roodbruine zandsteen » Brownstone Institute-artikelen » Maimonides over de vrijheid van het volk

Maimonides over de vrijheid van het volk

DELEN | AFDRUKKEN | E-MAIL

Er is een merkwaardig artistiek kenmerk in het Capitool van de VS: boven de galerijdeuren in de House Chamber zijn 23 reliëfportretten, de gezichten van wetgevers uit de hele geschiedenis. Ze werden door wetenschappers, wetgevers en het personeel van de Library of Congress geïdentificeerd als bronnen voor de Amerikaanse constitutionele traditie, "bekend om hun werk bij het vaststellen van de principes die ten grondslag liggen aan de Amerikaanse wet." 

Sommigen van hen zijn degene die je zou verwachten - invloedrijke Engelse juristen zoals William Blackstone en Founding Fathers zoals George Mason. Ten minste één van de 23 kan echter als een verrassing komen: Moses Maimonides. 

Hoewel Maimonides ontegensprekelijk een belangrijke figuur is in de geschiedenis van de Joodse wet, worden zijn geschriften over het algemeen niet herinnerd als de kiemen van moderne vrijheid en constitutionalisme. 

Misschien is de link naar Maimonides echter niet zo vergezocht. 

Afgezien van het codificeren van de wet dat alle politieke leiders - zelfs monarchen - altijd onderworpen zijn aan de heerschappij van een hogere constitutionele wet (zie Mishneh Torah, Wetten van koningen en hun oorlogen, hoofdstuk 3), bevatte Maimonides ook regels die de prerogatieve bevoegdheden moesten regelen die beschikbaar waren in tijden van crisis of noodsituatie. 

Zich baserend op een eerdere fundamentele wet die in de Talmoed is vastgelegd (“groot is de menselijke waardigheid, die zelfs een verbod op de Thora opheft”), Maimonides oordeelde ondubbelzinnig dat de menselijke waardigheid zwaar moet worden gewogen een van de factoren bij elke crisisbeslissing, aangezien deze zelfs door God geïnspireerde wetgeving en decreten tenietdoet - en zeker louter positieve wetgeving. 

Als we nu terugkijken, is het duidelijk dat deze uitspraken belangrijke precedenten zijn voor de beginselen van de rechtsstaat en een beperkte overheid die de mensenrechten respecteert. 

Hoe komt Maimonides dan in het Capitool van de Verenigde Staten terecht als bron voor Amerikaanse grondwettelijke principes?   

Een belangrijke figuur in de Engelse constitutionele geschiedenis levert het meest waarschijnlijke verband. De 17e-eeuwse geleerde en parlementariër John Selden was een constitutioneel denker die goed bekend was bij de Amerikaanse oprichters. Samen met Sir Edward Coke was hij nauw betrokken bij de productie van de 1628 Petitie van Rechts, een mijlpaal in de geschiedenis van een beperkte, wettige overheid. 

Selden wordt tegenwoordig meestal herinnerd vanwege zijn invloed op het moderne internationale recht, waarin zijn opvatting dat landen een deel van de oceaan kunnen bezitten grotendeels de overhand had op die van zijn tijdgenoot, de continentale geleerde Hugo de Groot. Selden, een geleerde die door de dichter en politieke theoreticus John Milton werd beschreven als de meest geleerde man in Engeland, besteedde een enorm deel van zijn tijd aan het bestuderen van joodse juridische bronnen, ook al was hij zelf niet joods.

De sleutel die hij gebruikte om veel van zijn onderzoek te leiden, was Maimonides' codificatie van de Joodse wet. Selden kende Maimonides goed en schreef geleerde verhandelingen over de relevantie van het joodse recht voor de hedendaagse rechtstheorie, waarbij hij het als een belangrijke bron aanhaalde in zijn debatten met de Groot over het volkenrecht en als een noodzakelijk onderwerp van studie om het natuurrecht te begrijpen.  

Selden was echter niet alleen een geleerde antiquair; hij bracht ook zijn enorme kennis met zich mee naar zijn werk als actief parlementslid. 

Er is een oude juridische stelregel die vaak naar voren wordt gebracht wanneer zich een crisis of noodsituatie voordoet, meestal gebruikt om zogenaamd noodzakelijke overheidsmaatregelen te rechtvaardigen die in feite onwettig zijn. Die stelregel is salus populi suprema lex esto: “de veiligheid van het volk is de hoogste wet” (Cicero, De Legibus, Boek III, vlak voor zijn bespreking van de Romeinse dictator).

Ik heb andere vertalingen van "salus populi" gezien als "het welzijn van de mensen" of "het welzijn van de mensen" of zelfs "de gezondheid van de mensen". Afgezien van welke vertaling het meest plausibel is, resoneren de woorden in onze tijd met oproepen tot maatschappelijke lockdowns en autoritarisme op het gebied van bioveiligheid. 

Aanhangers van crisisregering in elke tijd reciteren veel mensen en zijn volkstaal equivalenten om te beweren dat de inbeslagname en inzet van illegale dictatoriale prerogatieven eigenlijk de meest wettige daad van allemaal is en altijd voor het eigen bestwil van het volk. 

Het is opmerkelijk dat tijdens de constitutionele crises die Engeland in de 17e eeuw in de greep hadden, toen een ander parlementslid deze stelregel aanhaalde om de discretionaire bevoegdheid van de koning in noodsituaties te rechtvaardigen, Selden antwoordde:'Salus populi suprema lex, en libertas popula summa salus populi” – de veiligheid van het volk is de hoogste wet, en de vrijheid van het volk is de grootste veiligheid van het volk.  

Selden begreep dat het reduceren van de mensen tot onvrijheid en onderwerping aan onverklaarbare politieke meesters hen van hun waardigheid berooft. Hij gooide zijn lot in met de vrijheid van het volk, definiërende dat als de ware hoogste wet in de politiek. 

Maimonides, wiens geschriften zo veel van Seldens studies leidden, had eeuwen geleden aangedrongen op zowel de rechtsstaat als de inherente, goddelijk gevestigde waardigheid die gelijkelijk door alle mensen werd gedeeld - die niet mocht worden geschonden, zelfs niet in noodsituaties. Dit kan zijn opname onder de wetgevers in het Capitool verklaren. 

In deze tijden, waarin de roep om een ​​crisisregering en meer noodbevoegdheden voor de administratieve staat met de dag luider lijkt te worden, zouden de wetgevers in het Congres – de volksvertegenwoordigers en trustees – moeten pauzeren, rondkijken in het Capitool en de lange traditie in overweging nemen. van vrijheid en waardigheid die onze erfenis is en nog steeds hun erfenis zou kunnen zijn. Uitgegeven onder a Creative Commons Naamsvermelding 4.0 Internationale licentie
Stel voor herdrukken de canonieke link terug naar het origineel Brownstone Instituut Artikel en auteur.

Auteur

Doneer vandaag nog

Uw financiële steun aan het Brownstone Institute gaat naar de ondersteuning van schrijvers, advocaten, wetenschappers, economen en andere moedige mensen die professioneel zijn gezuiverd en ontheemd tijdens de onrust van onze tijd. U kunt helpen de waarheid naar buiten te brengen door hun voortdurende werk.

Abonneer u op Brownstone voor meer nieuws

Blijf op de hoogte met Brownstone Institute