roodbruine zandsteen » Brownstone-tijdschrift » Volksgezondheid » Covid ontketende de moderne flagellanten

Covid ontketende de moderne flagellanten

DELEN | AFDRUKKEN | E-MAIL

De lockdowns waren onevenredig gericht op plezier. Geen huisfeesten. Geen reis. Bowlen, bars, Broadway, theater, pretparken, allemaal verboden. Bruiloften, vergeet het maar. Restaurants, hotels, congressen en zelfs golf waren allemaal het doelwit van de lockdowns. 

Er is hier een ethos. Om de ziekte te verslaan, moet je lijden. Je moet de vreugde mijden. Je moet thuis zitten en alleen naar buiten gaan voor het hoogst noodzakelijke. Hoe meer je lijdt, hoe veiliger je bent. Zelfs de grote ziekteverlichter Andrew Cuomo, die al toegegeven in een telefoontje dat de lockdowns geen wetenschap waren maar angst, waarschuwde New Yorkers om niet buiten de staat te reizen, behalve wanneer dit absoluut noodzakelijk was. 

Er is zelfs een kostuum verbonden aan de nieuwe nationale boetedoening. Het is een lange sweaterjurk, wollen legging, lompe sneakers, handschoenen en de grootste gezichtsbedekking die je kunt vinden. Het gaat niet om veiligheid. Het gaat over het symboliseren van je deugd, berouw en loyaliteit. 

De eerste keer dat ik dit kostuum zag, dat me doet denken aan vrouwen op een Taliban-begrafenis, was half maart. Een hipster millennial, die ooit een zorgeloos leven leidde, vond een nieuwe betekenis in het lijden voor een doel en keerde zich snel tegen iedereen die niet in angst gekleed was terwijl hij naar de Dies Irae in zijn hoofd luisterde. 

Wat is hier aan de hand? Dit gaat zeker niet over de wetenschap. Er is een moreel drama aan het werk, een dat diep inspeelt op een of andere spirituele impuls in mensen. Het gaat over het geloof dat er slechte dingen met ons gebeuren omdat we gezondigd hebben. De kleding en het uitbannen van plezier maken deel uit van onze daden van berouw en onze boetedoening voor wangedrag. Klinkt gek? Niet zo veel. Anders is het moeilijk uit te leggen. En dit soort reactie op ziekte is niet ongekend. 

Ooggetuige van de geschiedenis legt uit dat de Flagellants een religieuze beweging waren die ontstond tijdens de Zwarte Dood:

De Flagellanten waren religieuze fanatici van de Middeleeuwen in Europa die hun religieuze ijver toonden en verzoening zochten voor hun zonden door zichzelf krachtig te ranselen in openbare uitingen van boetedoening. Deze benadering om verlossing te bereiken was het populairst in tijden van crisis. Langdurige pest, honger, droogte en andere natuurlijke kwalen zouden duizenden ertoe aanzetten hun toevlucht te nemen tot deze extreme methode om hulp te zoeken. Ondanks veroordeling door de katholieke kerk won de beweging aan kracht en bereikte haar grootste populariteit tijdens de aanval van de Zwarte Dood die Europa in het midden van de veertiende eeuw teisterde. Grote groepen van de sekte (velen in de duizenden) droegen witte gewaden en zwierven over het platteland terwijl ze kruisen slepen terwijl ze zichzelf in een religieuze razernij sloegen.

Hier is een verslag uit de eerste hand van de Flagellants in de 14e eeuw door Sir Robert van Avesbury, zoals geciteerd uit het klassieke werk van Norman Cohn Achtervolging van het millennium:

In datzelfde jaar van 1349, omstreeks Michaël (29 september) kwamen meer dan zeshonderd mannen uit Vlaanderen naar Londen, voornamelijk van Zeeuwse en Hollandse afkomst. Soms in St. Paul's en soms op andere plaatsen in de stad maakten ze twee dagelijkse openbare optredens, gekleed in kleding van de dijen tot de enkels, maar verder ontbloot. Elk droeg een pet met een rood kruis voor en achter.

Ieder had in zijn rechterhand een gesel met drie staarten. Elke staart had een knoop en door het midden ervan zaten soms scherpe spijkers. Ze marcheerden naakt in een rij achter elkaar en sloegen zichzelf met deze plagen op hun naakte en bloedende lichamen.

Vier van hen zongen in hun moedertaal en nog eens vier reciteerden als een litanie. Driemaal wierpen ze zich allemaal op de grond in dit soort processie, hun handen uitstrekkend als de armen van een kruis. Het zingen ging door en degene die achter hen zat die zo op de grond lag, handelde het eerst, elk van hen stapte op zijn beurt over de anderen heen en gaf één slag met zijn gesel aan de man die onder hem lag.

Dit ging door van de eerste tot de laatste, totdat elk van hen het ritueel had gevolgd tot het volledige verhaal van degenen op de grond. Daarna trok ieder zijn gebruikelijke klederen aan en altijd met hun muts op en met hun zwepen in de hand trokken ze zich terug in hun verblijf. Er wordt gezegd dat ze elke nacht dezelfde boete deden.

De katholieke encyclopedie legt uit de angstaanjagende beweging in meer detail:

De Flagellants werden een georganiseerde sekte, met strenge discipline en extravagante claims. Ze droegen een witte habijt en mantel, op elk daarvan stond een rood kruis, vanwaar ze in sommige delen de "Broederschap van het Kruis" werden genoemd. Wie zich bij deze broederschap wilde aansluiten, was... verplicht er drieëndertig en een halve dag in te blijven, gehoorzaamheid te zweren aan de 'meesters' van de organisatie, ten minste vier pence per dag te bezitten voor zijn ondersteuning, om zich met alle mannen te verzoenen en, indien gehuwd, de goedkeuring van zijn vrouw te hebben. 

Het ceremonieel van de Flagellanten schijnt in alle noordelijke steden ongeveer hetzelfde te zijn geweest. Tweemaal per dag, langzaam voortgaand naar het openbare plein of naar de hoofdkerk,ze deden hun schoenen uit, kleedden zich uit tot aan hun middel en wierpen zich in een grote kring neer. 

Door hun houding gaven ze de aard van de zonden aan die ze wilden boeten, de moordenaar die op zijn rug lag, de overspelige op zijn gezicht, de meineedaar aan de ene kant die drie vingers ophield, enz. Eerst werden ze geslagen door de "Meester", toen, plechtig in een voorgeschreven vorm bevolen om op te staan, stonden in een cirkel en gegeseld zichzelf ernstig, schreeuwend dat hun bloed vermengd was met het bloed van Christus en dat hun boetedoening de hele wereld behoedde voor omkomen​ Aan het einde las de "Meester" een brief voor die verondersteld werd door een engel uit de hemel naar de kerk van St. Peter te zijn gebracht. Rome. Hierin stond dat Christus, boos op de zware zonden van de mensheid, had gedreigd de wereld te vernietigen, maar op voorspraak van de GezegendVirgin, had verordend dat allen die zich drieëndertig en een halve dag bij de broederschap zouden aansluiten, gered zouden worden. Het lezen van deze "brief", volgend op de schok van de emoties veroorzaakt door de openbare boetedoening van de Flagellants, wekte veel opwinding onder de bevolking.

Nogmaals, deze mensen verwachtten dat iedereen ze zou vieren, want zij waren het die ervoor zorgden dat de wereld niet volledig uit elkaar viel. Hun offer was een daad van welwillendheid voor de rest van de mensheid, dus hoe durven mensen hun ondankbaarheid te tonen! Erger nog, hoe meer mensen in feestvreugde en plezier bleven leven, hoe meer de Flagellanten zichzelf moesten straffen. Om deze reden voelden en toonden ze minachting voor iedereen die weigerde zich bij hun zaak aan te sluiten. 

Als je hier geen parallellen ziet met wat er vandaag gaande is, heb je al 7 maanden niet opletten. Zie bijvoorbeeld de enorme mediahaat voor Trump-bijeenkomsten. Dit helpt ook verklaren waarom de lockdowners de BLM-protesten vierden, maar de anti-lockdown-protesten veroordeelden. De eerste worden gezien als onderdeel van boete voor zonde, terwijl de laatste oproepen zijn om in zonde te volharden. 

De katholieke kerk, die een lange geschiedenis heeft van het verpletteren van idiote extremisme binnen haar gelederen, was duidelijk: dit was een "gevaarlijke ketterij"; de echte epidemie, meende de kerk, was niet de ziekte maar een 'ketterse epidemie'. Het deed er allemaal niet toe: de bewegingen groeiden en hielden honderden jaren aan, wat opnieuw bewijst dat zodra angst en irrationaliteit de kop opsteken, het erg lang kan duren voordat de rationaliteit terugkeert. 

Maar hoe kan dit? We zijn geen erg religieus volk zoals we waren in de middeleeuwen. Waar leiden de priesters de nieuwe Flagellanten op? Wat is de zonde die we proberen te boeten? Er is niet zoveel fantasie voor nodig. De priesters zijn de datawetenschappers en mediasterren die hebben opgeroepen tot lockdowns en die nu het grootste deel van 2020 vieren. En wat is de zonde? Er is niet zoveel verbeeldingskracht voor nodig om deze analyse uit te breiden: mensen stemden op de verkeerde persoon om president te worden. 

Misschien is mijn theorie hier verkeerd. Misschien is er iets anders aan de hand. Misschien hebben we het echt over een algemeen verlies van zin in het leven, een schuld die voortkomt uit welvaart, een verlangen van velen om de lichten van de beschaving uit te doen en een tijdje in lijden te wentelen om onszelf te zuiveren van de smet van ondeugd. Wat het antwoord ook is op de vraag waarom dit werkelijk gebeurt, en dat het niets te maken heeft met feitelijke wetenschap, is een observatie die onweerlegbaar lijkt. 

In Engeland in de 14e eeuw, toen de plunderende Flagellanten naar de stad kwamen, vonden goede leden van de gemeenschap deze mensen grappig en nogal belachelijk, en verder gingen ze door met hun leven, plezier maken en een betere en meer welvarende samenleving opbouwen. Laat degenen die willen lijden vrij zijn om dat te doen. Wat de rest van ons betreft, laten we teruggaan naar het hebben van een goed leven, inclusief deelnemen aan echt plezier. Uitgegeven onder a Creative Commons Naamsvermelding 4.0 Internationale licentie
Stel voor herdrukken de canonieke link terug naar het origineel Brownstone Instituut Artikel en auteur.

Auteur

  • Jeffrey A. Tucker

    Jeffrey Tucker is oprichter, auteur en president van het Brownstone Institute. Hij is ook Senior Economics Columnist voor Epoch Times, auteur van 10 boeken, waaronder Leven na de lockdownen vele duizenden artikelen in de wetenschappelijke en populaire pers. Hij spreekt veel over onderwerpen als economie, technologie, sociale filosofie en cultuur.

    Bekijk alle berichten

Doneer vandaag nog

Uw financiële steun aan het Brownstone Institute gaat naar de ondersteuning van schrijvers, advocaten, wetenschappers, economen en andere moedige mensen die professioneel zijn gezuiverd en ontheemd tijdens de onrust van onze tijd. U kunt helpen de waarheid naar buiten te brengen door hun voortdurende werk.

Abonneer u op Brownstone voor meer nieuws

Blijf op de hoogte met Brownstone Institute