roodbruine zandsteen » Brownstone Institute-artikelen » Het was er allemaal in de EU. Waarom konden ze het niet zien? 

Het was er allemaal in de EU. Waarom konden ze het niet zien? 

DELEN | AFDRUKKEN | E-MAIL

Het eerste wat ik deed toen de drie Covid-vaccins tussen half december 2020 en eind februari 2021 hun noodtoestemming kregen, was op zoek gaan naar de samenvattingen van de klinische bevindingen die tot deze regelgevende maatregelen hadden geleid. Ik vond ze snel en verdiepte me in wat ze te zeggen hadden over bescherming tegen infectie en overdracht. 

Ik deed dit omdat mijn intuïtie, ondersteund door mijn lezing van niet-reguliere bronnen, me al lang had gesuggereerd dat het eindspel dat door degenen die de pandemie beheersen voor ogen was, was om vaccinmandaten op te leggen aan zoveel mogelijk mensen en zo veel populaties als ze konden. 

En ik wist dat het vermogen om dit plan van wijdverbreide vaccinatie met succes uit te voeren, zou afhangen, of op zijn minst zou moeten afhangen, van het vermogen om de effectiviteit van de injecties te onderbouwen op de belangrijkste gebieden die hierboven zijn genoemd: het voorkomen van infectie en overdracht. 

Het eerste bedrijf dat goedkeuring heeft gekregen en dus een briefingdocument uitgegeven over zijn product door de FDA, was Pfizer. Kort nadat het document op 10 december werd gepubliceerdth 2020 Ik las het 53 pagina's tellende document en richtte me op het gedeelte met de titel “Bekende voordelen” (p.46) waar ik de volgende samenvatting van drie regels vond:

• Vermindering van het risico dat bevestigde COVID-19 ten minste 7 dagen na dosis 2 optreedt 

• Vermindering van het risico op bevestigde COVID-19 na Dosis 1 en vóór Dosis 2 

• Vermindering van het risico op bevestigde ernstige COVID-19 op elk moment na dosis 1 

Hmm, dat is grappig, dacht ik, er was niets over het vermogen om te doen wat overheidsfunctionarissen en pratende hoofden van de media duidelijk suggereerden dat ze zouden doen: voorkomen dat mensen besmet raken en het virus doorgeven. 

Ik bleef lezen en kwam bij een ander veel langer gedeelte over "Onbekende voordelen / gegevenshiaten." Daar leerde ik dat er niet genoeg informatie was uit de beperkte onderzoeken om solide bevestigende beweringen te doen over (ik citeer hier): 

 • Vaccin Duur van de bescherming
 • Vaccin-werkzaamheid bij populaties met immunosuppressie
 • Vaccineffectiviteit bij personen die eerder zijn geïnfecteerd met SARS-CoV-2
 • Vaccineffectiviteit bij pediatrische populaties
 • Vaccineffectiviteit tegen asymptomatische infectie
 • Vaccineffectiviteit tegen langetermijneffecten van de ziekte van COVID-19
 • Vaccineffectiviteit tegen sterfte
 • Effectiviteit van vaccin tegen overdracht van SARS-CoV-2

En te midden van al deze  de facto erkenningen van hun limieten, vond ik de onderstaande paragraaf—vermeld onder de kop van: “Toekomstige vaccineffectiviteit zoals beïnvloed door kenmerken van de pandemie, veranderingen in het virus en/of mogelijke effecten van co-infecties”– wat erop lijkt te wijzen dat de makers van de vaccins en de regelgevers die toezicht hielden op hun inspanningen zich er terdege van bewust waren dat elke aanvankelijke werkzaamheid snel nul zou kunnen worden door de snel muterende aard van het virus: 

“De studie-inschrijving en follow-up vond plaats in de periode van 27 juli tot 14 november 2020, op verschillende geografische locaties. De evolutie van de pandemische kenmerken, zoals verhoogde aanvalspercentages, verhoogde blootstelling van subpopulaties, evenals mogelijke veranderingen in de virusinfectiviteit, antigeen significante mutaties in het S-eiwit en/of het effect van co-infecties kunnen de generaliseerbaarheid mogelijk beperken van de werkzaamheidsconclusies in de tijd. Voortdurende evaluatie van de effectiviteit van vaccins na afgifte van een EUA en/of licentiestatus zal van cruciaal belang zijn om deze onzekerheden aan te pakken.” 

Toen ik controleerde op de Moderna briefingdocument een week later uitgegeven, vond ik vrijwel dezelfde set disclaimers (vanaf pagina 48) uitgegeven in vrijwel dezelfde taal. En toen de FDA de... Janssen briefingdocument op 26 van februarith In 2021 was er nog een herhaling (vanaf pagina 55) van dezelfde disclaimers in in wezen hetzelfde idioom. 

Ik stond versteld. De uitgifte van deze documenten viel samen met de aftrap van de vaccinatiecampagne waarin ze duidelijk aan het publiek werden verkocht op basis van hun vermogen om infectie en overdracht te stoppen. Op zijn zachtst gezegd, ze waren oververkocht door de meeste topfunctionarissen op het gebied van volksgezondheid en tv-experts, waaronder de meeste mensen waarop als experts werden vertrouwd. 

Is het, en was het, echt aannemelijk om te geloven dat de functionarissen die op deze basis de vaccinlast leidden, niet op de hoogte waren van wat ik vond in een moeiteloze zoekopdracht op internet? 

Ik zou nee zeggen.

Wat me dus nog meer verontrustte, waren de non-reacties die ik kreeg van vrienden hier in de VS in de late winter en vroege lente, en de lezers van mijn maandelijkse column in de Catalaanstalige pers in mei 2021, toen ik hen op de bovengenoemde documenten wees en hen vroeg om de enorme kloof te observeren tussen de bekende mogelijkheden van de vaccins en wat de overheid zei dat ze voor ons zouden doen. 

Maar nog verrassender, als dat mogelijk is. is dat geen enkele verslaggever in de VS die ik ken ooit iemand in een van de overheidsinstanties of in de media heeft geconfronteerd met de inhoud van deze gemakkelijk opvraagbare en gemakkelijk leesbare documenten. 

Wat zou dit kunnen verklaren? 

We weten dat de overheid en de grote technologie hebben samengewerkt om verslaggevers onder druk te zetten om niet te gaan waar ze niet willen dat ze gaan. En dit is zeker een belangrijke factor om een ​​zekere stilte rond deze documenten te verzekeren. 

Maar ik denk dat er een diepere dynamiek zit achter dit nu hardnekkige falen van zoveel mensen, vooral jongeren, om autoriteit te confronteren met het documentaire bewijs van gemakkelijk toegankelijke feiten. En het heeft veel te maken met een baanbrekende verandering in de algemene cognitieve gewoonten van onze cultuur. 

Van mondelinge taal naar geletterdheid ... en weer terug 

Dankzij wetenschappers als Walter Ong en Neil Postman weten we al lang hoe communicatieve technologieën (bijv. drukpersen, boeken, radio en televisie) diepgaande veranderingen in onze cognitieve gewoonten teweeg kunnen brengen. 

Ong legde tot in detail uit wat er verloren ging en wat er gewonnen werd bij de overgang van een cultuur die voornamelijk gebaseerd was op oraliteit naar een cultuur die voornamelijk verankerd was in geletterdheid, dat wil zeggen het verkeer van geschreven teksten. Hij merkt bijvoorbeeld op dat we in de overgang naar wijdverbreide geletterdheid veel hebben verloren op het gebied van het waarderen van de belichaamde affectieve magie van het gesproken woord, en we hebben veel gewonnen op het gebied van het kunnen vertalen van ervaring in abstracte concepten en ideeën. 

In zijn Onszelf amuseren tot de dood (1984) Postman stelt dat elke communicatieve technologie een epistemologie, of wereldbeeld, in zich draagt ​​dat onze cognitieve patronen vormt en organiseert, en van daaruit onze operationele concepten van 'realiteit'. Zoals hij het stelt, moeten we bij het begrijpen van communicatie "uitgaan van de veronderstelling dat in elk hulpmiddel dat we creëren een idee is ingebed dat verder gaat dan de functie van het ding zelf". 

Hij suggereert verder dat de opkomst van een min of meer stabiele representatieve democratie in de Verenigde Staten onlosmakelijk verbonden was met het feit dat de late koloniale en vroege republikeinse periodes van het land werden gekenmerkt door een ongewoon brede en dichte tekstcultuur. Omdat we een natie van obsessieve lezers waren, waren we, zo suggereert hij, buitengewoon goed uitgerust om de vele abstracte ideeën te visualiseren die men moet verwerken om verantwoordelijk en intelligent te handelen binnen een door de burger gestuurde staatsbestel. 

Postman geloofde echter dat elektronische media, en vooral televisie, deze dichte tekstuele cultuur effectief verdrongen door een epistemologie die, hoewel niet inherent beter of slechter, fundamenteel anders was in termen van culturele accenten. Terwijl lezen aanzet tot contemplatie, lineair denken en, zoals gezegd, abstractie, stimuleert de televisie amusement, tijdloosheid en de consumptie van vluchtige visuele sensaties. 

Hij geloofde niet dat we de verleidelijke aantrekkingskracht van de televisie konden stoppen, en dat moesten we ook niet proberen. Hij hield echter vol dat we ons kunnen en moeten afvragen of, en in hoeverre, de epistemologische accenten van het medium verenigbaar zijn met het voortbrengen van het soort gedrag waarvan we weten dat het essentieel is voor het scheppen van een maatschappelijk ‘goed leven’ in algemeen, en functionerende democratische politiek in het bijzonder. 

Voor zover ik kan zien, hebben we hem niet serieus genomen op zijn suggestie, die in het tijdperk van internet zelfs nog urgenter lijkt te zijn, een technologie die de epistemologische accenten van tv alleen maar lijkt te vergroten en te versnellen. 

Ik heb heel concreet bewijs gezien van dit verzuim om deze belangrijke zaken aan te pakken in mijn werk als hoogleraar. 

Ongeveer tien jaar geleden deed er een geheel nieuw fenomeen zijn intrede in mijn onderwijsleven: studenten citeerden woorden uit mijn colleges naar mij terug in hun geschreven werk. In het begin was het druppeltje dat me amuseerde. Maar na verloop van tijd veranderde het in een vrij standaardpraktijk. 

Was ik als spreker zoveel gezaghebbender en boeiender geworden? Ik twijfelde er erg aan. Als er iets was, was ik de andere kant op gegaan, waarbij ik geleidelijk de klassieke methode van 'wijze op het toneel' van expositie had vervangen door een steeds meer socratische benadering van intellectuele ontdekking. 

Toen drong het eindelijk tot me door. De studenten die ik nu lesgaf waren digital natives, mensen wier perceptie van de wereld vanaf het begin van hun leven door internet was gevormd. 

Terwijl mijn eerste ervaringen met intellectuele ontdekkingen, en die van de meeste mensen die volwassen werden in het halve millennium voorafgaand aan mijn tijd op aarde, grotendeels hadden plaatsgevonden in de eenzame en contemplatieve ontmoeting tussen lezer en tekst, hadden die van hen meestal plaatsgevonden voor een scherm die de neiging hadden om vaak ongelijksoortige en willekeurige geluiden, afbeeldingen en korte tekstketens snel achter elkaar naar hen toe te duwen. 

Dientengevolge, lezen, met zijn behoefte aan aanhoudende aandacht en zijn eis dat men actief beeld voor zichzelf was wat de schrijver probeert te zeggen, buitengewoon uitdagend voor hen. 

En omdat ze niet gemakkelijk in dialoog kunnen gaan met de geschreven pagina, hadden ze weinig begrip van het gevoel van macht en zelfbeheersing dat onvermijdelijk toekomt aan degenen die dat wel doen. 

Het leek er inderdaad op dat velen van hen zich al hadden neergelegd bij het idee dat het beste wat iemand kon hopen te doen in deze wereld van non-stop informatieve kometen was om af en toe zijn hand uit te steken om te proberen er een lang genoeg te vangen om anderen de indruk te geven redelijk intelligent te zijn en het leven onder controle te hebben. Dat onderwijs over iets meer kon gaan dan het spel van het serieel verdedigen van het fragiele zelf tegen een chaotische en vaag bedreigende wereld - en in plaats daarvan over iets als het actief opbouwen van een bevestigende en bevestigende persoonlijke filosofie - leek voor velen in dit nieuwere cohort grotendeels buiten hun bereik. 

Vandaar mijn hernieuwde quotability. 

In een wereld waar, om Zygmunt Bauman te parafraseren, alles vloeibaar is en de meeste worden gedreven door de zoektocht naar vluchtige sensaties, en waar het tot stand brengen van een persoonlijke hermeneutiek door lezen en contemplatie als curieus quixotisch wordt beschouwd als het niet onmogelijk is, nemen het gemompel van de gezagsdrager in de buurt op een verhoogde aantrekkingskracht. 

Dit is vooral het geval voor de vele jonge mensen die, buiten hun schuld, zijn opgevoed met het idee dat bijna alle menselijke relaties in wezen een transactie van aard zijn. Aangezien ik een goed cijfer "nodig" heb en de prof degene is die het mij uiteindelijk zal geven, kan het zeker geen kwaad om de oude geit te vleien. Weet je, geef een klein beetje om een ​​beetje terug te krijgen. 

Wat heeft dit allemaal te maken met de berichtgeving over de bovengenoemde EUA-rapporten en nog veel meer over de journalistieke behandeling van het Covid-fenomeen? 

Ik zou willen suggereren, hoewel ik er natuurlijk niet zeker van ben, dat deze kijk op informatiebeheer nu de overhand heeft onder veel van de jonge en minder jonge mensen die tegenwoordig in de journalistiek werken. Onbekend met de langzame en weloverwogen processen van diep analytisch lezen en het belang van het zoeken naar informatie die buiten de hectische en steeds beter beheerde jungle van geleverde feeds ligt, vinden ze het erg moeilijk om een ​​duurzame, unieke en samenhangende kritische praxis te smeden. 

En bij gebrek hieraan grijpen ze, net als veel van mijn studenten, vast in de mondelinge samenvattingen van de werkelijkheid die worden gegeven door degenen die hen als gezaghebbend worden gepresenteerd. Dat deze gezagsdragers rechtstreeks in tegenspraak zouden kunnen zijn met wat er te vinden is in het meest ingrijpende in een samenleving van wetten - haar geschreven archief - lijkt nooit bij hen op te komen. Of als het bij hen opkomt, wordt het idee snel onderdrukt. 

Wie ben ik, zo lijken ze te zeggen, met mijn onervarenheid in mindful lezen en onderzoek en dus met diepe onzekerheden over mijn eigen kritische scherpte om tegenstrijdige vragen op te werpen met betrekking tot de grote en machtige mannen en vrouwen voor mij?

Het antwoord op deze vraag, die blijkbaar te weinig leraren en ouders hun hebben gegeven, is dat ze burgers zijn van een republiek waarvan de oprichters probeerden te voorkomen dat ze ooit door een edict zouden moeten terugkeren naar het bestuur. We zijn allemaal burgers die geloven dat, onder andere, het vermogen om individuele kritische criteria te ontwikkelen door onafhankelijk lezen en onderzoek, en om de machtigen openlijk uit te dagen met de kennis die uit die activiteiten voortkomt, de sleutel is om een ​​dergelijk resultaat te bereiken. Uitgegeven onder a Creative Commons Naamsvermelding 4.0 Internationale licentie
Stel voor herdrukken de canonieke link terug naar het origineel Brownstone Instituut Artikel en auteur.

Auteur

 • Thomas Harrington

  Thomas Harrington, Senior Brownstone Scholar en Brownstone Fellow, is emeritus hoogleraar Hispanic Studies aan het Trinity College in Hartford, CT, waar hij 24 jaar lang les gaf. Zijn onderzoek richt zich op Iberische bewegingen van nationale identiteit en de hedendaagse Catalaanse cultuur. Zijn essays zijn gepubliceerd op Woorden in The Pursuit of Light.

  Bekijk alle berichten

Doneer vandaag nog

Uw financiële steun aan het Brownstone Institute gaat naar de ondersteuning van schrijvers, advocaten, wetenschappers, economen en andere moedige mensen die professioneel zijn gezuiverd en ontheemd tijdens de onrust van onze tijd. U kunt helpen de waarheid naar buiten te brengen door hun voortdurende werk.

Abonneer u op Brownstone voor meer nieuws

Blijf op de hoogte met Brownstone Institute