roodbruine zandsteen » Brownstone-tijdschrift » Technologie » Wat is er gebeurd om niet slecht te zijn?

Wat is er gebeurd om niet slecht te zijn?

DELEN | AFDRUKKEN | E-MAIL

Halverwege de 18e eeuw begon een geheime politieke groep gevaarlijke complottheorieën te verspreiden in de koloniën van Groot-Brittannië. Britse onderdanen hadden lang de vrijheid van meningsuiting genoten, maar deze radicalen misbruikten nieuwe communicatieplatforms om opruiende literatuur te produceren niet vaak gegrond in feite, zelfs toevlucht nemend tot bedreigingen en geweld die de mensen om hen heen in gevaar brachten.

Volgens hun wilde theorieën vertegenwoordigde een reeks bescheiden belastingen die door het Parlement werden geheven in feite een stapsgewijs proces om hun rechten te ontnemen. Ze hadden geen bewijs om hun beweringen te staven. Nadat ze een van de duurste acts van vandalisme in de geschiedenis van het rijk heeft het Parlement heel redelijk de noodtoestand ingeroepen om het publiek te beschermen.

Het is echter kenmerkend dat deze extremisten, in plaats van hun bezwaren via de juiste juridische kanalen naar voren te brengen, mede-ondertekenden document geschreven door een van hun meest sluwe en manipulatieve agitatoren, valselijk bewerend namens alle kolonisten te spreken door zichzelf boven de wet te verklaren.

In een nuttig weerwoordGouverneur Thomas Hutchinson ontkrachtte het document grondig en schetste de vele "valse en frivole" beweringen in deze "lijst van denkbeeldige grieven", waarbij de ondertekenaars zich baseerden op valse toenaderingen tot "wat zij de natuurlijke rechten van de mensheid noemden" om inhoudelijke argumenten te ontwijken. Hutchinson merkte het racisme van de ondertekenaars op, "die meer dan honderdduizend Afrikanen hun rechten op vrijheid ontnemen", en bracht hun beroep op zogenaamde "natuurlijke rechten" in diskrediet, evenals "de absurditeit van het maken van de geregeerd te gouverneurs”, een lachwekkende tegenstelling.

Bovendien was het document misleidend. "Het echte ontwerp was om de mensen van Amerika te verzoenen met die onafhankelijkheid." De ondertekenaars noemden hun soeverein zelfs een 'tiran', een godslastering waarvoor 'verontwaardigde wrok de borst van elke loyale onderdaan moet grijpen'. Het rijk ging tenslotte altijd over het redden van levens, ook al viel het af en toe een beetje weg kort.


In dit verhaal herkennen de meeste lezers nu de geboorte van 's werelds oudste democratie en de moderne constitutionele republiek. Maar misschien beschouwen degenen die momenteel de megaplatforms besturen die gezamenlijk worden aangeduid als 'Big Tech', waarop nu het meeste online discours plaatsvindt, het als een waarschuwing voor wat er mis kan gaan als burgers vrijelijk hun overtuigingen mogen uiten.

Hoe vreemd de ethische norm ook was, de dagen van 'Wees niet kwaadaardig' lijken ver achter ons te liggen. Big Tech-platforms kiezen nu routinematig voor de ruwe staats- en bedrijfsmacht, en tonen een minachting die grenst aan regelrechte minachting voor de rechten en het welzijn van de mensen op wie hun acties invloed hebben. De recente geschiedenis van Big Tech is een geschiedenis van herhaalde usurpaties, die allemaal als direct doel de vestiging van een absolute tirannie over de mensen aantonen.

Big Tech-platforms openlijk loochenen elke rol bij het naleven van het Eerste Amendement van de Grondwet van de Verenigde Staten, waartoe alle Amerikaanse burgers een plicht hebben en waaraan iedereen die ervoor kiest Amerikaans staatsburger te worden, een eed moet zweren om te handhaven en te verdedigen. Ze censureren eeuwenoude nieuws organisaties voor het publiceren van echte, feitelijke en actuele informatie.

Big Tech-platforms routinematig censor het juridische taalgebruik van burgers, waarbij de grondgedachte achter hun beslissingen wordt verborgen en hun servicevoorwaarden selectief of helemaal niet worden toegepast. Ze misleiden het publiek over de omvang en reikwijdte van deze censuur, waarbij systematisch de meest uitgesproken stemmen aan de ene kant van een bepaald debat het zwijgen worden opgelegd, buiten medeweten van de overgrote meerderheid van het publiek.

Big Tech-platforms openlijk samenspannen met regeringen om de toespraak van hun eigen volk te onderdrukken, terwijl ze openlijk het rechtssysteem misbruiken en massaal betalen nederzettingen om het bewijs van hun samenzwering te verbergen. Ze scheppen de valse illusie van consensus over politieke kwesties van hun eigen keuze, een macht die ongekend is in onze democratie en historisch gezien alleen in handen is van de meest despotische regimes, die in elk geval beloven deze voorgoed te hanteren, maar telkens te kort schieten.

Big Tech-platforms implementeren kunstmatige intelligentie om burgers en tegengestelde standpunten te censureren en te de-boost met een steeds onmenselijkere afstandelijkheid en efficiëntie. Ze behouden als toonaangevende AI-experts- in hun raden van bestuur - personeel met diepe en goed gedocumenteerde banden met de legers van 's werelds ergste dictaturen.

Big Tech-platforms zijn routinematig van toepassing feit-check labels tot waargebeurde verhalen en informatie gebaseerd op niet-gerelateerde contextuele kwesties, politieke verhalen manipuleren door het publiek te laten geloven dat de relevante informatie zelf onjuist is. Ondertussen negeren ze grootschalige bots en astroturf campagnes die van invloed zijn op politieke resultaten over de hele wereld - ondanks schrijnende verslagen van klokkenluiders—terwijl het publiek wordt misleid over de frequentie, schaal en doel van deze bot- en astroturf-campagnes.

Big Tech-platforms censureren de stemmen van de meesten goed gekwalificeerde burgers onder het Orwelliaanse voorwendsel om "desinformatie" te bestrijden, waarbij hun opvattingen worden overstemd met die van desinformatie-agenten en bots. Ondertussen zalven ze als “deskundigen” degenen die geen relevante kwalificaties hebben op het aangewezen gebied, behalve een kruiperige eerbied voor de standpunten van Big Tech, die vervolgens regelmatig onwaarheden publiceren zonder vergelding.

Big Tech-platforms hebben managers in dienst die accepteren steekpenningen om politieke dissidenten te censureren die strijden tegen de dodelijkste regimes ter wereld, aan wie ze onderdanige eerbied tonen. Ze vertonen een groeiende gelijkenis met syndicaten van de georganiseerde misdaad, valse verklaringen naar de hoogste rechtbanken terwijl ze zich verschuilen achter een onbeperkt juridisch budget en schattige PR-campagnes vol met amorfe vogels en ronde, kleine letters om aan juridische controle te ontsnappen.

Dit is geen verre dystopie. Zo snel als ze zijn gegaan, gebeuren deze dingen al, en dit is de realiteit van de wereld die Big Tech vandaag heeft gecreëerd. Gezien hun systematische onderdrukking van dissidentie tegen lockdowns, die uiteindelijk doodde meer dan 170,000 Amerikanen en talloze miljoenen meer over de hele wereld, het is moeilijk om een ​​ogenschijnlijk particuliere onderneming te bedenken sinds de Britse Oost-Indische Compagnie die verantwoordelijk is geweest voor meer wijdverbreid menselijk lijden. Veel van dit gedrag wordt ongetwijfeld afgedwongen door de federale overheid, net zoals de Oost-Indische Compagnie grotendeels het bevel van de Britse regering deed. Maar Big Tech zou zich misschien willen afvragen hoe goed "gewoon bevelen opvolgen" in 1945 als verdediging werkte.

Ik sluit af met de woorden van een andere persoon die uiteindelijk dat radicale 18e-eeuwse document kwam ondertekenen, maar behalve wie niemand ooit harder heeft gevochten voor vrede.

“Kijk naar je handen! Ze zijn bevlekt met het bloed van uw relaties! Jij en ik waren lange vrienden. Je bent nu mijn vijand - en ik ben de jouwe."

Opnieuw gepubliceerd van subgroepUitgegeven onder a Creative Commons Naamsvermelding 4.0 Internationale licentie
Stel voor herdrukken de canonieke link terug naar het origineel Brownstone Instituut Artikel en auteur.

Auteur

  • Michaël Senger

    Michael P Senger is advocaat en auteur van Snake Oil: How Xi Jinping Shut Down the World. Hij doet sinds maart 19 onderzoek naar de invloed van de Chinese Communistische Partij op de wereldwijde reactie op COVID-2020 en was eerder auteur van China's Global Lockdown Propaganda Campaign en The Masked Ball of Cowardice in Tablet Magazine. Je kunt zijn werk volgen op subgroep

    Bekijk alle berichten

Doneer vandaag nog

Uw financiële steun aan het Brownstone Institute gaat naar de ondersteuning van schrijvers, advocaten, wetenschappers, economen en andere moedige mensen die professioneel zijn gezuiverd en ontheemd tijdens de onrust van onze tijd. U kunt helpen de waarheid naar buiten te brengen door hun voortdurende werk.

Abonneer u op Brownstone voor meer nieuws

Blijf op de hoogte met Brownstone Institute