roodbruine zandsteen » Brownstone Institute-artikelen » De strijd voor vrijheid is nog niet voorbij; Het is nog maar het begin
vecht voor vrijheid

De strijd voor vrijheid is nog niet voorbij; Het is nog maar het begin

DELEN | AFDRUKKEN | E-MAIL

Nadat ons is verteld dat de pandemie onze grootste uitdaging in een eeuw was, worden we aangespoord om verder te gaan, het verleden te vergeten en terug te keren naar een normaal leven. 'Ga verder', zeggen ze. 'Er is hier niets te zien. De crisis is voorbij, geen kwaad gedaan.' Dit zijn de woorden die tirannen gebruiken en daarom is er voor mij een morele noodzaak om tirannie het hoofd te bieden, zelfs binnen onze heilige zalen van 'democratie'. Of het democratie is of niet, toekomstige historici zullen beoordelen of de westerse beschaving zo lang duurt, wat ik betwijfel. 

De fascisten vertellen ons nu dat nieuwe gevaren de rechten bedreigen die we graag terzijde hebben geschoven. We worden geconfronteerd met een nieuwe vijand die 'autocratie' wordt genoemd, wiens nationale waarden we onlangs hebben omarmd, toegejuicht en drie jaar lang gevierd. De wereld mag dan toekijken en zien hoe wij Rusland veroordelen voor het doen van wat wij twintig jaar lang in Afghanistan hebben gedaan, maar we hopen dat ze allemaal zullen doen wat hen wordt opgedragen, vergeten en verder gaan. 

Velen geloven dat de pandemie een ongelukkige maar noodzakelijke afwijking vereiste van onze trotse geschiedenis van democratie, mensenrechten en vrijheid. Ik ben niet een van die mensen. Het Westen heeft zijn eigen existentiële crisis doorgemaakt waarvan het misschien niet zal herstellen. De val van de Berlijnse muur betekende het einde van de oude stalinistische droom. Covid Hysteria vertegenwoordigt de val van de façade van de westerse democratie, of wat er nog van over is. De Russen verloren het stalinisme en in het Westen verloren wij de democratie. Het was nooit zo dat Rusland viel, maar het viel eerst omdat alles dat uiteindelijk doet, en alleen dwazen denken dat rijken voor altijd blijven bestaan. 

Covid Hysteria markeerde de lange, pijnlijke dood van een tijdelijk sociaal contract, het oude representatieve liberalisme, het belachelijke en absurde idee dat de macht in de handen van gewone mensen kan liggen, in plaats van in de groezelige en hebzuchtige greep van de rijken en machtigen. Gedreven door politieke boosaardigheid, domheid en angst, vielen democratieën als dominostenen, gedroegen zich als klonen, kopieerden elkaar in een patroon van draconisch beleid, waaronder de staat van beleg, opschorting van democratische rechten en de demonisering van een nieuwe klasse van mensen.

Het was niet de val in autoritarisme of totalitarisme, wat ze ook mogen betekenen, noch was het de warme omarming van het socialisme. Het was de onvermijdelijke achteruitgang in het fascisme, de geheime liefde van het Westen, een terminale kanker in het hart van het liberale project. Covid-hysterie was geen wetenschappelijke daad, maar het was een nationale wetenschap. Het cultiveerde een petrischaal die tot de top van steriele fascistische wannabes reikte en produceerde alleen de vorm maar niet de bloem van het fascisme. 

Het land Down Under bijvoorbeeld deed zijn naam eer aan. Tijdens Covid Hysteria viel het zo ver als een samenleving kon in de goot van neofascistische waanzin. Tijdens de staat van beleg marcheerde het leger door de straten van de arbeidersklasse in Sydney om een ​​avondklok af te dwingen en in Melbourne rende de gewapende oproerpolitie rond en schoot met rubberen kogels naar onschuldige mensen die zich vreedzaam hadden verzameld om te protesteren.

Deze brutaliteit werd verwelkomd door de heersende klasse die zich elke avond verheugde om te zien hoe de overtreders werden gestraft, en elke ochtend konden ze met ingehouden adem kijken naar de zich herhalende doctrines van de satanische massa van dagelijkse Covid-briefings. Dit theater is ontworpen door politici en bureaucraten die bewust angst aanwakkerden en regelmatig logen over Covid. Gekozen vertegenwoordigers in Victoria kregen geen toegang tot het parlement omdat ze hun vaccinatiestatus niet bekend maakten. Rechtstreeks uit Mao's tekst voor sociale harmonie, moedigde de regering families en vrienden aan om buren en broers en zussen te melden als ze de lockdown-regels overtreden of samenkwamen in illegale protesten. 

Zoals velen in onze samenleving, worstel ik met wat het betekent om mijn geloof uit te leven in een gek geworden wereld. Voor mij ben ik een christen en als volgeling van Jezus ben ik me ervan bewust dat er twee gevaren inherent zijn aan de menselijke moraliteit. De eerste is natuurlijk het afschaffen van morele principes. Het tweede gevaar is het bedenken van nieuwe morele normen. Dit is lange tijd het draaiboek van de kerk geweest. Zo heeft de Westerse kerk eeuwenlang een pervers en onchristelijk segregationistisch beleid gesteund dat zelfs in de meest liberale lezing van het Nieuwe Testament geen basis heeft. Het kwaad van rassenscheiding als moreel principe was en blijft een gruwel. Het heeft menselijke relaties permanent en onherroepelijk getekend en het zal eeuwen duren om te genezen, als het ooit gebeurt. 

De holocaust was misschien wel het grootste kwaad in de geschiedenis, een onvermijdelijk product van fascistische politiek en een diepgevoelde theologische traditie die joden haatte, versterkt door meer dan een eeuw van zogenaamde moderne bijbelkritiek in Duitsland die de geschiedenis van de joden probeerde te delegitimeren. mensen en berooft hen van hun identiteit. Meer dan tien jaar lang lazen gewone Duitsers graag 'Mijn strijd', een boek vol gal, haat en venijn, geschreven door een ongelooflijk populaire man die op een golf van haat surfte voor een groep onschuldige mensen die in Europa waren gevlucht. bijna 2,000 jaar lang. 

Terwijl het naoorlogse pad van Amerika onregelmatig was, was de algemene richting het langzame en martelende streven naar de simpele stelling dat alle mensen naar het beeld van God zijn geschapen en dat alle mensen hetzelfde zijn en dezelfde behandeling verdienen. Er zijn regressies en veldslagen, controverses en misdaden geweest. Alle naties zijn medeplichtig geweest aan deze trieste, tragische en vreselijke oorlog tegen de vrijheid.

Je zou denken, en het is heel redelijk om aan te nemen dat naties met zo'n afschuwelijke en beschamende staat van dienst standvastig vrijheid boven alles zouden bevestigen en zich consequent zouden verzetten tegen elke beweging om nieuwe morele normen te creëren. Wat het Westen in Covid deed, was een diepe slechtheid die maar weinigen echt begrijpen. Het zou anders zijn als het Westen bekend stond om zijn stilzwijgen, het goede voorbeeld geven in plaats van woorden, en we onze verbazing konden uiten over hun plotselinge interesse om mensen te vertellen wat ze moeten doen. 

De wereld weet echter dat het Westen nooit zijn mond heeft gehouden en dat ook nooit zal doen. De westerse landen hebben hun waarden decennialang door de strot van de rest van de wereld geduwd, pochten op hun inzet voor vrijheid en de rechten van minderheden, en verkondigden hun pleidooi voor vrijheid van meningsuiting, vereniging en geloof. Van 2020-23 gooiden ze het allemaal weg in de prullenbak. Nu het tijd is om verder te gaan, zijn ze allemaal druk bezig met het doorzoeken van het afval om de menselijkheid te vinden die ze zo meedogenloos aan de kant hebben gegooid. 

De creatie van de nieuwe klasse van de zieke onaanraakbaren, de 'niet-gevaccineerden', doet me denken aan de oorlog tegen racisme. Amerika krijgt daarbij de meeste aandacht, maar Amerika is lang niet het enige land dat worstelt met racisme. Alle naties zijn op verschillende manieren racistisch en het is onmogelijk om zonder enige vorm van vooroordeel te leven, aangezien het diep geworteld is in ons DNA als mens.

Net als de vervolging, het zwijgen opleggen, segregatie en het annuleren van elke kritiek op het Covid-beleid, worden de slachtoffers van racisme uitgekozen en kennen we allemaal de taal, de termen, het uiterlijk, de stereotypen en de woede. 'Die mensen,' wordt ons verteld, 'je weet hoe ze zijn', horen we het in onze hersenen nagalmen. Wie is er de afgelopen drie jaar niet uitgekozen? Hoe kunnen fascisten met een strak gezicht over de burgerrechtenbeweging praten als ze zich vervolgens omdraaien en een nieuwe klasse mensen bedenken om te haten? Dit zijn de gevechten die in een liberale samenleving, een samenleving die vrijheid hoog in het vaandel heeft staan, moeten worden gestreden. Ons leven staat op het spel, wat het betekent om mens te zijn staat op het spel, en in plaats daarvan wordt ons gezegd: 'Ga zitten, zwijg en doe wat je gezegd wordt'. 

Amerika is uniek omdat het via zijn grondwet een weg biedt voor politieke en sociale bevrijding. Andere kapitalistische samenlevingen verlangen naar het soort pad dat Amerika heeft via zijn rechtssysteem, en dat is een van de belangrijkste redenen waarom Amerika een baken blijft, zij het aangetast en gebrekkig voor vrijheid. 

De obsceniteit van de mythe van de 'niet-gevaccineerden' is om twee redenen slecht. Ten eerste werd de definitie van een vaccin gewijzigd om de ondoelmatigheid ervan te dekken. De booster shots bewijzen deze waanzin. Ten tweede, het onwetenschappelijke argument dat ondanks hun vijfde of zesde booster-injectie een gevaccineerde persoon kan sterven als hij iemand ontmoet, omgaat met, slaapt met, kust, aanraakt of communiceert met iemand die niet is gevaccineerd.

Als je deze onzin gelooft, geloof je alles wat de regering je zal vertellen, en dat was misschien het doel van de door de staat geleide Covid Hysteria, de voorbereiding van de natie op oorlog met China, of de volgende groep mensen die veroordeeld wordt als de onaanraakbaren. Om de een of andere reden, in plaats van discriminatie te mijden, geeft het Westen er de voorkeur aan mensen te mijden om persoonlijke verantwoordelijkheid voor problemen te vermijden. 

Terwijl het Westen blijft struikelen in het licht van de opkomst van niet-Engelse machten, is het gemakkelijker om delen van onze gemeenschap te demoniseren als degenen die verantwoordelijk zijn voor onze ondergang dan om de echte problemen aan te pakken. Het westerse kapitalisme zit in ernstige problemen. China, India, Oost-Azië en andere landen zijn in een competitieve, kapitalistische, op de markt gebaseerde wereld competitiever en meer vatbaar voor dynamiek. Het antwoord van een volwassen, op de markt gebaseerde samenleving is accepteren, aanpassen en leven, aangezien de aard van het kapitalisme zodanig is nu China niet lang de leiding zal hebben, en India ook niet. De markt is roofzuchtig en onvoorspelbaar. 

Tragisch genoeg proberen velen in Washington onze concurrenten door middel van oorlog te vernietigen. Ik wantrouw de plotselinge ommekeer in het Congres dat nu geniet van de China-laboratoriumlektheorie. Het past keurig in de heropleving van de 'Yellow Peril'-ideologie en de typische ongeschoolde reactie op de Chinese Communistische Partij. China is geen fascistische staat. Het fascisme kan niet uit China komen omdat ze geen traditie van democratie hebben.

Het fascisme is het resultaat van een rottende en corrupte democratie. China zal waarschijnlijk altijd een eenpartijstaat hebben en Japan en Singapore kopiëren waar het past bij de nationale cultuur. Confucius regeert in Azië vanuit zijn oude graf, en hij is de Plato van het Oosten. Of Covid nu opzettelijk werd vrijgegeven door Amerikaanse agenten die in China actief waren, of dat er een laboratoriumlek was, of twee of drie, het was een menselijk probleem en de vleermuizen waren niet de schuldige. 

De creatie van de zogenaamde 'niet-gevaccineerden' was een verschrikkelijk, vermijdbaar en blijvend kwaad. Het is een teken van dingen die komen gaan. Het zegt me dat het Westen absoluut niets heeft geleerd in de afgelopen eeuw tijdens hun kruistochten tegen vooroordelen. Er werd veel bereikt, maar het was oppervlakkig en onoprecht. Onze gretigheid om een ​​nieuwe klasse van mensen te creëren om te haten, toont aan dat morele autoriteit niet langer, als dat ooit het geval was, in de landen van de vrijen verblijft. Er komt een duisternis aan, van onze eigen creatie. Ik geloof dat onze generatie getuige zal zijn van een nieuwe holocaust, en net als de vorige keer zullen de meeste mensen die steunen, en als het allemaal voorbij is, zullen de meesten zeggen dat ze het niet wisten of dat de mensen het verdienden; ze waren tenslotte anders. 

Het is absoluut noodzakelijk om voor eens en voor altijd met deze slechtheid om te gaan. Elke persoon die de termen van 'niet-gevaccineerden' gebruikte, schreef, steunde en verdedigde, beging een verschrikkelijk kwaad door verdeeldheid te creëren waar er geen was, door de onschuldigen te demoniseren en daarmee zichzelf te veroordelen. Dit staat buiten kijf. 

De meesten zullen reageren en zeggen: 'Nou, zo is het leven, niemand is perfect, we gaan verder, geen kwaad gedaan.' Laat God daarover oordelen, maar wij in het Westen zijn verder van God verwijderd en hebben onszelf onze eigen goden gemaakt en wat een paradijs hebben we gecreëerd. De God waarover zowel in de Hebreeuwse Bijbel als in het Nieuwe Testament wordt geschreven, is een God die opkomt tegen de trotsen en voor de zwakken, tegen de rijken en voor de armen, en hij staat naast de kwetsbaren, de onderdrukten en alle slaven. Wat de wereld ziet, is een Westen dat steeds van gedachten verandert over moraliteit en wanneer de rest van de wereld de achterstand heeft ingehaald, ontdekken ze dat het Westen weer van gedachten is veranderd en een nieuwe kruistocht heeft gevonden die in tegenspraak is met de oude. 

De pandemie heeft ons laten zien dat we in het Westen niet alleen de neiging hebben om over iedereen te oordelen omdat ze niet voldoen aan onze verlichte normen, maar we zijn ook in staat om op creatieve wijze nieuwe definities te bedenken van wat goed en fout is. De wereld kijkt naar ons en ze zijn niet verrast. Ze kennen onze geschiedenis en onze hypocrisie, en ze vragen zich af hoe lang het zal duren voordat het Westen de weg van alle rijken gaat. De tijd zal het leren, maar de geschiedenis suggereert dat hoe groter ze zijn, hoe sneller ze vallen. 

Het is tijd om ons om te draaien en de mensen onder ogen te zien die we onterecht en oneerlijk hebben veroordeeld. De huidige onthullingen en onthullingen tonen onomstotelijk aan dat de staat op de hoogte was van de problemen die inherent zijn aan vaccins, dat ze wisten dat ze tegen de bevolking logen over lockdowns, mandaten en paspoorten, en dat ze medeplichtig waren aan een programma van opzettelijke, berekende sociale manipulatie en misbruik. Het verbaast me niet dat veel scherpzinnige deelnemers aan dit bedrog van boord zijn gesprongen, met pensioen zijn gegaan of juridisch advies hebben ingewonnen. Alleen de diehard fanatici blijven over om hun versie van de geschiedenis te schrijven. Het ondersteunen van Covid-19-vaccins en de waanzin van lockdowns, mandaten en paspoorten zal vergelijkbaar zijn met de memoires uit het verleden die de genezende voordelen van kwik bevestigen. 

Degenen die de leugen van de niet-gevaccineerden steunden, moeten publiekelijk hun fouten erkennen en hun rol accepteren bij het faciliteren van de nachtmerrie die de wereld heeft doorstaan. De doktoren en verpleegsters, leraren en bestuurders, managers en pastoors, priesters en bureaucraten die werden ontslagen omdat ze niet gevaccineerd waren, moeten hun baan, hun reputatie en hun inkomen terugkrijgen, samen met schriftelijke en openbare excuses van de verantwoordelijke instellingen. Alleen dan kunnen we zeggen dat we op weg zijn naar herstel. 

Maar wie houd ik voor de gek? Dat zal niet snel gebeuren. Deze erfenis van bedrog, corruptie en domheid zal worden doorgegeven aan onze kinderen en hun kinderen, als ze leven om de oorlog met China te overleven die we voor hen hebben gepland. We zullen tenslotte in Peking vechten voor vrijheid, een vrijheid waar we niet langer in geloven, en die we de afgelopen jaren miljoenen van onze eigen mensen hebben ontzegd. Onze veroordeling is terecht verdiend. Uitgegeven onder a Creative Commons Naamsvermelding 4.0 Internationale licentie
Stel voor herdrukken de canonieke link terug naar het origineel Brownstone Instituut Artikel en auteur.

Auteur

  • Michael J. Sutton

    Eerwaarde dr. Michael J. Sutton is politiek econoom, professor, priester, predikant en nu uitgever geweest. Hij is de CEO van Freedom Matters Today en bekijkt vrijheid vanuit een christelijk perspectief. Dit artikel is een bewerking van zijn boek uit november 2022: Freedom from Fascism, A Christian Response to Mass Formation Psychosis, verkrijgbaar via Amazon.

    Bekijk alle berichten

Doneer vandaag nog

Uw financiële steun aan het Brownstone Institute gaat naar de ondersteuning van schrijvers, advocaten, wetenschappers, economen en andere moedige mensen die professioneel zijn gezuiverd en ontheemd tijdens de onrust van onze tijd. U kunt helpen de waarheid naar buiten te brengen door hun voortdurende werk.

Abonneer u op Brownstone voor meer nieuws

Blijf op de hoogte met Brownstone Institute