roodbruine zandsteen » Brownstone-tijdschrift » Technologie » EU-pilots voor digitale identiteitsportefeuilles worden onder de radar uitgerold
EU-portemonnee voor digitale identiteit

EU-pilots voor digitale identiteitsportefeuilles worden onder de radar uitgerold

DELEN | AFDRUKKEN | E-MAIL

Terwijl 2023 voortduurt, lijkt de Europese Commissie druk bezig met het ontwikkelen en uitvoeren van pilots voor haar programma EU-portemonnee voor digitale identiteit (EUDI), dat zij in de nabije toekomst voor alle EU-burgers beschikbaar wil stellen. Maar hoewel de Europese Commissie (EC) kan bogen op het gemak, de veiligheid en het brede scala aan potentiële gebruiksscenario's van de toekomstige EUDI in het dagelijks leven, wordt er minder gesproken over het potentieel van het instrument voor een hele reeks ethische en surveillancegerelateerde kwesties.

Wat is de EU Digital Identity Wallet (EUDI)? 

De EU Digital Wallet, ook wel de EU-portemonnee voor digitale identiteit (EUDI), zal de komende jaren aan het Europese publiek worden aangeboden. Volgens de Europese Commissie, “EU Digital Identity Wallets zijn persoonlijke digitale portemonnees waarmee burgers zichzelf digitaal kunnen identificeren en identiteitsgegevens en officiële documenten in elektronisch formaat kunnen opslaan en beheren. Denk hierbij aan een rijbewijs, medische voorschriften of onderwijskwalificaties.”

Als wetgeving die het geplande gebruik ervan in heel Europa stroomlijnt is afgerondbevordert de Europese Commissie haar inspanningen om EUDI’s uit te rollen onder het grote Europese publiek, waar meer dan 250 particuliere bedrijven en overheidsinstanties doen mee in vier grootschalige pilotprojecten. Op het moment van schrijven heeft de EU dat wel gedaan € 46 miljoen geïnvesteerd in deze piloten.

Er wordt al een breed scala aan gebruiksscenario's getest in de EUDI-proefprojecten. Deze omvatten de portemonnee gebruiken om toegang te krijgen tot overheidsdiensten, simkaarten te registreren en te activeren voor mobiele netwerkdiensten, contracten te ondertekenen, reizen te vergemakkelijken en onderwijsreferenties te presenteren. Alles bij elkaar suggereren deze gebruiksscenario's het toekomstige gebruik van de Digital Identity Wallets voor een breed scala aan diensten die essentieel zijn voor het dagelijks leven.

Gemak, maar voor wie?

De Europese Commissie speelt regelmatig in op het gemak van de digitale portemonnee met berichtenuitwisseling roemen dat gebruikers de Wallets kunnen gebruiken om in te checken bij hotels, belastingaangiften in te dienen, auto's te huren en veilig bankrekeningen te openen. Voorzitter van de Europese Commissie Ursula von der Leyen benadrukte het volgende in een State of the Union-toespraak uit 2020, waarin ze het concept van een “veilige Europese e-identiteit” voorstelde:

Elke keer dat een App of website ons vraagt ​​een nieuwe digitale identiteit aan te maken of eenvoudig in te loggen via een groot platform, hebben we geen idee wat er in werkelijkheid met onze gegevens gebeurt. Daarom zal de Commissie een veilige Europese e-identiteit voorstellen. Eén waar we vertrouwen in hebben en die elke burger waar dan ook in Europa kan gebruiken om van alles te doen, van het betalen van belasting tot het huren van een fiets. Een technologie waarbij we zelf kunnen bepalen welke gegevens worden gebruikt en hoe.

Zeker, Von der Leyen heeft gelijk als hij zegt dat “we geen idee hebben wat er met onze gegevens gebeurt” als we online accounts aanmaken of inloggen bij particuliere diensten, en stelt dat digitale ID een kernprobleem kan oplossen dat veel mensen hebben bij het gebruik van internet. 

Maar cruciaal is dat de Europese ‘e-identiteit’ en de digitale identificatiemethoden in het algemeen een hele reeks nieuwe problemen voor burgers met zich meebrengen, zowel op de korte als op de lange termijn. Terwijl Digitale ID gebruikers namelijk toegang tot diensten kan bieden, a WEF-rapport 2018 op Digital ID erkent de neiging van het instrument om uit te sluiten; “[f]of individuen, [verifieerbare ID’s] openen (of sluiten af) de digitale wereld, met zijn banen, politieke activiteiten, onderwijs, financiële diensten, gezondheidszorg en meer.” 

En inderdaad, binnen de controle van een corrupte staat of andere bestuursstructuren lijkt de neiging van Digital ID om de digitale wereld ‘af te sluiten’ rijp voor misbruik of misbruik. Onderzoeker Eva Hayes de KalafBijvoorbeeld schrijft in de Gesprek dat “staten internationaal gesponsorde ID-systemen kunnen bewapenen” tegen kwetsbare bevolkingsgroepen. Ze haalt een voorbeeld uit de Dominicaanse Republiek aan, waar langdurige discriminatie van personen van Haïtiaanse afkomst manifesteerde zich in de ontnemen van hun Dominicaanse nationaliteit in 2013, waardoor ze staatloos worden

Ondertussen is het niet moeilijk om je voor te stellen dat anderen door de digitale “scheuren” zullen vallen nu digitale ID-systemen mainstream worden en onderling verbonden zijn met, zo niet een voorwaarde voor, toegang tot cruciale sociale en financiële diensten en ondersteuning. 

Zoals Jeremy Loffredo en Max Blumenthal in 2021 toelichten rapportage voor de Grijze zone, bijvoorbeeld de introductie in 2017 van AadhaarIndia's biometrische ID-systeem, “dat de bewegingen van gebruikers tussen steden volgt”, leidde tot een golf van sterfgevallen op het platteland van India, omdat moeilijkheden bij de toegang tot het Aadhaar-systeem de ontvangers van goederen en uitkeringen functioneel de toegang tot de rantsoenvoorraden van het land blokkeerden, waardoor ze zelfs verhongerden. India's Rol meldde dat in een willekeurige steekproef van 18 dorpen in India waar biometrische authenticatie verplicht was gesteld om toegang te krijgen tot door de overheid gesubsidieerde voedselrantsoenen, 37 procent van de kaarthouders niet in staat was hun rantsoenen te verkrijgen.

Ondanks de verwoestingen die het heeft veroorzaakt, is Aadhaar uiteindelijk als een succes gepromoot Rest van de Wereld meldt dat India internationale partnerschappen aan het opzetten is om zijn populaire Unified Payments Interface (UPI), een instant betalingssysteem dat het Aadhaar biometrische ID-systeem als basis gebruikt, naar elders te exporteren.

Het is duidelijk dat Digitale ID aanzienlijke maatschappelijke schade kan veroorzaken als deze overhaast wordt geïmplementeerd. Ondanks deze mogelijke schade, zoals Ik noteer voor onbeperkte hangout, lijkt een vrijwel universele acceptatie van digitale ID-systemen steeds onvermijdelijker, met “Juniper Research [schatten] dat regeringen in 5 ongeveer 2024 miljard digitale identiteitsgegevens zullen hebben uitgegeven, en dat een Goode Intelligence-rapport uit 2019 [suggereert] dat digitale identiteit en verificatie een uitkomst zullen zijn. $ 15 miljard markt in 2024. '

Verder zijn er wetgevende stappen gezet in de richting van de digitale portemonnee interoperabiliteit in de hele EU. Met andere woorden: belangrijke diensten worden over de grenzen heen hypergecentraliseerd en gedigitaliseerd op manieren die beter traceerbaar zijn dan papieren tegenhangers hadden kunnen zijn – allemaal binnen handbereik van de autoriteiten.

Cruciaal is dat de EUDI-portemonnee blijkbaar bedoeld is om verbinding te maken met of anderszins financiële diensten te omvatten waar EU-burgers deel van uitmaken zal kunnen om hun EUDI te gebruiken om bankrekeningen te openen en zelfs leningen aan te vragen. Verder taal uit een beleidsnota van de Europese Centrale Bank over het Europese Kader voor Digitale Identiteit suggereert dat de “EUDI-portemonnee voordelen zal opleveren voor alle belanghebbenden van het betalingsecosysteem”, inclusief “de verwachte steun voor de digitale euro.” 

Hoewel de Europese Commissie graag de vermeende voordelen van de EUDI voor “de belanghebbenden van het betalingsecosysteem” onder de aandacht wil brengen, lijkt zij minder bereid om bespreek de gevaren rondom het plausibele, zo niet waarschijnlijke, koppeling van digitale identiteit aan geld, en vooral digitale valuta, waar de capaciteiten van de elite om de mogelijkheden van burgers om betalingen te accepteren of te doen, te volgen, of zelfs te manipuleren of te blokkeren, ongekend zouden kunnen zijn.

Kortom, de EU Digital Identity Wallets zullen handig zijn voor dagelijks civiel gebruik. Tegelijkertijd zouden deze portemonnees, en andere aangrenzende digitale ID-systemen die elders in opkomst zijn, ook handig kunnen zijn voor overheden en bestuursstructuren die kritische aspecten van het leven van burgers massaal willen monitoren, monitoren of anderszins manipuleren of controleren.

De DIIA-verbinding

Ondanks het ontbreken van de status van EU-lidstaat en de strijd om de EU, Oekraïne is erbij betrokken in de EU Digital Wallet-pilots. Namelijk, zoals ik heb gerapporteerd mijn substackDIIA, de hypergecentraliseerde staat-in-een-smartphone-app van Oekraïne, ondersteunt de uitrol van de EU Digital Wallet. In feite benadrukte de Oekraïense minister van Digitale Transformatie, Mychailo Fedorov, in een Telegrambericht vanaf juli hadden DIIA-vertegenwoordigers zelfs de mogelijkheden van de DIIA-app gedemonstreerd op de POTENTIEEL (Piloten voor Europese Digitale Identiteitsportefeuille) Consortium deze zomer.

Opvallend is dat veel van de gebruiksscenario's van de EU Digital Wallet die in de pilots worden getest, al werkelijkheid zijn met de Oekraïense DIIA-app. Oekraïners gebruiken DIIA inderdaad voor een reeks dagelijkse activiteiten, waaronder het verifiëren van hun identiteit om bankdiensten te gebruiken, het bezit van een verscheidenheid aan digitale identiteitsbewijzen (zoals rijbewijzen en biometrische paspoorten) en betalen zelfs bepaalde belastingen en toegang sociale diensten voor gezinnen. Het Oekraïense ministerie van Digitale Transformatie heeft zijn voornemen benadrukt om dit te doen alle openbare diensten online beschikbaar: DIIA moet de “one-stop-shop” voor deze diensten zijn.

En, zoals ik al eerder heb vermeld in eerdere berichtgeving over mijn subgroep en Onbeperkte Hangout, de reikwijdte van DIIA gaat door naarmate het conflict zich verdiept, waarbij de app oorlogsgerelateerde diensten levert. Oekraïense burgers die door oorlog zijn getroffen uitkeringen hebben ontvangen via de app bijvoorbeeld, en kunnen ook hun identiteit verifiëren via DIIA om in te loggen bij e-Vorog (“e-enemy”), een chatbot waarmee Oekraïense burgers informatie over de Russische militaire verblijfplaats aan de staat kunnen doorgeven.

Al met al suggereren deze omstandigheden dat DIIA kan dienen als een soort blauwdruk voor of voorloper van de aangrenzende Digitale Portemonnee van Europa, waar de Digitale Portemonnee van de EU, die al een gecentraliseerde toepassing is die bedoeld is om burgers te helpen bij een aantal cruciale dagelijkse diensten, zou kunnen dienen. een groeiend aantal overheidsdiensten in de hele Europese Unie op zich nemen. Hoewel het nog te bezien is wat er gaat gebeuren met de uitrol van de Digitale Portemonnee in Europa, betekent de EU-brede implementatie van de portemonnee en het formaat van de smartphone-app, waarbij functies gemakkelijk naar believen kunnen worden geïntroduceerd, verwijderd of bewerkt, dat de reikwijdte op vergelijkbare schaal niet kan worden vergroot. uitgesloten worden.

Conclusie

Veel mensen zijn begrijpelijkerwijs geïnteresseerd in digitale documenten en andere gemakkelijke manieren om toegang te krijgen tot openbare diensten en taken uit te voeren in een digitaal tijdperk. Maar wanneer deze diensten en instrumenten worden gefaciliteerd door staten en aangrenzende bestuursstructuren, en door leden van de particuliere sector die geen verantwoording hoeven af ​​te leggen, brengen zij aanzienlijke ethische en surveillanceproblemen met zich mee die uitgebreid door het publiek zouden moeten worden besproken en besproken. In dit opzicht lijkt de toekomstige EU Digital Identity Wallet geen uitzondering te zijn.

Maar debat of niet, de pilot-uitrol van de Digitale Portemonnee en de adoptie van de respectievelijke Digitale ID’s door de EU-lidstaten zijn aan de gang, met een Persverklaring van de EC waarin wordt uitgelegd dat “iedereen het recht heeft op een digitale identiteit van de EU”, die in alle EU-lidstaten wordt geaccepteerd.

En terwijl de Europese Commissie communiceert “er zal geen verplichting zijn” om een ​​EU Digital ID Wallet te gebruiken, rapport EC Mededeling Digitaal kompas 2030: de Europese weg voor het digitale decennium verheldert dat een doelstelling voor de EU voor 2030 is dat 80 procent van de burgers een ‘elektronische identificatieoplossing’ gebruikt. Uiteindelijk laat de gemengde berichtgeving ruimte voor speculatie dat, zelfs als digitale ID's bij introductie niet verplicht zijn, de algemene bevolking op de een of andere manier ertoe zou kunnen worden aangezet of uiteindelijk zelfs een mandaat zou kunnen krijgen om digitale ID's te adopteren om toegang te krijgen tot belangrijke openbare diensten.

Terwijl voorstanders van digitale identiteiten de nadruk leggen op het gemak en de veiligheid van deze tools in een steeds meer online wereld, geven de ethische en privacykwesties die ik hier heb benadrukt aan dat de EU Digital Identity Wallets, als ze haastig worden uitgerold, uiteindelijk rampzalige en blijvende gevolgen kunnen hebben voor privacy en burgerlijke vrijheden. En eenmaal geïmplementeerd lijkt het erop dat digitale ID’s moeilijk terug te draaien zijn, ook al zijn ze impopulair, waardoor mensen uiteindelijk in een technocratische nachtmerrie terechtkomen waaraan ze niet gemakkelijk kunnen ontsnappen.

Kortom, de gevaren van opkomende digitale ID-systemen zoals de EUDI Wallet kunnen niet worden onderschat nu Europa uitgroeit tot zijn “digitaal decennium. 'Uitgegeven onder a Creative Commons Naamsvermelding 4.0 Internationale licentie
Stel voor herdrukken de canonieke link terug naar het origineel Brownstone Instituut Artikel en auteur.

Auteur

  • Stavroula Pabst

    Stavroula Pabst is een schrijver, cabaretier en media-promovendus aan de National and Kapodistrian University of Athens in Athene, Griekenland. Haar schrijven is verschenen in publicaties, waaronder Propaganda in Focus, Reductress, Unlimited Hangout en The Grayzone

    Bekijk alle berichten

Doneer vandaag nog

Uw financiële steun aan het Brownstone Institute gaat naar de ondersteuning van schrijvers, advocaten, wetenschappers, economen en andere moedige mensen die professioneel zijn gezuiverd en ontheemd tijdens de onrust van onze tijd. U kunt helpen de waarheid naar buiten te brengen door hun voortdurende werk.

Abonneer u op Brownstone voor meer nieuws

Blijf op de hoogte met Brownstone Institute