roodbruine zandsteen » Brownstone Institute-artikelen » Een freudiaanse kritiek op de pandemische reactie
Een freudiaanse kritiek op de pandemische reactie

Een freudiaanse kritiek op de pandemische reactie

DELEN | AFDRUKKEN | E-MAIL

De beroemde opmerking van Goethe: 'Niets is moeilijker te verdragen dan een opeenvolging van mooie dagen.' Bij nader inzien verwijst deze raadselachtige uitspraak naar iets herkenbaars in het eigen leven: als het 'te lang' goed gaat, bezwijkt men voor de vraag, quasi bijgelovig, wanneer de volgende ramp zal toeslaan. Onder de huidige omstandigheden - na bijna drie jaar van ongekende gebeurtenissen in de geschiedenis van de mensheid - zou het echter vergeven kunnen worden als 'een opeenvolging van mooie dagen' buitengewoon aantrekkelijk lijkt.

Ik moest denken aan het adagium van Goethe toen ik dat van Freud herlas Beschaving en haar ontevredenheid (1930), waar de grondlegger van de psychoanalyse – die het epigram van Goethe citeert – zijn aanzienlijke kennis en inzicht over beschaving (of 'cultuur'; 'beschaving' is de vertaling van het Duitse 'Kultur') toepast tot wat de ergernis moet zijn geweest progressivisten sinds die tijd. 

De reden hiervoor is dat Freuds argument in Beschaving en haar ontevredenheid, ondersteund door tientallen jaren klinisch werk in de psychoanalyse, gecombineerd met aanhoudende theoretisering over de krachten die de menselijke psyche bezielen, stelt onwrikbaar dat – verre van dat culturele geschiedenis onderhevig is aan wetten van onontkoombare vooruitgang – het drama van de menselijke beschaving zich voor altijd zal afspelen in de beladen ruimte tussen het levensinstinct (Eros) en de doodsdrift (ook bekend als Thanatos).

Aangezien Freud het levensinstinct associeert (Eros) met de samenvoeging van families en gemeenschappen, en met het arsenaal aan creatieve inspanningen die cultuur omvatten, en zijn antithese, de doodsdrift (Thanatos), met ontbinding, diverse soorten vernietiging, en met agressiviteit, de huidige overheersing van de laatste - Thanatos – in de wereld moet duidelijk zijn, zo niet opvallend.

Sinds de komst van de pandemie heeft vernietiging zich in verschillende gedaanten gemanifesteerd, waaronder op zijn zachtst gezegd de dood en zowel fysiek als economisch lijden. Dit is gevolgd door meer economische tegenspoed en door militaire conflicten (in Oekraïne), en alleen degenen die blindelings afhankelijk zijn van de oude media zouden het officiële verhaal geloven, dat inflatie en de 'oorlog in Oekraïne' de schuld zijn van het eerste. 

Dankzij het onderzoekswerk van alternatieve media zoals The Epoch Times en de Exposé, en voor moedige individuen zoals Robert F. Kennedy Jr., Naomi Wolf en Joseph Mercola, kan er weinig twijfel bestaan ​​over de bronnen van de voortdurende vernietiging. Aanhoudend onderzoek naar deze destructieve gebeurtenissen en de actoren erachter door zulke onvermoeibare onderzoekers heeft aangetoond dat, tenzij men de wereld waarneemt door de ideologische mist van opzettelijke verkeerde informatie, een relatief kleine groep miljardair globalistische neofascisten verantwoordelijk is voor de zich ontvouwende chaos in de wereld. Freuds werk over de doodsdrift blijkt buitengewoon relevant te zijn voor het begrijpen van de 'gecontroleerde ineenstorting' die we om ons heen zien. 

Om de relevantie van Freuds beweringen over beschaving voor de tijd waarin we leven te kunnen begrijpen, is een korte reconstructie van de kern van zijn werk in de cultuurfilosofie van onschatbare waarde. Ik zal me concentreren op enkele belangrijke passages. Bij Freuds Volledige psychologische werken (de Standard Edition, onder redactie van James Strachey, p. 4511), schrijft hij:  

De naam 'libido' kan... worden gebruikt om de manifestaties van de kracht van Eros aan te duiden om ze te onderscheiden van de energie van de doodsdrift. Het moet worden toegegeven dat we veel meer moeite hebben om dat instinct te begrijpen; we kunnen het als het ware alleen maar vermoeden als iets op de achtergrond achter Eros, en het ontsnapt aan detectie tenzij zijn aanwezigheid wordt verraden door zijn versmelting met Eros. Het is in het sadisme, waar de doodsdrift het erotische doel in zijn eigen betekenis verdraait en tegelijkertijd de erotische drang volledig bevredigt, dat we erin slagen het duidelijkste inzicht te krijgen in de aard en relatie ervan tot Eros. 

Het is niet moeilijk om Freuds beschrijving van sadisme te begrijpen als de vermenging van de libido (seksuele energie) met de doodsdrift, die men nooit op zichzelf tegenkomt, maar altijd in een versmelting van een soort met een andere kracht. Wat opvalt aan de huidige tijd, is dat er af en toe hints van sadistisch plezier zijn van de kant van enkele van de dubieuze personages die geassocieerd worden met de eerder genoemde groep globalisten die op zoek zijn naar wereldheerschappij. Het hoeft niet in de zin te zijn van seksuele bevrediging door wreedheid, zoals Freud uitlegt waar hij verder gaat: 

Maar zelfs waar het zonder enig seksueel doel opduikt, in de blindste woede van destructiviteit, kunnen we niet anders dan erkennen dat de bevrediging van het instinct gepaard gaat met een buitengewoon hoge mate van narcistisch genot, omdat het het ego een vervulling van het ego biedt. laatstgenoemde's oude wensen voor almacht. 

Het sleutelwoord in dit fragment is 'almacht', wat resoneert met een scherpzinnige opmerking van Naomi Wolf over de oprichter en uitvoerend voorzitter van het World Economic Forum, Klaus Schwab. Verwijzend naar Schwabs dwingende oproep voor een wereldtransformerende 'Great Reset' van economieën, arbeidsomstandigheden, onderwijs en 'sociale contracten' in haar recente boek, De lichamen van anderen (2022; p. 16), merkt Wolf op: “Ik herinner me dat ik dit las en dacht: 'Wat? Waarom?' en ook wijzend op de megalomane, dictatoriale toon: 'We moeten . . .'” 

Haar scherpzinnigheid houdt daar echter niet op. Om haar punt duidelijk te maken over het ware doelwit van de globalisten, effent ze de weg door een duidelijke karakterisering te geven van de uitgesproken intenties van de mondiale elites voor de rest van de mensheid, zoals deze naar voren zijn gekomen tijdens hun jaarlijkse bijeenkomsten in Davos, Zwitserland, inclusief voorbereidingen voor nieuwe 'pandemieën' en grenzeloze sociale controle, zo niet regelrechte 'onderwerping' van mensen aan machines (pp. 17, 22-23). Tegen deze achtergrond ziet Wolf het duidelijkste teken dat Schwab en zijn cohorten in de ban zijn van de destructieve doodsdrift, vermengd met een soort sadisme - het wrede plezier om mensen te beroven van wat hen tot mens maakt (pp. 175-176). ):

Het was alsof de wereld opnieuw was ontworpen door Klaus Schwab ter promotie van 'The Great Reset'. Cultuur is de grote bron van kracht en vastberadenheid van de menselijke soort. Maar na een jaar zonder aanbidding, geen Pesach, geen Kerstmis, geen school, geen padvinders of meisjesscouts, geen bal, geen Napolitaans geklets met pizzaverkopers, geen New Yorks geklets met hotdogverkopers, geen nieuwe openingen op Broadway, geen gala's, geen jazzgroepen die improviseren, geen mensen die elkaar onverwacht ontmoeten, er was niets om over te schrijven of te zingen, niets om te onthouden, geen geschiedenis om onze kinderen te vertellen; en de kinderen wisten nauwelijks dat er een wereld buiten hun kamer was. Cultuur vereist menselijk contact om zich te repliceren en te ontwikkelen, en wanneer je mensen isoleert en geen kinderen opvoedt of socialiseert, sterft cultuur en wordt ze gemakkelijk vervangen door online of CDC (of CCP) richtlijnen.

Dat is het niet een kwestie van Schwab, Dr. Fauci, de Amerikaanse regering en de CDC die niet beseften wat ze deden met de opgelegde regelgeving tijdens de Covid-lockdowns, blijkt uit de verklaring van eerstgenoemde, rond medio 2020, dat men binnenkort “veel zou zien woede” in de wereld (geciteerd door Wolf, p. 17). Maar ze zijn hoe dan ook doorgegaan - meedogenloos en destructief. Als Eros de kracht is achter het ontluikende leven, de groei, de culturele creativiteit en het aangaan van nieuwe banden met vrienden en kennissen, dan blijkt uit Wolfs interpretatie van de gebeurtenissen van de afgelopen paar jaar dat de globalistische neofascisten door het dolle heen zijn op sadistische wijze. deze levenskracht ondermijnen in naam van de doodsdrift. 

En achteraf gezien vormt Freuds zinspeling op het verlangen naar 'almacht' dat de kop opsteekt waar entropische Thanatos heerst, een sinister voorteken van wat de wereld te wachten staat. Met de voorliefde van de globalisten voor technologie (met name kunstmatige intelligentie) in gedachten – zoals opgemerkt door Wolf (pp. 22-23) – vergelijk Freuds verklaring (p. 4511):  

Het vernietigingsinstinct, gematigd en getemd, en als het ware geremd in zijn doel, moet, wanneer het op objecten wordt gericht, het ego voorzien van de bevrediging van zijn vitale behoeften en van controle over de natuur. 

Wolfs literair gearticuleerde, maar gepassioneerde evocatie van de ernst van de aanval van de Thanatic tegen de mensheid zelf sinds het begin van de 'pandemie' is niet het enige voorbeeld van een boekpublicatie die de sluimeraars onder ons effectief uit hun onwetendheid haalt, of erger nog, misplaatste overtuigingen over de vermeende welwillendheid van de heersende machten. Er zijn verschillende anderen die in deze categorie vallen - uiteraard met verschillende benaderingen - maar een die kan worden uitgekozen vanwege zijn volledigheid en grondige documentatie is die van Robert Kennedy Jr. The Real Anthony Fauci - Bill Gates, Big Pharma en de wereldwijde oorlog tegen democratie en volksgezondheid (2021), die ik kort zal becommentariëren in het licht van Freuds voortdurende observaties met betrekking tot de levens- en doodsinstincten tegenover beschaving (blz. 4512):

In alles wat volgt, neem ik het standpunt in... dat de neiging tot agressie een oorspronkelijke, zelfbestaande instinctieve neiging van de mens is, en ik kom terug op mijn opvatting dat het de grootste belemmering vormt voor beschaving. Op een gegeven moment in de loop van dit onderzoek kwam ik op het idee dat beschaving een speciaal proces is dat de mensheid ondergaat, en ik ben nog steeds onder de invloed van dat idee. Ik mag er nu aan toevoegen dat beschaving een proces is in dienst van Eros, wiens doel het is om enkele menselijke individuen, en daarna families, dan rassen, volkeren en naties, te verenigen tot één grote eenheid, de eenheid van de mensheid. Waarom dit moet gebeuren, weten we niet; het werk van Eros is precies dit. Deze verzamelingen mannen moeten libidineus aan elkaar gebonden zijn. Noodzaak alleen, de voordelen van gemeenschappelijk werk, zullen hen niet bij elkaar houden. Maar het natuurlijke agressieve instinct van de mens, de vijandigheid van ieder tegen allen en van allen tegen ieder, verzet zich tegen dit beschavingsprogramma. Dit agressieve instinct is de afgeleide en de belangrijkste vertegenwoordiger van het doodsinstinct dat we naast Eros hebben gevonden en dat daarmee de wereldheerschappij deelt. 

Bewijs dat dit 'agressieve instinct' er weer op een georganiseerde manier mee bezig is, is te vinden in Kennedy's boek (pp. 76-105; 105-145) waar hij buitengewoon veel moeite doet om een ​​grondig verslag te geven van de meedogenloze inspanningen van dr. Anthony Fauci. en zijn sidekick, zelfbenoemde vaccin-expert, Bill Gates, na de eerste uitbraak van Covid-19 in 2020 om elke vroege medische behandeling van geïnfecteerde, zieke patiënten met 'gebruikte medicijnen' zoals Hydroxychloroquine en Ivermectine in diskrediet te brengen. 

Dit werd gedaan, ondanks het feit dat beide medicijnen buitengewoon effectief bleken te zijn tegen Covid-19 door onder meer drs. Peter McCullough, Pierre Kory en Joseph Mercola. In plaats daarvan kozen Fauci en Gates ervoor om hun uiterste best te doen om een ​​“wonderbaarlijk vaccin” te promoten dat zogenaamd Covid zou verslaan en de mensheid begin 2020 zou redden (p. 157). Het is overbodig om iemand er vandaag aan te herinneren dat, gegeven een groeiend aantal bewijzen, deze ‘wonderbaarlijke vaccins’ precies het tegenovergestelde zijn van een remedie voor Covid-19, namelijk een middel om genocide te plegen, of misschien liever democieren, op een ongekende schaal. 

Kennedy (pp. 158-168) somt een aantal indicatoren op van kwaadwillige bedoelingen van Fauci's (en Gates') kant, die vrijwel onmogelijk te interpreteren zijn als iets anders dan zijn poging om het (gewenste) sterftecijfer te maximaliseren onder degenen die, in hun dwaze vertrouwen in de 'autoriteiten' besloten de prik te nemen. Deze omvatten de kwestie van "lekkende vaccins", van "antilichaamafhankelijke verbetering", het weigeren om het (Voluntary) Adverse Event Reporting System (VAERS) in de Verenigde Staten te repareren, het overtuigen van sociale mediabedrijven zoals Google en Facebook, evenals mainstream televisienetwerken en kranten zoals CNN en de New York Times, (en zelfs wetenschappelijke tijdschriften) om meldingen van bijwerkingen, waaronder sterfgevallen, die in verband kunnen worden gebracht met de Covid-injecties te censureren, en de CDC opdracht te geven om autopsies te ontmoedigen van mensen waarvan wordt vermoed dat ze zijn bezweken aan de ‘vaccins’. 

Het is onmogelijk om recht te doen aan alles wat Kennedy behandelt in de vorm van bewijs – zoals de significante maatstaf van “sterfte door alle oorzaken” – die de dodelijke en anderszins schadelijke gevolgen aantoont, met name van de Pfizer-prik. Het volstaat om mijn bespreking van Kennedy's boek af te sluiten met een citaat dat voortborduurt op toenemend bewijs dat "gevaccineerde Amerikanen massaal begonnen te sterven" (p. 172). Kennedy schrijft (pp. 176-177):

In augustus 2021 gaven dr. Fauci, de CDC en functionarissen van het Witte Huis schoorvoetend toe dat vaccinatie ziekte noch overdracht zou stoppen, maar niettemin vertelden ze de Amerikanen dat de prik hen in ieder geval zou beschermen tegen ernstige vormen van de ziekte. of de dood. (Het is vermeldenswaard dat HCQ en ivermectine hetzelfde doel hadden kunnen bereiken voor een kleine fractie van de prijs.) Dr. Fauci en president Biden, vermoedelijk op aandringen van Dr. Fauci, vertelden de Amerikanen dat 98 procent van de ernstige gevallen, ziekenhuisopnames en sterfgevallen behoorden tot de niet-gevaccineerden. Dit was een leugen. Gegevens uit de echte wereld van landen met hoge COVID-prikpercentages tonen het volledige tegenovergestelde van dit verhaal; de hervatting van infecties in al die landen ging gepaard met een explosie van ziekenhuisopnames, ernstige gevallen en sterfgevallen onder de gevaccineerden! [Vet in origineel; BO] Sterfgevallen over de hele wereld hebben de dodelijke klinische proefresultaten van Pfizer gevolgd, waarbij de gevaccineerden in grotere aantallen stierven dan de niet-gevaccineerden. Deze gegevens versterkten het vermoeden dat het gevreesde fenomeen van pathogene priming is aangebroken en nu grote schade aanricht. 

Er moet nogmaals worden benadrukt dat deze verklaringen van Kennedy's kant worden gevalideerd door buitengewoon grondige documentatie, bijvoorbeeld over de infectie- en sterftecijfers in sterk 'gevaccineerde' landen, waarbij hij bijzondere aandacht besteedt aan Gibraltar (p. 174) – de meest 'gevaccineerde' natie ter wereld, waar het sterftecijfer 19 keer toenam nadat iedereen volledig was gevaccineerd. In het licht van dit alles is het veilig om te beweren dat Freud gelijk heeft waar hij beweert (p. 4512):

En nu, denk ik, is de betekenis van de evolutie van de beschaving niet langer duister voor ons. Het moet de strijd voorstellen tussen Eros en Dood, tussen het instinct van leven en het instinct van vernietiging, zoals het zich uitwerkt in de menselijke soort. Deze strijd is waar al het leven in essentie uit bestaat, en de evolutie van de beschaving kan daarom eenvoudig worden omschreven als de strijd om het leven van de menselijke soort. En het is deze strijd tussen de reuzen die onze kindermeisjes proberen te sussen met hun slaapliedje over de hemel.

Het mag verder duidelijk zijn dat in de huidige situatie wereldwijd vernietiging en Dood de overhand lijken te hebben, maar dat is misschien een onderschatting van de veerkracht van de menselijke geest – nog afgezien van het bewijs dat mensen stap voor stap ‘wakker worden’. . Als iemand die werkt op het gebied van complexiteit, ben ik me terdege bewust van de onmogelijkheid om nauwkeurig te voorspellen wat mensen – waarschijnlijk de meest complexe wezens die er bestaan ​​– in de toekomst zullen doen. Daarom zouden de globalistische neofascisten zich vergissen als ze nu al hun kippen zouden gaan tellen. Niemand heeft een criterium om met zekerheid te peilen wat zijn toekomst zal zijn.

Om af te sluiten met een freudiaanse noot: het is leerzaam om kennis te nemen van de korte opmerking van de Oostenrijkse wijze over Goethe's Mephistopheles in relatie tot het kwaad en Eros. "In Goethe's Mephistopheles hebben we een heel uitzonderlijk overtuigende identificatie van het principe van het kwaad met het destructieve instinct...", schrijft Freud; "De duivel zelf noemt als zijn tegenstander niet wat heilig en goed is, maar de kracht van de natuur om te creëren, om het leven te vermenigvuldigen - dat wil zeggen, Eros." Als iemand er misschien aan zou twijfelen dat het kwaad iets echts is, laat hem dan een blik werpen op de wildgroei aan destructieve acties die hem tegenwoordig omringen; daar bloeit het kwaad. Het is tijd om de kracht van te herbevestigen Eros.Uitgegeven onder a Creative Commons Naamsvermelding 4.0 Internationale licentie
Stel voor herdrukken de canonieke link terug naar het origineel Brownstone Instituut Artikel en auteur.

Auteur

  • Bert Olivier

    Bert Olivier werkt bij het Departement Wijsbegeerte, Universiteit van de Vrijstaat. Bert doet onderzoek op het gebied van psychoanalyse, poststructuralisme, ecologische filosofie en techniekfilosofie, literatuur, film, architectuur en esthetiek. Zijn huidige project is 'Het onderwerp begrijpen in relatie tot de hegemonie van het neoliberalisme'.

    Bekijk alle berichten

Doneer vandaag nog

Uw financiële steun aan het Brownstone Institute gaat naar de ondersteuning van schrijvers, advocaten, wetenschappers, economen en andere moedige mensen die professioneel zijn gezuiverd en ontheemd tijdens de onrust van onze tijd. U kunt helpen de waarheid naar buiten te brengen door hun voortdurende werk.

Abonneer u op Brownstone voor meer nieuws

Blijf op de hoogte met Brownstone Institute