roodbruine zandsteen » Brownstone-tijdschrift » Mattias Desmet over het totalitarisme van massapaniek 

Mattias Desmet over het totalitarisme van massapaniek 

DELEN | AFDRUKKEN | E-MAIL

Totalitarisme is niet iets dat andere landen overkomt, mensen die het minder goed hebben of minder beschaafd zijn, of een paar keer in onze eigen beschamende geschiedenis. Het is een constante reisgenoot in een technocratische samenleving die rationaliteit overschat en zichzelf in staat acht te sturen wat niet gestuurd kan worden. Het wordt meestal onderdrukt en goed onder controle gehouden, maar ligt altijd op de loer onder de oppervlakte van zelfs de vriendelijkste bevolkingsgroepen. 

Het fascinerende en angstaanjagende van totalitaire regimes zijn niet de gruwelijke daden die ze begaan - alleen dictaturen en krijgsheren en psychopaten zijn daar ook volledig toe in staat. In plaats daarvan, als Hannah Arendt zo krachtig verkend, het is dat hun overweldigende ideologische controle doorsijpelt in elk weefsel van de samenleving. Het is de vurigheid waarmee de buurman zich tegen de buurman keert, en vrienden en familieleden veroordelen blijmoedig overtredingen van het genoemde dogma. 

Niemand lijkt echt de controle te hebben over de kracht die het naar voren trekt en meestal niemand is trekken corrupt, onzichtbare snaren: iedereen is betoverd door de ideologische betovering waaronder ze allemaal opereren. Zodra een lawine van de berg begint te tuimelen, oefent deze de meest onstuitbare krachten uit.

Het collectief neuriet samen en handhaaft de regels, hoe krankzinnig of ineffectief ook om hun veronderstelde doel te bereiken. Totalitarisme is de vervaging van feit en fictie, maar met een agressieve intolerantie voor uiteenlopende meningen. Men moet de lijn volgen

In zijn nieuwe boek De psychologie van totalitarisme, die deze maand in een Engelse vertaling uitkomt, noemt de Belgische psycholoog Mattias Desmet dit fenomeen 'massavorming'. Hij schrijft dat hij in 2017 voor het eerst begon te schetsen over een uitgebreid verslag van het totalitarisme: de ontwaakte cultuur en de intolerante angst die gepaard ging met het aan de macht komen waren een symptoom – net als de toezichtstaat en de hysterie van de afgelopen decennia rond terrorisme en klimaatverandering. 

Het zijn niet de onderwerpen zelf of de verdiensten van hun respectievelijke zaak die Desmet interesseert, maar de manier waarop de bevolking ze verwerkt, erin verwikkeld raakt en zich psychologisch hecht aan hun ideeën. 

Uiteindelijk waren het de reacties op de coronavirusgebeurtenissen in 2020 die Desmets ultieme katalysator waren. Het wierp een helder licht op veel dingen die, zonder enige twijfel, verkeerd waren gegaan met de moderne samenleving. Hier was massavorming, volledig weergegeven; totalitair gedrag, plotseling geleefd en ervaren door ons allemaal. 

In wezen is massavorming een soort hypnose op groepsniveau "die het ethische zelfbewustzijn van individuen vernietigt en hen berooft van hun vermogen om kritisch te denken." Werkkampen en massale uitroeiing, zo onbekend en zo ondoorgrondelijk voor ons delicate heden, komen niet uit het niets, maar "zijn slechts de laatste, verbijsterende fase van een lang proces." 

De coronaviruscrisis kwam ook niet uit de lucht vallen; we maakten het. (Wij heeft waarschijnlijk het virus gemaakt ook, maar dat is niet het onderwerp van Desmets onderzoek.) "Totalitarisme is geen historisch toeval", schrijft hij, "Uiteindelijk is het het logische gevolg van mechanisch denken en het waanvoorstellingen geloof in de almacht van de menselijke rationaliteit."

Hij traceert de onvermijdelijkheid van reflexmatige totalitaire reacties tot aan de gehechtheid van de Verlichting aan rationaliteit en controle - waarbij totalitarisme 'het bepalende kenmerk van de Verlichtingstraditie' is. De andere belangrijke ingrediënten om de mysteries van de afgelopen twee jaar te ontrafelen zijn: 

  1. Algemene eenzaamheid, sociaal isolement of een gebrek aan sociale banden. Hannah Arendt, die probeerde de tirannieke regimes van de 20e eeuw te begrijpen, schreef dat "het belangrijkste kenmerk van de massamens niet brutaliteit en achterlijkheid is, maar zijn isolement en gebrek aan normale sociale relaties."
  2. Gebrek aan zin in het leven, het best geïllustreerd door de waanzinnige opkomst van bullshit jobs, volgens David Graeber: veel mensen wijden hun dagelijks leven aan het doen van dingen die, uit eigen beweging, nutteloos, verkwistend of zinloos zijn. Sociale vervreemding van de maker van zowel zijn product als zijn klant. 
  3. Vrij zwevende angst: een samenleving met veel angst die niet gebonden is aan specifieke objecten, zoals angst voor slangen of oorlog (of misschien angst voor onzichtbare vijanden – zoals klimaatverandering of het patriarchaat). De WHO zegt herhaaldelijk dat bij ongeveer één op de vijf volwassenen een angststoornis is vastgesteld; antidepressiva geconsumeerd alsof ze kauwgom zijn. 
  4. Frustratie en agressie: er is een duidelijk verband tussen mensen die eenzaam zijn, zinloos zijn in het leven, last hebben van angst en de neiging om uit te halen naar anderen – irritatie, beledigingen en het verwijtspel dat in volle omvang wordt gespeeld. 

Desmet schrijft, 

“Wat de massavorming versnelt, is niet zozeer de frustratie en agressie die effectief worden gelucht, maar het potentieel van onontdekt agressie die aanwezig is in de bevolking - agressie dat is nog op zoek naar een object. '

Dat we aan de vooravond van de pandemie niet bepaald in een gezonde samenleving leefden, komt waarschijnlijk voor niemand als een verrassing – alles van dakloosheid, een geestelijke gezondheidsramp en een opioïde-epidemie, raciale spanningen, corruptie en de cultuuroorlogen tot de onmiskenbare omvang van het middel van de gemiddelde Amerikaan schreeuwden 'nood'.

Met behulp van deze ingrediënten weeft Desmet een verhaal dat probeert het buitengewone gedrag te begrijpen dat 2020 en 2021 domineerde, zowel in het zeer agressieve publieke discours over wat te doen en wie de schuld te geven, als in de nog agressievere houding die iedereen privé ervoer interacties met elkaar.  

Desmets visie, in navolging van Hannah Arendt (een held voor politieke theoretici, met name ter linkerzijde), laat zien dat verzet tegen de maatregelen tegen het coronavirus niet alleen het gekke geklets van een rechtse rand is. Tegen de overheidsmaatregelen in 2020 en 2021 overschreed politieke lijnen, en de componenten van zijn argument zijn, als er iets, meer traditioneel geassocieerd met waarden en zorgen aan de linkerkant: eenzaamheid, sociaal isolement, geatomiseerde individuen, ongeziene nevenschade, bullshit banen en afwijzing van de technocratische Verlichtingsvisie van top-down rationele controle en wetenschappelijke verbetering. 

De verbluffende vraag doemt op: hoe kunnen we dit allemaal begrijpen? We hebben de samenleving in een opwelling en met heel weinig te doen omgegooid, voor wat - zowel op dat moment als achteraf gezien - een vrij kleine bedreiging leek. Hoe zijn we allemaal tegelijk gek geworden? Hoe konden we allemaal zo'n ongelooflijke buy-in voelen in de maanden en jaren die volgden?

Denk, vraagt ​​Desmet ons, aan een menigte die samen zingt in een voetbalstadion: 

“De stem van het individu lost op in de overweldigende, vibrerende groepsstem; het individu voelt zich gesteund door de menigte en 'erft' zijn vibrerende energie. Het maakt niet uit welk nummer of welke songtekst er wordt gezongen; het gaat erom dat ze worden gezongen samen. '

Links of rechts, rijk of arm, Zwart of wit, Aziatisch of Latino, in het voorjaar van 2020 waren we allemaal ineens in het samen. Waar we eerder aan dachten waren: plotseling weggevaagd, en er was één ding dat domineerde ieders aandacht – een trigger voor massaformaties, die elk kleinerende conflict samensmelt tot een betoverende eenheid. 

Massavorming is de hoogste vorm van collectivisme, een gevoel van mythisch erbij horen dat degenen die meer gefascineerd zijn door groepen dan door individuen, routinematig (?) het label 'samenleving', 'solidariteit' of 'democratie' hebben gegeven. 

“Wat men denkt doet er niet toe; wat telt is dat mensen het samen bedenken. Op deze manier gaat de massa zelfs de meest absurde ideeën als waar accepteren, of op zijn minst doen alsof ze waar zijn.”

Als, tegelijkertijd, een "suggestief" verhaal

“een strategie biedt om met dat object van angst om te gaan, is er een reële kans dat alle vrij stromende angst zich aan dat object zal hechten en zal er breed maatschappelijk draagvlak zijn voor de implementatie van de strategie om dat object van angst te beheersen [ …] De strijd tegen het object van angst wordt dan een missie, beladen met pathos en groepsheldendom.”

“In dit gevecht wordt alle latente brouwende frustratie en agressie eruit gehaald, vooral op de groep die weigert mee te gaan in het verhaal en de massaformatie.” 

We kunnen allemaal gebeurtenissen in de afgelopen jaren bedenken die bij deze beschrijvingen passen. Mensen in ons midden die gebiologeerd raakten door de covid-uitbraak tot op het punt van obsessie: ze volgden de CNN-dodentelling ijverig, hielden zich religieus aan de gestelde regels en straften alle devianten of critici. De woede waarmee individuen handelden leek volkomen in strijd met elke interpretatie van de feiten: Wat drijft dit dwangmatige gedrag?

Dit is precies het punt van Desmet: massavorming wordt geassocieerd met – vereist bijna – een vervaging van de grens tussen feit en fictie: de verhaal zaken; De in-groep behorende er toe doen. Of het gestelde doel gewenst is of dat de acties die ernaartoe worden ondernomen enige zin hebben of het gestelde doel überhaupt kunnen bevorderen, doet er niet toe. “Bij alle grote massaformaties is solidariteit met het collectief het belangrijkste argument om mee te doen. En degenen die weigeren deel te nemen, worden doorgaans beschuldigd van gebrek aan solidariteit en burgerlijke verantwoordelijkheid” – dus alle beschuldigingen van het dood willen en ouderen opofferen.

Desmet doet dit alles zonder zijn toevlucht te nemen tot veel bewijs van het rokende wapen of wat doorgaat voor statistische analyse - waarvan hij verrassend veel tijd besteedt aan het weerleggen. De kracht van 'metrieken' kan bedrieglijk zijn, gehanteerd om indruk te maken op een beïnvloedbare geest (de 'wetenschap' zegt...); en zelfs het fysieke universum is niet zo echt en objectief als we geneigd zijn te denken. 

Uiteindelijk komt de waarde van zijn ongelooflijk goed geschreven proza ​​erop neer of je gelooft dat dit verhaal kwalitatief en structureel past bij de gebeurtenissen van de afgelopen jaren. Hij komt dichter bij dat doel wanneer hij directe vergelijkingen maakt met de meest verderfelijke en bekende massaformatie in de moderne tijd, nazi-Duitsland – maar toch, vraagt ​​de scepticus, dat is toch te veel…? We waren vorig jaar niet allemaal gehersenspoelde nazi's, toch? Nazi-Duitsland probeerde mensen die ze ongeschikt achtten te controleren, te beperken en uit te roeien; we probeerden alleen maar te controleren, te beperken en uit te roeien virus

Dus, wie is de schuldige?? Zoals met elk complex fenomeen in de natuur of in menselijke aangelegenheden - waarschijnlijk niemand ... of iedereen? “Massavorming neemt zowel slachtoffers als daders in haar greep.” In tegenstelling tot de complottheorieën van Great Resets of de Plandemic, is er geen kwaadaardige elite die de controle heeft over een totalitair systeem dat een onschuldige en nietsvermoedende bevolking heeft gehersenspoeld. Het zijn eerder “de verhalen en hun onderliggende ideologie; deze ideologieën nemen bezit van iedereen en behoren aan niemand toe; iedereen speelt een rol, niemand kent het volledige script.”

We krijgen niet veel oplossingen, en de overkoepelende verklaring die het enigszins metafysische verhaal bij elkaar houdt, is de immuunonderdrukkende kracht van stress en angst. Gestresste lichamen zijn fysiek minder bestand tegen virussen. nocebo en Placebo-effecten regel. 

Wat de droomachtige houding van massavorming effectief verdrijft, is oppositie. Jij hebben om zich uit te spreken: “iedereen die op zijn eigen manier over de waarheid spreekt, draagt ​​bij aan de genezing van de kwaal die totalitarisme is.” 

Sprekend helaas ook zet een doelwit op jouw terug: je bent misschien in een kosmische zin verplicht om je uit te spreken tegen onwaarheid en waanzin, maar bent daarom verplicht om word een martelaar? Gelukkig biedt Desmet ons ook de tegenovergestelde route van spreken: volharden. Het is ook goed om niet uit te spreken want het belangrijkste is om te overleven totdat het totalitaire systeem zichzelf heeft vernietigd: een totalitair systeem is zelfdestructief en "hoeft niet zozeer te worden overwonnen als men op de een of andere manier moet overleven totdat het zichzelf vernietigt."

Het covid-pandemonium herinnerde ons eraan dat zelfs rijke, verstandige, welgemanierde en goed opgeleide samenlevingen sneller in de afgrond van de hel kunnen afdalen dan je 'noodsituatie' kunt roepen. De samenleving balanceert altijd op de rand van een onuitsprekelijk gruwelijke afgrond. 

Voor degenen onder ons die vol ongeloof ons hoofd krabben over wat er in 2020 en 2021 is gebeurd, schiet Desmets boek tekort. Het is niet zo uitgebreid en overtuigend als we hadden gewild, en het zal zeker niet het laatste woord zijn over deze vreemde aflevering. Toch biedt het ons een plausibel verhaal, genesteld in de manieren waarop de menselijke geest collectief kan afdwalen. Uitgegeven onder a Creative Commons Naamsvermelding 4.0 Internationale licentie
Stel voor herdrukken de canonieke link terug naar het origineel Brownstone Instituut Artikel en auteur.

Auteur

  • Joakim Boek

    Joakim Book is een schrijver en onderzoeker met een diepe interesse in geld en financiële geschiedenis. Hij behaalde diploma's in economie en financiële geschiedenis aan de Universiteit van Glasgow en de Universiteit van Oxford

    Bekijk alle berichten

Doneer vandaag nog

Uw financiële steun aan het Brownstone Institute gaat naar de ondersteuning van schrijvers, advocaten, wetenschappers, economen en andere moedige mensen die professioneel zijn gezuiverd en ontheemd tijdens de onrust van onze tijd. U kunt helpen de waarheid naar buiten te brengen door hun voortdurende werk.

Abonneer u op Brownstone voor meer nieuws

Blijf op de hoogte met Brownstone Institute