roodbruine zandsteen » Brownstone Institute-artikelen » Covid-vaccins: redder of killer shot?
Covid-vaccins: redder of killer shot?

Covid-vaccins: redder of killer shot?

DELEN | AFDRUKKEN | E-MAIL

Het is interessant dat de gewaardeerde redacteur van deze site, na ruim vier jaar nadenken, tot de conclusie is gekomen dat op mRNA-technologie gebaseerde vaccins waren een oplossing op zoek naar een probleem in de hoofden van een gezondheidszorg-cum-nationale veiligheidselite, dat SARS-CoV-2 het antwoord was op hun gebeden, en dat lockdowns, maskers, schoolbeperkingen en afwijzing van alternatieve behandelingsopties noodzakelijk waren om het bereiken van kudde-immuniteit te voorkomen via infecties voordat vaccins op grote schaal konden worden vervaardigd en over de hele wereld konden worden uitgerold.

Helaas, Jeffrey Tucker wijst erop, hun voorkeursoplossing 'mislukte op spectaculaire wijze.' In plaats daarvan is wat we hier zien 'de grootste en meest destructieve flop in de geschiedenis van de volksgezondheid.' Anderen gaan nog verder en stellen dat mRNA-vaccins in het bijzonder zo sterk gecorreleerd zijn met de stijgende oversterfte, ongeacht de oorzaak, dat een oorzakelijk verband een sterke veronderstelling moet zijn.

Toch gelooft niet iedereen het overkoepelende oordeel van een spectaculaire mislukking. De hardnekkige voorstanders van het succes van interventies op het gebied van de volksgezondheid wijzen enerzijds op de ernst en universaliteit van de dreiging van Covid, en anderzijds op de voordelen voor de volksgezondheid van de vaccins. Wat de eerste betreft, heeft de Wereldgezondheidsorganisatie een jaar geleden bijvoorbeeld schattingen gepubliceerd dat in de twee jaar 2020 en 2021 bijna 15 miljoen mensen waren gestorven aan Covid, of bijna drie keer de officiële schattingen. 

Een studie gepubliceerd in het tijdschrift Lancet-infectieziekte in juni 2022 werd geschat dat Covid-19-vaccins 19.8 miljoen levens gered in het eerste jaar dat ze beschikbaar zijn, waardoor het mondiale dodental met 63 procent kan worden teruggedrongen. Bij de studie werd gebruik gemaakt van een ‘wiskundig model van de overdracht en vaccinatie van Covid-19.’ Een ander modelonderzoek concludeerde dat er binnen twee jaar vaccins waren heeft ongeveer drie miljoen Amerikaanse levens gered. Een papier door twee Amerikaanse onderzoekers in maart van dit jaar, van de Universiteit van Colorado en de Universiteit van Californië in Los Angeles, berekenden dat 800,000 Amerikaanse levens werden gered door lockdowns, sociale afstandelijkheid en vaccins.

Een computersimulatiemodel van de Monash University in Melbourne schatte die vaccinatie in heeft in New South Wales bijna 18,000 doden voorkomen alleen in de periode van één jaar van augustus 2021 tot juli 2022, het dodental terugbrengen tot een zesde van wat anders had kunnen worden verwacht. Niet-gevaccineerde 50-jarigen en ouder hadden twaalf keer hogere sterftecijfers dan hun tegenhangers die de vaccinatie kregen.

Dit zijn grote beweringen, in beide betekenissen van het woord. Het is indrukwekkend hoeveel mensen nog steeds proberen gezondheidsverslaggevers en het publiek te misleiden met abstracte wiskundige modellen om spectaculair succes voor Covid-19-vaccins te claimen. Er worden aannames gedaan over infectie- en sterftecijfers en over de werkzaamheid van vaccins om tot zulke gunstige schattingen te komen. Velen gaan er ook van uit dat er op geen enkel moment immuniteit bestond tegen natuurlijke infecties. Vrijwillige aanpassingen van individueel gedrag om de risico’s te verminderen, aangezien het bewustzijn van de verspreiding van de pandemie volledig buiten beschouwing wordt gelaten. De variabiliteit in overdraagbaarheid en dodelijkheid van opeenvolgende varianten naarmate het virus muteerde, wordt genegeerd.

De volksgezondheidsclerises en vaccinfabrikanten classificeren uit eigenbelang iedereen tot twee of drie weken na de tweede dosis als ‘niet-gevaccineerd’, terwijl empirisch gezien de nuttiger binaire gegevensclassificatie zou zijn: ‘altijd en nooit-gevaccineerd’.

Er is het probleem van codeerfouten bij het verzamelen van gegevens, waaronder grote variaties in het registreren van sterfgevallen als gevolg van Covid-10. Het verschil tussen sterven met en aan Covid is inmiddels wellicht niet meer te ontwarren. Dat betekent niet dat het triviaal is. Covid als de enige of belangrijkste doodsoorzaak zou volgens Worldometers op 50 mei kunnen oplopen tot 21 tot XNUMX procent van het totale aantal van zeven miljoen aan Covid gerelateerde sterfgevallen.

Ook is het zowel onbetwistbaar als inmiddels grotendeels erkend dat de werkzaamheid van vaccins snel afneemt, en vooral bij opeenvolgende boosterdoses, zodat de datum van gegevensmeting ook van cruciaal belang wordt. De gezond gevaccineerd effect is nog een andere verstorende factor.

De meest kritische overweging is deze: weinig onderzoeken die vaccins promoten, zorgen ervoor dat de bescherming die door vaccins wordt verleend, wordt gescheiden van die van natuurlijk verworven immuniteit tegen eerdere infecties. In een kernachtige samenvatting op 20 mei: Alex Berenson merkte op: 'Wetenschap heeft ons een epidemie gebracht. NATUUR heeft ons gered.'

Beschouw twee paar buurlanden op het noordelijk en zuidelijk halfrond: Canada en de VS, en Australië en Nieuw-Zeeland (Figuur 1). Omdat de VS vrij laat een volledige vaccinatie van 70 procent (dat wil zeggen twee doses) bereikten, heb ik voor huidige vergelijkingsdoeleinden de willekeurige drempel van 60 procent gekozen. Canada en de VS overschreden de drempel in augustus en november 2021, terwijl de Australiërs dat in oktober deden.

Kijk vervolgens naar de data waarop de vier landen hun hoogste dagelijkse sterftecijfers noteerden (zevendaagse voortschrijdende gemiddelden) (Tabel 7). Bij het Noord-Amerikaanse paar, lang voordat ze de vaccinatiegraad van 1 procent bereikten; in Australië, lang daarna.

Tabel 1: Het tijdstip van de pieksterftecijfers door Covid-XNUMX. Bron: Onze wereld in data

Opmerking: Canada kende, ongebruikelijk onder de vier onderzochte landen, drie in grote lijnen vergelijkbare pieken. De andere twee vonden plaats op 28 januari 2021, met een aantal sterfgevallen per miljoen van 4.05, en op 1 februari 2022, 4.15 sterfgevallen per miljoen mensen.

Canada bereikte op 60 augustus 14 een volledige vaccinatie van 2021 procent, vijftien maanden na het hoogste dagelijkse Covid-sterftecijfer en zeven maanden na een minipiek in januari 2021. De Verenigde Staten bereikten op 60 november 11 een volledige vaccinatie van 2021 procent, tien maanden na de hoogste vaccinatiegraad. dagelijks Covid-sterftecijfer. Met andere woorden: de sterftecijfers waren in beide Noord-Amerikaanse landen gedaald lang voordat de vaccinatiegraad 60 procent bereikte.

Daarentegen behaalden Australië en Nieuw-Zeeland op respectievelijk 60 en 25 oktober 29 een volledige vaccinatie van 2021 procent, en hun Covid-sterfte piekte ruim daarna: 16 maanden later voor Australië en negen maanden later voor Nieuw-Zeeland.

Dit komt nog beter tot uiting in het totale aantal cumulatieve Covid-gerelateerde sterfgevallen.

In de Verenigde Staten werd tot mei 63 2024 procent van de Covid-gerelateerde sterfgevallen geregistreerd vóór 60 procent volledige vaccinatie. Daarom konden volksgezondheids- en overheidsfunctionarissen de verleiding niet weerstaan ​​om correlatie en causaliteit door elkaar te halen in de daling van het aantal sterfgevallen na de vaccinatie. Dit is minder duidelijk voor Canada, waar 51.4 procent van het totale aantal sterfgevallen wordt geregistreerd na 60 procent vaccinatie.

In het geval van Australië vond een verbazingwekkende 93 procent van de sterfgevallen plaats na 60 procent volledige vaccinatie. Voor Nieuw-Zeeland bedraagt ​​dit aandeel maar liefst 99.3 procent. Hoe iemand dit met een strak gezicht als vaccinsucces zou kunnen claimen, gaat ons begrip te boven. Als correlatie als oorzakelijk verband moet worden gesteld, waren vaccins dus duidelijk de oorzaak van Covid-gevallen en sterfgevallen die opmerkelijk laag waren voordat de vaccins begonnen te worden uitgerold. Maar het is duidelijk dat dezelfde vaccins het aantal Covid-gevallen en het sterftecijfer in de VS niet kunnen terugdringen, maar een golf in Australazië kunnen veroorzaken.

Hoe dan ook, zelfs zonder correlatie en causaliteit gelijk te stellen, zijn de twee Australaziatische voorbeelden voldoende om de algemene bewering over de effectiviteit van vaccins te vervalsen. Tenzij de vaccingelovigen natuurlijk willen beweren dat er een mysterieuze kracht is die de vaccins corrumpeert als ze de evenaar passeren.

Er is een alternatieve verklaring die de vier landen iets beter dekt. Dit wijst op de sleutelrol van natuurlijke immuniteit tegen eerdere infecties. Zoals blijkt uit figuur 2 zijn Australië en Nieuw-Zeeland er dankzij de combinatie van de zomer op het zuidelijk halfrond, toen de pandemie uitbrak, de geografische ligging en internationale grenssluitingen, in geslaagd hun bevolking twee jaar lang in quarantaine te houden tegen het virus. Op 31 december 2021 bedroegen de cumulatieve gevallen (gedefinieerd als een positieve test, ongeacht of ze zich goed of ziek voelen) per miljoen mensen 2,686 voor Nieuw-Zeeland en 25,068 voor Australië, maar 56,907 voor Canada en maar liefst 161,373 voor de Verenigde Staten. Zo hadden enorme aantallen Canadezen en (vooral) Amerikanen tegen die tijd natuurlijke immuniteit verworven.

Maar dit betekende dat Australië en (vooral) Nieuw-Zeeland na twee jaar isolatie, tenzij de vaccins zeer effectief waren en hun immuniteit gedurende lange tijd in stand hielden, immunologisch naïeve populaties hadden gecreëerd. Tenzij ze van plan waren hun grenzen permanent af te sluiten voor de buitenwereld, wat zelfs nooit een mogelijkheid was, waren hun volkeren zeer kwetsbaar voor nieuwe golven van het virus zodra ze weer opengingen en totdat ze een immuniteit verwierven die zowel robuuster als duurzamer was.

Samengevat duiden de twee paar voorbeelden uit Noord-Amerika en Australazië dus samen op een zwakke tot verwaarloosbare rol van vaccins en de cruciale rol van door infectie verworven immuniteit bij het beëindigen van de pandemie. Het heet dezelfde lessen opnieuw leren.Uitgegeven onder a Creative Commons Naamsvermelding 4.0 Internationale licentie
Stel voor herdrukken de canonieke link terug naar het origineel Brownstone Instituut Artikel en auteur.

Auteur

  • Ramesh Thakur

    Ramesh Thakur, een Brownstone Institute Senior Scholar, is een voormalig adjunct-secretaris-generaal van de Verenigde Naties en emeritus hoogleraar aan de Crawford School of Public Policy, de Australian National University.

    Bekijk alle berichten

Doneer vandaag nog

Uw financiële steun aan het Brownstone Institute gaat naar de ondersteuning van schrijvers, advocaten, wetenschappers, economen en andere moedige mensen die professioneel zijn gezuiverd en ontheemd tijdens de onrust van onze tijd. U kunt helpen de waarheid naar buiten te brengen door hun voortdurende werk.

Abonneer u op Brownstone voor meer nieuws

Blijf op de hoogte met Brownstone Institute