer u op Brownstone voor meer nieuws

Blijf op de hoogte met Brownstone Institute