roodbruine zandsteen » Brownstone-tijdschrift » Filosofie » Wanneer ‘psychopathisch’ niet overdreven is
Brownstone Institute - Wanneer 'psychopathisch' niet overdreven is

Wanneer ‘psychopathisch’ niet overdreven is

DELEN | AFDRUKKEN | E-MAIL

Wat zou je vinden van iemand die opgewekt – nou ja, dat is maar bij wijze van spreken; Ik weet niet of deze persoon in staat is vrolijk te zijn – hij sponsort de ontwikkeling van ‘vaccins’ die geen echte vaccins blijken te zijn, en wanneer ‘onvoldoende’ mensen de oproep om zich te laten ‘vaccineren’ oppakken, andere mensen zoeken manier om hun destructieve lading bij mensen te krijgen? Zoals het regelen van deze medicijnen in voedsel gestopt, bijvoorbeeld? 

Of wie beweert dat de mensen die zich zouden durven verzetten tegen de stroom van mRNA-prikken die eraan komt, ‘uitgesloten van de samenleving?' (Veel hangt hier natuurlijk af van de betekenis van 'uitsluiting'; hij bedoelt waarschijnlijk, tenminste openlijk, dat ze 'tijdelijk' zouden worden uitgesloten, en niet zo 'permanent' als degenen die de prikken accepteren. ) Deze zelfde persoon gelooft blijkbaar ook dat 'miljarden zullen sterven’ in de volgende ‘pandemie’ (van de zogenaamde Ziekte X), naar verluidt gepland voor 2024. 

Bovendien zijn deze persoon – die ik niet zal eren met de term ‘persoon’ – en zijn collega’s op het World Economic Forum niet eens verwaardigen zich te verbergen hun verwerpelijke, gemene bedoelingen met betrekking tot de rest van de wereldbevolking – degenen die niet tot de klasse van miljardairs van technocraten behoren die blijkbaar werken aan een totalitaire neofeodale staat voor één wereld.

Zou jij een stel zogenaamde opperheren vertrouwen die weinig belangstelling tonen voor de rest van de mensheid? Zoals wanneer de persoon in kwestie aan een project begint dat er zogenaamd op gericht is fruit langer houdbaar te maken door het te bedekken met een laagje onschadelijk ‘plastic?’ Zou u erop wedden dat deze laag veilig en betrouwbaar is? Dat zou ik zeker niet doen. Of ‘hulp’ bieden aan arme Afrikanen met een ‘groot taalmodel’-regeling (die onbeperkt datatoezicht mogelijk maakt)? 

Dankzij onderzoeksjournalisten als die van The People’s Voice en Redacted – om maar twee van zulke teams te noemen – weten we wie deze persoon is. Zijn naam is Bill Gates, en hij is over de hele wereld ‘bekend’ – als je begrijpt wat ik bedoel… duwtje duwtje, knipoogje… In India is er om verschillende redenen woede geweest over de betrokkenheid van de Gates Foundation in het land. In 2021 De diplomaat als volgt gerapporteerd: 

Vorige maand haalden de scheiding van Bill Gates en de beschuldigingen van seksueel wangedrag de krantenkoppen in de westerse media. Maar in India liggen de miljardair-filantroop en zijn stichting al maanden onder kritiek om heel andere redenen. Indiërs hebben opgeroepen tot de arrestatie van Gates wegens vermeende schendingen van de medische ethiek en wetten door de Bill and Melinda Gates Foundation (BMGF) in het land. #ArrestBillGates was in mei populair op Indiase Twitter, onderdeel van een campagne waarin de Indiase autoriteiten werden opgeroepen om de BMGF en Gates aan te klagen voor het uitvoeren van illegale medische processen tegen kwetsbare groepen in twee Indiase staten.

Dr. Vernon Coleman, een Britse arts en een van degenen die zich moedig en consequent heeft uitgesproken tegen degenen die meedogenloos streven naar de onderwerping van de wereldbevolking, doet in zijn onmisbare Britse onderzoekskrant The Exposé denken aan Gates’ controle via de Wereldgezondheidsorganisatie:

Mijn vermoeden was al lange tijd dat de covid-prik slechts een test was om een ​​of andere vorm van wapensysteem uit te proberen.

Ik twijfel er niet aan dat er binnen ongeveer een jaar een groot aantal sterfgevallen zal zijn als gevolg van hartziekten en problemen met de bloedsomloop.

Deze sterfgevallen zullen toegeschreven worden aan de lockdowns (die, zoals ik in april 2020 waarschuwde, een zeer schadelijk effect hadden op de gezondheidszorg) en, in Groot-Brittannië, aan stakingen van artsen en verpleegsters.

De vaccins zullen uiteraard worden genegeerd als risicofactor.

En over een jaar of twee (of zelfs eerder) zullen regeringen overal (geholpen en bijgestaan ​​door de door Gates gecontroleerde WHO) aankondigen dat een nieuw, zelfs dodelijker virus is geïsoleerd.

En een nieuw ‘vaccin’ zal met enorm enthousiasme worden gepromoot.

De lezers zouden inmiddels hebben begrepen dat Gates lid is van die groep (beruchte) individuen verspreid over de hele wereld – en ik heb het niet over zijn lidmaatschap van de ‘Davos-elites’ – wat ik in gedachten heb is de groep die zich onderscheidt door hun psychopathische neigingen. Voordat we dieper ingaan op de betekenis van ‘psychopaat’ (en het nauw verwante concept ‘sociopaat’), moeten we eens kijken naar de veelzeggende vraag van straal williams in een fascinerend artikel; namelijk waarom er meer psychopaten in de directiekamers van bedrijven zijn dan in andere omgevingen. 

Williams herinnert ons eraan dat het eerste dat in ons opkomt als we aan psychopaten denken de fictieve Hannibal Lecter of de echte Jeffrey Dahmer is, die er nooit van droomt dat echte ‘bedrijfspsychopaten’ destructieve gevolgen hebben voor de levens van mensen en soms voor hele landen. hun beslissingen in de bestuurskamer. Hij wijst erop dat, hoewel het percentage psychopaten in de algemene bevolking ongeveer 1% bedraagt, studies hebben aangetoond dat dit onder bedrijfsleiders en leiders drie- en zelfs viervoudig toeneemt. 

Hij meldt verder dat uit een Deens onderzoek, waarin tests onder studenten werden uitgevoerd op basis van hun hoofdvakken, op alarmerende wijze werd vastgesteld dat – wanneer beoordeeld aan de hand van de criteria van machiavellisme (meedogenloos afstand doen van je rivalen), narcisme (buitensporige eigenliefde en egocentrisme) en psychopathie (gewetenloze, meedogenloze beslissingen over anderen) – studenten met als hoofdvak economie en bedrijfskunde vertoonden aanzienlijk hogere niveaus van deze 'duistere' persoonlijkheidskwaliteiten. Degenen die gespecialiseerd waren in rechten bezetten een positie in het centrum, terwijl studenten die vooral geïnteresseerd waren in psychologie – misschien wel voorspelbaar – de minste neiging tot psychopathie vertoonden. 

De onderzoekers suggereerden dat dit mogelijk te maken heeft met de behoefte aan status, geld en macht, die verband houdt met de bedrijfssfeer, waar individuen met deze twijfelachtige eigenschappen ervan kunnen profiteren. Anders gezegd: beslissingen die zowel het individu als het bedrijf ten goede komen, vaak ten koste van concurrerende bedrijven (en soms ook het publiek). Joël Bakan heeft uitvoerig aangetoond), zijn gemakkelijk voor individuen die begiftigd zijn met de ‘donkere triade’ van persoonlijke kenmerken. 

Resoneert dit misschien met iets dat ik hierboven heb geschreven over Bill Gates (voor wie ik gemakkelijk Klaus Schwab of Anthony Fauci had kunnen vervangen)? Als dat zo is, wees dan niet verrast. Maar om je geheugen op te frissen, als je terugdenkt aan het eerder genoemde ‘Ziekte X’, volgt hier een stukje verslag van de Exposé:

Aanvullende voorbereidingen voor ‘Disease X’ hebben ook plaatsgevonden dankzij financiering van de Bill & Melinda Gates Foundation, [die] de Coalition for Epidemic Preparedness Innovations (CEPI) heeft geholpen om 1.2 miljoen dollar te investeren in een startup met Jurata Dunne Film Inc. om vaccinwafels onder de tong te maken voor naaldvrije vaccins. De missie van CEPI is het financieren van de ontwikkeling van ‘snelle responsplatforms om vaccins te ontwikkelen tegen’Ziekte X. ' 

Rekening houdend met de (inmiddels) goed gedocumenteerde schadelijke effecten, waaronder de dood, van de Covid-‘vaccins’ op ontvangers wereldwijd, is men nauwelijks geneigd uit te kijken naar deze aangeprezen ‘vaccins’ (al dan niet naaldvrij) tegen een als -nog onbekende ziekte. Ze zouden waarschijnlijk als het ware de laatste nagel aan de kist vormen.

 Nu ik verschillende keren naar psychopathie heb verwezen, wat houdt deze psychologische aandoening precies in? Het Oxford Dictionary of Psychology (p. 593) beschrijft het grondig: 

psychopathie n.

Een psychische stoornis die grofweg gelijkwaardig is aan de antisociale persoonlijkheidsstoornis, maar met de nadruk op affectieve en interpersoonlijke kenmerken zoals oppervlakkige charme, pathologisch liegen, egocentrisme, gebrek aan spijt en ongevoeligheid die traditioneel door artsen worden beschouwd als kenmerkend voor psychopaten, in plaats van sociale afwijking eigenschappen zoals behoefte aan stimulatie, parasitaire levensstijl, slechte gedragscontrole, impulsiviteit en onverantwoordelijkheid die prototypisch zijn voor een antisociale persoonlijkheidsstoornis. Of psychopathie en antisociale persoonlijkheidsstoornis een gemeenschappelijke referent delen, is een open vraag. Vergelijk sociopathie. psychopaat n. Iemand met psychopathie. psychopathisch bn.[Uit het Grieks geest geest + pathos lijden.]

Sociopathie, die nauw verwant is aan, maar niet identiek is aan, psychopathie, wordt als volgt gekarakteriseerd (Oxford Dictionary of Psychology, p. 69):

antisociale persoonlijkheids stoornis n.

Een persoonlijkheidsstoornis die wordt gekenmerkt door een wijdverbreid patroon van minachting voor en schending van de rechten van anderen, beginnend in de kindertijd of vroege adolescentie en voortdurend tot in de volwassenheid, met tekenen en symptomen als het onvermogen zich te conformeren aan sociale normen, wat zich manifesteert door herhaald onwettig gedrag; bedrog, zoals blijkt uit herhaaldelijk liegen of oplichten voor plezier of persoonlijk gewin; impulsiviteit of onvermogen om vooruit te plannen; prikkelbaarheid en agressiviteit die gepaard gaat met frequente aanvallen of gevechten; roekeloze minachting voor de veiligheid van zichzelf of anderen; aanhoudende onverantwoordelijkheid waarbij het niet lukt banen te behouden of financiële verplichtingen na te komen; en gebrek aan spijt voor de mishandeling van anderen, zoals blijkt uit onverschilligheid en rationalisatie. Ook wel sociopathie genoemd of (in ICD-10 en elders) dissociale persoonlijkheidsstoornis. Vergelijk gedragsstoornis, psychopathie, XYY-syndroom. APD afgekort.

Merk op dat het bij het nauwkeurig onderzoeken van deze kenmerken van respectievelijk psychopaten en sociopaten niet moeilijk is om in Gates een synthese van de twee te herkennen. Wat naar voren komt uit de rapporten over Gates, hierboven opgesomd via een hyperlink, is dat hij blijk geeft van ‘oppervlakkige charme [zeer oppervlakkig; BO], pathologisch liegen, egocentrisme, gebrek aan spijt en ongevoeligheid van de psychopaat.

Maar tegelijkertijd bespeur je in zijn daden en woorden (eraan herinnerend dat de spraakhandelingstheorie ons informeert dat spreken ook een manier van handelen is) ook tekenen van sociopathie – ‘een diepgaand patroon van minachting voor en schending van de rechten van anderen’, en ‘ het onvermogen om zich te conformeren aan sociale normen, gemanifesteerd door herhaald onwettig gedrag; bedrog, zoals blijkt uit herhaaldelijk liegen of oplichten voor plezier of persoonlijk gewin.’ 

De sociopathische kenmerken van ‘impulsiviteit of het onvermogen om vooruit te plannen; prikkelbaarheid en agressiviteit die gepaard gaat met frequente aanvallen of gevechten; roekeloze minachting voor de veiligheid van zichzelf of anderen; aanhoudende onverantwoordelijkheid die gepaard gaat met het onvermogen om banen te behouden of financiële verplichtingen na te komen...’ lijkt misschien niet op hem van toepassing te zijn, maar als iemand ‘of anderen weglaat; consistente onverantwoordelijkheid die gepaard gaat met het niet behouden van banen of het nakomen van financiële verplichtingen’ – waartoe zijn psychopathische intelligentie (vreemd genoeg niet benadrukt door het Oxford Dictionary-artikel hierboven) hem in staat stelt te doen – dan doen ze dat aantoonbaar ook.

Kortom, voor zover ik kan beoordelen is Bill Gates (en hetzelfde zou kunnen worden betoogd met betrekking tot Fauci en Schwab, om maar twee andere kandidaten voor deze twijfelachtige eer te noemen) een schoolvoorbeeld van een psychopaat, zoals blijkt uit de vele rapporten van zijn uitspraken en daden.  

Een fictief voorbeeld van een psychopaat die alle hierboven genoemde eigenschappen paradigmatisch vertoont, komt men tegen in de nihilistische roman van Bret Easton Ellis: American Psycho (wat ook is geweest gefilmd, met Christian Bale in de hoofdrol). Patrick Bateman (waarschijnlijk een verbastering van ‘Batman’) belichaamt een psychopaat zo volledig dat het boek en de film je met een hol gevoel achterlaten dat deels walging en deels wanhoop is. De roman is, naar mijn mening, een geniaal werk dat een model construeert waarmee je degenen kunt beoordelen die de vaak gewaardeerde positie van investeringsbankier bekleden, of welk verwant beroep in de zakenwereld dan ook.

Misschien niet letterlijk gezien de ambivalente rol van Bateman als bankier overdag en als seriemoordenaar 's nachts (een soort hedendaagse Dr. moeten hun verlangen om de concurrentie in financiële termen af ​​te dwingen op meedogenloze, zo niet sadistische wijze bevredigen, soms met desastreuze materiële gevolgen voor laatstgenoemden. 

Wat Patrick Bateman zo’n geschikt en overtuigend sjabloon maakt voor individuen als Gates en Schwab, is wat ik zijn ‘ambivalente’ rol noemde. Wat ik bedoel is dat Ellis de roman zo slim heeft vormgegeven in zulke ontologisch-literaire termen dat je er nooit zeker van bent of Bateman in de intra-fictieve zakenwereld van Manhattan een bankier is met een overactieve sadistische verbeeldingskracht die een reeks bloedige moorden oproept. , soms gecombineerd met gewelddadige seksuele ontmoetingen, gepleegd door hemzelf of door hemzelf werkelijk leeft dit dubbelleven. En misschien is de laatste geniale zet dat Ellis het boek afsluit met de woorden: ‘THIS IS NOT AN EXIT’, vermoedelijk wanneer Bateman op zoek is naar een uitgang om een ​​bepaalde locatie genaamd ‘Harry’s’ te verlaten. 

De implicatie? De lezer moet zichzelf niet voor de gek houden door te geloven dat hij of zij de fictieve wereld van de roman achter zich kan laten. Het is een voorbeeldig poststructuralistisch (soms metafictioneel genoemd) literair apparaat van het ‘en/en’-type. De roman is en is geen fictie; de eerste omdat men de intra-romanistische werkelijkheid ‘als denkbeeldig’ ‘beoogt’, en de laatste, voor zover dat afsluitende literaire coup schokt de aandachtige lezer in het besef dat de wereld die in de roman wordt afgebeeld een griezelige, verontrustende gelijkenis vertoont met de echte wereld waarin we leven – vandaag (en zelfs toen de roman in 1991 werd gepubliceerd) de wereld van Bill Gates. Uitgegeven onder a Creative Commons Naamsvermelding 4.0 Internationale licentie
Stel voor herdrukken de canonieke link terug naar het origineel Brownstone Instituut Artikel en auteur.

Auteur

  • Bert Olivier

    Bert Olivier werkt bij het Departement Wijsbegeerte, Universiteit van de Vrijstaat. Bert doet onderzoek op het gebied van psychoanalyse, poststructuralisme, ecologische filosofie en techniekfilosofie, literatuur, film, architectuur en esthetiek. Zijn huidige project is 'Het onderwerp begrijpen in relatie tot de hegemonie van het neoliberalisme'.

    Bekijk alle berichten

Doneer vandaag nog

Uw financiële steun aan het Brownstone Institute gaat naar de ondersteuning van schrijvers, advocaten, wetenschappers, economen en andere moedige mensen die professioneel zijn gezuiverd en ontheemd tijdens de onrust van onze tijd. U kunt helpen de waarheid naar buiten te brengen door hun voortdurende werk.

Abonneer u op Brownstone voor meer nieuws

Blijf op de hoogte met Brownstone Institute