roodbruine zandsteen » Brownstone-tijdschrift » Censuur » Naleven, niet trotseren: Twitter en de EU-censuurcode 
twitter EU censuur

Naleven, niet trotseren: Twitter en de EU-censuurcode 

DELEN | AFDRUKKEN | E-MAIL

Het gerucht gaat dus dat Twitter zich heeft teruggetrokken uit de EU-praktijkcode inzake desinformatie, een feit dat alleen bekend lijkt te zijn dankzij een paar pissy tweets van EU-ambtenaren. Ik vraag me af of dit niet eindelijk het antwoord van Elon Musk is op de vraag die ik in mijn artikel stelde hier enkele weken geleden: namelijk, hoe kan een zelfbenoemde "absolutist van vrije meningsuiting" deel uitmaken van een "permanente taskforce voor desinformatie" die precies een creatie is van de EU-code?

Maar maakt het uit? Het antwoord is nee. Het intrekken van de handtekening van Twitter uit de Code is een zeer theatraal, maar in wezen leeg gebaar, dat ongetwijfeld zal dienen om Musk's bonafide vrijheid van meningsuiting te ondersteunen, maar heeft vrijwel geen praktische gevolgen. 

Dit komt omdat: (1) zoals ik in verschillende artikelen heb besproken (bijvoorbeeld hier en hier), is het effect van de Digital Services Act (DSA) van de EU dat de tot nu toe ogenschijnlijk vrijwillige verbintenissen die in de Code zijn aangegaan, worden nagekomen verplicht voor alle zogenaamde Very Large Online Platforms (VLOP's) en (2) zoals besproken hier, heeft de Europese Commissie zojuist een hele reeks entiteiten aangewezen als VLOP's die dat waren nooit ondertekenaars van de Code.

Twitter bevindt zich dus niet in een andere positie dan Amazon, Apple en Wikipedia, die geen van allen ooit de Code hebben ondertekend, maar waarvan de EU allemaal zal verwachten dat ze voldoen aan haar censuurvereisten op straffe van rampzalige boetes. 

Zoals EU-ambtenaren het graag zeggen, heeft de DSA de "praktijkcode" omgezet in een code van gedrag: dat wil zeggen dat je het beter kunt doen of anders.

Compliance is dus geen kwestie van een handtekening. Het bewijs van de pudding zit in het eten. En het feit is dat Musk en Twitter voldoen aan de censuurvereisten van de EU. Veel van de programmering die in het Twitter-algoritme is verwerkt, is duidelijk voor dit doel ontworpen.

Wat zijn bijvoorbeeld de onderstaande regels code?

Het zijn "veiligheidslabels" die zijn geweest opgenomen in het algoritme om de zichtbaarheid van vermeende "verkeerde informatie" te beperken. Bovendien, afgezien van de handige catch-all "algemene desinformatie", weerspiegelen de algemene categorieën van "desinformatie" die worden gebruikt precies de belangrijkste aandachtspunten waarop de EU zich richt bij haar inspanningen om online spraak te "reguleren": "medische desinformatie" in de context van de COVID-19-pandemie, "misinformatie over burgers" in de context van kwesties van electorale integriteit, en "crisismisinformatie" in de context van de oorlog in Oekraïne.

Zoals Elon Musk en zijn advocaten zeker weten, bevat de definitieve versie van de DSA een "crisisresponsmechanisme" (art. 36) dat duidelijk is gemodelleerd naar de eerste ad-hocreactie van de Europese Commissie op de crisis in Oekraïne en waarvoor platforms nodig zijn om speciale maatregelen te nemen om crisisgerelateerde "verkeerde informatie" te verminderen. 

In zijn indiening in januari bij de EU (zie rapportenarchief hier), schrijft Twitter in het gedeelte dat precies is gewijd aan zijn inspanningen om aan de oorlog gerelateerde "verkeerde informatie" in Oekraïne te bestrijden (pp. 70-71): 

“We … gebruiken een combinatie van technologie en menselijke beoordeling om proactief misleidende informatie te identificeren. Meer dan 65% van de inbreukmakende inhoud wordt opgedoken door onze geautomatiseerde systemen, en de meerderheid van de resterende inhoud die we afdwingen, wordt opgedoken door regelmatige monitoring door onze interne teams en ons werk met vertrouwde partners.

Hoe is dit geen naleving? Of op zijn minst een zeer krachtige inspanning om dit te bereiken? En de geschetste methodologie wordt vermoedelijk ook gebruikt om andere vormen van "verkeerde" of "desinformatie" te "afdwingen".

Tot slot, wat is de onderstaande melding die veel Twitter-gebruikers onlangs hebben ontvangen om hen te laten weten dat ze niet in aanmerking komen voor deelname aan Twitter-advertenties omdat hun account als zodanig is bestempeld als "organische desinformatie?"

Waarom zou Twitter in vredesnaam reclamezaken afwijzen? Het antwoord is eenvoudig en ongecompliceerd: omdat niemand anders dan de EU-praktijkcode inzake desinformatie dit vereist in verband met de zogenaamde "demonetisering van desinformatie". 

Aldus sectie II(df) van de code luidt als volgt:

(d) De ondertekenaars erkennen de noodzaak om de verspreiding van schadelijke desinformatie via reclameboodschappen en -diensten tegen te gaan.

(e) Relevante Ondertekenaars erkennen de noodzaak om gedetailleerde en op maat gemaakte maatregelen te nemen om desinformatierisico's in verband met de verspreiding van onlinereclame aan te pakken. Acties zijn van toepassing op alle online advertenties.

(f) Relevante Ondertekenaars erkennen het belang van het implementeren van beleid en processen om geen beloning te accepteren van desinformatie-actoren, of anderszins dergelijke accounts en websites te promoten.

Kortom, ten opzichte van de EU en haar code is Twitter dat wel voldoen, niet tarten. Het verwijderen van de handtekening van Twitter uit de Code wanneer de handtekening toch niet langer vereist is op de Code, is geen verzet. Onder andere het niet bestempelen van inhoud en/of gebruikers als 'desinformatie', het niet beperken van de zichtbaarheid van inhoud en/of gebruikers die zo zijn gelabeld, en het accepteren van advertenties van iedereen die het geld heeft om te betalen, zou uitdagend zijn.

Maar de reactie van de EU op een dergelijk verzet zou ongetwijfeld meer zijn dan tweets. Het zou de mobilisatie zijn van het volledige strafarsenaal dat in de DSA is vervat en, in het bijzonder, de dreiging met of toepassing van de DSA-boetes van 6 procent van de wereldwijde omzet van het bedrijf. Het is niet genoeg om je (symbolisch) terug te trekken uit de Code of Practice om de EU te tarten. Het trotseren van de EU zou vereisen dat Twitter zich helemaal terugtrekt uit de EU.Uitgegeven onder a Creative Commons Naamsvermelding 4.0 Internationale licentie
Stel voor herdrukken de canonieke link terug naar het origineel Brownstone Instituut Artikel en auteur.

Auteur

Doneer vandaag nog

Uw financiële steun aan het Brownstone Institute gaat naar de ondersteuning van schrijvers, advocaten, wetenschappers, economen en andere moedige mensen die professioneel zijn gezuiverd en ontheemd tijdens de onrust van onze tijd. U kunt helpen de waarheid naar buiten te brengen door hun voortdurende werk.

Abonneer u op Brownstone voor meer nieuws

Blijf op de hoogte met Brownstone Institute