roodbruine zandsteen » Brownstone Institute-artikelen » De moord op gezond verstand 
het doden van gezond verstand

De moord op gezond verstand 

DELEN | AFDRUKKEN | E-MAIL

Covid was een moordenaar. Het bewijs is duidelijk. SARS-CoV-2 was een wetenschappelijk bedacht virus dat ontworpen was om te doden. Zijn slachtoffers waren talrijk. De wetenschap waar het hier om gaat, is echter de sociale wetenschappen. En het beoogde slachtoffer was gezond verstand. 

Covid breidde onze dagelijkse woordenschat uit. "Afstand", "volgen" en "maskeren" - boven de neus - werden allemaal gemeengoed. Net als ‘lockdown’, een van de meest onheilspellende toevoegingen aan onze volkstaal. De betekenis ervan was zowel duidelijk als onwerkelijk tegelijk. Je zou op de stoep kunnen wandelen, maar niet in het park. Vanwege Covid. Je zou kunnen winkelen bij kassawinkels, maar niet bij kleine bedrijven. Vanwege Covid. Je zou kunnen samenkomen om te protesteren tegen structurele meningen, maar niet om te aanbidden, zelfs niet buiten geïsoleerd in auto's. Vanwege Covid. 

Kritiek op de Covid-experts is niet nieuw. Het is een voortdurend streven geweest. Het moet en moet doorgaan. De inspanning om de verwoesting aan het licht te brengen die is aangericht door de met elkaar verweven industrieën van media, overheid en farmaceutica mag niet vervagen of aan kracht verliezen. De gezondheid van onze samenleving en haar mensen staat op het spel. De kritiek moet echter doelgericht zijn. Want er speelt een dieperliggend probleem dan alleen de bedrog, leugens en idioterie van deze generatie apparatchiks. 

Dat vraagstuk gaat over status in onze samenleving, wat telt als status en waarom. De gediplomeerde en getitelde gebruikte "volksgezondheid" tijdens Covid om te proberen het gezond verstand te doden. Hun benadering ging niet zozeer over wetenschap als wel over sociale wetenschappen. Het had minder met gezondheid te maken dan met zelfverheffing - niet alleen met rijkdom en macht, maar ook met moreel begrip en zijn. 

De gediplomeerden verhoogden hun gevoel van zichzelf en hun status door te proberen de rest van ons zich klein te laten voelen, door elk van onze aangeboren vermogens tot redeneren, lezen en nadenken terug te brengen tot het niveau van een dreigend gevaar. Hoe durf je je eigen onderzoek te doen! Nadenken en beslissen is niet jouw specialiteit. Je hebt geen diploma's in dat vak. 

Maar deze sociaal-wetenschappelijke kwesties van morele status en gezond verstand gaan niet alleen over Covid. De strijd tussen onze systemen van kwalificatie, regeren en medicatie aan de ene kant, en het aangeboren vermogen om te lezen, redeneren en nadenken aan de andere kant, dateert van vóór 2020. Covid was in die zin een poging tot moord. Het was een poging om de strijd voor eens en voor altijd te beëindigen, aan de kant van de financieel opgeblazen systemen van credentialing en hun egoïstische relaties met overheidsinstanties en het Amerikaanse bedrijfsleven. 

Zoveel Covid-beleid was irrationeel om buiten het bereik van gezond verstand te vallen. De auteurs van het beleid ontkenden daarmee de morele status van gewone burgers in de publieke arena voordat het debat zelfs maar begon. Zelfbestuur was hier niet mogelijk. Daar heb je geen federale onderzoeksbeurs voor. 

Bedenk hoe de strijd om status die zich tijdens Covid manifesteerde vóór 2020 duidelijk was. Denk bijvoorbeeld aan Tucker Carlson. Carlson is niet zozeer een politiek commentator als wel een cultuurcriticus. Hij is deels komiek in de beste zin van dat woord - hij gebruikt humor om de pretenties en zelfverheerlijking van publieke figuren die zichzelf de spot waardig maken, te bespotten. Wanneer vrijgelaten adres een live publiek van duizenden, zijn vernietigende humor benadert het manische. Een glimp van wijlen Robin Williams schijnt door, in verhouding tot het maniakale beleid van de heersende klasse.

Dit alles heeft één opmerkelijk effect: de bevestiging van gezond verstand. Carlson verwierf in november 2016 een tijdslot van acht uur op televisie. Zijn uitzendingen waren vanaf dat moment een primetime-serie ter bevestiging van algemeen redeneren. Als het stinkt, is dat waarschijnlijk het geval. Gebruik je noggins, dames en heren! 

Carlson verhief gewone mensen door hun niet-postdoc begrip van gebeurtenissen te bevestigen. Hij bevestigde hun morele status op het openbare plein. Hij poneerde hun gezond verstand als een redelijkere gids voor het sociale leven dan het voortdurend opnieuw bedenken van dingen die gebeuren onder de hogere echelons.

November 2016 stond ook in het teken van de verkiezing van Donald Trump. Trump deed in de politieke arena wat Carlson deed in de culturele arena, zij het in rauwe, ongeraffineerde vorm. Dit is geen belangenbehartiging of goedkeuring. Verre van dat. Het is een poging om afstand te nemen van die vertroebelende lenzen om het culturele en politieke landschap zo duidelijk mogelijk te begrijpen. Trump steeg op in 2015 en '16 door op twee thema's te hameren. Een daarvan was dat landen grenzen hebben. De andere, in zijn woorden, was dat "We worden geleid door domme mensen." 

Beide thema's verhoogden gewone mannen en vrouwen. Beiden bevestigden de morele status van gezond verstand in openbare aangelegenheden. Als het vanuit een niet-geaccrediteerd perspectief lijkt dat landen daadwerkelijk grenzen hebben gerespecteerd, dan doen ze dat misschien ook echt. En als het erop lijkt dat de mensen met titels, microfoons en hoge salarissen niet zo slim zijn als ze beweren te zijn, dan zijn ze dat misschien echt niet. 

Beide thema's hadden het tegenovergestelde effect van wat het latere covid-beleid zou doen. Beiden zorgden ervoor dat gewone mensen zich groot voelden, niet klein. Beide verhoogden, niet verlaagden, gezond verstand als maatstaf voor politiek. Afgestudeerde graden waren geen vereiste om deel te nemen aan 'nationale gesprekken'. 

De ironie, of tragedie, of mislukking – kies uw term – was dat het dodelijke schot van Covid ook onder Trump begon. De irrationaliteit van Covid ondermijnde het gezond verstand, kleineerde het en bereidde zich voor om het van het openbare plein te verdrijven. Het covid-beleid was een poging tot doden, zelfs vóór de toename van de farmaceutische voorraad. 

De rol van Trump bij het ondermijnen van de morele status van gezond verstand omvatte onder meer ernstige verkeerde inschattingen. Veel te veel macht afstaan ​​aan taskforces en bureaucratieën was daar een van. Net als het opblazen van de federale begroting. En natuurlijk het pimpen van de injecties. 

We moeten nu proberen voort te bouwen op wat er vóór Covid in onze cultuur en politiek opborrelde. We zouden deze taak kunnen beschouwen als het opbouwen van een tegencultuur van bevestiging. Niet de "bevestiging" van meer farmacologie. Dat is slechts een andere vorm van ontmenselijking, bedoeld om ons nog verder te verminderen en te kleineren, vooral onze status als ouders in de bescherming van onze kinderen. 

Onze taak is om een ​​tegenwicht te bouwen tegen die ontmenselijking. Dat betekent het bevestigen van de morele status van het gemeenschappelijke vermogen om te redeneren en te spreken – om in te stemmen – als het middelpunt van ons sociale leven, het fundament van onze republiek. 

Gelijke morele status vloeit voort uit onze gedeelde menselijke natuur. De mens is van nature een wezen dat redeneert. We worden geboren met het natuurlijke vermogen om te redeneren. Het zit in onze natuur ingebouwd. We zijn ook van nature een wezen dat spreekt, geboren met het natuurlijke vermogen tot taal, en dus tot het delen van onze redeneringen met elkaar. 

Deze natuurlijke capaciteiten voor redeneren en spreken betekenen dat politiek gebaseerd moet zijn op overreding, niet op censuur, en dat de overheid gebaseerd moet zijn op instemming, niet op dwang. Dat is de reden waarom de Onafhankelijkheidsverklaring haar bewering van de onvervreemdbare rechten van het individu volgt met haar beschrijving van regeringen die "hun rechtvaardige bevoegdheden ontlenen aan de instemming van de geregeerden".

Wie bevestigt dan in onze cultuur de gelijke morele status van onze gedeelde menselijke capaciteiten? Wie in onze politiek cultiveert dit meest oprechte gevoel van gelijkheid? Wie probeert zijn invloed in onze samenleving – onze wetten, instellingen en normen – te verspreiden en te verdiepen? Wie probeert het bewustzijn van deze natuurlijke en morele gelijkheid in het bewustzijn van de mensen te koesteren, zodat het voor iedereen vertrouwd is, door iedereen wordt vereerd, er voortdurend naar wordt uitgezien en er voortdurend voor wordt gewerkt, om te lenen van een voormalige president? Dat bewustzijn, eerbied, arbeid is de essentiële basis van een zelfbesturende republiek. Zonder dat is politiek louter perversie. 

Dus wat voor ons ligt, is niet alleen een kwestie van goed beleid of goede ideeën. En het is niet alleen een kwestie van het bezitten van de vaardigheden van effectief bestuur, hoe noodzakelijk die ook zijn. Het gaat erom de status van onze gewone menselijke capaciteiten voor redeneren en spreken in ons openbare leven te verhogen. 

Want vergis je niet, de leeftijd van billijkheid probeert onze gelijke morele status te vernietigen. Het probeert onze gemeenschappelijke menselijkheid en haar gemeenschappelijke capaciteiten te ontkennen. Die ontkenning heeft een geschiedenis en een naam. Het heet nihilisme. Het berust op de bewering van pure wil. Dat is de reden waarom zoveel van onze politieke, culturele en bedrijfsleiders ons proberen te kleineren en kleineren door hun verfijnde opvattingen over gezondheid en sociale wetenschappen. Het is gewoon een kwestie van wil om onze status te ontkennen; om onze onderwerping af te dwingen; om ons gevoel van onszelf te verminderen. 

Uiteindelijk heeft het dodelijke schot van Covid zijn doel niet bereikt. Net als het mRNA. Hoewel beide grote schade aanrichtten. Dat is vaste wetenschap. De taak die nu voor ons ligt, is er een van het opbouwen van een tegencultuur van gelijke morele status in het licht van de drogredenen die zeer zeker zullen voortduren. Uitgegeven onder a Creative Commons Naamsvermelding 4.0 Internationale licentie
Stel voor herdrukken de canonieke link terug naar het origineel Brownstone Instituut Artikel en auteur.

Auteur

Doneer vandaag nog

Uw financiële steun aan het Brownstone Institute gaat naar de ondersteuning van schrijvers, advocaten, wetenschappers, economen en andere moedige mensen die professioneel zijn gezuiverd en ontheemd tijdens de onrust van onze tijd. U kunt helpen de waarheid naar buiten te brengen door hun voortdurende werk.

Abonneer u op Brownstone voor meer nieuws

Blijf op de hoogte met Brownstone Institute