roodbruine zandsteen » Brownstone Institute-artikelen » Pandemieën als katalysator voor een nieuwe wereldorde
Pandemieën als katalysator voor een nieuwe wereldorde

Pandemieën als katalysator voor een nieuwe wereldorde

DELEN | AFDRUKKEN | E-MAIL

Elke natie in de wereld heeft zijn eigen cultuur, bestuursstructuren, tradities, eigendommen, grenzen en volkeren. We moeten de diversiteit en soevereiniteit van naties en culturen behouden.

Door de volksgezondheidsreacties van alle lidstaten van de Verenigde Naties wereldwijd te synchroniseren, werden nieuwe bevoegdheden aan de VN en haar organisaties toegekend, ten koste van de nationale soevereiniteit. Deze universeel toegepaste regelgeving en multilaterale overeenkomsten hebben geleid tot het ontstaan ​​van een uitgebreide, gemondialiseerde bestuurlijke staat.

Hoewel deze machtsgreep al tientallen jaren aan de gang is, fungeerde de Covid-crisis als een versneller voor het synergiseren van internationale overeenkomsten die de VN als wereldregering vooruit helpen.

De Verenigde Naties zijn veranderd in een leviathan. De verschillende overeenkomsten en doelstellingen proberen centraal de wereldeconomie, migratie, te dicteren.reproductieve gezondheid”, monetaire systemen, digitale ID’s, milieu, landbouw, lonen, klimaatveranderingen, één wereldgezondheid en andere gerelateerde globalistische programma’s.

Voor alle duidelijkheid: dit zijn de doelstellingen van een organisatie die streeft naar een gemondialiseerde commando-economie, en niet van een organisatie die zich richt op wereldvrede, het beëindigen van oorlogen of mensenrechten!

Deze VN heeft tot doel elke dimensie van ons persoonlijke en nationale leven te reguleren. Zij werkt aan het verminderen en elimineren van de nationale soevereiniteit over de hele wereld, en daarmee aan het verminderen van onze diversiteit, onze tradities, onze religies en onze nationale identiteiten.

De VN heeft partnerschappen en strategische overeenkomsten met de lidstaten, evenals met andere globalistische organisaties zoals de Bill & Melinda Gates Foundation, de Wereldbank, CEPI, GAVI, de Wereldhandelsorganisatie, de Europese Unie en het World Economic Forum, bekend als het WEF.

Hier is een voorbeeld van hoe de Verenigde Naties werken.

Het WEF en de VN hebben in 2019 een strategische overeenkomst en partnerschap ondertekend. Bedenk dat het WEF zich ertoe heeft verbonden “stakeholder kapitalisme”, waarmee particuliere partnerschappen regeringen controleren.

Het WEF ontwikkelde in 2020 een plan om de Covid-crisis te gebruiken om het mondiaal bestuur rond sociale kwesties, waaronder klimaatverandering, te reorganiseren – dit plan werd de Great Reset genoemd.

Het WEF is een handelsorganisatie die de grootste bedrijven ter wereld vertegenwoordigt. Het maakt herhaaldelijk gebruik van ontwrichtende technologieën om de economische groeikansen voor zijn leden uit het bedrijfsleven te vergroten. Het WEF is specifiek ontworpen om de economische macht van zijn leden van de mondiale elite, ook wel bekend als de ‘miljardairsklasse’, te bevorderen.

Wie beheert de belangenconflicten die met dit partnerschap gepaard gaan, terwijl het WEF via hun strategische overeenkomst uit 2019 geld aan de Verenigde Naties levert? Waar is de transparantie?

De VN heeft veertien gespecialiseerde organisaties onder haar leiding, die allemaal betrokken zijn bij mondiaal bestuur, waaronder de Wereldgezondheidsorganisatie of de WHO.

Geen van deze organisaties heeft iets te maken met de reikwijdte van het oorspronkelijke VN-handvest, dat gericht was op het beëindigen van oorlogen, het bevorderen van de wereldvrede en de mensenrechten.

De VN zijn al jaren voorafgaand aan de pandemie stilletjes bezig met het opbouwen van macht door middel van verschillende overeenkomsten en verdragen. Bijvoorbeeld de “2030 Agenda voor Duurzame Ontwikkeling” is een recent voorbeeld van een dergelijke overeenkomst. Agenda 2030 is een verdrag voor “onze wereld transformeren” en werd in 2015 in het internationaal recht ondertekend. Dit verdrag heeft de Verenigde Naties verheven tot een positie van een egoïstische mondiale overheidsbureaucratie.

Agenda 2030 heeft 17 doelstellingen en 169 doelstellingen, die qua reikwijdte en onderwerp sterk variëren, maar bijna al deze doelstellingen hebben rechtstreeks invloed op het wereldbestuur.

Hier zijn slechts enkele voorbeelden uit het Agenda 2030-verdrag. Is dit waar de Verenigde Naties zich mee bezig zouden moeten houden, of worden deze kwesties beter aangepakt door het beleid van soevereine naties?

“We zijn vastbesloten om de planeet te beschermen tegen achteruitgang, onder meer door duurzame consumptie en productie, het duurzaam beheren van de natuurlijke hulpbronnen en het nemen van dringende actie tegen de klimaatverandering.”

“Het bereiken van volledige en productieve werkgelegenheid en fatsoenlijk werk voor alle vrouwen en mannen.”

“Elimineren van discriminerende wetten, beleid en praktijken.”

“Adopteer beleid, vooral het begrotings-, loon- en sociale beschermingsbeleid, en bereik geleidelijk meer gelijkheid.”

“Faciliteer een ordelijke, veilige, reguliere en verantwoorde migratie en mobiliteit van mensen.”

"Geef tegen 2030 iedereen een wettelijke identiteit, inclusief geboorteregistratie."

“Dit is een agenda van ongekende omvang en betekenis. Het wordt door alle landen geaccepteerd en is van toepassing op iedereen...“

Agenda 2030 is in wezen een totalitair socialistisch manifest. Deze en nog veel meer krachtige uitspraken over de beperking van nationale rechten zijn te vinden in dit Verdrag van de Verenigde Naties.

De VN heeft strategische overeenkomsten getekend met de grootste organisaties, bedrijven en wereldmachten om hun utopische visie op de wereld te verwezenlijken. 

Dit is een nieuwe wereldorde – met ongekozen functionarissen aan het roer. Dat betekent dat u en ik zullen worden geregeerd door een niet-democratische administratieve bureaucratie van de VN. Dit is een vorm van omgekeerd totalitarisme. Een wereldorde gebaseerd op een commando-economie; een die in de kern zowel socialistisch als totalitair is. 

Nu kunnen deze doelen en doelstellingen prima zijn voor elk afzonderlijk land, maar dit is een herstructurering van de Verenigde Naties die verder gaat dan haar charter.

In het begin van de pandemie verklaarde de VN – via haar surrogaat WHO, dat een mondiaal vaccinpaspoort nodig was, en gaf zij uitgebreide richtlijnen aan de lidstaten om vaccinpaspoorten wereldwijd te standaardiseren.

Als reactie daarop hebben de leiders van de G-20 in 2022 een verklaring afgegeven ter ondersteuning van de ontwikkeling van een mondiale vaccinatiestandaard voor internationale reizen en de oprichting van “mondiale digitale gezondheidszorgnetwerken” zal worden gebouwd op bestaande digitale Covid-19-vaccinpaspoorten.

In juni 2023 werd een nieuw initiatief tussen de EU en de WHO voor strategische samenwerking op het gebied van mondiale gezondheidsvraagstukken aangekondigd. Deze overeenkomst heeft tot doel:

"een robuust multilateraal systeem versterken met de Wereldgezondheidsorganisatie als kern, aangedreven door een sterke Europese Unie. '

Nadat de WHO er niet in is geslaagd de Covid-crisis onder controle te krijgen, zoekt ze nu naar meer geld en macht om alle aspecten van onze gezondheid en ons leven onder controle te houden. Ze zijn van plan de Internationale Gezondheidsregels te wijzigen om de “preventie, paraatheid en respons op pandemieënvan toekomstige uitbraken, waaronder noodsituaties op het gebied van de volksgezondheid van welke aard dan ook. Dit omvat een belangrijke rol voor de WHO op het gebied van direct bestuur, in tegenstelling tot een op begeleiding gebaseerde rol.

Deze veranderingen zijn gebaseerd op de wereldwijde acceptatie door de G-20 van ‘vaccinpaspoorten’. Deze paspoorten zullen particuliere gezondheidsgegevens verzamelen en bevatten, en zullen surveillance, tracking en controle van individuen en bevolkingsgroepen over de hele wereld mogelijk maken. De paspoorten zullen niet alleen de gegevens van het Covid-19-vaccin bevatten, maar ook de status van alle vaccinaties. Het zal een wereldwijd gedigitaliseerd paspoort worden, inclusief persoonlijke gezondheidsinformatie waartoe de Verenigde Naties geen recht hebben.

De gezamenlijke verklaring van de G20 over vaccinpaspoorten en toekomstige pandemieën is een verklaring over hoe toekomstige pandemieën zullen worden aangepakt. Er staat dat:

"Wij erkennen het belang van gedeelde technische standaarden en verificatiemethoden, in het kader van de IHR (2005), om naadloos internationaal reizen, interoperabiliteit en het herkennen van digitale oplossingen en niet-digitale oplossingen, inclusief bewijs van vaccinaties, mogelijk te maken.

Wij steunen een voortgezette internationale dialoog en samenwerking bij het opzetten van vertrouwde mondiale digitale gezondheidszorgnetwerken als onderdeel van de inspanningen om toekomstige pandemieën te versterken, te voorkomen en erop te reageren, die moeten profiteren van en voortbouwen op het succes van de bestaande normen en digitale COVID-19-certificaten.. '

De G-20 werkt ook samen met het Internationaal Monetair Fonds (het financiële agentschap van de VN), de Wereldbank (die een oprichtingsverdragsrelatie heeft met de VN) en de Bank voor Internationale Betalingen om het gebruik van digitale valuta van de centrale bank in de wereld te formaliseren. banksystemen. De Bank voor Internationale Betalingen verwijst hier specifiek naar “de verstoring veroorzaakt door Covid-19” als rechtvaardiging voor het creëren van digitale valuta van de centrale bank.

De pandemie heeft de wereldleiders in staat gesteld de mondiale bestuurlijke macht onder het mom van de volksgezondheid te bundelen via de administratieve bureaucratie van de VN. De volksgezondheid is bewapend om controle te krijgen over paspoorten, reizen, het bankwezen, het milieu en de internationale economie. Dit is een grove schending van het recht van het individu op privacy, de nationale soevereiniteit en het VN-handvest.

Het is slechts een kwestie van tijd voordat deze vaccinpaspoorten zullen worden gekoppeld aan digitale valuta van de centrale bank. Vervolgens kunnen de paspoorten worden gebruikt om niet-gevaccineerde of andere politieke dessenters de toegang tot reizen en het gebruik van hun eigen geld te ontzeggen.

Zodra de internationale paspoorten, de digitale valuta van de centrale bank, de commando-economische aspecten van de Agenda 2030 van de VN en de WHO-amendementen op de IHR’s zijn ingevoerd, zal de basis voor een nieuwe wereldorde voltooid zijn. Een mondiale bestuurlijke staat, waarvan de kernmacht bij de VN ligt, zal een spinnenweb van regels, voorschriften, overeenkomsten en verdragen worden waarin individuen en naties als vliegen gevangen zullen zitten.

Dit nieuwe mondiale bestuur zal vrijwel onbreekbaar zijn. Vanaf dat moment is het slechts een kwestie van tijd voordat de nationale soevereiniteit overbodig wordt. Dit is een realiteit, tenzij we vechten om deze waanzin te stoppen.

Om deze reden moet de macht van de Verenigde Naties worden blootgelegd en ingeperkt.

Globalisten die hun agenda’s willen bevorderen, gebruiken het model van de Europese Unie, waarbij regels en voorschriften de nationale soevereiniteit belemmeren, om een ​​wereldwijd controlesysteem op te bouwen. 

Iedereen moet deze overname bestrijden op lokaal, nationaal en internationaal niveau. We moeten de rechtbanken, onze wetgevende macht, de media, publieke protesten en de macht die berust bij onze nationale en staatssoevereiniteit gebruiken om dit te bestrijden. Als al het andere faalt, zullen individuele landen zich misschien moeten terugtrekken uit de Nieuwe Wereldorde van de VN om vrij te blijven.

Laten we samenwerken om onze persoonlijke en nationale soevereiniteit veilig te houden voor toekomstige generaties. Een Nieuwe Wereldorde is niet nodig en niet acceptabel, en wij, het volk en onze soevereine regeringen, moeten deze gemondialiseerde machtsovername ondubbelzinnig afwijzen.

Deze toespraak werd geschreven en vervolgens gehouden op de Internationale Crisistop in het Paleis van het Parlement in Roemenië door Jill Glasspool Malone op 18 november 2023.

Heruitgegeven van de auteur subgroepUitgegeven onder a Creative Commons Naamsvermelding 4.0 Internationale licentie
Stel voor herdrukken de canonieke link terug naar het origineel Brownstone Instituut Artikel en auteur.

Auteur

Doneer vandaag nog

Uw financiële steun aan het Brownstone Institute gaat naar de ondersteuning van schrijvers, advocaten, wetenschappers, economen en andere moedige mensen die professioneel zijn gezuiverd en ontheemd tijdens de onrust van onze tijd. U kunt helpen de waarheid naar buiten te brengen door hun voortdurende werk.

Abonneer u op Brownstone voor meer nieuws

Blijf op de hoogte met Brownstone Institute