roodbruine zandsteen » Brownstone Institute-artikelen » Tien principes van volksgezondheid die de samenleving kunnen redden
tien principes van volksgezondheid

Tien principes van volksgezondheid die de samenleving kunnen redden

DELEN | AFDRUKKEN | E-MAIL

Volksgezondheid betreft het publiek, de algemene bevolking, het verbeteren van hun gezondheid. Toch is dit idee of deze beweging de afgelopen twee jaar op grote schaal aangevallen vanwege het bevorderen van banenverlies, economische ineenstorting, verhoogde sterfte en verlies van vrijheden. 

Het wordt verantwoordelijk gehouden voor de opkomst malaria sterfte onder Afrikaanse kinderen, miljoenen meisjes gedwongen tot kindhuwelijken en nachtelijke verkrachtingen, en een kwart miljoen Zuid-Aziatische kinderen gedood door lockdowns. De volksgezondheid de schuld geven van deze rampen is hetzelfde als een aerosolair respiratoir virus de schuld geven van dezelfde gevolgen. Het slaat de plank volledig mis. 

De schuld geven aan hebzucht, lafheid, ongevoeligheid of onverschilligheid kan dichterbij zijn. Deze schade werd aangericht toen bepaalde mensen besloten om schade toe te brengen aan het leven van anderen, soms door domheid maar vaak voor persoonlijk gewin. Wreedheden worden gepleegd door individuen en menigten, niet door een kunst of wetenschap

Mensen hebben in de geschiedenis van de mensheid massale schade toegebracht aan anderen. We doen dit omdat we gedreven zijn om onszelf en onze groep te bevoordelen (wat op zijn beurt onszelf ten goede komt), en we merken vaak dat het bevredigen van deze drive anderen moet beperken, tot slaaf maken of elimineren. 

We hebben een geschiedenis van het demoniseren van etnische of religieuze groepen om hun geld en banen af ​​te pakken, en van het stelen van hele stukken grondgebied en het onderwerpen van de inwoners om rijkdom te vergaren of hun land af te nemen. We duwen goederen - talismannen, medicijnen, ongezond voedsel - naar anderen voor ons gewin, wetende dat ze hun middelen beter ergens anders kunnen investeren. 

We zien geld of macht aan voor persoonlijk gewin, in plaats van de relaties en esthetische ervaringen te waarderen die het leven zin geven. We vervallen gemakkelijk in een zeer bekrompen, bekrompen beeld van het menselijk bestaan.

De volksgezondheid is bedoeld om het tegenovergestelde te bereiken. Het is er om menselijke relaties te ondersteunen en de esthetische aantrekkingskracht van het leven te verbeteren. De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO), ondanks al haar tekortkomingen, is gebaseerd op dit idee, verklaren

"Gezondheid is een toestand van volledig fysiek, mentaal en sociaal welzijn, niet alleen de afwezigheid van ziekte of gebrek."

De WHO-definitie van gezondheid impliceert dat het menselijk bestaan ​​is veel dieper dan een klomp organisch materiaal dat volgens de codering van DNA zelf in elkaar is gezet. Het is een reactie op de verschrikkingen van het autoritarisme, verdeeldheid en onderdrukking van het bedrijfsleven, bevorderd door fascistische en kolonialistische regimes. Het is ook gebouwd op duizenden jaren menselijk begrip dat het leven een intrinsieke waarde heeft die verder reikt dan het fysieke, en de basisprincipes die hieruit voortkomen die tijd en cultuur overspannen. 

De formulering houdt in dat menselijke gezondheid wordt gedefinieerd als een toestand waarin mensen kunnen genieten van het leven (geestelijk welzijn) en vrij kunnen samenkomen met en behoren tot de bredere bevolking van de mensheid. Het ondersteunt autonomie en zelfbeschikking, bepalende factoren voor fysieke, mentale en sociale gezondheid, maar is niet verenigbaar met beperkingen of verwondingen die het 'welzijn' op een van deze gebieden verminderen. Het past daarom slecht bij angst, dwang of uitsluiting – deze duiden op ongezondheid.

Om principes om te zetten in daden hebben we mensen, instituties en regels nodig. Sommige van deze mensen zijn erbij betrokken omdat het goed betaalt, sommigen zoeken macht, sommigen proberen oprecht anderen te helpen (wat op zijn beurt hun mentale en sociale gezondheid ten goede kan komen). Implementatie van deze principes kan daarom puur of corrupt zijn. De principes zelf blijven ongewijzigd. 

De verschillen tussen principes en hun implementatie raken vaak door elkaar. Een religieus geloof gebaseerd op de grondbeginselen van liefde en vrije keuze kan worden opgeëist als rechtvaardiging voor militaire kruistochten, inquisities of openbare onthoofdingen. 

Dit betekent niet dat waarheden waarop de religie is gebaseerd deze daden ondersteunen, maar eerder dat mensen zijn naam gebruiken voor persoonlijk gewin ten koste van anderen. Hetzelfde geldt voor het aannemen van een politieke doctrine die gelijkheid en machtsverspreiding omarmt, als de naam ervan wordt gebruikt om rijkdom te concentreren en autoriteit te centraliseren. In beide gevallen zijn de bewegingen beschadigd, niet geïmplementeerd.

Implementatie van de volksgezondheid kan dus op twee fronten kritiek opleveren. Ten eerste kan het sommigen ervan weerhouden te winnen door anderen schade toe te brengen, hetzij door opzet of door nalatigheid (het doet zijn werk). Als alternatief kan het worden gecoöpteerd om anderen schade toe te brengen (het wordt gecorrumpeerd). 

De waarheid kan worden bepaald door acties die in zijn naam worden ondernomen, af te wegen tegen de principes die eraan ten grondslag liggen. Deze zijn goed ingeburgerd en mogen geen controverse oproepen. Waar het om gaat, is de eerlijkheid waarmee ze worden geïmplementeerd, aangezien het altijd mensen zijn waardoor deze principes moeten worden gefilterd.

De onderstaande lijst weerspiegelt orthodoxe concepten van de volksgezondheid na de Tweede Wereldoorlog en de gezondheidsdefinitie van de WHO. Het werd gearticuleerd door professionals op dit gebied en onlangs gepubliceerde door de Academie voor Wetenschap en Vrijheid.

Ethische principes van volksgezondheid

1. Alle adviezen op het gebied van de volksgezondheid moeten rekening houden met de gevolgen voor de algehele gezondheid, in plaats van uitsluitend betrekking te hebben op een enkele ziekte. Het moet altijd zowel de voordelen als de nadelen van maatregelen op het gebied van de volksgezondheid in overweging nemen en de voordelen op korte termijn afwegen tegen de nadelen op de lange termijn.

2. Volksgezondheid gaat over iedereen. Elk volksgezondheidsbeleid moet in de eerste plaats de meest kwetsbaren van de samenleving beschermen, waaronder kinderen, gezinnen met lage inkomens, personen met een handicap en ouderen. Het mag nooit de ziektelast verschuiven van de rijken naar de minder welvarenden.

3. Volksgezondheidsadviezen moeten worden aangepast aan de behoeften van elke bevolkingsgroep, binnen culturele, religieuze, geografische en andere contexten. 

4. Volksgezondheid gaat over vergelijkende risicobeoordelingen, risicovermindering en het verminderen van onzekerheden met behulp van het best beschikbare bewijsmateriaal, aangezien risico's meestal niet volledig kunnen worden geëlimineerd.

5. Volksgezondheid vereist vertrouwen van het publiek. Aanbevelingen voor de volksgezondheid moeten feiten presenteren als basis voor begeleiding en mogen nooit angst of schaamte gebruiken om het publiek te beïnvloeden of te manipuleren.

6. Medische interventies mogen niet worden opgedrongen aan een bevolking, maar moeten eerder vrijwillig zijn en gebaseerd zijn op geïnformeerde toestemming. Volksgezondheidsfunctionarissen zijn adviseurs, geen regelgevers, en bieden informatie en middelen voor individuen om weloverwogen beslissingen te nemen. 

7. Volksgezondheidsautoriteiten moeten eerlijk en transparant zijn, zowel over wat bekend is als wat niet bekend is. Advies moet gebaseerd zijn op feiten en worden verklaard door gegevens, en autoriteiten moeten fouten of wijzigingen in bewijsmateriaal erkennen zodra ze hiervan op de hoogte worden gesteld. 

8. Wetenschappers en praktijkmensen op het gebied van de volksgezondheid moeten belangenverstrengeling vermijden en alle onvermijdelijke belangenconflicten moeten duidelijk worden vermeld.

9. In de volksgezondheid is een open beschaafd debat van groot belang. Het is onaanvaardbaar dat volksgezondheidsdeskundigen leden van het publiek of andere volksgezondheidswetenschappers of -beoefenaars censureren, het zwijgen opleggen of intimideren.

10. Het is van cruciaal belang voor wetenschappers en praktijkmensen op het gebied van de volksgezondheid om altijd te luisteren naar het publiek, dat de gevolgen voor de volksgezondheid van beslissingen op het gebied van de volksgezondheid ondergaat, en zich op passende wijze aan te passen.

Implicaties van het toepassen van ethische principes

Als iemand ervoor zou pleiten dat mensen niet mogen werken, socialiseren of samenkomen als gezin om verspreiding van een virus te voorkomen, zouden ze pleiten voor het verminderen van aspecten van de gezondheid van deze mensen, op zijn minst mentaal en sociaal, om één aspect te beschermen van lichamelijke gezondheid. “Niet alleen de afwezigheid van ziekte” in de WHO-definitie vereist dat de volksgezondheid mensen en de samenleving ondersteunt bij het bereiken van het menselijk potentieel, niet alleen bij het voorkomen van specifieke schade. 

Een vaccinatieprogramma zou moeten aantonen dat met het uitgegeven geld elders geen grotere winst kan worden behaald en dat het weerspiegelde wat de ontvangers wilden. In alle gevallen zou het publiek de agenda moeten sturen, niet gedreven worden. De beslissing zou aan hen zijn, in plaats van aan degenen die geld of macht krijgen door het implementeren van dergelijke programma's.

Deze tien principes tonen aan dat volksgezondheid een moeilijke discipline is. Het vereist van degenen die in het veld werken dat ze hun ego, verlangen naar zelfpromotie en hun voorkeuren met betrekking tot hoe anderen zouden moeten handelen opzij zetten. Ze zouden het publiek moeten respecteren. Het bereiken van gezondheid in de brede WHO-definitie is onverenigbaar met mensen die worden uitgescholden, gedwongen of gedreven. 

Dit is moeilijk, aangezien professionals in de volksgezondheid over het algemeen meer dan gemiddeld aan formeel onderwijs hebben besteed en bovengemiddelde salarissen verdienen. Omdat ze gebrekkige mensen zijn, zijn ze geneigd zichzelf als meer deskundig, belangrijk en 'juist' te beschouwen. Mensen kunnen wijzen op recente voorbeelden onder leiders en sponsors van de COVID-19-respons, maar het is een inherent risico op alle niveaus. 

Iets om op te hopen

Er is een uitweg. Het vereist geen articulatie van een nieuwe aanpak, vorming van nieuwe instellingen of nieuwe verklaringen en verdragen. Het vereist gewoon dat degenen die in het veld werken, en de instellingen die ze vertegenwoordigen, de basisprincipes toepassen waaraan ze eerder beweerden zich te houden.

Aandringen op ethische volksgezondheid kan leiden tot het stopzetten van bepaalde programma's, het bijsturen van bepaald beleid en overeenkomstige veranderingen in leiderschap. Degenen die er financieel van profiteren, zouden buitenspel moeten worden gezet, aangezien belangenconflicten de focus op het algemeen belang belemmeren. Programma's zouden de prioriteiten van de gemeenschap en de bevolking moeten weerspiegelen, niet die van centrale organen. 

Dit is niet radicaal, het is wat vrijwel alle professionals in de volksgezondheid hebben geleerd. Wanneer 'oplossingen' worden geforceerd of afgedwongen, ongeacht lokale prioriteiten, of angst en psychologische manipulatie worden gebruikt, moeten deze nauwkeurig worden gedefinieerd voor wat ze zijn; commerciële, politieke of zelfs kolonialistische ondernemingen. Degenen die dergelijke programma's uitvoeren, zijn politieke agenten, verkopers of lakeien, maar geen gezondheidswerkers. 

Een groot deel van de toekomst van de samenleving zal worden bepaald door de motivatie en integriteit van de openbare gezondheidsinstellingen en hun personeel. Er zal veel nederigheid nodig zijn, maar dat is altijd zo geweest. De wereld zal moeten toekijken of de mensen in het veld de moed en integriteit hebben om hun werk te doen.Uitgegeven onder a Creative Commons Naamsvermelding 4.0 Internationale licentie
Stel voor herdrukken de canonieke link terug naar het origineel Brownstone Instituut Artikel en auteur.

Auteur

  • David Bell

    David Bell, Senior Scholar aan het Brownstone Institute, is een volksgezondheidsarts en biotech-adviseur op het gebied van wereldwijde gezondheid. Hij is een voormalig arts en wetenschapper bij de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO), programmahoofd voor malaria en ziekten met koorts bij de Foundation for Innovative New Diagnostics (FIND) in Genève, Zwitserland, en directeur Global Health Technologies bij Intellectual Ventures Global Good Fonds in Bellevue, WA, VS.

    Bekijk alle berichten

Doneer vandaag nog

Uw financiële steun aan het Brownstone Institute gaat naar de ondersteuning van schrijvers, advocaten, wetenschappers, economen en andere moedige mensen die professioneel zijn gezuiverd en ontheemd tijdens de onrust van onze tijd. U kunt helpen de waarheid naar buiten te brengen door hun voortdurende werk.

Abonneer u op Brownstone voor meer nieuws

Blijf op de hoogte met Brownstone