roodbruine zandsteen » Brownstone Institute-artikelen » Opnieuw een vernietigend EU-vaccinveiligheidsrapport
Opnieuw een vernietigend EU-vaccinveiligheidsrapport

Opnieuw een vernietigend EU-vaccinveiligheidsrapport

DELEN | AFDRUKKEN | E-MAIL

Deel 1 van mijn analyse van het periodieke veiligheidsupdaterapport nr. 3 (PSUR #3) voor het Pfizer-BioNTech Covid-19 mRNA-vaccin, dat de periode van zes maanden bestrijkt 19 december 2021 tot en met 18 juni 2022, gericht op de verontrustende zwangerschaps- en borstvoedingsgevallen. Deel 2 van het rapport richt zich op de tragische kindersterfte. 

Ten eerste bracht een vergelijkende blik op de gegevens in PSUR nr. 3 vergelijkbare bevindingen aan het licht in 1st PSUR, afgezien van een significante toename van 55% in het aantal casusrapporten en een toename van 36% in het aantal geregistreerde bijwerkingen. In beide gegevenssets werden de volgende overeenkomsten gevonden: bij vrouwen werd drie keer zoveel gevallen gerapporteerd; de leeftijdsgroep die het meest getroffen werd, was die van 31-50-jarigen; een derde van alle gevallen werd als ernstig geclassificeerd en een aanzienlijk hoog percentage van de gevallen werd geclassificeerd met de uitkomsten onbekend of niet hersteld. 

Een overzicht van de gegevens

  • 508,351 gevallen (individuen) die lijden aan 1,597,673 bijwerkingen
  • Er werden drie keer zoveel gevallen gemeld bij vrouwen dan bij mannen
  • 1/3 van alle gevallen werd als ernstig geclassificeerd
  • 3,280 sterfgevallen gemeld 
  • 60% van de gevallen werd gemeld, waarbij de uitkomst onbekend was of niet werd hersteld
  • In 92% van de gevallen waren er geen comorbiditeiten
  • Het hoogste aantal gevallen deed zich voor in de leeftijdsgroep van 31-50 jaar
  • Duitsland had het hoogste geregistreerde aantal gevallen (22.5% van alle gerapporteerde gevallen wereldwijd). 
  • gevallen)

Duitsland had het hoogste aantal geregistreerde gevallen, in totaal 114,573, wat goed was 22.5% van alle gevallen wereldwijd gedurende die periode van zes maanden. Het is vermeldenswaard dat er tussen december 2020 en juni 2022 maar liefst 323,684 individuele meldingen zijn ontvangen van vermoedelijke bijwerkingen van het Covid-19-vaccin. Het Paul-Ehrlich-Institut, een agentschap van het Duitse federale ministerie van Volksgezondheid. Maar ondanks dit grote aantal maakte Karl Lauterbach, de Duitse minister van Volksgezondheid, bekend om zijn pro-lockdown en pro-vaccin standpunt, de ongefundeerde bewering dat het “vaccin zonder bijwerkingen was” in augustus 2021.

Eerder dit jaar maakte Lauterbach echter een verrassende U-bocht in een Tv-interview, waar hij verklaarde: “Deze ongelukkige gevallen [van de bijwerkingen van het Covid-19-vaccin] zijn hartverscheurend en elk slachtoffer is er één te veel...” Pas onlangs werd de eerste proces tegen BioNTech werd in Duitsland ingediend door het advocatenkantoor Rogert en Ulbrich, waarbij de eiser schadevergoeding eiste vanwege een letsel, naar verluidt veroorzaakt door het mRNA-product van de Duitse vaccinfabrikant. 

De pediatrische gevallen (minder dan of gelijk aan 17 jaar)

In de geneesmiddelenbewakingsdocumenten, PSUR #1 en #3, werden pediatrische gevallen geïdentificeerd als gevallen waarbij de leeftijd van de patiënt 'minder dan of gelijk aan 17 jaar' was. In PSUR #1 wordt vanaf het begin een schokkende disclaimer gemaakt, die te zien is in de onderstaande schermafbeelding.

Een close-up van een document Beschrijving automatisch gegenereerd met weinig vertrouwen

Deel 1 van dit rapport beschrijft hoe zowel Pfizer als BioNTech, samen met het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) en de VS. De Food and Drug Administration (FDA) wist vanaf begin 2021 dat het mRNA-vaccin de placenta passeerde en in de moedermelk terechtkwam. De volgende verklaring, ‘pediatrische gevallen waarbij blootstelling aan het vaccin via de trans-mammaire of trans-placentale route is uitgesloten’, betekent niet alleen dienen als een erkenning van dit feit, maar wijzen nog belangrijker op een ernstige afstand van de verantwoordelijkheid bij de bescherming van zuigelingen en ongeborenen, doordat Pfizer en BioNTech deze belangrijke gevallen uitsluiten van beoordeling, wat het EMA op schokkende wijze heeft aanvaard. 

In PSUR #3 werd gedurende de eerste zes maanden van 1,843 een duizelingwekkende stijging van 31,930% (in totaal 6 pediatrische gevallen) waargenomen in het aantal individuele pediatrische gevallen dat bijwerkingen rapporteerde, vergeleken met het aantal gemelde gevallen in PSUR #2022 van 1 gevallen, teruggevonden in de eerste zes maanden van 1,643. Een factor die bijdraagt ​​aan deze aanzienlijke stijging is de goedkeuring door de EMA van het Pfizer-BioNTech-vaccin voor 6-2021-jarigen op 12 mei 15 en voor 28-2021-jarigen -ouden, op 5 november 11. 

De 5-11-jarigen

In de post-marketing dataset was dat wel het geval 9,605 individuele gevallen (bijna 2% van het totaal van 507,683 gevallen van bijwerkingen) gemeld in deze leeftijdsgroep, vergeleken met 1,227 gevallen in de voorgaande 2nd PSUR, die de laatste zes maanden van 6 besloeg. Dit vertegenwoordigt een aanzienlijke stijging van 2021%. Er werd verwezen naar het aantal gevallen dat in de vorige PSUR werd teruggevonden in PSUR #683. Op dit moment is PSUR #3 nog niet vrijgegeven door de EMA (ook al is er een FOIA-verzoek ingediend). De VS hadden het hoogste aantal gemelde gevallen, gevolgd door Australië, de Filippijnen en Duitsland. Ongeveer 2% van het totale aantal bijwerkingen van 17 werd als ernstig geclassificeerd. Wat echter zorgwekkender is, is dat iets meer dan 22,457% van alle bijwerkingen werden geclassificeerd als 'onbekend resultaat' en 40% als 'niet opgelost'. 

Verontrustend genoeg was dat zo 20 doden geregistreerd voor deze leeftijdsgroep. Onderstaande schermafbeelding toont de meest gerapporteerde voorkeurstermen (PT’s) in de fatale gevallen. 

Van de twintig sterfgevallen werden er twee toegeschreven aan myocarditis (ontsteking van de hartspier). Hun gevallen worden gedetailleerd beschreven in de onderstaande schermafbeelding. 

Een screenshot van een medische geschiedenis. Beschrijving automatisch gegenereerd met weinig vertrouwen

Deze beide kinderen leden aan een hart- en ademhalingsstilstand, wat resulteerde in hun dood, en beiden ontwikkelden myocarditis kort nadat vaccindosis 1 of 2 was toegediend.

In het geval van de 6-jarige jongen die stierf: 'de verslaggever concludeerde dat het overlijden “niets te maken had” met de toediening van BNT162b2 en een natuurlijke oorzaak had.' 

Er wordt automatisch een afbeelding met tekst, lettertype en screenshotbeschrijving gegenereerd

Dat de ‘verslaggever’ volledig uitsluit dat de dood van het kind ‘niets te maken’ had met het vaccin, getuigt van onmiskenbare vooringenomenheid, aangezien de fatale gebeurtenissen als myocarditis en hartstilstand zeven dagen na de eerste gebeurtenis plaatsvonden.st dosis werd toegediend. Hoe kon bovendien tot een dergelijke conclusie worden gekomen terwijl de resultaten van de autopsie nog hangende waren? 

Myocarditis is een geïdentificeerd bekend risico van de mRNA Covid-19-vaccins. Op juni 11In 2021 heeft de veiligheidscommissie van het EMA, de Pharmacovigilance Risk Assessment Committee (PRAC), een verklaring uitgegeven waarin zij myocarditis en pericarditis erkent als mogelijke bijwerkingen van Covid-19 mRNA-vaccins. Een onderzoek uit januari 2022 door Ooster et al., gepubliceerd in JAMA, onthulde dat ‘het risico op myocarditis na ontvangst van op mRNA gebaseerde Covid-19-vaccins in meerdere leeftijds- en geslachtsgroepen was toegenomen.’

Wat opmerkelijk is, is dat de rapporteur (Menno van der Elst) in het PRAC-beoordelingsrapport van het EMA over PSUR #3, dat ook werd vrijgegeven door de Freedom of Information Act, kritiek uitte op het feit dat deze twee fatale gevallen van myocarditis (medisch bevestigd) slechts “kortstondig” waren. beschreven." Het onvermogen van de vergunninghouder (houder van de vergunning voor het in de handel brengen), in dit geval BioNTech Manufacturing GmbH, om een ​​beoordeling te verstrekken “volgens de Brighton Collaboration Myocarditis-casusdefinitie en het niveau van zekerheidsclassificatie” samen met een “WHO-causaliteitsbeoordeling per geval met betrekking tot Comirnaty [marketing naam voor Pfizer-BioNTech mRNA-vaccin] blootstelling” werd onaanvaardbaar geacht. (Zie schermafbeelding hieronder)

Een afbeelding met tekst, screenshot, lettertype, nummerbeschrijving wordt automatisch gegenereerd

Daarnaast onthult de rapporteur het feit dat 48 gevallen van kinderen in de leeftijd van 5 tot 11 jaar myocarditis rapporteerden, vergeleken met 10 in de voorgaande twee jaar.nd PSUR. Dit wordt vervolgens gevolgd door de opmerking dat het aantal meldingen van myocarditis in deze leeftijdsgroep na het in de handel brengen niet bekend is. 

Twee andere dodelijke gevallen werden ronduit afgewezen omdat 'dood' als de enige fatale bijwerking werd gerapporteerd. Alleen al op basis van dit feit 'verhinderde de beperkte informatie elke zinvolle beoordeling.'

Twee dodelijke gevallen werden afgewezen omdat de kinderen onderliggende medische aandoeningen hadden – ook al werd de autopsies gerapporteerd als 'niet uitgevoerd' of 'onbekend of uitgevoerd'.

In één fataal geval werd uitgesloten dat de dood van een 1-jarige jongen iets te maken had met het vaccin, ook al ontwikkelde hij zeven dagen na de eerste dosis myocarditis. (Dit geval werd eerder in dit rapport genoemd.) 

Een overzicht van de resterende 15 dodelijke gevallen is te zien in de onderstaande schermafbeelding.

Een afbeelding met tekst, screenshot, lettertype, nummerbeschrijving wordt automatisch gegenereerd

Het is interessant dat er voor deze dodelijke gevallen ‘geen verstorende factoren’ zijn geïdentificeerd. Een verstorende factor is een factor die de effecten van een andere variabele, zoals een onderliggende medische aandoening, kan vervormen of maskeren. Dit impliceert dat de hierboven genoemde fatale gebeurtenissen aan het vaccin kunnen worden toegeschreven. Wat verder opvalt is dat in het rapport staat ‘in de overige gevallen (6) een causaliteit tussen de vaccinatie en het optreden van de dodelijke slachtoffers kan niet worden uitgesloten, gebaseerd op het temporele verband, hoewel geen enkele laboratoriumgegevens of autopsieresultaten bewijs leverden van een causaal verband.' 

De 12-17-jarigen

Er waren 21,945 individuele gevallen (4.3% van de 507,683 gevallen, de totale post-marketing dataset) rapporteerden 61,071 bijwerkingen in deze leeftijdsgroep. Uit PSUR #3 bleek dat er in PSUR #18,451 2 gevallen werden teruggevonden, wat neerkomt op een stijging van ongeveer 20% in het aantal gevallen. Duitsland had het hoogste aantal gemelde gevallen, op de voet gevolgd door de Filippijnen en Australië.

Verontrustend genoeg werd ongeveer een derde (32%) van alle bijwerkingen als ernstig geclassificeerd; nog een derde als resultaat 'onbekend' en een vijfde (20%) als 'niet opgelost'. Het feit dat een aanzienlijk deel van de bijwerkingen (symptomen) die 12- tot 17-jarigen ondervonden ernstig waren; aan het einde van het rapportage-interval uitkomsten hadden die onbekend of niet verdwenen waren (symptomen hadden waarvan ze niet herstelden), is bijzonder vernietigend.

Tragisch, 62 dodelijke gevallen werden gerapporteerd voor deze leeftijdsgroep, grofweg drie keer meer dan in de leeftijdsgroep van 5 tot 11 jaar. Hieronder vindt u een overzicht van de dodelijke gevallen naar leeftijd. 

Ook de meest gemelde fatale voorkeurstermen vindt u hieronder. 

Het is opmerkelijk dat de fatale voorkeurstermen (PT's): myocarditis, hartstilstand en dyspneu (kortademigheid) ook in de jongere leeftijdsgroep werden waargenomen. 

In de drie fatale gevallen van myocarditis waren ze allemaal 13 jaar oud. De korte casusdetails kunt u hieronder lezen. 

Een screenshot van een medisch onderzoek. Beschrijving automatisch gegenereerd met weinig vertrouwen

Bij twee van de drie gevallen van fatale myocarditis werd 'niet gemeld of er autopsie was uitgevoerd'. In de autopsie die werd uitgevoerd op het 13-jarige meisje dat stierf, zijn 'bijwerking na immunisatie' de enige details die worden vermeld. 

Het volgende is een overzicht van de 62 dodelijke gevallen, hieronder samengevat:

In 15 gevallen was 'dood' de enige gerapporteerde bijwerking, daarom leverde volgens de PSUR 'beperkte informatie enige zinvolle beoordeling op'.

In 2 gevallen overleden de proefpersonen niet door ziekte maar door 'ongelukkige ongelukken'.

In zes gevallen konden 'onderliggende medische aandoeningen het optreden van de fatale bijwerkingen hebben gepredisponeerd'. In een van deze gevallen had een 6-jarig meisje last van de bijwerkingen longembolie en hartstilstand, ze ontwikkelden zich allemaal 2 dagen na de 3rd dosis BNT162b2. Er werd een autopsie uitgevoerd, maar de resultaten waren 'niet voorzien.'  

De onderstaande schermafbeelding toont de details van de overige 39 zaken. De lijst met fatale bijwerkingen is uitgebreid. 

Een afbeelding met tekst, screenshot, lettertype en documentbeschrijving wordt automatisch gegenereerd

Het is vermeldenswaard dat er in alle 39 gevallen geen verstorende factoren werden geïdentificeerd. Het feit dat 19 sterfgevallen eenvoudigweg werden afgeschreven vanwege 'beperkte informatie beschikbaar' getuigt van volledige onverschilligheid en passiviteit namens Pfizer en BioNTech door niet de moeite te nemen deze sterfgevallen te onderzoeken, of zelfs maar te proberen verdere informatie te zoeken.

Voor de resterende twintig gevallen stelt het rapport: 'Een causaal verband tussen de vaccinatie en het optreden van de dodelijke slachtoffers kan op basis van het temporele verband niet worden uitgesloten, hoewel geen enkele laboratoriumgegevens of autopsieresultaten het bewijs leverden van een causaal verband. '

Deze zorgvuldig geformuleerde verklaring van Pfizer/BioNTech ontkent niet de mogelijkheid dat vaccinatie de doodsoorzaak was, maar verschuilt zich achter het gebrek aan ‘bewijs van een causaal verband’, waardoor dit betwistbaar wordt. 

Dit door de FOIA (Freedom of Information Act) vrijgegeven geneesmiddelenbewakingsdocument onthult dat voor deze dodelijke gevallen autopsies simpelweg niet werden uitgevoerd; onbekend of dit is gedaan of waarom er 'beperkte informatie is verstrekt'. 

Dit gebrek aan onderzoek naar deze sterfgevallen onder kinderen en adolescenten is flagrant, vooral omdat het uiterst ongebruikelijk is dat een jong persoon een longembolie, een hartstilstand, een myocarditis, een gescheurd aneurysma of hartfalen krijgt, om maar een paar van de verwoestende bijwerkingen te noemen. gebeurtenissen die de dood tot gevolg hebben. 

Dr. Clare Craig, een in Groot-Brittannië gevestigde diagnostische patholoog, sprak exclusief voor Children's Health Defense, Europe over de kwestie van autopsies en vaccinatie: 'Er is een Catch-22. Een reeks post-mortemonderzoeken die de werkingsmechanismen van het vaccin aantonen, zouden kunnen worden gebruikt als bewijs voor een mechanisme, maar pathologen zullen het verband bij een individu meestal pas leggen nadat zij zo'n reeks gepubliceerd hebben gezien. De staart kwispelt met de hond.'

Op dezelfde manier hebben geen enkele arts sterfgevallen als gevolg van hersenstolsels vastgesteld totdat de MHRA [de Britse Medicines and Healthcare products Regulatory Agency] zei dat het een probleem was, gebaseerd op Scandinavische gegevens. Toen begonnen artsen het als oorzaak te noemen.

De situatie wordt niet bevorderd door een cultuur waarin sterfgevallen niet via post-mortemonderzoek worden onderzocht. Elke onverwachte dood, vooral bij een kind, zou naar mijn mening een autopsie moeten ondergaan. Bovendien nemen pathologen niet altijd weefselmonsters af om microscopische diagnoses mogelijk te maken.'
EuroMOMO, waarin grafieken het wekelijkse totale aantal sterfgevallen samenbrachten in de gegevens van EuroMOMO-partnerlanden, toonden het cumulatieve extra aantal sterfgevallen onder kinderen van 0-14 jaar in Europa, van week 1, 2019 tot en met week 22, 2023. toename kan worden waargenomen, net rond de tijd dat de EMA het Pfizer-BioNTech Covid-19-vaccin voor kinderen van 12 tot 15 jaar goedkeurde. 

Een afbeelding met tekst, lijn, screenshot en lettertypebeschrijving wordt automatisch gegenereerd

Wat betreft de PRAC-beoordeling van PSUR#3 door het EMA: hun overzicht van sterfgevallen onder kinderen voor beide leeftijdsgroepen (resulterend in 79 gevallen, 3 van de 82 gevallen waren niet-fataal) kan worden bekeken in de onderstaande schermafbeelding.

Een afbeelding met tekst, screenshot, lettertype, nummerbeschrijving wordt automatisch gegenereerd

Het is niet verrassend dat de houder van de vergunning voor het in de handel brengen (BioNTech) concludeert: 'Er is geen informatie in de beoordeling van deze 82 dodelijke gevallen bij kinderen waaruit blijkt dat BNT162b2 bijdraagt ​​aan de gemelde sterfgevallen.' 

Hun onoprechte verklaring: 'Fatale gevallen zullen in de gaten blijven worden gehouden via routinematige geneesmiddelenbewaking' kan worden geïnterpreteerd als hun ontsnappingsclausule.

In het commentaarveld van de Rapporteur van het EMA zijn in het hele rapport veelgebruikte uitdrukkingen en termen te lezen die deze dodelijke gevallen beschrijven, zoals 'onwaarschijnlijk gerelateerd aan blootstelling aan Comirnaty', 'niet geclassificeerd' en 'onbeoordeelbaar'.

Wat ronduit schokkend en gewetenloos is, is de goedkeuring door het EMA van de conclusie van de houder van de vergunning voor het in de handel brengen... en hun ondertekening met 'probleem opgelost'. Kon het probleem maar zo gemakkelijk ‘opgelost’ worden voor de familieleden die tragisch achterbleven. 

Onlangs zijn slechts enkele van de PSUR-bijlagen vrijgegeven via een FOIA-verzoek, waaronder bijlage 6C.2. Cumulatieve samenvatting van fatale meldingen. 

Een afbeelding met tekst, screenshot en lettertypebeschrijving wordt automatisch gegenereerd

Volgens het 83 pagina's tellende rapport van Pfizer over dodelijke gevallen zijn er tussen 13,659 december 21 en 2020 juni 18 in totaal 2022 sterfgevallen (alle leeftijdsgroepen) geregistreerd.

Het is opmerkelijk dat het hoogste aantal dodelijke gevallen, gerapporteerd in alle leeftijdsgroepen, werd geclassificeerd onder hart- en zenuwstelselaandoeningen.

Een afbeelding met tekst, screenshot, lettertype, nummerbeschrijving wordt automatisch gegenereerd
Een afbeelding met tekst, screenshot, lettertype, nummerbeschrijving wordt automatisch gegenereerd

Interviews

Opnieuw gepubliceerd van Kindergezondheidsbescherming EuropaUitgegeven onder a Creative Commons Naamsvermelding 4.0 Internationale licentie
Stel voor herdrukken de canonieke link terug naar het origineel Brownstone Instituut Artikel en auteur.

Auteur

Doneer vandaag nog

Uw financiële steun aan het Brownstone Institute gaat naar de ondersteuning van schrijvers, advocaten, wetenschappers, economen en andere moedige mensen die professioneel zijn gezuiverd en ontheemd tijdens de onrust van onze tijd. U kunt helpen de waarheid naar buiten te brengen door hun voortdurende werk.

Abonneer u op Brownstone voor meer nieuws

Blijf op de hoogte met Brownstone Institute