roodbruine zandsteen » Brownstone Institute-artikelen » Ze willen dat de regering nog meer aan vaccins besteedt
Ze willen dat de regering nog meer aan vaccins besteedt

Ze willen dat de regering nog meer aan vaccins besteedt

DELEN | AFDRUKKEN | E-MAIL

Het Grattan Instituut ('We veranderen de natie – voorgoed') heeft een oppervlakkige, onoprechte publicatie uitgebracht verslag Ze roepen de regering op om veel geld uit te geven, omdat de vaccinatiegraad volgens hen niet hoog genoeg is.

In dit rapport wordt niet één keer aandacht besteed aan de persoonlijke behoeften of wensen van individuele Australische patiënten, die het uiteindelijke doelwit van de aanbevelingen zijn. De aanbevelingen zijn uitsluitend gericht op het vaker laten vaccineren van meer mensen, tegen meer ziekten of aandoeningen.

De auteurs van het rapport zijn ofwel onwetend van, ofwel opzettelijk blind voor het concept van de vrije wil. Een groot deel van het taalgebruik en de formulering van het rapport buigt in deze richting, met veel voorbeelden waarin 'de overheid' wordt aangespoord om deze of gene actie te ondernemen om een ​​gedragsverandering bij mensen teweeg te brengen die resulteert in meer 'prikken'. Zelfs het gebruik van de term 'jabs' is een spottende afkorting en verraadt de wens om door middel van spreektaal het idee van het blindelings accepteren van deelname aan een klinische proef van een nieuwe op genen gebaseerde therapie te normaliseren.

Het overzicht zet de toon. Er is geen bewijs dat de auteurs enig bezwaar hebben tegen het gebruik van manipulatieve technieken, zoals kale beweringen, emotionele chantage en een beroep op autoriteit:

Elk jaar redden vaccins duizenden levens en voorkomen ze talloze ziektedagen. Maar miljoenen oudere Australiërs met een hoog risico op een ernstige ziekte lopen de boot mis.

Dan de goede politieroutine, met een vleugje gaslighting:

De pandemie heeft velen van ons ziek gemaakt van vaccinaties, in de war gebracht over welke vaccinaties we nodig hebben, misleid door verkeerde informatie, of zelfgenoegzaam over de risico’s van het niet vaccineren.

Ziek 'van' vaccinatie, of ziek van vaccinatie? Nu is het onze schuld, omdat we ‘verward’ of ‘misleid’ of ‘zelfgenoegzaam’ zijn.

De vaccinatiegraad tegen Covid is gedaald. Aan het begin van de winter van 2023 waren 2.5 miljoen 65-plussers niet op de hoogte van hun vaccinaties – twee miljoen meer dan een jaar eerder.

Nogmaals, het is onze schuld dat we niet 'up-to-date' zijn – een term die strenger is dan hij verdient.

Het toondove karakter van dit soort taal is verbazingwekkend. Maar het rapport richt zich niet echt tot degenen die niet 'up-to-date' zijn. Het is een huurzoekend verkooppraatje voor degenen die de touwtjes van de schatkist in handen hebben. Niets meer. Hier is een lijst met de eisen voor belastinggeld die in het hele rapport voorkomen.

 • Het ondersteunen van huisartsenklinieken, apotheken en ouderenzorgverleners om te verbeteren, met $10 miljoen per jaar, gedurende vijf jaar. (p4)
 • Het begeleiden van gemeenschapsgezondheidswerkers in zes PHN's, met $ 750,000 per jaar, gedurende vijf jaar. (p4)
 • Staten moeten lokale initiatieven op maat ontwikkelen met gemeenschappen die met de grootste belemmeringen voor vaccinatie worden geconfronteerd. Federale en deelstaatregeringen moeten gedurende vijf jaar een gelijke bijdrage leveren van 20 miljoen dollar per jaar. (p4)
 • De financiering van de vaccinatieprogramma’s van de Aboriginal Community Controlled Health Organization zou met 10 miljoen dollar per jaar moeten worden verhoogd. (p4)
 • Een budget van 22 miljoen dollar voor twee jaar (voor een nieuw Australisch Centrum voor Ziektebestrijding – red.) moet worden gebruikt om het bewustzijn en de acceptatie van vaccins bij volwassenen te vergroten en om het verhaal over vaccins voor volwassenen te resetten. (p29)
 • Voor alle PHN's en de staten bedraagt ​​onze totale voorgestelde financiering 150 miljoen dollar over een periode van vijf jaar, voor het verbeteren van de toegang tot reguliere diensten en voor op maat gemaakte initiatieven om gemeenschappen met een aanhoudend laag vaccinatieniveau te bereiken.
 • We raden daarom een ​​budget van 3 miljoen dollar per campagnemaand aan voor Covid en griep, gedurende drie maanden in elk van de twee jaar, omdat de campagne een breder en potentieel minder betrokken publiek moet bereiken dan voor vaccins voor kinderen. (p54)
 • Om het bewustzijn over gordelroos- en pneumokokkenvaccins te vergroten, raden we een budget van $ 2 miljoen aan voor een tweejarige campagne van twee maanden, wat overeenkomt met tweemaal de uitgaven per maand aan vaccins voor adolescenten, om een ​​breder publiek te bereiken dat niet gemakkelijk kan worden bereikt via vaccinatieprogramma’s op scholen. (p54)

Afgezien van de financieringsaanbevelingen is het taalgebruik hetgene dat de utilitaire visie van de auteurs op de mens verraadt, alsof we zoveel vee zijn dat met een steeds grotere, en ronduit ongereguleerde frequentie, door de chaos heen moet worden gedreven. Te weten:

De federale overheid zou ‘vaccinatiestijgingen’ moeten introduceren, de houding van de gemeenschap moeten resetten en seizoensvaccinatie gemakkelijker moeten maken door:

 • Het flexibel maken van vaccinatie-intervallen voor mensen met een hoog risico, zodat meer mensen in aanmerking komen voor vaccinatie tijdens pieken.

Wat? Gewoon aan de intervallen sleutelen, zodat het niet uitmaakt wanneer je je volgende opname krijgt? Ze hebben alle pretentie laten vallen dat er voor een bepaald interval een geldige reden bestaat. Het onderliggende motief kan niet duidelijker zijn: meer schoten omwille van meer schoten, en meer geld natuurlijk.

Alleen de meest vluchtige erkenning van de inbreuken op ons persoonlijke leven vindt zijn weg naar dit rapport. De auteurs betreuren de daling van de vaccinatiegraad en schrijven:

In december 2021 waren ruim negen op de tien volwassenen met een hoog risico de afgelopen zes maanden tegen Covid gevaccineerd. Destijds waren er een reeks vaccinatiemandaten en -beperkingen van kracht. Eind februari 10 was het aandeel risicovolle mensen dat zich in de afgelopen zes maanden had laten vaccineren gedaald tot minder dan één op tien (figuur 2023).

Om van Sint Greta te lenen: “Hoe durven ze!” Het vrolijk afwijzen van lockdowns en de verwoesting die ze hebben toegebracht aan persoonlijk welzijn, levensonderhoud en levens, en de regelrechte dwang om de lichamelijke autonomie op te geven op straffe van behoud van je baan, aangezien “een reeks vaccinmandaten en -beperkingen” extreem beledigend is . Maar ze hebben nog steeds de hoop dat we weer zo kunnen lijden:

Het is waarschijnlijk onrealistisch om te hopen dat de hoge vaccinatiegraad tijdens het ergste van de pandemie zich zal herhalen. Deze vaccinatieniveaus werden ondersteund door vaccinmandaten en ongekende beperkingen op het gebied van de volksgezondheid, en kwamen in de context van een stijging van het aantal ziekenhuisopnames en sterfgevallen als gevolg van Covid, en constante berichtgeving in de media.

“Ondersteund door vaccinmandaten” is zo oneerlijk. Het impliceert dat mandaten een goede zaak waren. Mandaten waren een slechte zaak, en mensen hebben met hun voeten gestemd sinds ze werden opgeheven.

In hun zoektocht naar de raadselachtige redenen waarom mensen de wonderproducten die zo veilig en effectief zijn, hebben gemeden, stellen de auteurs een paar redenen voor:

Er zijn veel redenen waarom mensen zich niet laten vaccineren. Barrières kunnen triviaal zijn (vergeetachtigheid), logistiek (gemak), financieel (niet betaald worden voor verlof vanwege bijwerkingen), of zelfs ideologisch (desinformatie en complottheorieën).

Maar ze laten een paar grote weg. Hoe zit het met voorzichtigheid, om te beginnen? Waarom een ​​overhaast experimenteel medicijn accepteren als er per definitie geen langetermijnstudies zijn? Aan de andere kant: waarom vertrouwen op een TGA die voor 96 procent door de industrie wordt gefinancierd?

Dit is het rapport van een bureaucraat die lobbyt voor een bureaucratische justrein. De patiënt is de gehele 58 pagina's nergens te zien of te horen. Er worden nieuwe bestuursorganen voorgesteld. Er zullen deskundigen nodig zijn. Er zijn nieuwe overeenkomsten tussen federale en deelstaatregeringen vereist. Er zullen miljoenen belastinggeld nodig zijn.

De overeenkomst zou ook een vaccinimplementatiecomité moeten oprichten, om de inspanningen te coördineren, problemen op te lossen en de voortgang te evalueren. Deze commissie zou moeten bestaan ​​uit deskundigen en vertegenwoordigers van federale en deelstaatregeringen en het Australian Centre for Disease Control (ACDC). (p24)

Voor bureaucraten zijn 'doelen' het spul van dromen. Natte dromen in dit geval. Ze willen alles meten en degenen belonen die de doelstellingen halen. Belangenverstrengeling, iemand? Meer vaccinaties laten doen in apotheken? Zeker, maar wie is beter geplaatst om een ​​patiënt te adviseren over de risico's en voordelen?

De vaccinatie bij apotheken moet worden voortgezet en de administratieve rompslomp moet worden verwijderd.

De federale overheid heeft onlangs toegezegd vier jaar financiële steun te verlenen aan apothekers die gratis Covid- en NIP-vaccins leveren aan in aanmerking komende mensen.

Dit maakt het veel gemakkelijker om vaccins voor volwassenen te organiseren, waardoor het aantal locaties waar mensen vaccins kunnen krijgen met ongeveer 60 procent toeneemt. Het vergroten van de pool van vaccinateurs betekent ook dat mensen gemakkelijker gevaccineerd kunnen worden door iemand die hun taal spreekt, of die ze al vertrouwen. Eind 2022 werd bijna de helft van alle Covid-vaccinaties in apotheken afgeleverd. (p30)

Het woord 'nadelig' komt in het hele rapport slechts vier keer voor. Het meest in het oog springende voorbeeld hier:

De publieke verzekering zou andere vaccinatiekosten kunnen dekken

Hoewel vaccins uit het Rijksvaccinatieprogramma vooraf gratis zijn, kunnen mensen zich zorgen maken over de kosten van bijwerkingen.
De regering zou moeten evalueren of Australië een compensatieregeling voor vaccinschade nodig heeft, zoals 24 andere landen al hebben gedaan. Deze regelingen helpen de kosten te dekken als iemand een matige of ernstige reactie op een vaccin heeft. (p30)

Nee – de kosten zijn niet waar mensen zich zorgen over maken. Het zijn de pijn, de invaliditeit en de dood waar mensen zich zorgen over maken.

Ik kan nog wel even doorgaan over dit rapport. Maar ik denk dat je de strekking begrijpt. Als u een parkiet heeft, download dan dit rapport, print het uit en leg het op de bodem van de kooi. Het zal de parkiet aan het lachen maken.

Heruitgegeven van de auteur subgroepUitgegeven onder a Creative Commons Naamsvermelding 4.0 Internationale licentie
Stel voor herdrukken de canonieke link terug naar het origineel Brownstone Instituut Artikel en auteur.

Auteur

 • Richard Kelly

  Richard Kelly is een gepensioneerde bedrijfsanalist, getrouwd en heeft drie volwassen kinderen, een hond, verwoest door de manier waarop zijn thuisstad Melbourne werd verwoest. Overtuigde gerechtigheid zal op een dag worden gediend.

  Bekijk alle berichten

Doneer vandaag nog

Uw financiële steun aan het Brownstone Institute gaat naar de ondersteuning van schrijvers, advocaten, wetenschappers, economen en andere moedige mensen die professioneel zijn gezuiverd en ontheemd tijdens de onrust van onze tijd. U kunt helpen de waarheid naar buiten te brengen door hun voortdurende werk.

Abonneer u op Brownstone voor meer nieuws

Blijf op de hoogte met Brownstone Institute