roodbruine zandsteen » Brownstone Institute-artikelen » Hoe gingen de Verenigde Staten om met Covid?

Hoe gingen de Verenigde Staten om met Covid?

DELEN | AFDRUKKEN | E-MAIL

Utah, Nebraska en Vermont: A+. 

Florida, Zuid-Dakota, Maine: A. 

Connecticut, Massachusetts, Maryland: D. 

Californië: F. 

New York, New Jersey, District of Columbia: F-. 

Na meer dan twee jaar sinds het uitbreken van Covid-19 in de Verenigde Staten, is het tijd voor een definitieve analyse van de volksgezondheidsresultaten per staat. Dat is wat dit nieuwe werkdocument gepubliceerd door de Nationaal Bureau voor Economisch Onderzoek tracht te doen. 

De auteurs Phil Kerpen, voorzitter van het Committee to Unleash Prosperity, Stephen Moore, een econoom bij de Heritage Foundation, en Casey Mulligan-hoogleraar en hoofdeconoom van de Universiteit van Chicago tijdens de regering-Trump, lijken misschien aanhangers, maar hun analyse is goed. Ze gebruiken drie factoren waar iedereen om zou moeten geven: volksgezondheidsresultaten gemeten aan de hand van aangepaste sterftecijfers, economische prestaties en het openhouden van scholen. Ze concluderen dat lockdowns bijna geen waarneembaar effect hadden op het verminderen van Covid-sterfgevallen, maar leidden tot aanzienlijke schade aan de economie en de educatieve ervaring. 

Deze op effecten gebaseerde variabelen zijn enkele van de meest logische en consequente kwesties om te overwegen, die aanzienlijk verschillen van a UC Berkeley-rapport in 2021. Dat rapport plaatste staten als Californië bovenaan en South Dakota onderaan. Het rapport mat de reacties van de staat op basis van het aantal gevallen, sterftecijfers en testpercentages. In wezen probeerde dat rapport de inspanning van de regering van een staat te meten als een maatstaf voor excellentie in plaats van rekening te houden met de uiteindelijke maatschappelijke gevolgen. 

Sommigen hebben kritiek geuit op het Amerikaanse federalistische systeem van 50 verschillende volksgezondheidsreacties voor 50 afzonderlijke staten als gevaarlijk inconsistent. Het hebben van zoveel verschillende volksgezondheidsexperimenten voorkwam echter dat het land blindelings in de verkeerde richting liep en leverde empirisch bewijs op of de slogans, verhalen en edicten van de openbare gezondheidsinstelling in de praktijk water hielden. 

Bron: NBER

Sterfte verminderen 

Lockdowns deden weinig of niets om Covid-sterfgevallen te voorkomen. Het is wijdverbreid dat het virus niets om de wet geeft en een manier zal vinden om zich te verspreiden, ongeacht de beleidsreactie. Wat betreft lockdowns en sterfte, voegt dit artikel in wezen nog een nagel aan de doodskist toe.

De auteurs verzamelden en vergeleken Covid-sterftegegevens uit de 50 staten en DC en vonden geen verband tussen de striktheid van lockdowns en het voorkomen van overlijden. Bovendien gaan de onderzoekers voor extra krediet door te controleren voor bevolkingsdemografie. Dat komt omdat kwetsbare bevolkingsgroepen zoals ouderen en mensen met reeds bestaande aandoeningen zoals diabetes en obesitas aanzienlijk kwetsbaarder zijn voor Covid-19. 

Als gevolg hiervan houdt de studie rekening met deze verstorende variabelen die grotendeels buiten de controle van een staat liggen. Bijvoorbeeld, Florida en Maine zijn twee van de oudste staten van het land, waardoor ze bijzonder kwetsbaar zijn voor Covid-19, terwijl staten als Californië enkele van de jongste bevolkingsgroepen hadden. Ze houden ook rekening met reeds bestaande gezondheidsproblemen die het speelveld verder egaliseren bij het vergelijken van de werkzaamheid van pandemische reacties. Door te corrigeren voor deze leeftijdsverschillen worden op passende wijze de relatief lage sterftecijfers in Maine en Florida benadrukt en wordt een korting gegeven op staten zoals Californië die ook een laag sterftecijfer hadden, maar ook jongere bevolkingsgroepen. 

Bron: NBER

Economische en educatieve prestaties 

Naast het onder controle houden van de dood, moet een reactie van de volksgezondheid de nevenschade minimaliseren om te voorkomen dat er een geheel nieuwe crisis ontstaat bovenop een bestaande. Economische prestaties en het zoveel mogelijk behouden van persoonlijk onderwijs zijn cruciale maatstaven, omdat beide gecorreleerd zijn met hun eigen gezondheidsresultaten. 

Langdurige schokken voor werkloosheid en groei zorgen voor een hele reeks negatieve medische gevolgen die het overschot aan sterfte verhogen. Dat komt omdat, in tegenstelling tot het idee dat je sommige banen eenvoudigweg als essentieel en andere als niet-essentieel kunt bestempelen, het vernietigen van economisch levensonderhoud vaak leidt tot menselijke gevolgen zoals drugsmisbruik en depressie. 

De auteurs meten de economische prestaties door zich te concentreren op stijgingen van de werkloosheidscijfers en door te corrigeren voor sectoren zoals toerisme en energie die gevoelig zijn voor de beperkingen van andere staten en landen. Nevada en Florida deden het bijvoorbeeld relatief goed met de 23e en 15e laagste werkloosheidsstijging, maar zouden zonder de aanpassing 50e en 38e zijn beoordeeld. Deze correctie verklaart het feit dat sommige industrieën, zoals toerisme, bijna buiten de controle van de staatsbeleidsmakers vallen, dus het zou misleidend en ongepast zijn om lokale leiders verantwoordelijk te houden voor de werkloosheid op die gebieden. 

Bron: NBER

Ten slotte merken de auteurs terecht op dat het op school houden van kinderen ook een essentieel onderdeel is van een gezonde samenleving, want als werkloosheid schadelijk is voor volwassenen, schaadt het niet naar school gaan de jeugd. De onderzoekers wijzen erop,

Een studie toonde aan dat schoolsluitingen aan het einde van het vorige schooljaar 2019-2020 geassocieerd zijn met 13.8 miljoen verloren levensjaren. Uit een NIH-analyse bleek dat de levensverwachting van afgestudeerden van de middelbare school 4 tot 6 jaar langer is dan die van de middelbare school. De OESO schat dat leerverliezen als gevolg van schoolsluitingen in het pandemische tijdperk kunnen leiden tot een daling van de levenslange inkomsten met 3%, en dat een verlies van slechts een derde van een leerjaar een economische impact op lange termijn van 14 biljoen dollar heeft.

Het is niet verwonderlijk dat staten met de meeste werkloosheid, meestal afgesloten staten, ook de minste persoonlijke scholing hadden, volgens de NBER-krant. De auteurs maten de onderwijsprestaties op basis van het aandeel van persoonlijke scholing met de helft van de punten voor hybride lessen. De ranglijst voor deze statistiek bevat de gebruikelijke boosdoeners: Wyoming, Arkansas, Florida bovenaan, Californië, DC en Oregon onderaan. 

Hoe interpreteren we dit?

Hoewel sommige onderzoeken in rapport-stijl factoren omvatten zoals het aantal gevallen en testen, gaat dit artikel over de ultieme zorgen van sterfgevallen, werkloosheid en onderwijs. 

Misschien zijn er andere zaken waarmee rekening moet worden gehouden bij het evalueren van de reactie van een staat op de pandemie. Over het verminderen van sterfgevallen, het laag houden van de werkloosheid en het behouden van persoonlijk onderwijs, spreken de gegevens echter voor zich. Het valt niet te ontkennen dat deze factoren enkele van de belangrijkste prioriteiten tijdens de pandemie meten. 

We moeten echter in gedachten houden dat het gebruik van op resultaten gebaseerde statistieken niet de nuances, fouten en prestaties vastlegt die deel uitmaken van de pandemische reactie van een staat. Hawaii is een gemakkelijk voorbeeld; in hoeverre zijn de superieure prestaties te danken aan de reactie van de regering en in hoeverre zijn de resultaten te danken aan de geografische ligging van het eiland? 

Dezelfde vraag geldt voor Vermont en Maine; hoe maakt hun status als landelijke noordoostelijke staten hun werk gemakkelijker of moeilijker dan een meer verstedelijkte staat als New York of New Jersey? Soms weten we gewoon niet waarom een ​​staat het zo goed of zo slecht deed, vooral als we alleen maar verantwoordelijk zijn voor Covid-sterfgevallen.

Bovendien hebben veel staten het misschien relatief goed gedaan in de algemene ranglijst, maar ervoeren ze een niveau van vitriool en politiek die het navolgen van hun aanpak twijfelachtig maken. We zouden bijvoorbeeld zeker een situatie als gouverneur Whitmer van Michigan willen vermijden ongrondwettelijk maken machtsgreep of gouverneur DeSantis van Florida die lokale scholen bedreigt die: ongehoorzaam zijn aan zijn uitvoerend bevel tegen maskers

Dan zijn er de talloze gevallen van hypocrisie, zoals Gavin Newsom uit Californië die een maskerloos diner bijwoonde tijdens het hoogtepunt van de pandemie of de talrijke gouverneurs die degenen die tegen hun volksgezondheidsmaatregelen waren berispt, maar aanmoedigden tot protesten tegen raciale gerechtigheid. Dergelijk gedrag is indicatief voor ongewenst leiderschap, maar wordt niet netjes meegenomen in een resultaatgericht onderzoek. Geen enkele rangorde kan echter perfect zijn en het is ook niet waarschijnlijk dat men alle variabelen die nodig zijn voor een succesvolle reactie op de volksgezondheid, kan inkapselen. 

De belangrijkste conclusies die uit dit werkdocument worden getrokken, zijn dat lockdowns heel weinig of niets hebben gedaan om de sterfgevallen door Covid-19 te helpen verminderen, vooral als je rekening houdt met verschillen in demografie die sommige staten een voordeel en sommige een nadeel geven. 

Bovendien deden de staten die het persoonlijke onderwijs en de werkloosheid laag hielden, dit zonder hun burgers onnodig in gevaar te brengen. Uiteindelijk beloonde dit rapport staten die het aantal Covid-doden laag hielden, maar ook de werkloosheid konden verminderen en scholen open hielden. Als aan alle drie de criteria wordt voldaan, betekent dit dat een staat niet meer een volksgezondheidscrisis heeft veroorzaakt dan een bestaande. Uitgegeven onder a Creative Commons Naamsvermelding 4.0 Internationale licentie
Stel voor herdrukken de canonieke link terug naar het origineel Brownstone Instituut Artikel en auteur.

Auteur

Doneer vandaag nog

Uw financiële steun aan het Brownstone Institute gaat naar de ondersteuning van schrijvers, advocaten, wetenschappers, economen en andere moedige mensen die professioneel zijn gezuiverd en ontheemd tijdens de onrust van onze tijd. U kunt helpen de waarheid naar buiten te brengen door hun voortdurende werk.

Abonneer u op Brownstone voor meer nieuws

Blijf op de hoogte met Brownstone Institute