roodbruine zandsteen » Brownstone Institute-artikelen » Genoeg met deze gevaarlijke berekeningen
Genoeg met deze gevaarlijke berekeningen

Genoeg met deze gevaarlijke berekeningen

DELEN | AFDRUKKEN | E-MAIL

Nu er meer openlijk wordt gesproken over vaccinschade, zijn we er voortdurend van verzekerd dat deze vaccins over het algemeen de moeite waard waren. De gedachte komt altijd op: het is het voor de gewonden niet waard geweest. Ook wordt hun verwonding niet verminderd door de wetenschap dat anderen geholpen werden, als zij dat wel waren. 

Welke precieze maatstaf gaan we gebruiken om de kosten en baten voor de hele bevolking te bepalen? Vele miljoenen werden gedwongen experimentele injecties te nemen die zij niet wilden of nodig hadden. Velen raakten gewond en hadden geen kans op schadevergoeding. Dit is ernstig onrechtvaardig. Je hoeft geen toevlucht te nemen tot mooie filosofische vermoedens (het karretjeprobleem, het reddingsbootdilemma, de dikke man op de brug, enz.) om de utilitaire berekening uit te voeren. 

En toch zijn dit soort berekeningen precies wat de verdedigers van samenlevingsbrede pandemie-interventies aanhalen als bewijs dat we het opnieuw kunnen en moeten doen. De kosten zijn hoog, geven ze nu toe, maar het is de moeite waard. 

Nou ja, misschien niet. Het is moeilijk te zeggen, maar ze zullen eraan blijven werken. Zij zullen te zijner tijd beslissen.

Dit is de argument van professor John M. Barry. Zijn boek over de grieppandemie van 1918 bracht de hele pandemie-planningsindustrie op gang toen George W. Bush in 2005 de boekflap las. Barry's nieuwe artikel in de New York Times luidt alarm over de vogelgriep, net zoals de hele pandemische industrie nu doet, en voert het argument aan dat de interventies van de vorige keer over het geheel genomen gewoon geweldig waren. 

“Australië, Duitsland en Zwitserland behoren tot de landen die hebben aangetoond dat deze interventies kunnen slagen”, beweert hij, ook al zijn alle drie de landen verscheurd door de pandemische reactie die de politiek nog steeds op zijn kop zet en zich in economische neergang manifesteert. “Zelfs de ervaring van de De Verenigde Staten leveren overweldigend, zij het indirect, bewijs van het succes van deze volksgezondheidsmaatregelen.”

Wat is dat indirecte bewijs? Dit zul je niet geloven: dat het aantal griepdoden dramatisch daalde. “De stappen op het gebied van de volksgezondheid die zijn genomen om Covid te vertragen, hebben aanzienlijk bijgedragen aan deze achteruitgang, en diezelfde maatregelen hebben ongetwijfeld ook gevolgen gehad voor Covid.”

Dat is een heel ding. Als je het huis platbrandt om de ratten te doden en daar niet in slaagt, maar toevallig de huisdieren doodt, heb je daar zeker wel wat opscheppen. 

Er is inderdaad een groot debat gaande over de vraag waarom de seizoensgriep tijdens de pandemie bijna verdwenen lijkt te zijn. Eén theorie is een eenvoudige misclassificatie: de griep was net zo aanwezig als altijd, maar kreeg de naam Covid, omdat PCR-tests zelfs de kleinste elementen van de ziekteverwekker oppikken en financiële prikkels de een ertoe aanzetten de ander te verdringen. Er zit zeker een element in. 

Een andere theorie heeft betrekking op verdringing: het ernstigere virus verdringt het minder ernstige virus, wat een empirisch toetsbare hypothese is. 

Een derde verklaring zou in feite verband kunnen houden met interventies. Nu grote aantallen mensen thuis bleven en bijeenkomsten verboden werden, was er inderdaad minder kans op ziekteverspreiding. Zelfs als dat waar is, is het effect verre van perfect, zoals we weten uit het mislukken van elke poging om een ​​nul-Covid-virus te bereiken. Antarctica is een goede voorbeeld van dat. 

Dat gezegd hebbende, en zelfs het veronderstellen dat dit juist is, is er niets dat de verspreiding onder de bevolking na de opening kan voorkomen, behalve met nog slechtere resultaten omdat het immuunsysteem wordt aangetast door gebrek aan blootstelling. 

Barry geeft dit punt toe, maar zegt dat “dergelijke interventies twee belangrijke doelen kunnen bereiken.” De eerste is “voorkomen dat ziekenhuizen overspoeld worden. Om dit resultaat te bereiken zou een cyclus van het opleggen, opheffen en opnieuw opleggen van volksgezondheidsmaatregelen nodig kunnen zijn om de verspreiding van het virus te vertragen. Maar het publiek zou dat moeten accepteren, omdat het doel begrijpelijk, beperkt en goed gedefinieerd is.” 

Prima, maar er is een grote flagrante fout. De meeste ziekenhuizen in de VS werden niet overspoeld. Er bestaat zelfs een oprechte vraag of en in welke mate de ziekenhuizen in New York City overspoeld werden, maar zelfs als dat wel het geval zou zijn, had dit niets te maken met de ziekenhuizen in het grootste deel van het land. En toch sloot het grote centrale plan ze allemaal af voor diagnostiek en electieve operaties. In grote delen van het land waren de parkeerterreinen volledig leeg en werden verpleegkundigen in meer dan 300 ziekenhuizen ontslagen. 

Over het geheel genomen werkte dat plan (en wie heeft dit opgelegd?) niet zo goed. 

Het tweede veronderstelde voordeel dat u kunt voorspellen: door te stoppen wordt tijd gewonnen “voor het identificeren, produceren en distribueren van therapieën en vaccins en voor artsen om te leren hoe ze de zorg kunnen beheren met de beschikbare middelen.” Dit is weer een vreemde verklaring, omdat de autoriteiten in het hele land medicijnen uit de schappen haalden, ook al schreven artsen ze voor. 

Wat het veronderstelde vaccin betreft, het heeft de infectie of overdracht niet gestopt. 

Dat schema werkte dus ook niet. Er is ook iets heel wreeds aan het gebruik van verplichte methoden om de immunologische naïviteit van de bevolking in stand te houden, in afwachting van een vaccin dat wel of niet werkt en wel of niet meer kwaad dan goed doet. En toch is dat precies het plan.

Het meest alarmerende deel van Barry's artikel, afgezien van zijn onjuiste bewering dat maskers werken, is deze verklaring: “De vraag is dus niet of die maatregelen werken. Zij doen. Het gaat erom of hun voordelen opwegen tegen de sociale en economische kosten. Dit zal een voortdurende berekening zijn.”

Opnieuw zijn we terug bij de voordelen versus de kosten. Het is één ding als iemand die met een echte morele of persoonlijke moeilijkheid wordt geconfronteerd, die berekening maakt en met de gevolgen ervan leeft. Bij elk hierboven genoemd filosofisch probleem – Trolly Cars en Reddingsboten – zijn persoonlijke keuzes en afzonderlijke besluitvormers betrokken. In het geval van de planning en respons op pandemieën hebben we het over groepen intellectuelen en bureaucraten die beslissingen nemen voor de hele samenleving. In de laatste ronde namen ze deze beslissingen voor de hele wereld, met catastrofale gevolgen. 

Vele honderden jaren geleden en daarna besloot de westerse geest dat het geven van dergelijke macht aan elites geen goed idee was. De ‘voortdurende berekening’ over de kosten en baten die miljarden mensen ondervinden van verplichte opleggingen is niet iets dat we moeten riskeren, zelfs niet met AI (waarvan Barry zegt dat het de problemen de volgende keer zal oplossen). In plaats daarvan hebben we over het algemeen besloten dat een vermoeden van vrijheid een beter idee is dan een kleine elite van wetenschappers de macht te geven om ‘voortdurende berekeningen’ te maken in ons veronderstelde voordeel. 

Een van de vele problemen met het wetenschappelijke plan voor eliteheerschappij op het gebied van infectieziekten is dat de bevolking als geheel op geen enkele manier de plannen en claims van de overheid zelf kan evalueren. Ze vertelden ons dat Covid een vreselijke dood voor de hele bevolking zou veroorzaken, maar het bleek precies te zijn wat anderen in februari 2020 zeiden; een ziekte die vooral gevolgen heeft voor ouderen en zieken. 

Op dezelfde manier hebben we met de vogelgriep al een kwart eeuw te maken vorderingen dat de helft van de mensheid eraan zou kunnen sterven. Tot nu toe heeft elke sprong van dier naar mens geresulteerd in herstelbare kwalen zoals conjunctivitis. 

Maar laten we zeggen dat de vogelgriep echt erg wordt. Moeten we erop vertrouwen dat de wetenschappers die ons de vorige keer regeerden dit opnieuw doen? Dat is het pleidooi van Barry: hij eist ‘vertrouwen in de overheid’. Tegelijkertijd wil hij dat de overheid de macht krijgt om afwijkende meningen te censureren. Hij beweert ten onrechte dat er de vorige keer “geen georganiseerde poging was om desinformatie op sociale media tegen te gaan”, ondanks het enorme bewijs hiervoor. 

Meer informatie is eigenlijk wat we nodig hebben, vooral van dissidenten. Barry viert bijvoorbeeld dat dexamethason werkte tegen Covid. Maar hij verzuimt erop te wijzen dat de ‘experts’ zei in februari 2020 dat dexamethason niet mag worden gebruikt. Als je het inderdaad volgt de Lancet, je zou ze helemaal niet hebben gebruikt. Met andere woorden: Barry's artikel weerlegt zichzelf simpelweg door aan te tonen dat de experts in deze zaak volkomen ongelijk hadden. 

En eerlijk gezegd weet hij dit ook. Elk stukje ervan. Ik twijfel er niet aan dat als we elkaar zouden ontmoeten voor een cocktail, hij het met het grootste deel van dit artikel eens zou zijn. Maar hij zou er ook snel op wijzen dat de New York Times gaf opdracht tot het artikel, zodat hij maar een beperkt aantal woorden kan zeggen. Hij is alleen maar strategisch, weet je niet? 

Dit is het probleem waar we vandaag de dag mee te maken hebben bij bijna alle intellectuelen uit de heersende klasse. Over de feiten zijn we het eigenlijk niet zo heel erg oneens. Wij zijn het niet eens over hoeveel van de feiten we kunnen toegeven. En dit plaatst Brownstone in een zeer lastige positie, omdat hij een plek is om in het openbaar te zeggen wat de meeste bekende mensen alleen privé zeggen. We doen het omdat we erin geloven. 

Dit alles onderstreept het meer algemene punt: de overheid en haar verbonden wetenschappers kunnen dit soort macht eenvoudigweg niet worden toevertrouwd. De laatste ervaring illustreert waarom. We hebben onze samenlevingen gesmeed om wetten te hebben en vrijheden te garanderen die nooit kunnen worden weggenomen, zelfs niet tijdens een pandemie. Het is nooit de moeite waard om de macht van de staat te gebruiken om levens te ruïneren om iemands abstracte visie te vervullen over wat het grotere goed is. Uitgegeven onder a Creative Commons Naamsvermelding 4.0 Internationale licentie
Stel voor herdrukken de canonieke link terug naar het origineel Brownstone Instituut Artikel en auteur.

Auteur

  • Jeffrey A. Tucker

    Jeffrey Tucker is oprichter, auteur en president van het Brownstone Institute. Hij is ook Senior Economics Columnist voor Epoch Times, auteur van 10 boeken, waaronder Leven na de lockdownen vele duizenden artikelen in de wetenschappelijke en populaire pers. Hij spreekt veel over onderwerpen als economie, technologie, sociale filosofie en cultuur.

    Bekijk alle berichten

Doneer vandaag nog

Uw financiële steun aan het Brownstone Institute gaat naar de ondersteuning van schrijvers, advocaten, wetenschappers, economen en andere moedige mensen die professioneel zijn gezuiverd en ontheemd tijdens de onrust van onze tijd. U kunt helpen de waarheid naar buiten te brengen door hun voortdurende werk.

Abonneer u op Brownstone voor meer nieuws

Blijf op de hoogte met Brownstone Institute