roodbruine zandsteen » Brownstone-tijdschrift » Beleid » Het probleem met viruseliminatie

Het probleem met viruseliminatie

DELEN | AFDRUKKEN | E-MAIL

Tijdens de lockdowns van 2020 werden veel industrieën gesmoord, doodgeknuppeld, geslagen en zelfs vernietigd. Het zal jaren duren voordat de schade is hersteld, en een deel ervan is onherstelbaar. 

Een industrie die niet te lijden had, was die welke was en is gewijd aan het schrijven van wetenschappelijke artikelen over het Coronavirus. Over boomtijden gesproken! EEN verslag uit oktober 2020 schat dat er 87,000 studies zijn geschreven en gepubliceerd in een of andere vorm over het onderwerp. Het zijn er nu zeker meer dan 100,000. Deze schrijvers produceren geen inhoud uit de goedheid van hun hart. Het is de oude regel: subsidieer iets (bedankt Bill Gates) en je krijgt er meer van. 

Zoveel mensen op dit gebied hebben het zo druk gehad met het vullen van hun cv met deze papieren, dat het niet verwonderlijk zou zijn dat de normen een beetje zijn afgezakt. Gepubliceerd betekent niet waar, en kwantiteit is niet gelijk aan kwaliteit. Evenmin kopen de vele miljarden die in afdelingen van epidemiologisch onderzoek stromen evenwichtige wijsheid. 

Het is natuurlijk onmogelijk om 100,000 artikelen over dit onderwerp te lezen - veel van hen zijn natuurlijk tegenstrijdig - dus het is de standaardpraktijk om elke studie te citeren die iemands eerdere ervaringen lijkt te bevestigen. Er is niet één manier om 'de wetenschap te volgen', zoals we hebben geleerd van Dr. Fauci's eindeloze televisieoptredens. Hij bepaalt de boodschap voor de dag en kiest de "wetenschap" om hem te ondersteunen, terwijl hij de rest negeert. 

Dit is waarom ik me een beetje zorgen maak over een sjofel papiertje dat verscheen in het ooit zo prestigieuze Britse tijdschrift The Lancet. Het dook daar een paar weken geleden op: “SARS-CoV-2 eliminatie, niet mitigatie, creëert de beste resultaten voor de gezondheid, de economie en burgerlijke vrijheden.” Ik aarzel zelfs om het papier te bespreken omdat het er meer aandacht aan besteedt dan het verdient. Toch verdient elk blad met het fineer van de wetenschap dat de menselijke vrijheid rechtstreeks is gericht, een stevige ontmaskering. 

Als je denkt dat schrijvers van prestigieuze kranten bezig zijn met zeer gecompliceerde ondernemingen, zal dit onderzoek je choqueren. Het gebruikt gegevens van de openbare website OnzeWereldInData. De grafieken zijn van dezelfde plaats. U kunt het onderzoek met een paar klikken reproduceren. Bovendien voert het twee pagina's tellende document geen regressies uit, voegt het geen dieper niveau van analyse toe, doet het geen poging tot causale gevolgtrekkingen en vertrouwt het in plaats daarvan volledig op een soort blik op een paar door kers geplukte ervaringen. 

Het gaat als volgt. De paper gebruikt vijf landen (van de 195, waarvan er vele een enorm scala aan beleid hadden, waarschijnlijk een mogelijke dataset in de duizenden) waarvan de auteurs denken dat ze goede virusresultaten hadden. Over deze landen wordt gezegd dat hun regeringen eerder een 'eliminatiestrategie' dan een 'mitigatiestrategie' volgden. Dat wil zeggen, ze probeerden het virus volledig te onderdrukken, niet alleen om de verspreiding te vertragen of de curve af te vlakken of anderszins de impact ervan te beheersen; in plaats daarvan waren deze landen toegewijd aan het uitroeien ervan. 

De landen die worden uitgekozen voor goed beleid zijn: Nieuw-Zeeland, Australië, Zuid-Korea, Japan en IJsland. Waarom deze landen? Ze hadden allemaal een ander beleid. De auteurs waarderen de uitkomst, namelijk relatief lage infecties en ernstige uitkomsten, kleinere economische schade en een snellere terugkeer naar normaal in vergelijking met de rest van de wereld. 

Waarom worden ze geclassificeerd als eliminatie? Dat is een beetje een mysterie. Nieuw-Zeeland adverteerde zeker met dat beleid, simpelweg omdat de regering dat aankondigde (zelfs nu kun je daar niet heen reizen, waardoor een hele industrie wordt verwoest). Australië deed dat tot op zekere hoogte ook, maar meestal standaard: elke staat heeft lockdowns nagestreefd, lang of kort, afhankelijk van de plotselinge opkomst van gevallen. Maar Zuid-Korea, Japan en IJsland? Ik vind helemaal geen bewijs dat deze landen hebben beloofd het virus volledig uit te bannen. Ze hebben nergens aangedrongen op "nul Covid". 

Wat hun gegevens betreft, hadden Japan en Zuid-Korea relatief lichte beperkingen, maar veel 'track and trace', althans voor een tijdje totdat dat belachelijk bleek met zo'n wijdverbreide en meestal milde ziekte. Hetzelfde geldt voor IJsland, dat geen maskers droeg of bedrijfssluitingen had, maar in plaats daarvan een tijdlang de menigte beperkte (niet dat enorme drukte in IJsland gebruikelijk is). Wat al deze landen gemeen hebben, zijn relatief goede resultaten in termen van Covid-sterfgevallen per hoofd van de bevolking. (Van de vijf had IJsland verreweg de slechtste onder hen.) 

Dat is niet exclusief voor deze landen. Dezelfde goede resultaten kunnen worden gezegd van Nicaragua, Tanzania, Burundi, Singapore, Taiwan, China, Cambodja, Thailand, Hong Kong, Nicaragua, Myanmar, Angola, Papoea-Nieuw-Guinea, Fiji, Tsjaad, enzovoort. Je kunt hier bepaalde patronen opmerken. Nicaragua, Tanzania, Tsjaad en Angola hebben simpelweg minimale tests gedaan, wat een perfecte manier is om het virus te laten verdwijnen. Of en in welke mate dat "goede resultaten" verklaart, is niet te zeggen. 

Wat de anderen betreft, deed Oceanië het over het algemeen veel beter dan de VS, Canada, Latijns-Amerika en Europa (900 doden per miljoen versus 30 doden per miljoen), vanwege een compleet andere immunologische kaart en demografische gegevens (jonger, gezonder populaties). Zelfs geen enkel land van de 100 landen met het hoogste aantal doden per miljoen ligt in de Oceanische regio, waar elk land een ander beleid had, van minimaal tot maximaal. De verklaring van kruisimmuniteit is overtuigend, en al merkte door enkele onderzoekers in juni 2020:

“Terwijl de aanhoudende COVID-19-uitbraak de medische faciliteiten van met name Europa en Noord-Amerika snel overweldigde, goed voor 78% van de wereldwijde sterfgevallen, heeft slechts 8% van de sterfgevallen plaatsgevonden in Azië waar de uitbraak is ontstaan. Interessant is dat Azië en het Midden-Oosten eerder meerdere rondes van coronavirusinfecties [SARS-CoV-1, MERS-CoV] hebben doorgemaakt, wat misschien wijst op de opbouw van verworven immuniteit tegen het veroorzakende SARS-CoV-2 dat ten grondslag ligt aan COVID-19. Dit artikel veronderstelt dat een oorzakelijke factor die ten grondslag ligt aan zo'n lage morbiditeit in deze regio's misschien (tenminste gedeeltelijk) te wijten is aan verworven immuniteit tegen meerdere rondes van coronavirusinfecties en bespreekt de mechanismen en recent bewijs om dergelijke beweringen te ondersteunen. Nader onderzoek van een dergelijk fenomeen zou ons in staat stellen om strategieën te onderzoeken om beschermende immuniteit te verlenen, misschien om de ontwikkeling van vaccins te helpen.”

Let op de nuance in die alinea: "tenminste gedeeltelijk." Dit is de taal van een persoon die alleen rapporteert wat hij kan zeggen met bewijs om het te staven. 

Deze taal is volkomen afwezig in het beledigende Lancet-stuk, dat slechts vijf landen met goede resultaten aanriep, hun beleid eliminatie noemde, dat goed verklaart en dus concludeert dat we in elk land ter wereld voor altijd een lockdown moeten hebben. 

Alleen al in de VS hadden we heel dicht bij een natuurlijk experiment, met de slechtste resultaten door te ploeteren in precies zulke eliminatietactieken (New York, Massachusetts, Californië), terwijl anderen kozen voor openheid en gerichte bescherming (South Dakota, Georgia, Florida). Het record van de open staten is veel beter. Je zou kunnen denken dat zo'n empirisch verslag van belang zou zijn voor een onderzoek dat probeert te pleiten voor eliminatie. 

Toch kan ik me goed voorstellen dat de tv-programma's op zondagochtend het volgende rapporteren tijdens de volgende mutatie van SARS-CoV-2 of SARS-CoV-3: "Studies hebben aangetoond dat landen die snel handelen om het virus te vernietigen, betere resultaten hebben, minder economische schade, en meer vrijheid op de lange termijn!” 

Weg met de grondwet. Weg met de rechtsstaat. Weg met de verwachting van een continu functionerende markt en maatschappelijke orde. Weg met reisplannen, zakelijke planning en het normale leven in het algemeen. Al onze rechten, vrijheden, wetten en verwachtingen moeten wijken voor de ziekteplanners die ons op de hoogte houden of en in hoeverre we onze eigen beslissingen kunnen nemen. 

Het idee van viruseliminatie via de overheid is een fundamentele bedreiging voor alle Verlichtingswaarden. Het is helemaal niet wetenschappelijk: serieuze wetenschappers op dit gebied hebben geconstateerd dat virusonderdrukking door geweld onmogelijk en dwaas is. Als het tijdelijk lukt, resulteert het alleen maar in een populatie met een naïef immuunsysteem die later vatbaarder is voor een ernstiger ziekte. 

Eliminationisme gebruikt slechts het vernis van de wetenschap om een ​​wetenschappelijke elite op de troon te zetten om de wereld te regeren, ongeacht democratie, tradities, rechten of enig ander ouderwets idee in die richting. Het is een fundamentele regimeverandering, een die in 2020 werd getest (en mislukt) maar nu voor altijd wordt voorgesteld als de algemene praktijk, ongeacht het bewijs.

Er is hier een dieperliggend probleem. Covid lijkt grotendeels verdwenen en de lockdowns zullen naar verwachting verdwijnen. Maar de politieke visie die tot hen heeft geleid - de overtuiging dat de overheid het vermogen, de macht en de plicht heeft om een ​​kiem te beheren, te controleren en uiteindelijk te onderdrukken - is nog steeds bij ons en grotendeels onbetwist in de media en de academische wereld. 

Alle intellectuele omstandigheden die hebben geleid tot de catastrofe van 2020 zijn nog steeds bij ons. Niemand is veilig totdat dat vermoeden van controle wordt verbroken. Uitgegeven onder a Creative Commons Naamsvermelding 4.0 Internationale licentie
Stel voor herdrukken de canonieke link terug naar het origineel Brownstone Instituut Artikel en auteur.

Auteur

  • Jeffrey A. Tucker

    Jeffrey Tucker is oprichter, auteur en president van het Brownstone Institute. Hij is ook Senior Economics Columnist voor Epoch Times, auteur van 10 boeken, waaronder Leven na de lockdownen vele duizenden artikelen in de wetenschappelijke en populaire pers. Hij spreekt veel over onderwerpen als economie, technologie, sociale filosofie en cultuur.

    Bekijk alle berichten

Doneer vandaag nog

Uw financiële steun aan het Brownstone Institute gaat naar de ondersteuning van schrijvers, advocaten, wetenschappers, economen en andere moedige mensen die professioneel zijn gezuiverd en ontheemd tijdens de onrust van onze tijd. U kunt helpen de waarheid naar buiten te brengen door hun voortdurende werk.

Abonneer u op Brownstone voor meer nieuws

Blijf op de hoogte met Brownstone Institute