roodbruine zandsteen » Brownstone Institute-artikelen » Komt het Uur, komt de Vrouw
Prijs Australië

Komt het Uur, komt de Vrouw

DELEN | AFDRUKKEN | E-MAIL

Er komt een moment, dat maar zelden voorkomt in de geschiedenis van een land, waarop een nieuwe ster aan het politieke firmament wordt geboren. De komende jaren zullen Australiërs wellicht terugkijken op donderdag 14 september 2023, als zo’n moment. Dat was de dag waarop Jacinta Nampijinpa Price, de schaduwminister voor inheemse Australiërs, vanuit het hart en het hoofd sprak in een nationale televisietoespraak bij de National Press Club (NPC) in Canberra.

Voordat we op de inhoud van haar opmerkingen ingaan, eerst vijf inleidende opmerkingen die de toon zetten voor haar voorbereide toespraak en de vraag- en antwoordinteractie met het publiek.

Preambule

Ten eerste werd vanwege renovatiewerkzaamheden in het gebouw uitgelegd dat Price een kleine verontschuldiging moest uitspreken voor een kamer die het belang van de gelegenheid in verlegenheid bracht. Zoals Lady Macbeth van Shakespeare klaagt: dat is een smet op de NPC die niet “de hele oceaan van Neptunus” zal wegspoelen. Price verwees daar zelf slechts zijdelings aan het begin van haar lezing door waardering uit te spreken voor ‘de intimiteit van de kamer’, wat op zichzelf een aanwijzing is voor haar gevoel voor zachte ironie.

Ten tweede, David Crowe, hoofdpolitiek verslaggever van de Sydney Morning Herald en Leeftijd (Melbourne), die optrad als MC, stelde haar voor als een Warlpiri-Keltische vrouw. De relevantie hiervan werd duidelijk in wat volgde. Ten derde noemde hij Colin Lillie haar ‘partner’. Zes seconden na haar toespraak corrigeerde Price Crowe: "Colin is mijn echtgenoot, niet mijn partner."

Vanaf dat moment had ze mij. Met haar twee opmerkingen greep Price mijn volledige aandacht en hield deze vast.

Ten vierde schreef Price in 2021 een korte film Beleidsdocument voor het Centre for Independent Studies genaamd “Worlds Apart: Remote Indigenous nadeel in de context van breder Australië.” Ze beschreef de benarde situatie van Aboriginal-Australiërs die in afgelegen gemeenschappen leven als een ‘slecht probleem’ dat bijna onmogelijk op te lossen is, waarbij veel ‘townships op de rand van een breekpunt staan’. 

In een land dat bekend staat om zijn ‘rijkdom, onderwijs en veiligheid’ zijn zij ‘uitschieters’ wier problemen ‘een enorme uitdaging zijn om te begrijpen, en hun uitdagingen [zijn] moeilijk aan te pakken.’ Ze deed een luide oproep voor een “oplossing die zich richt op gemeenschappen op basis van bewijsmateriaal, in plaats van op beweringen over ras en cultuur, en zich richt op het vestigen van de veilige gemeenschappen die elke Australiër terecht voor zijn deur zou verwachten.”

Price heeft dus een bewezen inzet om de erbarmelijke stand van zaken in afgelegen Aboriginal-gemeenschappen te proberen begrijpen en aanpakken. Ze brengt de nodige dosis realisme in plaats van sterromantiek in haar portfolio.

De volledige toespraak (maar niet Crowe's introductie van de spreker) is beschikbaar op YouTube hier.

Op 19 september werd het door ongeveer 114,000 mensen bekeken. Ter vergelijking: de adres van vorige week van de vooraanstaande Yes-campagnevoerder Marcia Langton, die binnenkort weer te zien zal zijn, was 18,000 keer bekeken ondanks dat hij een volle week langer beschikbaar was. Het verdient een mondiaal publiek, want de kwesties die zij bespreekt met uitzonderlijke welsprekendheid, helderheid, overtuigingskracht en flitsen van hartstocht zijn relevant voor publieke beleidsdebatten in elk kolonistenland (Australië, Canada, Nieuw-Zeeland, VS).

In de vijfde en laatste plaats, de Universele Verklaring Rechten van de Mens is de Magna Carta van het internationale mensenrechtenregime. Artikel 1 verklaart: “Alle mensen worden vrij en gelijk in waardigheid en rechten geboren.” Artikel 2 volgt met: “Een ieder heeft recht op alle rechten en vrijheden die in deze Verklaring zijn uiteengezet, zonder enig onderscheid van welke aard dan ook, zoals ras, … geboorte of andere status.” Bij elke gewone lezing is de voorgestelde stem zou dit fundamentele mondiale document schenden.

Een alternatieve morele visie en raamwerk

Price gebruikte het platform van de NPC om zowel een gegronde kritiek op het Voice-initiatief als een overtuigende alternatieve visie uiteen te zetten. Ze besteedde veel tijd aan het ontmantelen van de gebrekkige aannames en valse beweringen van de Yes-campagne, die naar verwachting allemaal zullen worden aangevochten. Ze heeft het hele establishment en de orthodoxie van de politieke macht van de Aboriginals geconfronteerd en hen duidelijk in verwarring gebracht.

Price heeft markeringen opgesteld tegen iedereen die de Australische samenleving zou verdelen en scheiding in de grondwet zou verankeren. Maar ze wijst de Stem niet zomaar af. Haar politieke agenda is om eerst de Voice te verslaan in het referendum op 14 oktober en vervolgens de Aboriginals te laten opgaan in de bredere Australische samenleving.

In de loop van een uur demonstreerde Price een verbazingwekkend bereik, diepgang en inzicht in kwesties ter plaatse. Haar waarheid vertellen – een perfect voorbeeld van harde liefde – is niet voor bangeriken en preutsen. Het zal waarschijnlijk het traject van de campagne ombuigen en haar bevestigen als een kracht in de Australische en Aboriginal politiek waarmee rekening moet worden gehouden. Ze is een nationale leider in wording met het potentieel om naar de top van het openbare leven te gaan.

Voordat Price de top kan bereiken, zal ze uiteraard haar portefeuilleverantwoordelijkheden moeten uitbreiden tot buiten inheemse zaken. Maar ze heeft laten zien dat ze over de nodige kwaliteiten beschikt voor een effectieve centrumrechtse leider. Gelukkig is ze geen carrièremaker die macht nastreeft omwille van de macht, maar lijkt ze geïnteresseerd in een openbaar ambt om een ​​verschil te maken voor het volk.

Price identificeerde al snel de inherente tegenstrijdigheid die de kern vormt van het Voice-idee, dat de slogan ‘Closing the Gap’ op fatale wijze ondermijnt. Gezien de moeilijkheden die gepaard gaan met grondwetswijzigingen zal de oprichting van de Stem voor altijd blijven bestaan. Daarom is het gebaseerd op de veronderstelling van een permanente kloof en een Aboriginal-nadeel. Dit zal het resultaat zijn, zo vervolgde ze, omdat de in de stad gevestigde activisten die hebben geprofiteerd van het scala aan voordelen, diensten en programma's die zijn gericht op het helpen van Aboriginals, proberen hun voordelen permanent te maken.

De prijs zal zijn dat Aboriginal-Australiërs eeuwige slachtoffers zullen worden. Haar eigen voorkeursroute naar vooruitgang loopt daarentegen via een mix van institutionele verantwoordelijkheid voor het bestaande apparaat en de bestaande programma's, en individuele keuzevrijheid en verantwoordelijkheid.

In plaats van extra lagen van op de Aboriginals gerichte bureaucratie te creëren, drong ze aan op een scherpere focus op het laten werken van de bestaande structuren in hun voordeel, door een volledige forensische audit uit te voeren van waar de jaarlijkse uitgaven van 30 tot 40 miljard dollar aan Aboriginal-programma’s naartoe gaan en hoe effectief deze zijn. , waarbij de verantwoordelijkheid van instellingen wordt geëist en tegelijkertijd individuele en tribale keuzevrijheid en verantwoordelijkheid wordt aangemoedigd, en wordt uitgekeken naar de dag waarop een afzonderlijke minister en een afzonderlijk departement kunnen worden afgeschaft als het overheidsbeleid en de voordelen geleidelijk verschuiven van ras- naar op behoeften gebaseerde programma's.

Price weerlegt het idee dat “activisten uit de binnenstad namens alle Aboriginals spreken.” Wanneer ze de veronderstelling verwerpt die ten grondslag ligt aan The Voice – dat alle Aboriginals dezelfde dingen voelen, denken en verlangen als de stereotypen uit het koloniale tijdperk – doet ze me denken aan een oude Pons tekenfilm. Een societydame stelt een gast uit een West-Afrikaans land voor aan een ander land uit India met de woorden: “Jullie zijn allebei autochtonen. Je moet veel gemeen hebben.” Haar visie zal een veel bredere dwarsdoorsnede van Australiërs aanspreken dan alleen de Aboriginals.

Price is een bedreiging voor de machtsstructuren in de steden, omdat zij de morele grondslagen waarop de bestaande Aboriginal-industrie is gecreëerd, verwerpt. Ze is bereid een alternatief moreel raamwerk te formuleren als de weg naar echte verzoening en uiteindelijke eenheid. Dit is de reden waarom veteraan Australisch journalist De afhaalmaaltijd van Paul Kelly uit de NPC-toespraak luidde: “De Australische elites staan ​​op het punt een enorme schok te ondergaan.”

Daartoe behoren ook de bedrijfselites. In zijn Sydney Morning Herald column op 15 september, David Crowe vermeldde het elitegeld achter de Nee-campagne. Dat is waar, maar niet de hele waarheid. Financiële steun voor Nee vervaagt in het niets in vergelijking met de serieuze geldsteun voor Ja. De laatste maand van de campagne zal worden doordrenkt met een 'Vote Yes'-reclameuitgave van $ 100 miljoen.

Minister-president Antonius De Albanezen pochten trots in het Parlement: 

“Elk groot bedrijf in Australië steunt de Yes-campagne. Woolworths, Coles, Telstra, BHP, Rio Tinto, de Business Council of Australia, de Katholieke Kerk, de Imams Council, de Australian Football League, de National Rugby League, Rugby Australia en Netball Australia steunen allemaal de Yes-campagne.”

Price merkte op dat er in Canberra geen politici te vinden waren om te luisteren naar gewone Aboriginal-vrouwen die daarheen waren gereisd om hun geleefde waarheden te vertellen. In plaats daarvan luisteren ze naar “de door Qantas gesponsorde leiders van de activistische industrie.”

De “waarheid vertellen” van de Yoorrook Justice Commission van de staat Victoria is gebaseerd op “schijngeschiedenis”, in de woorden van een van de meest vooraanstaande historici van het land, Geoffrey Blainey, aan vraag een apart kinderbeschermings- en strafrechtsysteem voor jongeren, ontworpen en gecontroleerd door Aboriginal-Australiërs. Price verwees in haar NPC-toespraak naar de Commissie door de neiging om de pre-Europese Aboriginal-cultuur te romantiseren af ​​te keuren. Ze stellen het ten onrechte voor als een soort paradijs, zei ze, terwijl ze de koloniale nederzettingen in zijn geheel demoniseren en een nationale zelfhaat koesteren over de fundamenten van de moderne Australische prestatie.

Professor Marcia Langton van de Universiteit van Melbourne is een andere prominente Aboriginal Yes-campagnevoerder. Op 11 september lichtte zij het verzet tegen het amendement toe onder verwijzing naar “fundamenteel racisme' en 'pure domheid'. Ze heeft vorm. Tijdens een toespraak op een evenement van de Universiteit van Queensland op 7 juli zei ze dat een groot aantal nee-stemmers en ongeveer 20 procent van de bevolking “racisme spuwen. '

Price reageerde op Langton bij de NPC zonder haar naam te noemen. Wat “racistisch zou zijn, is het opdelen van onze natie in ‘wij’ en ‘zij’.” En de domheid zou in verdeeldheid schuilen

“een natie waarin het steeds hechter is geworden. Om het op te splitsen langs breuklijnen in het ras, in plaats van te proberen het dichter bij elkaar te brengen.”

Misbruik

Price heeft veel vitriool en misbruik van het establishment te verduren gekregen, en niet alleen van de Aboriginal-activisten. Op 8 april 2021 bracht de Australian Broadcasting Corporation (ABC, de publieke omroep) een publiek uit excuses aan Prijs en schikte buiten de rechtbank vanwege de berichtgeving over een toespraak van haar in Coffs Harbor op 10 september 2019 “waarvan zij aanvaardt dat deze vals en lasterlijk was.”

In een toespraak op ABC Radio in november vorig jaar zei senior Aboriginal-leider Noel Pearson met verwijzing naar Price dat, hoewel de “kogels worden gevormd” door conservatieve denktanks als het Center for Independent Studies en het Institute of Public Affairs, die aan de touwtjes trekken, “het een zwarte hand die de trekker overhaalt.” De ‘strategie’ van het CIS en het IPA is ‘een zwarte kerel vinden die andere zwarte jongens kan verslaan’.

In een artikel in het zaterdagkrant op 25 augustus 2018 had Langton Jacinta Price en haar Aboriginal-moeder Bess er op soortgelijke wijze van beschuldigd “de nuttige gekleurde hulp te zijn geworden bij het redden van het racistische imago” van conservatieve denktanks.

Er is niet veel verbeeldingskracht voor nodig om te weten wat er zou gebeuren met een niet-Aboriginal Australiër die Langton of Pearson in gelijkwaardige termen zou beschrijven.

Degenen die vastbesloten zijn om aanstoot te nemen en racisme te zien, zullen het elke keer weer ontdekken. In 1998 werd ik Australisch staatsburger. Ik ben niet iemand die opzettelijke beledigingen op zich neemt, sinds ik in de kwart eeuw geen enkel ernstig racisme meer ben tegengekomen, los van nieuwsgierigheid naar afkomst. Ook niet tijdens een autovakantie van twee weken door de outback.

Australië is nu al een van de meest diverse, inclusieve en minst racistische samenlevingen ter wereld en er is veel leuks aan dit grote geheel. Natuurlijk moeten er hier, net als overal elders, racisten zijn. Maar kaste, huidskleur en religieuze vooroordelen zijn bijvoorbeeld in India nog steeds veel dieper verankerd dan hier. En het feit dat de kastenidentiteit in India grondwettelijk verankerd is, heeft er alleen maar voor gezorgd dat het kastenbewustzijn in stand is gehouden en dat dit diep in het overheidsbeleid is verankerd.

De vraag-en-antwoordsessie was opwindend

In de Q&A vroeg Crowe of Price aanvaardde dat de geschiedenis van de kolonisatie ‘generaties van trauma’s’ heeft veroorzaakt. Haar antwoord lokte veel applaus en gelach uit:

‘Nou, ik denk dat dat zou betekenen dat degenen onder ons wier voorouders van hun eigen land werden beroofd en als veroordeelden hierheen werden geketend, ook leden aan intergenerationeel trauma. Dus dat zou ik ook moeten zijn dubbel lijden aan intergenerationeel trauma.”

De verdeeldheid die door de grondwetswijziging permanent zal worden verankerd, is zeer persoonlijk in een ‘gemengd’ gezin. Het fragment uit haar dubbel getraumatiseerde antwoord concentreerde zich op het midden van de eerste rij van het publiek, waar haar Aboriginal-moeder Bess in het midden zat, te midden van haar vader David, een Australiër van Anglo-Keltische afkomst, en haar echtgenoot Colin, die Schots is. -Australisch. Price heeft drie zonen uit haar eerste huwelijk en is stiefmoeder van Colins zoon uit een eerdere relatie. Dit betekent, zoals ze hebben opgemerkt, dat de Stem, indien goedgekeurd, aanvullende rechten, privileges en toegang op basis van afkomst zou geven aan haar moeder en drie zonen, maar niet aan haar vader, echtgenoot en stiefzoon. Dat klinkt als een recept voor de ongelukkige gezinnen van Tolstoj.

Price vervolgde in antwoord op Crowe dat geweld binnen het gezin meer het gevolg was van kindhuwelijken van meisjes dan van de aanhoudende gevolgen van de kolonisatie. Toen voegde ze eraan toe: 

We hebben geen feministische beweging voor Aboriginal-vrouwen gehad, omdat van ons werd verwacht dat we ons in het Aboriginal-activisme aan de lijn hielden voor de rechten van ons ras. Maar onze rechten als vrouwen staan ​​op de tweede plaats.

In een ander bot antwoord op een vraag over het groeiende aantal Australiërs dat zich als inheems identificeert, zei ze: “Als we ervoor zouden kiezen om Australiërs te dienen op basis van behoeften en niet op basis van ras, zouden die opportunisten” die zichzelf identificeren als Aboriginal “snel verdwijnen. slim."

Op een vervolgvraag over de voortdurende impact van de kolonisatie, van Josh Butler van de VoogdPrice zei dat ze niet gelooft dat er aanhoudende negatieve gevolgen zijn, maar wel dat er sprake is van aanhoudende positieve gevolgen. Letterlijk genomen kan dit uiteraard gemakkelijk als onwaar worden aangetoond. (Hoewel lopend Het is waarschijnlijker dat het trauma als gevolg van de historische kolonisatie het product is van een hedendaagse gevoeligheid die de nadruk legt op slachtofferschap en wrok.) In alle gevallen had de kolonisatie zowel schadelijke als gunstige blijvende gevolgen in de verschillende rijken.

Misschien bedoelde Price dat de balans van de gevolgen van de kolonisatie positief was. Dat is in ieder geval verdedigbaar en betwistbaar. Deze oefening zou een rigoureuze historische beoordeling van de netto-baten-kostenanalyse vereisen. In Kolonialisme: een morele afrekening (William Collins, 2023) heeft Nigel Biggar controverse aangewakkerd door de vele nuttige en onheilspellende erfenissen van het Britse rijk te benadrukken.

Minister voor Inheemse Australiërs Linda Burney vond de opmerkingen van Price “aanvallend' en 'een verraad'. Toch is Burney minister in een parlementaire regering in Westminster-stijl. Dat geldt toch zeker als een positieve voortdurende impact van de kolonisatie? Er zijn in totaal elf Aboriginal-Australische leden in het Australische parlement. Hun status, zo merkte Price op, kan niet anders dan worden verminderd als de Stem wordt gecreëerd als de facto derde kamer.

Albanezen hebben de natie verkeerd geïnterpreteerd

De opkomst van Price als een krachtige Aboriginal-Australische stem en een effectieve campagnevoerder heeft de Yes-zaak zowel overschaduwd als, tot nu toe althans, tot zinken gebracht. Ze heeft diep persoonlijke verhalen verweven over gezinsstoornissen, alcoholisme, huiselijk geweld, seksueel misbruik van kinderen en moorden als de dagelijkse realiteit van mensen die in afgelegen gemeenschappen leven, terwijl de academische activisten in de grote steden geobsedeerd zijn door koloniale wreedheden en een constitutionele stem.

In een vorige artikel in de Weekend AustralischIk had betoogd dat Burney verstandig was toen hij weigerde in te stemmen met een openbaar debat met Price vanwege de duidelijke superioriteit van laatstgenoemde op het gebied van intellectuele vuurkracht en geavanceerde communicatieve vaardigheden. (Burney heeft echter een goed oog voor designerbrillen en kleding met Aboriginal-motieven.)

Ik geloof dat Price na haar NPC-toespraak zelfs de Albanezen in het stof zou laten zitten in elk openbaar debat tussen de twee. Want het Albanese lijkt zowel het vermogen als de neiging te missen om zijn opdracht voor dit kenmerkende initiatief onder de knie te krijgen. Na herhaaldelijk te hebben beloofd de Uluru-verklaring vanuit het hart volledig uit te voeren, waarvan de tekst loopt tot 26 pagina's, houdt hij vol dat het maar één pagina lang is. In een daad van wangedrag van de eerste minister maakte hij de schokkende bekentenis dat hij alleen de samenvatting op het voorblad had gelezen en vroeg: “Waarom zou ik” de rest lezen?

De Albanezen accepteerden de maximalistische eisen van de activisten bij het formuleren van de formulering van het referendum die één ja of nee vereist op twee verschillende vragen: over erkenning en over een nieuw orgaan dat de Stem zal heten. Hij wees de pogingen van de oppositieleider om over een tweeledige kwestie te onderhandelen af. Hij weigerde advies van Bill Shorten, een minister en voormalig partijleider, om eerst wetgeving op te stellen voor een Voice-orgaan, de erkenning van Aboriginal Australiërs in de preambule van de grondwet vast te stellen, mensen vertrouwd te laten raken met de werking van de Voice en, als het succesvol blijkt en het comfortniveau van mensen ermee toeneemt, overweeg dan pas in dat stadium een ​​grondwetswijziging.

Ondertussen blijft de steun voor The Voice in alle opiniepeilingen dalen. De toenemende steun voor Nee moedigt meer politici en prominente Australiërs aan om van het hek af te komen en moedigt ook meer burgers aan om zich uit te spreken. 

In de Redbridge-enquête werd de kiezers ook gevraagd hun positie te beoordelen redenen om tegen de Stem te zijn. De drie belangrijkste redenen waren de verdeeldheid en het gebrek aan details, en het zal de Aboriginal-Australiërs niet helpen. 

Als iemand wiens zelfverklaarde passie in het openbare leven de liefde is voor ‘vechten tegen Tories”, misschien hebben de Albanezen de aanvankelijk overweldigende maar zachte steun voor de Voice verkeerd ingeschat als een goede kwestie om de oppositiecoalitie in te klemmen. Ironisch genoeg zal Price, als het referendum mislukt, zoals op basis van de huidige peilingen en het verloop ervan waarschijnlijk lijkt, naar voren komen met een versterkte autoriteit en grotere geloofwaardigheid, terwijl de Albanezen een sterk verminderde premier zullen zijn.Uitgegeven onder a Creative Commons Naamsvermelding 4.0 Internationale licentie
Stel voor herdrukken de canonieke link terug naar het origineel Brownstone Instituut Artikel en auteur.

Auteur

  • Ramesh Thakur

    Ramesh Thakur, een Brownstone Institute Senior Scholar, is een voormalig adjunct-secretaris-generaal van de Verenigde Naties en emeritus hoogleraar aan de Crawford School of Public Policy, de Australian National University.

    Bekijk alle berichten

Doneer vandaag nog

Uw financiële steun aan het Brownstone Institute gaat naar de ondersteuning van schrijvers, advocaten, wetenschappers, economen en andere moedige mensen die professioneel zijn gezuiverd en ontheemd tijdens de onrust van onze tijd. U kunt helpen de waarheid naar buiten te brengen door hun voortdurende werk.

Abonneer u op Brownstone voor meer nieuws

Blijf op de hoogte met Brownstone Institute