roodbruine zandsteen » Brownstone-tijdschrift » Beleid » Waar is BioNTech? De "Pfizer Hearing" farce van het EU-parlement

Waar is BioNTech? De "Pfizer Hearing" farce van het EU-parlement

DELEN | AFDRUKKEN | E-MAIL

Een recente hoorzitting van de commissie in het EU-Parlement leidde tot tal van dramatische soundbites die wijd en zijd op Twitter circuleerden en die met name de aandacht hebben gevestigd op vermeende wandaden van 's werelds bekendste C-19-vaccinfabrikant, Pfizer. 

Commissieleden hadden gehoopt "ongemakkelijke vragen" te stellen - zoals het Franse commissielid Virginie Joron het uitdrukte een getweet video – aan Pfizer's CEO Albert Bourla, maar moest, na Bourla's opzegging, in plaats daarvan genoegen nemen met de ongelukkige en tot nu toe onbekende bedrijfsvertegenwoordiger Janine Small.

Maar het grotere probleem is dat als commissieleden al ongemakkelijke vragen stelden, ze ze aan het verkeerde bedrijf stelden en bovendien dat ze daarmee veel ongemakkelijker vragen verdoezelden: vooral voor de EU zelf. 

De exorbitante aanbestedingscontracten die de Europese Commissie, onder leiding van Commissievoorzitter Ursula von der Leyen, namens alle EU-lidstaten ondertekende, waren de kern van de zorgen van de commissie, en vermoedens van corruptie zweefden boven de procedure vanwege sms-berichten dat de Duitse voorzitter van de Commissie zou hebben gewisseld met de gemakshalve afwezige Bourla. 

De vraag van het uur was: Waar is Bourla? In een gecoördineerde actie vertoonden vaccinkritische commissieleden zoals Joron zelfs borden met de tekst "Waar is Pfizer-CEO/Transparency?" tijdens de sessie.

Frans lid van het EU-parlement Virginie Joron op 10 oktober hoorzitting van de COVI-commissie

Maar de meer relevante vraag was: waar is BioNTech? Want hoewel men geen idee had naar commissieleden te luisteren, zijn die contracten immers niet met Pfizer, maar met een consortium van Pfizer en de Duitse firma BioNTech en bovendien is het de Duitse firma BioNTech, niet Pfizer, dat is de handelsvergunninghouder in de EU, zoals trouwens op vrijwel alle markten waar wat in feite is BioNTech's, niet dat van Pfizer, vaccin wordt verkocht.

Detail van het Europees Geneesmiddelenbureau info pagina over het “Comirnaty”-vaccin

Bovendien is BioNTech niet zomaar een Duits bedrijf. Het is een Duits bedrijf dat, zoals in detail besproken in mijn eerdere Brownstone-artikel hier, is gedurende zijn korte geschiedenis zwaar gepromoot en gesubsidieerd door de Duitse regering. Inderdaad, de Duitse regering sponsorde de zeer stichtend van BioNTech als onderdeel van een speciaal speciaal "Go-Bio"-programma voor het stimuleren van Duitse biotechnologische start-ups, dat niet alleen financiering, maar ook overheidsbegeleiding opleverde, evenals hulp bij het aantrekken van particuliere investeringen. (Zie programmabeschrijving [in het Duits] hier.)

De Duitse voorzitter van de Europese Commissie, Ursula von der Leyen, was zelf lid van de twee opeenvolgende Duitse regeringen die in twee rondes "Go-Bio"-startfinanciering verstrekten, eerst aan het onderzoeksteam van BioNTech CEO Ugur Sahin aan de Universiteit van Mainz , beginnend in 2007, en vervolgens naar het bedrijf na de oprichting in 2008. (Zie hier [in het Duits].) Von der Leyen was inderdaad een lid van de Duitse regering in verschillende hoedanigheden gedurende niet minder dan veertien jaar, meest recentelijk als minister van Defensie, voordat ze rechtstreeks in de functie van voorzitter van de Europese Commissie werd gedropt – ook al had ze niet eens een kandidaat geweest voor de functie!

Meer dan een decennium lang bleef BioNTech, ondanks de aanhoudende steun van de Duitse regering, in feite een permanente start-up, die alleen maar verlies leed en zelfs nooit in de buurt was gekomen van het op de markt brengen van een product. Totdat, dat wil zeggen, de komst van Covid-19, toen het bedrijf de focus snel verlegde van zijn werk aan de ontwikkeling van een op mRNA gebaseerde kankertherapie (die het merkwaardig genoeg ook een “vaccin” noemde) naar de ontwikkeling van een op mRNA gebaseerde Covid- 19 vaccin.

Het is niet verwonderlijk dat Duitsland, de staatssponsor van het bedrijf, ook de hoofdsponsor van zijn vaccin zou worden en het bedrijf een subsidie ​​van € 375 miljoen zou verstrekken ter ondersteuning van zijn inspanningen in september 2020. Op 17 september, slechts twee dagen na de aankondiging van de subsidie, BioNTech aangekondigd dat het de enorme productiefaciliteit in Marburg zou kopen waarmee het - vrijwel van de ene op de andere dag - een grote vaccinfabrikant op zich zou kunnen worden en niet alleen afhankelijk zou zijn van licentiehouders zoals Pfizer om namens hem te produceren. 

(De aangekochte faciliteit is overigens de ietwat beruchte Behringwerken, die als dochteronderneming van de veel beruchtere chemische trust IG Farben betrokken was bij het testen van experimentele vaccins op gevangenen van concentratiekampen in Buchenwald tijdens de Tweede Wereldoorlog. Zie de eerste vermelding hier, bijvoorbeeld uit het Buchenwald Memorial museum. Maar merk op dat er veel meer stierven dan alleen de vijf genoemde gevangenen.)

Maar het was niet alleen de Duitse regering die het vaccin van BioNTech steunde, ook de EU zelf! Inderdaad, in juni 2020, zelfs voordat Duitsland instapte met zijn subsidie ​​van € 375 miljoen, had de eigen Europese Investeringsbank (EIB) van de EU – onder leiding van haar oude president, voormalig ambtenaar van het Duitse ministerie van Buitenlandse Zaken Werner Hoyer – het bedrijf al € 100 miljoen aan schuldfinanciering om zijn inspanningen op het gebied van C-19-vaccins te ondersteunen. 

Dit was het tweede krediet dat de EIB aan BioNTech verleende. Medio december 2019 – jawel, vrijwel gelijktijdig met de eerste gemelde uitbraak van Covid-19 in Wuhan, China! – de EIB had het bedrijf al verstrekt € 50 miljoen aan schuldfinanciering.

Het zijn precies deze verweven, om niet te zeggen incestueuze, relaties tussen BioNTech, de Duitse regering en de EU zelf die worden verborgen door het veel gepubliceerde, maar volledig vage, "schandaal" over sms-berichten tussen von der Leyen en Bourla. Het doel van het ter sprake brengen van de sms-berichten is natuurlijk om corruptie te suggereren. 

Maar het probleem is niet corruptie. Het is nogal een flagrante belangenconflict dat is vanaf het begin ingebouwd in het autorisatie- en inkoopproces van de EU, maar dat blijft onzichtbaar zolang BioNTech wordt genegeerd. Dit is vermoedelijk de reden waarom het bedrijf persona non grata was tijdens de hoorzitting van de commissie over Covid van het EU-Parlement: officieel bekend als de COVI (sic) commissie.

Degenen die alleen de hoorzitting van Twitter kennen, zullen ongetwijfeld verbaasd zijn te horen dat het niet alleen Small betrof, maar vertegenwoordigers van niet minder dan vijf farmaceutische bedrijven en dat het de tweede van twee dergelijke sessies was, de eerste met vertegenwoordigers van vier andere bedrijven. (Volledige video is beschikbaar) hier en hier.) 

Onder de genodigden waren vertegenwoordigers van Moderna (CEO Stéphane Bancel), van de Anglo-Zweedse firma AstraZeneca, wiens Covid-19-vaccin al ruim een ​​jaar niet eens in de EU wordt gebruikt, en zelfs van CureVac, de ontwikkelaar van het andere Duitse mRNA. kandidaat-vaccin, die in de eerste plaats zelfs nooit toestemming heeft gekregen! Maar, verbazingwekkend genoeg, was er geen aanwezigheid van BioNTech: alleen de eigenaar van en houder van de vergunning voor het in de handel brengen van wat verreweg het meest gebruikte C-19-vaccin in de Europese Unie is.

In plaats daarvan betaalden commissieleden een privaat bezoek aan het hoofdkantoor van BioNTech in Mainz, inclusief, volgens het beschikbare programma hier, “open discussie tussen BioNTech-experts en wetenschappers en COVI-missie, en lunch: fingerfoodbuffet en versnaperingen.” Klinkt inderdaad erg confronterend!

Maar niet alleen was BioNTech niet aanwezig bij de openbare hoorzitting, zelfs het uitspreken van het woord “BioNTech” in een openbare setting lijkt taboe voor commissieleden. 

Zo berispte commissievoorzitter Kathleen Van Brempt, bij de opening van de meest recente sessie, de baas van Small, Albert Bourla, vriendelijk omdat hij niet kwam opdagen, waarbij hij opmerkte dat hij "een persoon van groot belang is voor de commissie" en dat het bedrijf tenslotte "de grootste producent en leverancier van Covid-19-vaccins in de Europese Unie” – zonder vermelding van BioNTech, alsof er geen consortium was en het bedrijf niet eens bestond!

Dit hoewel de informatie over Covid-19-aankopen op de eigen website van de EU-commissie onmiskenbaar duidelijk maakt dat de gigantische bestelling van de EU van maximaal 2.4 miljard vaccindoses bij Pfizer is geplaatst en BioNTech, en zelfs inderdaad - en dat zou ook moeten - geeft BioNTech de hoogste facturering. Dus waarom is BioNTech CEO Ugur Sahin geen persoon van belang voor de commissie?

Informatie over de EU “Vaccinportfolio” van de website van de Europese Commissie

Later zou het Nederlandse parlementslid Rob Roos de afwezige Bourla oplichten omdat hij niet geïnteresseerd was om voor de commissie te getuigen, maar inderdaad geïnteresseerd was in "miljarden winst met het belastinggeld van EU-burgers". 

Weet Rob Roos niet dat Pfizer zijn winst 50-50 deelt met BioNTech en dat BioNTech in het algemeen veel meer heeft verdiend aan de verkoop van Covid-19-vaccins dan zijn Amerikaanse partner? (Zie mijn eerdere Brownstone-artikel) hier.) Heeft hij dezelfde opmerking gemaakt aan BioNTech-vertegenwoordigers over de "finger food" in Mainz? 

Bovendien, doet het feit dat BioNTech bijna een derde van zijn enorme winst aan vennootschapsbelasting betaalt, waardoor de Duitse regering zelf een direct belang heeft bij het succes van het bedrijf, geen belangrijkere problemen rijzen over de integriteit van het inkoopproces dan het feit dat von der Leyen en Bourla teksten uitgewisseld? 

Dit om nog maar te zwijgen van de gunstige effecten op de Duitse groei van een bedrijf dat in één jaar van vrijwel geen omzet naar € 19 miljard omzet ging! Meer dan € 15 miljard van die inkomsten vertegenwoordigde winst, wat het bedrijf een winstmarge van bijna 80% opleverde. En daar willen Rob Roos en zijn collega's alleen maar over praten Pfizer's winst?

Het Franse parlementslid Michèle Rivasi zou doorgaan met de merkwaardig uitgebreide samenzwering van stilzwijgen wanneer hij de belangrijke kwestie van mRNA-instabiliteit aan de orde stelt: dat wil zeggen, simpel gezegd, het feit dat een deel van het mRNA in het vaccin wordt afgebroken en daarom in feite niet werkt om produceren het gerichte antigeen (het spike-eiwit). 

Zoals Rivasi al zei, werd deze kwestie als een punt van zorg aan de orde gesteld door het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA). Maar het relevante EMA-document vereist dat de kwestie als een "SO" - specifieke verplichting - door de "MAH" wordt aangepakt. En wat is de "MAH?" Welnu, het is natuurlijk de houder van de handelsvergunning en de houder van de handelsvergunning is BioNTech. Waarom ter wereld bracht Rivasi het probleem ter sprake bij Pfizer en niet bij BioNTech, zoals de eigen wetten van de EU vereisen?!

Fragment van pagina 140 van EMA-beoordelingsrapport op Comirnaty

Maar misschien wel het meest verbijsterende voorbeeld van de angst van de parlementariërs om het woord 'BioNTech' uit te spreken, werd gegeven door het Roemeense parlementslid Cristian Terhes. Terhes beschuldigde Pfizer ervan te zijn begonnen met het testen van “zijn” Covid-19-vaccin op 14 januari 2020, slechts enkele dagen nadat de Chinese regering de genetische sequentie van het virus had gepubliceerd. Hij zou de beschuldiging herhalen in een volgende, zelfgenoegzame persconferentie.

Het testen kan inderdaad zo snel zijn begonnen. Waarschijnlijk wel, aangezien BioNTech er nooit een geheim van heeft gemaakt dat het zich begon te ontwikkelen haar vaccin medio januari 2020, direct nadat de genetische sequentie was gepubliceerd. Zie bijvoorbeeld de BioNTech "Project Lightspeed" tijdlijn hier. Maar Pfizer trad pas twee maanden later toe tot het project, toen het zijn samenwerkingsovereenkomst met BioNTech ondertekende. 

Dus, Cristian Terhes is letterlijk hier verwijzend naar BioNTech en het "Pfizer!" Waarom? Waarom de identiteit verbergen van de partij die verantwoordelijk is voor het testen, die duidelijk had moeten staan ​​in het EMA-document dat Terhes citeert?

Zelfs het meest gepubliceerde moment in de hoorzitting was in feite gewoon een oefening in grootspraak: namelijk het nu beroemde "gotcha"-moment waarop Rob Roos de duidelijk worstelende Small zou hebben "toegegeven" dat Pfizer nooit had getest of het vaccin voorkomt overdracht van het virus. Rob Roos heeft zeker gelijk, zoals hij opmerkte in een tweet, dat dit de hele grondgedachte voor vaccinpaspoorten ondermijnt: "laat je vaccineren voor anderen" was inderdaad altijd een leugen.

Maar hoe vaak deze leugen ook is herhaald – vooral door regeringen en intergouvernementele organisaties zoals de Europese Unie – het feit dat de klinische proeven niet waren ontworpen om te testen op preventie van overdracht, was vanaf het begin bekend. Niet minder een autoriteit dan Tal Zaks, toen Chief Medical Officer van Moderna, heeft het al publiekelijk erkend in oktober 2020 – toen de proeven nog aan de gang waren! (Zie de opmerkingen van Zaks aan Peter Doshi in de British Medical Journal hier.)

En wat de zogenaamde “Pfizer”-studie betreft, BioNTech was trouwens de sponsor van de studie, en BioNTech wordt in het dossier van de klinische studie geïdentificeerd als de “verantwoordelijke partij” voor de informatie die erop betrekking heeft. Pfizer wordt alleen vermeld als een 'medewerker'.

Van het BioNTech/Pfizer C-19-vaccin klinische proefverslag

Hier zijn de namen van enkele van de meer prominente vaccinkritische of sceptische leden van het EU-parlement: Virginie Joron (Frankrijk), Cristian Terhes (Roemenië), Ivan Sinčić (Kroatië), Rob Roos (Nederland), Michèle Rivasi (Frankrijk) en Christine Anderson (Duitsland). Wanneer zal een van hen hun logofobie overwinnen en over BioNTech beginnen te praten?

Als ze dat ooit doen, willen ze misschien de volgende, inderdaad ongemakkelijke vragen stellen: Had Ursula von der Leyen zich niet moeten onthouden van onderhandelingen met een bedrijf dat zo sterk werd gepromoot door een regering waarvan ze zelf minder dan een jaar lid was voordat? 

En hoe zit het met Duitsland zelf, dat rechtstreeks deelnam aan de onderhandelingen met zijn industriële beschermeling als lid van het zeven naties "Joint Negotiation Team" dat de Commissie bijstond?



Uitgegeven onder a Creative Commons Naamsvermelding 4.0 Internationale licentie
Stel voor herdrukken de canonieke link terug naar het origineel Brownstone Instituut Artikel en auteur.

Auteur

Doneer vandaag nog

Uw financiële steun aan het Brownstone Institute gaat naar de ondersteuning van schrijvers, advocaten, wetenschappers, economen en andere moedige mensen die professioneel zijn gezuiverd en ontheemd tijdens de onrust van onze tijd. U kunt helpen de waarheid naar buiten te brengen door hun voortdurende werk.

Abonneer u op Brownstone voor meer nieuws

Blijf op de hoogte met Brownstone Institute