roodbruine zandsteen » Brownstone Institute-artikelen » Covid is geen specifieke ziekte
Covid is geen specifieke ziekte

Covid is geen specifieke ziekte

DELEN | AFDRUKKEN | E-MAIL

Als mensen zeggen: ‘Ik had Covid’, wat bedoelen ze dan?

Ze bedoelen dat ze een positieve test hadden op het SARS-CoV-2-virus.

Heel vaak hadden ze helemaal geen klinische symptomen – ze ‘hadden’ asymptomatische Covid. 

Zij kunnen last hebben gehad van de bekende symptomen van verkoudheid of griep: koorts, koude rillingen, kortademigheid, hoesten, keelpijn, spierpijn. Mogelijk hebben zij een verlies van reuk en smaak gevoeld (anosmie, ageusie) zonder neusobstructie – de enige karakteristiek klinisch symptoom van een infectie met SARS-CoV-2. Dat wil zeggen: het was relatief karakteristiek bij de vroege varianten, maar sinds de opkomst van Omicron het is niet meer. Kenmerkend betekent echter niet specifiek – veel Covid-‘gevallen’ verloren hun geur of smaak niet, en het symptoom kan worden veroorzaakt door andere ziekteverwekkers ook. 

Soms kan de verkoudheid of griep zich hebben ontwikkeld tot longontsteking (borstinfectie) – de ernstige vorm van een luchtweginfectie die levensbedreigend kan zijn, vooral bij ouderen of bij patiënten met een verzwakt immuunsysteem en comorbiditeiten. De klinische en radiologische presentatie van deze ernstige vormen is die van een aspecifieke, “atypische” longontsteking. Er zijn geen eenduidig ​​onderscheidende tekens die hen zouden onderscheiden van de ernstige luchtweginfecties veroorzaakt door een overvloed aan andere virussen

Sommige mensen klagen over aanhoudend niet-specifieke symptomen (bijv. hersenmist, vermoeidheid, verminderde inspanningscapaciteit) maanden nadat ze hun oorspronkelijke ziekte hadden gehad met een positieve test – “Lange Covid.” 

De regering van Queensland, Australië, heeft onlangs melding gemaakt van de resultaten van een observationeel onderzoek waaruit bleek dat de frequentie en ernst van de ‘Lange Covid’-symptomen een afspiegeling waren van die van post-infectiesyndromen na andere virale ziekten. Dit resultaat bracht een aantal onderzoekers en artsen tot de conclusie dat het “tijd was om te stoppen met het gebruik van de term 'Lange Covid'. De hoofdauteur van het onderzoek, de Chief Health Officer van de staat, Dr. John Gerrard, verklaarde: “Termen als ‘Long Covid’ impliceren ten onrechte dat er iets unieks en uitzonderlijks is aan de symptomen op langere termijn die met dit virus gepaard gaan. Deze terminologie kan onnodige angst veroorzaken, en in sommige gevallen hyperwaakzaamheid voor langdurige symptomen die het herstel kunnen belemmeren.”

Volgens dezelfde redenering zou je natuurlijk moeten beargumenteren dat de term ‘Covid-19’ ten onrechte impliceert dat er iets unieks en uitzonderlijks is aan de acute symptomen die met dit virus gepaard gaan – wat duidelijk niet het geval is. Zoals we allemaal weten heeft deze terminologie veel onnodige angst veroorzaakt. Gedurende meer dan drie jaar heeft het ook maatschappelijke hyperwaakzaamheid en politieke hysterie veroorzaakt, die niet alleen het herstel van patiënten belemmerden, maar ook resulteerden in enorme schade aan de vrijheid, de economie, de gezondheidszorgsystemen en de levens van veel mensen over de hele wereld. 

Ondanks het inmiddels wijdverbreide gebruik van de uitdrukking overal, is ‘Covid-19’ geen epidemie nosologische entiteit van zichzelf; dat wil zeggen, het is geen specifieke ziekte. De diagnose hangt uitsluitend en volledig af van de aanwezigheid van een positieve laboratoriumtest voor SARS-CoV-2. Zonder die test is “Covid-19” een niet-specifieke virale rhinitis, laryngitis, bronchitis, longontsteking. In sommige zeldzame gevallen kan het ook een niet-specifiek virus worden myocardiet en/of het kan inhouden andere organen - Leuk vinden andere respiratoire virussen. Vrijwel elke luchtwegvirusstam kan dit veroorzaken gevaarlijke complicaties

Ondanks de enorme hoeveelheid biologisch onderzoek naar SARS-CoV-2 – klinisch, dit virus was en is niets nieuws. Ons immuunsysteem moet elk jaar nieuwe mutanten van dergelijke ademhalingspathogenen confronteren.

Is Covid echter bijzonder en ongewoon gevaarlijk geweest, is het bijzonder dodelijk geweest?

We hebben geprobeerd de “echte” griep te scheiden van andere virale luchtweginfecties (“verkoudheid”), omdat deze over het algemeen ernstiger is. Niettemin, zoals de klinische symptomen zijn nauwelijks discriminerend, we gebruiken de term ‘griep’ (of ‘Grippe’ in veel andere talen) nogal onduidelijk: met ‘griepseizoen’ bedoelen we de hoge frequentie van luchtweginfecties (als gevolg van veel verschillende virussen) tijdens de wintermaanden, met de daarmee gepaard gaande opkomst van “overtollige sterfgevallen” – een stijging waarvan het belang van jaar tot jaar varieert. 

De vraag of Covid-19 meer sterfgevallen heeft veroorzaakt dan wat we normaal gesproken zouden moeten verwachten tijdens griepseizoenen, wordt nog steeds besproken en zal wellicht nooit helemaal worden opgelost. Ik blijf sceptisch over correlaties tussen positieve tests en oversterfte en hebben de neiging zich te abonneren op de alternatieve hypothese dat de meeste, zo niet alle, waargenomen oversterfte – direct of indirect – werd veroorzaakt door de maatschappelijke en politieke reactie op de ‘pandemie’. 

Het belangrijkste argument vóór deze hypothese blijft de leeftijdsverdeling van de Covid-sterfgevallen gemiddelde wat in de meeste landen iets hoger is dan dat van de algemene bevolking (ongeveer 80 jaar in de ontwikkelde wereld). Epidemiologisch gezien maakten de Covid-sterfgevallen deel uit van de normale en onvermijdelijke sterfte. We zijn niet onsterfelijk en we sterven op onze eigen manier gemiddelde leeftijd bij overlijden

De veronderstelling dat de Covid-sterfgevallen, hoewel ze een vergelijkbare leeftijdsverdeling vertoonden, (grotendeels) een toevoeging van de normale bevolkingssterfte wordt tegengesproken door het feit dat waar in de jaren 2020 tot 2023 extra sterfgevallen konden worden waargenomen, deze onevenredig – en op tragische wijze – betrekking hadden op de jongere generaties, waar ze onmogelijk door Covid veroorzaakt konden zijn.

Ook waren er, in tegenstelling tot wat je noodzakelijkerwijs zou verwachten als Covid-19 uitzonderlijk ernstig was geweest in vergelijking met andere griepseizoenen, geen verhogingen in het totale aantal bezoeken en opnames voor luchtwegaandoeningen tijdens de ‘pandemische’ jaren, noch in huisartsen- of specialistenpraktijken, noch in ziekenhuizen en spoedeisende hulp. Een paar landen (Duitsland bijvoorbeeld) zagen het zelfs een daling in deze gezondheidszorgdiensten in 2020.

Ondanks de persoonlijke indrukken van veel zorgverleners – epidemiologischwas deze ‘pandemie’ niets nieuws – een reeks wintergriepseizoenen. 

Deze eenvoudige gevolgtrekkingen uit de openlijk beschikbare feiten en cijfers zijn ongetwijfeld wetenschappelijke waarheden die vroeg of laat publieke kennis zullen worden. De waarheidstrein is aan zijn reis begonnen; het zal niettemin een lange tijd reizen, omdat er veel carrières, reputaties en enorme hoeveelheden geld op het spel staan.

De benaming van “Covid-19” als een specifieke ziekte heeft geleid tot de ontwikkeling van specifieke maatregelen, specifieke vaccins en specifieke medicijnen tegen SARS-CoV-2 en de verspreiding ervan. 

Steeds meer (maar nog steeds te weinig) artsen en wetenschappers beginnen vragen of al deze interventies het totale aantal verkoudheids- en griepgevallen, het totale aantal longontstekingen, het totale aantal ziekenhuisopnames en – vooral – het totale aantal sterfgevallen verminderen. Dit zijn tenslotte de enige echt relevante vragen voor de volksgezondheid. Tot op de dag van vandaag beschikken we niet over harde gegevens die ons kunnen helpen deze vragen te beantwoorden.

De puur klinisch resultaat Uit de onderzoeken met het Covid-vaccin bleek dat de mensen in de gevaccineerde groepen over de totale duur van de proef veel zieker waren dan degenen die een placebo hadden gekregen. Het samenvatten van de testpositieve en de testnegatieve ‘gevallen’ met de bijwerkingen laat zien dat ze veel meer koorts, veel meer koude rillingen, meer hoofdpijn, meer spierpijn en meer maag-darmklachten hadden – en dit waren precies de niet-specifieke klinische symptomen. symptomen die als eindpunten voor de onderzoeken telden. De gevaccineerden hebben misschien minder positieve tests op SARS-CoV-2 gehad. Klinisch gezien waren ze echter zieker dan de placebogroepen – en ongetwijfeld in zeer aanzienlijke mate. 

De algemeen geclaimde “preventie van ernstige vormen” is nooit aangetoond. In de registratieproeven waren de resultaten voor testpositieve luchtweginfecties niet significant omdat de aantallen te klein waren. Bovenal hebben we geen enkel hard bewijs over de werkzaamheid van de Covid-vaccins tegen longontstekingen door alle oorzaken, ziekenhuisopnames door alle oorzaken en de totale sterfte. Het zou niet moeilijk zijn geweest – en het zou nog steeds mogelijk zijn – om uitkomstproeven met deze eindpunten uit te voeren. 

Overigens wij geen overtuigend hard bewijs hebben ook niet voor de klinische werkzaamheid van de influenzavaccins en -therapieën. Het is daarom heel goed mogelijk – misschien zelfs waarschijnlijk – dat alle nu overvloedig gebruikte virusspecifieke strategieën in ons medisch arsenaal geen of zelfs negatieve effecten hebben op de uitkomsten van luchtweginfecties. Deze alomtegenwoordige en alomtegenwoordige virussen zijn waarschijnlijk min of meer uitwisselbaar, wat betekent dat iedereen die ‘beschermd’ is tegen een specifieke soort, een ander virus zal krijgen als zijn of haar immuniteit niet op zijn of haar bewaking staat. 

We moeten proberen uit te vinden of specifieke maatregelen tegen een niet-specifieke ziekte echt gerechtvaardigd zijn of niet, en we weten hoe dit moet gebeuren. Dat de waarschijnlijke resultaten van echte uitkomstproeven voor veel experts en politici verwoestend zouden zijn, is geen goede reden om ervan af te zien. De waarheid zal hoe dan ook ooit aan het licht komen. Uitgegeven onder a Creative Commons Naamsvermelding 4.0 Internationale licentie
Stel voor herdrukken de canonieke link terug naar het origineel Brownstone Instituut Artikel en auteur.

Auteur

  • Manfred Horst

    Manfred Horst, MD, PhD, MBA, studeerde medicijnen in München, Montpellier en Londen. Hij bracht het grootste deel van zijn carrière door in de farmaceutische industrie, meest recentelijk op de onderzoeks- en ontwikkelingsafdeling van Merck & Co/MSD. Sinds 2017 werkt hij als zelfstandig adviseur voor pharma, biotech en healthcare bedrijven (www.manfred-horst-consulting.com).

    Bekijk alle berichten

Doneer vandaag nog

Uw financiële steun aan het Brownstone Institute gaat naar de ondersteuning van schrijvers, advocaten, wetenschappers, economen en andere moedige mensen die professioneel zijn gezuiverd en ontheemd tijdens de onrust van onze tijd. U kunt helpen de waarheid naar buiten te brengen door hun voortdurende werk.

Abonneer u op Brownstone voor meer nieuws

Blijf op de hoogte met Brownstone Institute