roodbruine zandsteen » Brownstone-tijdschrift » Geschiedenis » Zal er een terugslag zijn?

Zal er een terugslag zijn?

DELEN | AFDRUKKEN | E-MAIL

In westerse landen, waar we wonen en die we het beste begrijpen, zijn drie mogelijke toekomstscenario's naar voren gekomen.

Het eerste scenario, waarvan we denken dat het het meest waarschijnlijk is, is een geleidelijke beëindiging van de Grote Paniek en zijn vele beperkingen, samen met de invoering van sociale mechanismen om mensen in staat te stellen verder te gaan zonder al te veel bitterheid. We voorzien echter geen snel herstel van eerdere machts- en welvaartsstructuren, dus de meeste groepen die macht en geld hebben gekregen, hoeven dit niet in één keer op te geven. In plaats daarvan zal de geschiedenis opnieuw beginnen, in die zin dat normale concurrentiedruk en nieuwe gebeurtenissen de politieke en economische agenda's zullen bepalen.

[Redactionele opmerking: dit is een uitzondering uit het boek van de auteur De grote Covid Paniek.]

Het tweede scenario is dat deze periode van waanzin een nieuw techno-fascistisch tijdperk zal inluiden waarin de politieke elites van veel landen van de ene controlemythe naar de andere gaan. In dat scenario, waarvan de 'Great Reset'-visie een uiting is, proberen regeringen het totalitaire gezag vast te houden door andere oorzaken te vinden om dezelfde bevoegdheden te rechtvaardigen. 

In toenemende mate zouden totalitaire westerse regeringen dan coördineren met andere totalitaire regeringen en met de grote internationale bedrijven die de mondiale informatie- en goederenstromen domineren, waardoor het moeilijk wordt voor verzetsgroepen om zich te organiseren. De andere oorzaken die worden gebruikt om voortdurende controle te excuseren, kunnen de uitstoot van koolstof zijn, andere ziekten, waaronder nieuwe Covid-varianten, of de vermeende bedreigingen van andere landen.

Per saldo maakt concurrentiedruk tussen landen dit tweede scenario zeer onwaarschijnlijk. Ambitieuze, vrolijke bevolkingsgroepen zullen vluchten van totalitaire plaatsen naar andere landen of staten die openstaan ​​voor zowel zaken als plezier. Dit soort stemmen met de voeten is historisch gezien een krachtige kracht geweest en is al waargenomen in de Covid-periode, bijvoorbeeld in de recente Amerikaanse migratie van Californië en New York naar minder gesloten staten zoals Texas. 

Mensen kunnen een tijdje door angst worden gemanipuleerd, maar ze hebben ook andere emoties en verlangens die niet verdwijnen en die uiteindelijk de dag dragen.

Het derde scenario is dat er een enorm verzet zal zijn tegen degenen die verantwoordelijk worden gehouden voor de Grote Paniek en de misbruiken ervan. De enige kracht die we als krachtig genoeg beschouwen om die terugslag te belichamen en te kanaliseren, is nationalisme. In dit scenario zou in veel landen een gewelddadig nationalisme ontstaan ​​dat openlijk strijdt tegen 'internationale elites', 'ontwaakte cultuur' en al het andere dat wordt gezien als een bedreiging voor het idee van een grote natie. We zouden dan getuige zijn van nationalistische menigten met al hun vermogen tot vernieuwing en vernietiging.

Dit derde scenario lijkt onwaarschijnlijk omdat het leven in rijke westerse landen nog te goed is om de woede en wanhoop op te wekken die nodig zijn om het nationalisme aantrekkelijk genoeg te maken. Ook elites in rijke landen zien nationalisme nu al als de grootste bedreiging voor hun macht en zijn daarom waarschijnlijk bereid een compromis te sluiten dat de ergste excessen van hun eigen macht en rijkdom oplevert, als dit de aantrekkingskracht van nationalisme vermindert.

Hoewel we de eerste van deze mogelijke toekomsten als de meest waarschijnlijke beschouwen, negeren we de andere twee niet helemaal, waarvan er al strepen zijn waargenomen in verschillende regio's over de hele wereld. Onze beste gok is dat de rijke landen het eerste scenario zullen volgen, en dat dit voorbeeld dan zal worden nagevolgd in het grootste deel van de resterende wereld, met enkele uitzonderingen zoals China. 

Wat zijn de kansen op waarheid?

Stel dat het zover komt, wat betekent het scenario 'geleidelijk afwikkelen' voor politiek en samenleving?

De droogleggingsperiode in de VS (1919-1933) biedt de beste gids uit de geschiedenis over wat u vervolgens kunt verwachten. Net als toen zullen de vele maatregelen die zijn genomen om sociale interacties te verminderen, geleidelijk worden teruggedraaid. Protocollen die in verschillende landen verplicht zijn gesteld, zoals Covid-testen voor scholieren en quarantaine voor reizigers, zullen steeds vrijwilliger worden en daarna geleidelijk verdwijnen. 

In democratieën zullen noodbevoegdheden worden aangevochten en uiteindelijk worden ingetrokken. De bevolking zal de propaganda steeds meer beu worden en er zullen moeilijkere vragen over corruptie en machtsmisbruik naar boven komen. Uiteindelijk zal een nieuw delicaat evenwicht worden gevonden. Kortom, veel van wat vóór 2020 normaal was, zal in de meeste landen langzaam terugkeren.

Net zoals de aanstichters van het verbod nooit werden gestraft en degenen die hun bedrijf verloren tijdens het verbod nooit werden gecompenseerd, zo verwachten we ook dat de winsten en verliezen van de Grote Paniek zonder erkenning of vergoeding zullen blijven. De winsten die zijn behaald door corruptie en machtsmisbruik zullen waarschijnlijk in de klauwen blijven van degenen die ze hebben gegrepen, een voorspelling die wordt ondersteund door de schaarste in de menselijke geschiedenis aan voorbeelden waarin degenen die hun positie misbruikten, later zijn gestraft en van hun rijkdom zijn beroofd. 

Pas wanneer zittende elites worden veroverd door een indringer, bijvoorbeeld Japan in de Tweede Wereldoorlog, of opzij geschoven door een woedende bevolking zoals in de Russische Revolutie, is het gebeurd dat onrechtmatig verkregen winsten worden weggenomen. Wat normaal is in een herstelperiode na een tijd van grote dwaasheid, zoals het verbod, is dat degenen die tijdens de dwaasheid een machtige rol hadden gespeeld, zich gaan neerleggen. Bevolkingen staan ​​te popelen om de dwaasheid te vergeten waarmee ze instemden, en de machtigen wissen met succes hun sporen uit en verdwijnen naar de achtergrond terwijl ze zich nog steeds vastklampen aan zoveel mogelijk van hun winsten.

Alleen een zeer sterke reactie, gevoed door wraakzuchtige woede die via een politieke beweging wordt gekanaliseerd, kan ertoe leiden dat onrechtmatig verkregen winsten worden terugverdiend in het democratische Westen. Pas bij het hierboven geschetste derde scenario zien we zo'n sterke terugslag ontstaan. In plaats daarvan is het onwaarschijnlijk dat de slachtoffers van de Grote Paniek, die voornamelijk de zwakste leden van de samenleving zijn, ooit volledig worden erkend of gecompenseerd. 

We schrijven dit met pijn in ons hart, maar zo is het al zo vaak gegaan in de geschiedenis. De slachtoffers van de wereldoorlogen, van hongersnoden en van dictaturen zijn meestal aan hun lot overgelaten en blijven voor zichzelf zorgen.

Toch stellen we ons een honger naar vergeving voor, omdat gezinnen en gemeenschappen een manier moeten vinden om verder te gaan zonder blijvende bitterheid. De Janes, Jameses en Jasmines die families, vriendschapsnetwerken, economische banden en lokale gemeenschappen met elkaar delen, zullen een manier moeten vinden om te vergeven en samen verder te gaan.

In sommige landen kunnen officiële mechanismen voor vergeving ontstaan. Een mogelijk mechanisme zou dezelfde vorm kunnen aannemen als de 'Waarheidscommissie' die in Zuid-Afrika werd gebruikt na het einde van de apartheid om een ​​zekere mate van wederzijds begrip te bevorderen zonder bloedvergieten of fysieke straffen. Met dit soort mechanisme kunnen de machtigste leden van het 'oude systeem' hun misdaden bekennen in een open forum in ruil voor toekomstige immuniteit. 

Door deze bekentenissen kan het land als geheel horen wat er is gebeurd. In andere landen kan iets soortgelijks worden bereikt via parlementaire onderzoeken, koninklijke commissies, nationale debatten, enzovoort. In landen die goed worden beheerd, verwachten we dat de bevolking openlijk opnieuw evalueert wat er is gebeurd en de verschillende mate waarin verschillende mensen en groepen 'altijd gelijk' of 'altijd misleid' hebben.

Naast deze afrekening en vergeving op groepsniveau, achten we het waarschijnlijk dat het einde van de Grote Paniek zal worden gevolgd door een korte periode van meer nederigheid, net zoals de Eerste Wereldoorlog in Europa werd gevolgd door een periode waarin de bevolking het vertrouwen verloor in zijn leiders en in de beloften van gezag. 

De vele fouten van de afgelopen 19 maanden zullen ook in wetenschappelijke gemeenschappen tot een zekere mate van zelfonderzoek dwingen. We verwachten dat dit zal uitmonden in een hernieuwd leren van hoe gemakkelijk het is om zowel gevaren als de zekerheid van oplossingen te overdrijven, en hoe schadelijk de gevolgen van deze overdrijvingen kunnen zijn. Helaas verwachten we ook dat het nog een flink aantal jaren zal duren voordat dit opnieuw leren en beperkte afrekening plaatsvindt.Uitgegeven onder a Creative Commons Naamsvermelding 4.0 Internationale licentie
Stel voor herdrukken de canonieke link terug naar het origineel Brownstone Instituut Artikel en auteur.

auteurs

 • Paul Frijters

  Paul Frijters, Senior Scholar aan het Brownstone Institute, is hoogleraar welzijnseconomie aan de afdeling sociaal beleid van de London School of Economics, VK. Hij is gespecialiseerd in toegepaste micro-econometrie, waaronder arbeids-, geluks- en gezondheidseconomie. Co-auteur van: De grote Covid Paniek.

  Bekijk alle berichten
 • Gigi Foster

  Gigi Foster, Senior Scholar aan het Brownstone Institute, is hoogleraar economie aan de Universiteit van New South Wales, Australië. Haar onderzoek bestrijkt verschillende gebieden, waaronder onderwijs, sociale invloed, corruptie, laboratoriumexperimenten, tijdsbesteding, gedragseconomie en Australisch beleid. Ze is co-auteur van De grote Covid Paniek.

  Bekijk alle berichten
 • Michaël Bakker

  Michael Baker heeft een BA (Economie) van de University of Western Australia. Hij is onafhankelijk economisch adviseur en freelance journalist met een achtergrond in beleidsonderzoek.

  Bekijk alle berichten

Doneer vandaag nog

Uw financiële steun aan het Brownstone Institute gaat naar de ondersteuning van schrijvers, advocaten, wetenschappers, economen en andere moedige mensen die professioneel zijn gezuiverd en ontheemd tijdens de onrust van onze tijd. U kunt helpen de waarheid naar buiten te brengen door hun voortdurende werk.

Abonneer u op Brownstone voor meer nieuws

Blijf op de hoogte met Brownstone Institute