roodbruine zandsteen » Brownstone Institute-tijdschrift » Adam Smith versus. de Grote Reset
Geweldige reset

Adam Smith versus. de Grote Reset

DELEN | AFDRUKKEN | E-MAIL

Vriendelijke gastheren in Wenen vroegen mij om te spreken over Adam Smith, dit jaar is het 300 jaar geleden sinds zijn geboorte in 1723. De lezing werd georganiseerd door Het Hayek Instituut en Oostenrijks economisch centrum, in Wenen, afgeleverd op 26 juni 2023. Ik spreek langzaam, dus als je de video probeert, probeer dan 1.5x de snelheid:

YouTube-video

De titel, ‘Adam Smith versus the Great Reset’, wijst op één vertegenwoordiger van een betekenis van liberalisme. Smith bevestigde een vermoeden van vrijheid, vastgelegd in zijn woorden: ‘waardoor iedereen zijn eigen belang op zijn eigen manier kan nastreven, volgens het liberale plan van gelijkheid, vrijheid en rechtvaardigheid.’ Het Smithiaanse liberalisme leunt er sterk tegen de gouvernementalisering van sociale zaken.

In de titel wordt ook een zinsnede genoemd – The Great Reset – die iets vertegenwoordigt dat in strijd is met het Smithiaanse liberalisme. De Grote Reset vertegenwoordigt iets antiliberaals; het is een vorm van antiliberalisme. The Great Reset leunt sterk in het voordeel van de gouvernementalisering van sociale zaken. 

Met onze titel hebben we dus een liberaal, Adam Smith, iemand die anti-gouvernementisering is, en een groep anti-liberalen, die pro-gouvernementisering zijn. We hebben Adam Smith versus de Grote Reset.

Ik heb het World Economic Forum niet onderzocht. Ik heb hun discours en invloed niet gevolgd. Ik heb de gouvernementele ontwikkelingen die in de geest van de Grote Reset zijn doorgevoerd niet gevolgd. 

Maar ik heb het boek aandachtig gelezen, Covid-19: de grote reset, door Klaus Schwab en Thierry Malleret, gepubliceerd in 2020. Volgens de biografieën daarin is Schwab de oprichter en uitvoerend voorzitter van het WEF. Malleret heeft een doctoraat in de economie en werkt voor het WEF. In de biografie staat dat Malleret op het kantoor van de premier in Frankrijk heeft gewerkt, en: “Hij heeft verschillende zakelijke en academische boeken geschreven en vier romans gepubliceerd. Hij woont in Chamonix, Frankrijk.”

De onderliggende boodschap van het boek is: Knuppel onder of we doen je pijn. 

Het ‘wij’ is een ongedefinieerd regime, netwerk of as van antiliberalen zoals de auteurs.

Het boek is een daad van intimidatie. Het voorspelt een groeiende gouvernementisering, het bepleit een groeiende gouvernementalisering en communiceert: gehoorzaam ons of raak gewond. Knuppel onder of we doen je pijn. 

Het boek is niet alleen anti-liberaal in zijn politieke visie, het is ook illiberaal in zijn manier van discours. De hele manier van doen is oneerlijk; het boek is onaangenaam voor elke waardige en zichzelf respecterende lezer. 

Zoals ik al zei: het is een boek vol intimidatie en pesterijen. Het zou aantrekkelijk zijn voor lezers die houden van pesten en intimidatie – het pesten van anderen of misschien zelfs van zichzelf. 

De onliberaliteit van het boek neemt ook vaak de vorm aan van gaslighting. Gaslighting is het zaaien van leugens, bedrog en verwarring, zodat de pestkoppen zichzelf kunnen laten gelden als het enige centrale plan voor sociale actie. 

Gaslighting is een soort propaganda of psychologische oorlogsvoering. Het lijkt een beetje op de zogenaamde ‘op regels gebaseerde volgorde:’ DOEN WAT WE ZEGGEN OF WORDEN GEBOMBARD. 

Brutale reductionisten, dat zijn ze.

Ik zal uitleggen waarom het boek oneerlijk en onliberaal is, maar eerst vraag je jezelf waarschijnlijk af: wat is “The Great Reset?”

Dat is een goede vraag. Het boek maakt dat niet duidelijk, en die onduidelijkheid weerspiegelt wat ik zei dat de ware boodschap van het boek was: knok onder of we zullen je pijn doen.

Ik heb geprobeerd directe citaten uit het boek te vinden die zeggen wat de Grote Reset is. Ik zal citaten delen die het meest op een soort definitie lijken, maar zoals je zult zien bieden ze geen duidelijke definities:

COVID-19: de grote reset is een poging om de toekomstige veranderingen te identificeren en licht te werpen, en om een ​​bescheiden bijdrage te leveren in termen van het afbakenen van hoe hun meer wenselijke en duurzame vorm eruit zou kunnen zien. (Inleiding, 13) 

Later schrijven ze:

De jonge generatie loopt duidelijk voorop in de sociale verandering. Er bestaat weinig twijfel over dat dit de katalysator voor verandering zal zijn en een bron van kritisch momentum voor de Great Reset. (103)

Aan het einde van het boek vertellen ze over:

het vervangen van mislukte ideeën, instellingen, processen en regels door nieuwe beter afgestemd op de huidige en toekomstige behoeften. Dit is de essentie van de Grote Reset. (249)

(Ik heb hier en in de citaten die volgen vetgedrukte woorden toegevoegd.)

Dus, wat is “beter?” Ze maken er geen punt van; het is een grotere gouvernementalisering van sociale zaken. Ze projecteren gouvernementalisering via ESG-controle van het bedrijfsleven, uitgebreide surveillance en tracking, overheidsfinanciering, gunst en ongenade van de overheid, grote overheden overal. 

Ik leid hieruit af dat ze uitkijken naar een eenpartijstaat zoals de CCP in China, die afwijkende meningen verplettert en de vrije en eerlijke democratie overneemt. Dat zeggen ze natuurlijk niet, maar alles wat ze bepleiten duidt op dat dystopische resultaat, en het is moeilijk te geloven dat ze dat niet zien.

Het verschil met de CCP is echter de mondialistische smaak van de Grote Reset. Ze stellen zich organisaties als de WHO voor op het podium, en vermoedelijk het antiliberale mondiale netwerk achter de schermen. Het boek verwijst vaak naar mondiale antwoorden, zonder de term ‘globaltarisch’ te gebruiken. 

Schwab gedraagt ​​zich als een leider van het mondiale netwerk, ook al is hij geen overheidsfunctionaris en is hij nooit ergens voor gekozen. Dat weerspiegelt een minachting voor een eerlijke, bottom-up-democratie en voor vrijheid.

Het citaat toont overigens het armoedige karakter van de redenering in het boek aan. De Great Reset wordt gedefinieerd als het vervangen van ‘mislukte’ instellingen door ‘betere’ instellingen. Zij bouwen beterheid in de definitie. Ze rechtvaardigen nooit de beterheid van wat ze bepleiten; ze beweren het alleen maar. Hun reden is een schijnvertoning, een fraude. Dat is een van de manieren waarop hun discours onliberaal en oneerlijk is. Ze formuleren kwesties nooit duidelijk als concurrerende standpunten, en pleiten vervolgens eerlijk voor het standpunt dat zij verkiezen. In plaats daarvan formuleren ze in het beste geval een dwaze keuze tussen standpunten, en beweren dan eenvoudigweg de beterheid van het standpunt dat zij verkiezen. 

In de conclusie schrijven ze:

Resetten is een ambitieuze taak… maar we hebben geen andere keuze dan ons uiterste best te doen om dit te bereiken. Het gaat erom de wereld minder verdeeldheid te zaaien, minder vervuilend, minder destructief, inclusiever, rechtvaardiger en eerlijker te maken dan we haar achterlieten in het tijdperk vóór de pandemie. Niks doen, of te weinig, is slaapwandelen in de richting van steeds meer sociale ongelijkheid, economische onevenwichtigheden, onrechtvaardigheid en aantasting van het milieu. Niet in actie komen zou neerkomen op het feit dat onze wereld gemeender, verdeelder, gevaarlijker, egoïstischer en eenvoudigweg ondraaglijk wordt voor grote delen van de wereldbevolking. Niets doen is geen haalbare optie. (244)

Voordat u meer citaten toont van De grote reset, Ik zou wat tijd aan Adam Smith moeten geven. Maar er is nog een citaat dat ik wil delen:

Hoe meer nationalisme en isolationisme doordringen het mondiale staatsbestel, hoe groter de kans daarop mondiaal bestuur verliest zijn relevantie en wordt ineffectief. Helaas bevinden we ons nu op dit kritieke moment. Kort gezegd: we leven in een wereld waarin niemand heeft echt de leiding. (114)

Er zijn drie absurditeiten over de passage. De eerste is ‘mondiaal staatsbestel’. De tweede is het idee dat het zelfs mogelijk zou zijn om iemand “echt de leiding” te geven over mondiale aangelegenheden. De derde is dat het wenselijk zou zijn om dit te doen. 

Laten we eens kijken naar de gedachte van Adam Smith.

Waar Smith zijn systeem van natuurlijke vrijheid beschrijft, schrijft hij:

Omdat alle systemen van voorkeur of van beperking dus volledig zijn weggenomen, vestigt het voor de hand liggende en eenvoudige systeem van natuurlijke vrijheid zichzelf uit eigen beweging. Ieder mens doet dat, zolang hij de wetten van de gerechtigheid niet overtreedt volkomen vrij gelaten om zijn eigen belang op zijn eigen manier na te streven, en om zowel zijn industrie als zijn kapitaal in concurrentie te brengen met die van enig ander mens of een andere orde van mensen. De soeverein wordt bij zijn pogingen om te vervullen volledig ontheven van een plicht waaraan hij altijd moet worden blootgesteld talloze waanvoorstellingen en voor de juiste uitvoering waarvan geen enkele menselijke wijsheid of kennis ooit voldoende zou kunnen zijn; de plicht om toezicht te houden op de industrie van particuliere mensen... (Smith, Wealth of Nations)

De uitdrukkingen ‘ontelbare wanen’ zouden aan Klaus Schwab kunnen doen denken. Smith schreef ook kritisch over de man van het systeem en zei:

De man van het systeem… is geneigd heel wijs te zijn in zijn eigen verwaandheid, en is vaak zo gecharmeerd van de veronderstelde schoonheid van zijn eigen ideale regeringsplan, dat hij niet de geringste afwijking van welk onderdeel dan ook kan verdragen. Vervolgens vestigt hij deze volledig en in al zijn onderdelen, zonder enige aandacht voor de grote belangen of de sterke vooroordelen die zich ertegen kunnen verzetten: hij lijkt zich voor te stellen dat hij de verschillende leden van een grote samenleving met evenveel gemak kan rangschikken als zoals de hand de verschillende stukken op een schaakbord rangschikt; hij is niet van mening dat de stukken op het schaakbord geen ander bewegingsprincipe hebben dan dat wat de hand erop drukt... (Smith, Theorie van morele sentimenten)

Is de man van het systeem een ​​goede omschrijving van Klaus Schwab? Ik weet het niet. Het zou kunnen dat Schwab wordt verteerd door ijdelheid, slechtheid en cynisme, en niet echt enig vertrouwen heeft in wat hij bepleit. 

Adam Smith suggereert dat de belangrijkste taak van de overheid het waken is tegen menselijke slechtheid als hij schrijft:

De fatale gevolgen van een slechte regering komen voort uit niets anders dan uit het feit dat zij niet voldoende bescherming biedt tegen de onheils waartoe menselijke slechtheid aanleiding geeft. (Smit, TMS)

Ik weet niet wat Klaus Schwab motiveert. Hebzucht, egoïsme, ijdelheid, misantropie, een verlangen naar overheersing en bedrog, slechtheid? Ik weet het niet. Al deze mensen raken samengebald, onder groot zelfbedrog, in het kromme hout van de mensheid. Je kunt het vaak zien aan de manier waarop iemand praat.

Maar laat mij wat algemener over Adam Smith spreken. 

De ethiek van Smith is dat wel gemodelleerd naar welwillend monotheïsme en zo handhaaft hij het ethische raamwerk van het christendom waarin hij schreef. 

Het christendom ontwikkelde natiestaten, eerst met absolutisme, maar op grond van leringen als jurisprudentie en moraalfilosofie, een liberaler soort natiestaat. De godsdienstoorlogen hebben de christenheid geleerd dat de overheid in de moderne samenleving niet langer de hogere dingen kan verzorgen en leiden. In de meer traditionele samenleving, vóór de drukpers, was de gemeenschap hechter in de hogere dingen, waarbij het sociale leven een integratie van de hogere en lagere dingen uitdrukte. 

Maar bij de drukpers bestond er discussie over de interpretatie op het gebied van de hogere dingen. Er braken meningsverschillen en meningsverschillen uit. 

Aanvankelijk probeerden de verschillende visies hun specifieke visie op de hogere dingen af ​​te dwingen, om de controle te herstellen. Dat is wat links vandaag wil doen. Het linksisme probeert de controle over wat waar, mooi en goed is over te nemen, en afwijkende meningen een halt toe te roepen. Het linksisme is in oorlog met de moderne samenleving.

Maar in de 17th en 18th wat er gebeurde is dat de jurisprudentie en de politieke theorie een oplossing bedachten: bepaalde basisregels zouden een fundamentele sociale grammatica vormen, de regels om niet te knoeien met de persoon, het eigendom en de verschuldigde beloften van je buurman – en dus fundamentele veiligheid van jezelf op de lagere niveaus. niveau. 

Men mag dan anders hogere dingen op een andere manier nastreven, zolang die bezigheden maar geen knoeien met de spullen van je buurman. 

Ondertussen werd de regering aangemoedigd om op dezelfde manier te handelen, om niet zonder goede reden met de zaken van de regering te knoeien. Op deze manier omarmden jurisprudentieschrijvers en politieke theoretici de natiestaat, maar zeiden: laten we er een Liberaal natiestaat. 

Smit en anderen noemden hun politieke visie ‘liberaal’. Het eerste politieke liberalisme was dus het Smithiaanse liberalisme, en het vormde minstens honderd jaar lang de ruggengraat van het liberalisme. Liberalisme 100 is Smithiaans liberalisme.

Smith suggereerde een zeer beperkte rol voor de overheid, omdat hij wist dat de overheid noodzakelijkerwijs niet over de kennis beschikte om goed te doen. Bovendien ontbrak het haar aan prikkels om haar fouten te corrigeren. In feite heeft de overheid veel pathologische prikkels, die haar ertoe aanzetten kwaad te doen. 

Van alle kanten, moreel, economisch, cultureel en politiek, leunde Smith over het algemeen tegen de gouvernementalisering van sociale zaken.

Smith wist dat naarmate organisaties groter, gecentraliseerd en top-down werden, ze corrupter werden. In zijn ideale systeem van natuurlijke vrijheid suggereerde Smith, naast de functies van de nachtwaker, namelijk het beschermen van de sociale grammatica en het veiligstellen van de lagere dingen, slechts enkele basisinfrastructuurdiensten en misschien een beperkte betrokkenheid van de overheid bij het onderwijs. 

Kenmerkend voor zijn aanpak was lokale, onafhankelijke controle en onafhankelijke financiën op basis van gebruikersvergoedingen, vrijwillige bijdragen en slechts soms lokale belastingen. Hij geloofde in wat de katholieken subsidiariteit of decentralisatie noemden. Niet alleen hebben de lokale bevolking betere kennis en mogelijkheden om goed te doen, ze hebben ook minder macht om wijdverbreid kwaad te doen, wat, bedenk wel, de werkelijke fatale gevolgen zijn van slecht bestuur. 

Smith zou onvermurwbaar gekant zijn tegen het globaltarisme. Hij wist dat morele verplichtingen op natuurlijke wijze van onderop ontstonden, net zoals Edmund Burke sprak over kleine pelotons die ons onze plichten leerden. Smit schreef:

Het bestuur van het grote systeem van het universum, de zorg voor het universele geluk van alle rationele en verstandige wezens, is echter de zaak van God, en niet van de mens. De mens is een veel bescheidener afdeling toegewezen, maar een afdeling die veel beter past bij de zwakte van zijn krachten en bij de beperktheid van zijn begrip: de zorg voor zijn eigen geluk, voor dat van zijn familie, zijn vrienden, zijn land... (Smith , TMS)

Smith zag land als een natuurlijke en noodzakelijkerwijs politieke vorm. Maar hij zag de natie beslist als het hoogste staatsbestel, waarvan de soevereiniteit en onafhankelijkheid niet mochten worden opgeofferd aan een menselijke instelling daarboven. 

Trouw aan en plicht jegens het land is geen kwestie van toestemming of een sociaal contract; het is een organische groei. Zonder organische wortels is bestuur zelfs nog meer een schijnvertoning en een bedreiging, zoals de supranationale instellingen van vandaag consequent aantonen. 

Smith zou achter de nationale soevereiniteit staan, en zich vastberaden opstellen tegen de globaltariërs.

De liberale oplossing was briljant. Het vermoeden van vrijheid impliceert uiteraard een vermoeden van vrij ondernemerschap. Bovendien gaf Smith moreel toestemming voor het nastreven van een eerlijk inkomen. Zo gaf hij moreel toestemming voor een nieuwe houding ten opzichte van een eerlijk inkomen, inclusief innovatie, en een vermoeden van vrijheid. Met behulp van de uitdrukking ‘onzichtbare hand’ legde hij uit dat de vrijheid van handelen gunstige resultaten zou opleveren. Friedrich Hayek noemde het later spontane orde. 

Adam Smith stierf in 1790. Zijn morele goedkeuringen zorgden voor de golf van economisch welzijn die we de Grote Verrijking noemen. 

Ook voor de meeste van de 19th eeuw kende Europa een tijd van relatieve vrede (vergeleken met voorgaande eeuwen of de 20e eeuw).th eeuw). 

Helaas, aan het einde van de 19th eeuw nam het antiliberalisme toe. Antiliberalen als Lenin, Stalin, Hitler, Mussolini en Mao probeerden een grote regering op te leggen, alsof ze de moderne samenleving wilden terugdraaien, door te doen alsof iemand door sociale zaken te gouvernementeel te gouvernementeel – zoals Schwab en Malleret dromen – ‘echt de leiding’ zou kunnen hebben. 

Iemand die ‘echt de leiding heeft’ zou opnieuw leiding kunnen geven aan de hogere dingen in de hele samenleving, waarbij hij de lagere dingen en de hogere dingen op hun eigen specifieke manier zou kunnen integreren. Deze hallucinatie is aantrekkelijk voor dwaze mensen die geen vrede hebben gesloten met de moderne wereld. Zoals alle antiliberalen waren Lenin, Stalin, Hitler, Mussolini en Mao oplichters en despoten. We hebben een grote overheid. En wereldoorlogen. En ellende. En ontmenselijking. 

Maar vóór de 20th eeuw was er de liberale boog in Europa, een boog die voortkomt uit het christendom, hoog van ongeveer 1776 tot 1876, en daarna afnemend. Het was het liberale tijdperk, en ons overgebleven liberalisme wordt opnieuw zwaar aangevallen door antiliberalen. 

Onze taak is om Europa weer liberaal maken—MELA. Om dat te doen moeten we de anti-liberalen de dwaasheid van hun handelwijze leren. 

We moeten onze medemensen overtuigen van het antiliberalisme. We moeten onze medemensen ervan overtuigen vrede te sluiten met de moderne wereld, zodat ze niet langer gedupeerd of geïntimideerd worden door mensen als Klaus Schwab.

Laten we nog eens kijken naar wat de anti-liberalen zeggen.

Een woord dat Schwab en Malleret heel veel gebruiken is het toekomstgerichte hulpwerkwoord ‘zal’, zoals in ‘dit zal gebeuren’ of ‘dat zal gebeuren’. Ze blijven ons vertellen wat er gaat gebeuren. 

[Kleine bedrijven wil lijden onevenredig veel wil niet overleven. (192)

[Grote] bedrijven wil groter worden terwijl de kleinste kleiner worden of verdwijnen. (193)

Veel van de voorspellingen over wat er zal gebeuren, hebben tot gevolg dat sociale zaken meer gouvernementeel zullen worden:

De meest toekomstgerichte landen en hun regeringen wil geef in plaats daarvan prioriteit aan een meer inclusieve en duurzame aanpak... (64)

[G]overheden wil hoogstwaarschijnlijk… besluiten dat het in het beste belang van de samenleving is om enkele spelregels te herschrijven en hun rol permanent te vergroten. (93)

Ziektekosten- en werkloosheidsverzekering wil ofwel moeten ze helemaal opnieuw worden gecreëerd, ofwel worden versterkt… Sociale vangnetten wil moeten worden versterkt… [Uitgebreide werkloosheidsuitkeringen, ziekteverlof en vele andere sociale maatregelen wil moeten worden geïmplementeerd… [Vernieuwde betrokkenheid van de vakbonden wil vergemakkelijken dit proces. Aandeelhouderswaarde wil een secundaire overweging worden, waardoor het primaat van het stakeholderkapitalisme op de voorgrond komt te staan. (93)

Sommige landen wil nationaliseren, terwijl anderen wil geven er de voorkeur aan aandelenbelangen te nemen of leningen te verstrekken. … Ondernemingen wil ook ter verantwoording worden geroepen voor de sociale en ecologische breuken waarvoor zij zorgen wil Er mag worden verwacht dat het deel uitmaakt van de oplossing… [D]e rol van de staat wil verhogen en...wil materiële invloed hebben op de manier waarop zaken worden gedaan. [B]usiness-managers in alle sectoren en alle landen wil moeten zich aanpassen aan grotere overheidsinterventie… Belastingen wil toenemen, vooral voor de meest bevoorrechte… (94)

Nergens wil deze inmenging van regeringen… manifesteert zich met grotere kracht dan in de herdefiniëring van het sociaal contract. (95)

[Twee primaire kenmerken van het sociale contract zullen worden gewijzigd:]

  1. Een breder, zo niet universeel aanbod van sociale bijstand, sociale verzekeringen, gezondheidszorg en basiskwaliteitsdiensten.
  2. Een stap in de richting van betere bescherming van werknemers en van degenen die momenteel het meest kwetsbaar zijn... (98)

Als je hoort over de toekomst die ze voorspellen, ben je geneigd bij jezelf te denken: “Ze zullen me pijn doen als ik niet in de problemen kom.” 

De antiliberalen Schwab en Malleret vervolgen:

De logische conclusie van deze twee punten is deze: regeringen moeten doen wat nodig is en alles uitgeven wat het kost in het belang van onze gezondheid en onze collectieve welvaart, zodat de economie zich duurzaam kan herstellen. (44)

De kunstmatige barrière die de monetaire en begrotingsautoriteiten onafhankelijk van elkaar maakt, is nu ontmanteld, waarbij centrale bankiers (in relatieve mate) ondergeschikt zijn geworden aan gekozen politici. Het is nu denkbaar dat in de toekomst de overheid wil proberen zijn invloed uit te oefenen op de centrale banken om grote publieke projecten te financieren...(67)

Op de wijzerplaat die het continuüm tussen de overheid en de markten meet, is de naald beslissend naar links verschoven. (92)

Ze citeren Mariana Mazzucato die zegt dat regeringen “zich moeten richten op het actief vormgeven en creëren van markten die duurzame en inclusieve groei opleveren.” (92)

Hoe wil deze uitgebreide rol van overheden zich manifesteert? Een belangrijk onderdeel van een nieuwe 'grotere' regering is al aanwezig met de enorm toegenomen en quasi-onmiddellijke overheidscontrole over de economie. (92)

Regeringen geleid door verlichte leiders wil hun stimuleringspakketten afhankelijk maken van groene toezeggingen. Zij wil…genereuzere financiële voorwaarden bieden aan bedrijven met koolstofarme bedrijfsmodellen. (145)

[K]limaatactivisten wil hun inspanningen te verdubbelen, waardoor bedrijven en investeerders nog meer onder druk komen te staan... (148)

Er zijn goede argumenten om krachtiger op te treden op het gebied van de ruimtelijke ordening en de regelgeving inzake grondgebruik, de overheidsfinanciën en de hervorming van de subsidies... (150)

[Bedrijf wil onderworpen zijn aan veel grotere overheidsbemoeienis dan in het verleden. (182)

…voorwaardelijke reddingsoperaties, overheidsopdrachten en arbeidsmarktregulering… (183)

…beperkt…het vermogen van kredietnemers om werknemers te ontslaan, aandelen terug te kopen en bonussen voor managers uit te betalen. [G]overheden…wil richten zich op verdacht lage vennootschapsbelastingaanslagen en genereus hoge beloningen voor bestuurders. (183)

[Druk] om de sociale bescherming en het salarisniveau van laagbetaalde werknemers te verbeteren wil toename. [Verhogingen van het minimumloon wil een centraal vraagstuk worden... (185)

Bedrijven die afhankelijk zijn van gig-werknemers...wil voel ook het effect van meer overheidsbemoeienis... [G]overheden wil dwing die bedrijven... om goede contracten aan te bieden met voordelen zoals sociale verzekeringen en ziektekostendekking. (185)

ESG — klimaatverandering…, consumentengedrag, de toekomst van werk en mobiliteit, en verantwoordelijkheid in de toeleveringsketen… (186)

[ESG-overwegingen hebben] het potentieel om substantiële waarde te vernietigen en zelfs de levensvatbaarheid van een bedrijf in gevaar te brengen. (186)

Steeds meer bedrijven wil moeten bewijzen dat ze hun werknemers goed behandelen. [anders zullen ze] de woede voelen van activisten, zowel activistische investeerders als sociale activisten. (187)

[Verschillende soorten activisten leren samenwerken om de doelen van een duurzamere toekomst te verwezenlijken. (190)

Hier zijn enkele passages over technologie en surveillance: 

[D]e beheersing van de coronaviruspandemie wil vereisen een mondiaal surveillancenetwerk dat nieuwe uitbraken kan identificeren zodra deze zich voordoen... (33)

Deze transitie naar meer digitaal ‘van alles’ in ons professionele en persoonlijke leven wil ook ondersteund en versneld worden door toezichthouders. (155)

Een tracking-app verkrijgt inzichten in realtime door... de huidige locatie van een persoon te bepalen via geodata via GPS-coördinaten of radiocellocatie. (160)

[Technische ontwikkelingen] wil geleidelijk vervagen de grenzen tussen publieke gezondheidszorgsystemen en gepersonaliseerde gezondheidszorgsystemen… (206)

Zij pleiten voor “het volgen van de real-time bewegingen van de gebruiker, wat op zijn beurt de mogelijkheid biedt om een ​​lockdown beter af te dwingen en andere mobiele gebruikers in de nabijheid van de provider te waarschuwen...” (160)

In het bankwezen gaat het erom voorbereid te zijn op de digitale transformatie. (206)

En hier zijn enkele passages met een mondiaal tintje:

De absolute voorwaarde voor een goede reset is meer samenwerking en samenwerking binnen en tussen landen. Samenwerking…kan worden samengevat als 'gedeelde intentie' om samen op te treden richting een gemeenschappelijk doel. (248)

[Voortgang] wil kan alleen tot stand komen door een beter mondiaal bestuur... (113)

De WHO... is de enige organisatie die in staat is een mondiale reactie op de pandemie te coördineren... (117)

Hier is een goed voorbeeld van hun absurde redenering – markeer de ‘dus’ en ‘daarom’ vetgedrukt:

Innovatie in productie-, distributie- en bedrijfsmodellen kan efficiëntiewinsten en nieuwe of betere producten genereren die een hogere toegevoegde waarde creëren, wat kan leiden tot nieuwe banen en economische welvaart. Regeringen dus instrumenten tot hun beschikking hebben om de overstap naar een meer inclusieve en duurzame welvaart te maken... (63)

Welzijn moet holistisch worden aangepakt; we kunnen het individueel niet goed hebben in een wereld die niet goed is. Daarom, planetaire zorg wil net zo belangrijk zijn als persoonlijke verzorging, een gelijkwaardigheid die de bevordering van principes die we eerder bespraken, zoals stakeholderkapitalisme, de circulaire economie en ESG-strategieën, sterk ondersteunt. (205)

Omdat het nu goed wordt begrepen dat fysieke activiteit in grote mate bijdraagt ​​aan de gezondheid, sport wil steeds meer erkend als een goedkoop instrument voor een gezondere samenleving. Daarom, regeringen wil moedigen hun beoefening aan, waarbij de extra voordelen worden erkend dat sport een van de beste beschikbare instrumenten is voor inclusiviteit en sociale integratie. (206)

De Great Reset-peroratie volgt:

Het is onze plicht om de koe bij de horens te vatten. De pandemie geeft ons deze kans: het ‘vertegenwoordigt een zeldzame maar beperkte kans om na te denken, opnieuw te bedenken en… opnieuw in te stellen onze wereld.' (244)

Als je kijkt naar de definities van "resetten" in Wikiwoordenboek, is hun onuitgesproken uitgangspunt duidelijk: we zijn bezig met een reset naar een nieuw politiek systeem. Knuppel onder of we doen je pijn.

Maar al vroeg in het boek zeggen ze:

De macro-reset wil vinden plaats in de context van de drie heersende seculiere krachten die onze wereld vandaag de dag vormgeven: onderlinge afhankelijkheid, snelheid en complexiteit. (21)

Schwab en Malleret maken geen gebruik van eeuwenlange wijsheid van figuren als Smith en Friedrich Hayek. De les is dat de complexiteit van een object ervoor zorgt dat dat object en zijn mogelijkheden minder bekend zijn en minder vatbaar voor beheersing. Complexiteit maakt gouvernementalisering belachelijker, verderfelijker en onmenselijker. 

Maar Schwab en Malleret staan ​​nauwelijks stil bij die kant van de ‘seculiere krachten die onze wereld vandaag de dag vormgeven’. Integendeel, de hoofdboodschap is meedogenloos als het eenmaal op gang komt: knok onder of we zullen je pijn doen.

Aan het publiek in Wenen heb ik voorgesteld dat we, in plaats van een Grote Reset, diverse, vreedzame, deugdzame inspanningen zouden nastreven in MELA: Make Europe Liberal Again. Zo keren we terug naar Adam Smiths ‘liberale plan van gelijkheid, vrijheid en rechtvaardigheid’.Uitgegeven onder a Creative Commons Naamsvermelding 4.0 Internationale licentie
Stel voor herdrukken de canonieke link terug naar het origineel Brownstone Instituut Artikel en auteur.

Auteur

  • Daniel Klein

    Daniel Klein is hoogleraar economie en JIN-leerstoel aan het Mercatus Center aan de George Mason University, waar hij een programma leidt in Adam Smith. Hij is ook associate fellow bij het Ratio Institute (Stockholm), research fellow bij het Independent Institute en hoofdredacteur van Econ Journal Watch.

    Bekijk alle berichten

Doneer vandaag nog

Uw financiële steun aan het Brownstone Institute gaat naar de ondersteuning van schrijvers, advocaten, wetenschappers, economen en andere moedige mensen die professioneel zijn gezuiverd en ontheemd tijdens de onrust van onze tijd. U kunt helpen de waarheid naar buiten te brengen door hun voortdurende werk.

Abonneer u op Brownstone voor meer nieuws

Blijf op de hoogte met Brownstone Institute