roodbruine zandsteen » Brownstone Institute-tijdschrift » Een genealogie van het corporatisme
Corporatisme

Een genealogie van het corporatisme

DELEN | AFDRUKKEN | E-MAIL

Het is geen kapitalisme. Het is geen socialisme. Het nieuwe woord dat we tegenwoordig horen, is het juiste woord: corporatisme. Het verwijst naar de fusie van industrie en staat tot een eenheid met als doel een of ander groots visionair doel te bereiken, de vrijheid van individuen wordt verdoemd. Het woord zelf dateert van vóór zijn opvolger, namelijk fascisme. Maar het eff-woord is door misbruik totaal onbegrijpelijk en nutteloos geworden, dus er is duidelijkheid te winnen door de oudere term te bespreken. 

Neem als voor de hand liggend voorbeeld Big Pharma. Het financiert de toezichthouders. Het handhaaft een draaideur tussen bedrijfsbeheer en regelgevende controle. De overheid financiert vaak de ontwikkeling van geneesmiddelen en stempelt de resultaten af. De overheid verleent en handhaaft de patenten verder. Vaccins zijn gevrijwaard van aansprakelijkheid voor schade. Wanneer consumenten aarzelen bij schoten, legt de overheid mandaten op, zoals we hebben gezien. Verder betaalt de farma tot 75 procent van de advertenties op de avondtelevisie, wat uiteraard zowel gunstige berichtgeving als stilte over de nadelen koopt. 

Dit is de essentie van corporatisme. Maar het is niet alleen deze branche. Het heeft steeds meer invloed op technologie, media, defensie, arbeid, voedsel, milieu, volksgezondheid en al het andere. De grote spelers zijn samengesmolten tot een monoliet, waardoor het leven van de marktdynamiek eruit wordt geperst. 

Het onderwerp corporatisme wordt zelden in detail besproken. Mensen houden de discussie liever over abstracte idealen die in werkelijkheid niet echt operationeel zijn. Het zijn deze ideale types die rechts en links splitsen; ondertussen varen de echt bestaande bedreigingen onder de radar. En dat is vreemd want corporatisme is veel meer een levende realiteit. Het raasde in de 20e eeuw op verschillende manieren door de meeste samenlevingen in de wereld en irriteert ons vandaag als nooit tevoren. 

Corporatisme heeft een lange ideologische geschiedenis die twee eeuwen teruggaat. Het begon als een fundamentele aanval op wat toen bekend stond als liberalisme. Het liberalisme begon eeuwen eerder met het einde van de godsdienstoorlogen in Europa en het besef dat het toestaan ​​van godsdienstvrijheid over het algemeen goed was voor iedereen. Het vermindert het geweld in de samenleving en behoudt nog steeds de mogelijkheid voor een krachtige beoefening van het geloof. Dit inzicht ontvouwde zich geleidelijk op manieren die betrekking hadden op spraak, reizen en handel in het algemeen. 

Aan het begin van de 19e eeuw, na de Amerikaanse Revolutie, overspoelde het idee van liberalisme Europa. Het idee was dat de staat niets beters kon doen voor samenlevingen onder zijn heerschappij dan ze zich organisch en zonder teleocratische eindstaat te laten ontwikkelen. Een teleocratie wordt gekenmerkt door een gecentraliseerde autoriteit die een specifiek doel of doel probeert te bereiken, vaak gezien als een groter goed of gemeenschappelijk doel dat de beperking van individuele vrijheden rechtvaardigt. In de liberale visie daarentegen werd vrijheid voor iedereen het enige eindpunt. 

Georg Wilhelm Friedrich Hegel (27 augustus 1770 - 14 november 1831) stond tegenover het traditionele liberalisme, de Duitse filosoof die het verlies van grondgebied aan het einde van de Napoleontische oorlogen verklaarde als slechts een tijdelijke tegenslag in het historische lot van de Duitse natie. In zijn visie op politiek heeft de natie als geheel een bestemming nodig die in overeenstemming is met zijn gepostuleerde wetten van de geschiedenis. Deze holistische kijk omvatte kerk, industrie, familie en individuen: iedereen moet in dezelfde richting marcheren. 

Het geheel bereikt zijn hoogtepunt in het instituut van de staat, schreef hij in Rechtsfilosofie, wat "de actualiteit is van het ethische idee, "de rationaliteit van het ethische geheel", het "goddelijke idee zoals het op aarde bestaat", en een "kunstwerk waarin de vrijheid van het individu wordt geactualiseerd en verzoend met de vrijheid van het geheel.” 

Als dat allemaal als mumbo-jumbo voor je klinkt, welkom in de geest van Hegel, die vooral in theologie was opgeleid en op de een of andere manier de Duitse politieke filosofie heel lang ging domineren. Zijn volgelingen splitsten zich op in linkse en rechtse versies van zijn statisme, met als hoogtepunt Karl Marx en misschien wel Hitler, die het erover eens zijn dat de staat het middelpunt van het leven is, terwijl ze alleen maar ruziën over wat het zou moeten doen. 

Het corporatisme was een manifestatie van de 'rechtse' versie van het hegelianisme, dat wil zeggen dat het niet zo ver ging dat religie, eigendom en gezin moesten worden afgeschaft, zoals het marxisme later suggereerde. Elk van deze instellingen zou veeleer de staat moeten dienen die het geheel vertegenwoordigt. 

Het economische element van het corporatisme kwam op gang met het werk van Friedrich List (6 augustus 1789 – 30 november 1846), die als administratief professor aan de universiteit van Tübingen werkte, maar werd verdreven en naar Amerika ging waar hij betrokken raakte bij de oprichting van spoorwegen en pleitte voor een economisch "Nationaal Systeem" of industrieel mercantilisme. In de overtuiging dat hij het werk van Alexander Hamilton volgde, pleitte List voor nationale zelfvoorziening of autarkie als de juiste managementhandel voor handel. Hierin verzette hij zich tegen de hele liberale traditie die zich al lang rond het werk van Adam Smith en de leer van vrijhandel had verzameld. 

In het VK werd de hegeliaanse visie op de staat gerealiseerd in de geschriften van Thomas Carlyle (4 december 1795 - 5 februari 1881), een Schotse filosoof die boeken schreef als Over helden, heldenaanbidding, het heldhaftige in de geschiedenis en De Franse Revolutie: een geschiedenis. Hij was een verdediger van slavernij en dictatuur, en bedacht de term 'de sombere wetenschap' voor economie, juist omdat de economie zoals die zich had ontwikkeld, hartstochtelijk tegen slavernij had gepleit.

De Tories kwamen op heterdaad door het werk te volgen van John Ruskin (8 februari 1819 - 20 januari 1900), de leidende Engelse kunstcriticus van het Victoriaanse tijdperk, een filantroop, en werd de eerste Slade Professor of Fine Art in Oxford Universiteit. Hij richtte de Gilde van Sint-Joris op in tegenstelling tot commercieel kapitalisme en massaproductie voor gewone mensen. In zijn werk konden we zien hoe anticonsumentisme over het algemeen goed samenging met het aristocratische verlangen naar een op klassen gebaseerde samenleving die welvaart voor de toekomst belangrijker vond dan liberale egalitaire impulsen. 

In Amerika werd het werk van Charles Darwin in de jaren 1880 en daarna misbruikt in de vorm van eugenetica, waarbij een van de taken van de staat het in stand houden van de kwaliteit van de bevolking werd. Ook in Europa kreeg deze beweging voet aan de grond. Het werd gezien als een totale chaos om de menselijke voortplanting over te laten aan de grillen van de menselijke wil. De American Economic Association stortte zich samen met vele andere academische verenigingen op de taak tot het punt dat eugenetische theorievorming onderdeel werd van de reguliere academische wereld. Dit was slechts 100 jaar geleden waar. 

In Europa kreeg na de Grote Oorlog een nieuwe vorm van hegelianisme ingang die eugenetica, autarkie, nationalisme en rauw statisme in één pakket combineerde. De Brits-Duitse filosoof Houston Stewart Chamberlain (9 september 1855 - 9 januari 1927) reisde door Europa en raakte zeer gecharmeerd van Wagner en de Duitse cultuur, en vervolgens een vooraanstaand Hitler-kampioen. Hij pleitte voor bloeddorstig antisemitisme en schreef De fundamenten van de negentiende eeuw, die de Teutoonse wortels van Europa benadrukten.

Andere sterspelers in de corporatistische line-up waren onder meer: 

 • Werner Sombart (18 januari 1863 - 18 mei 1941) Duitse academicus, historische schooleconoom en socioloog, die gemakkelijk afgleed van een voorstander van het communisme tot een topkampioen van het nazisme. 
 • Frederick Hoffman (2 mei 1865 – 23 februari 1946) werd geboren in Duitsland, werd statisticus in Amerika en schreef De raskenmerken en tendensen van de Amerikaanse neger Afro-Amerikanen karakteriseren als inferieur aan andere rassen, maar joden en niet-blanken belasteren. 
 • Madison Grant (19 november 1865 - 30 mei 1937) studeerde af aan de Yale University en behaalde een diploma rechten aan de Columbia Law School, waarna zijn interesse in eugenetica hem ertoe bracht de "raciale geschiedenis" van Europa te bestuderen en het populaire hitboek te schrijven Het passeren van de grote race. Hij was een vooraanstaand milieuactivist en een voorvechter van genationaliseerde bossen, om vreemde eugenetische redenen.
 • Charles Davenport (1 juni 1866 - 18 februari 1944) was een professor in de zoölogie aan Harvard die onderzoek deed naar eugenetica, schreef Erfelijkheid in relatie tot eugenetica, en richtte het Eugenics Record Office en de International Federation of Eugenics Organizations op. Hij was een belangrijke speler in de opbouw van de eugenetische staat.
 • Henry H. Goddard (14 augustus 1866 - 18 juni 1957) was een psycholoog, een eugeneticus en de onderzoeksdirecteur van de Vineland Training School for Feeble-Minded Girls and Boys. Hij maakte IQ-onderzoeken populair en veranderde ze in een wapen dat door de staat werd gebruikt om een ​​geplande samenleving te creëren, waarbij hiërarchieën werden gecreëerd die werden bepaald en gehandhaafd door openbare bureaucraten.
 • Edward A. Ross (12 december 1866 - 22 juli 1951) ontving een Ph.D. van de Johns Hopkins University, maakte deel uit van de faculteit van Stanford en werd een grondlegger van de sociologie in de Verenigde Staten. Auteur van Zonde en samenleving (1905). Hij waarschuwde voor de dysgene effecten van het toestaan ​​van keuzevrijheid aan vrouwen om commercieel werk te doen en drong aan op wetten om vrouwenwerk te verbieden.
 • Robert DeCourcy Ward (29 november 1867 - 12 november 1931) was professor meteorologie en klimatologie aan de Harvard University en medeoprichter van de Immigration Restriction League, uit angst voor de dysgene effecten van Slavische, Joodse en Italiaanse gemengde huwelijken. Zijn invloed was de sleutel tot het sluiten van de grenzen in 1924, waardoor miljoenen mensen in Europa vastzaten om te worden afgeslacht.
 • Giovanni Gentile (30 mei 1875 - 15 april 1944) was een Italiaanse neo-hegeliaanse idealistische filosoof, die een intellectuele basis legde voor het Italiaanse corporatisme en fascisme en hielp schrijven De doctrine van het fascisme met Benito Mussolini. Hij was korte tijd geliefd bij de Amerikaanse pers vanwege zijn intellect en visie.
 • Lewis Terman (15 januari 1877 - 21 december 1956) was een eugeneticus die zich concentreerde op het bestuderen van hoogbegaafde kinderen, gemeten aan de hand van IQ. Met een Ph.D. van de Clark University, werd hij lid van de pro-eugenetische Human Betterment Foundation en was voorzitter van de American Psychology Association. Hij drong aan op strikte segregatie, gedwongen sterilisatie, immigratiecontroles, geboortevergunningen en een geplande samenleving in het algemeen.
 • Oswald Spengler (29 mei 1880 - 8 mei 1936) studeerde af aan de universiteit van Halle in Duitsland, werd leraar en schreef in 1918 Verval van het Westen over historische cycli en veranderingen die de nederlaag van Duitsland in de Grote Oorlog probeerden te verklaren. Hij drong aan op een nieuw Teutoons stamautoritarisme om het liberale individualisme te bestrijden.
 • Ezra Pound (30 oktober 1885 - 1 november 1972) was een expat modernistische dichter uit Amerika die zich bekeerde tot het nationaal-socialisme en WO I de schuld gaf van woeker en internationaal kapitalisme en Mussolini en Hitler steunde tijdens WO II. Pound, een briljante maar zeer verontruste man, gebruikte zijn genialiteit om voor en tijdens de oorlog voor nazi-kranten in Engeland te schrijven.
 • Carl Schmitt (11 juli 1888 - 7 april 1985) was een nazi-jurist en politiek theoreticus die uitgebreid en bitter schreef tegen het klassieke liberalisme vanwege het meedogenloze machtsgebruik (Het concept van het politieke). Zijn kijk op de rol van de staat is totaal. Hij bewonderde en vierde despotisme, oorlog en Hitler.
 • Charles Edward Coughlin (25 oktober 1891 - 27 oktober 1979) was een enorm invloedrijke Canadees-Amerikaanse priester die in de jaren dertig een radioshow presenteerde met 30 miljoen luisteraars. Hij verachtte het kapitalisme, steunde de New Deal en stortte zich in het harde antisemitisme en de nazi-doctrine en publiceerde toespraken van Goebbels onder zijn eigen naam. Zijn show inspireerde duizenden om op straat te protesteren tegen Joodse vluchtelingen.
 • Julius Caesar Evola (19 mei 1898 - 11 juni 1974) was een radicaal traditionalistische Italiaanse filosoof die zich concentreerde op geschiedenis en religie en geweld aanbad. Hij werd bewonderd door Mussolini en schreef lovende brieven aan Hitler. Hij heeft zijn hele leven gepleit voor de onderwerping van vrouwen en holocaust voor joden.
 • Francis Parker Yockey (18 september 1917 - 16 juni 1960) was een Amerikaanse advocaat en toegewijde nazi die schreef Imperium: de filosofie van geschiedenis en politiek, die pleit voor een op cultuur gebaseerde, totalitaire weg voor het behoud van de westerse cultuur tegen de invloed van de joden in. Hij zei dat de val van het Derde Rijk een tijdelijke tegenslag was. Hij pleegde zelfmoord in de gevangenis waar hij werd vastgehouden wegens paspoortfraude. Het was Yockey die een grote invloed had op Willis Carto (1926-2015), de naoorlogse voorstander van de nazi-theorie. 

Dat is een korte blik op de intellectuele wortels en ontwikkeling van het corporatistische denken, compleet met zijn meest schadelijke ideologische elementen. De focus op een teleocratisch nationalisme komt in elk geval door de natie te verdelen en te veroveren, meestal door een 'grote man', en door de 'experts' toe te staan ​​de verlangens van het gewone volk naar vrede en welvaart met voeten te lopen. 

Het corporatistische model werd in de meeste landen toegepast tijdens de Grote Oorlog, het grootste experiment in centrale planning in samenwerking met munitiefabrikanten en andere grote bedrijven. Het werd ingezet in combinatie met dienstplicht, censuur, monetaire inflatie en een grootschalige moordmachine. Het inspireerde een hele generatie intellectuelen en publieke managers. De Amerikaanse New Deal, met zijn prijscontroles en industriële kartels, werd grotendeels beheerd door mensen zoals Rexford Tugwell (1891-1979) die door zijn ervaring in deze oorlog werd geïnspireerd om zich te scharen achter het corporatisme. Hetzelfde patroon herhaalde zich in de Tweede Wereldoorlog. 

Deze korte genealogie brengt ons slechts naar het midden van de 20e eeuw. Tegenwoordig neemt het corporatisme een andere vorm aan. Het is niet nationaal, maar mondiaal. Naast de overheid en grote bedrijven omvat het huidige corporatisme machtige niet-gouvernementele organisaties, non-profitorganisaties en enorme stichtingen die zijn gebouwd door enorme fortuinen. Het is net zo privé als openbaar. Maar het is niet minder verdeeldheid zaaiend, meedogenloos en hegemonisch dan in het verleden. 

Het heeft ook de meeste van zijn flagrante (en gênante) leringen afgeschoren, waardoor alleen de idealen overblijven van wereldregeringen die rechtstreeks samenwerken met de grootste bedrijven in media en technologie om een ​​enkele visie voor de mensheid op mars te smeden, zoals dagelijks uiteengezet door het Wereld Economisch Forum. Daarmee komen censuur en beperkingen op commerciële en individuele vrijheid. 

Dat is nog maar het begin van de problemen. Corporatisme schaft de competitieve dynamiek van het competitieve kapitalisme af en vervangt deze door kartels geleid door oligarchen. Het vermindert groei en welvaart. Het is altijd corrupt. Het belooft efficiëntie, maar levert alleen maar ent op. Het vergroot de kloof tussen arm en rijk en creëert en verankert diepe kloven tussen de heersers en geregeerden. Het ziet af van lokalisme, religieus particularisme, gezinsrechten en esthetisch traditionalisme. Het eindigt ook in geweld.

Corporatisme is allesbehalve radicaal. Het woord is een perfecte beschrijving van de meest succesvolle vorm van statisme van de 20e eeuw. In de 21e eeuw heeft het een nieuw leven gekregen en een ambitie die mondiaal is. Maar wat betreft de hoogste Amerikaanse idealen en verlichtingswaarden van vrijheid voor iedereen, vertegenwoordigt het echt het tegenovergestelde. 

Het is ook het meest irritante probleem waarmee we vandaag worden geconfronteerd, veel meer een permanent probleem dan oude archetypen van socialisme en kapitalisme. Ook in de Amerikaanse context kan corporatisme komen in vormen die zich voordoen als zowel links als rechts. Maar vergis u niet: het echte doel is altijd vrijheid zoals traditioneel begrepen. 

(Voor meer van mijn geschriften over dit onderwerp, zie Rechts collectivisme.)Uitgegeven onder a Creative Commons Naamsvermelding 4.0 Internationale licentie
Stel voor herdrukken de canonieke link terug naar het origineel Brownstone Instituut Artikel en auteur.

Auteur

 • Jeffrey A. Tucker

  Jeffrey Tucker is oprichter, auteur en president van het Brownstone Institute. Hij is ook Senior Economics Columnist voor Epoch Times, auteur van 10 boeken, waaronder Leven na de lockdownen vele duizenden artikelen in de wetenschappelijke en populaire pers. Hij spreekt veel over onderwerpen als economie, technologie, sociale filosofie en cultuur.

  Bekijk alle berichten

Doneer vandaag nog

Uw financiële steun aan het Brownstone Institute gaat naar de ondersteuning van schrijvers, advocaten, wetenschappers, economen en andere moedige mensen die professioneel zijn gezuiverd en ontheemd tijdens de onrust van onze tijd. U kunt helpen de waarheid naar buiten te brengen door hun voortdurende werk.

Abonneer u op Brownstone voor meer nieuws

Blijf op de hoogte met Brownstone Institute