• Christiaan WJM Alting von Geusau

    Christiaan Alting von Geusau heeft rechten gestudeerd aan de Universiteit van Leiden (Nederland) en de Universiteit van Heidelberg (Duitsland). Hij behaalde met onderscheiding zijn doctoraat in de rechtsfilosofie aan de Universiteit van Wenen (Oostenrijk) en schreef zijn proefschrift over "Human Dignity and the Law in post-War Europe", dat in 2013 internationaal werd gepubliceerd. Hij is voorzitter en rector van ITI Katholieke Universiteit in Oostenrijk, waar hij tevens hoogleraar Recht en Onderwijs is. Hij bekleedt een ere-hoogleraarschap aan de Universidad San Ignacio de Loyola in Lima, Peru en is voorzitter van het International Catholic Legislators Network (ICLN). De meningen in dit essay zijn niet noodzakelijk die van de organisaties die hij vertegenwoordigt en zijn dus op persoonlijke titel geschreven.


Blijf op de hoogte met Brownstone Institute