roodbruine zandsteen » Brownstone Institute-tijdschrift » Ben het met ons eens of houd je tong vast
uitgebuit covid crisis

Ben het met ons eens of houd je tong vast

DELEN | AFDRUKKEN | E-MAIL

Elke crisis, zeggen ze, is een kans. Overheden, gezondheidsbureaucraten en regelgevende instanties voor drugs over de hele wereld hebben de Covid-19-crisis uitgebuit om de macht te grijpen en controle over ons leven te krijgen. Het is voorspelbaar, in plaats van tot verbazing van de meeste mensen, dat velen buitengewoon resistent blijken te zijn om afstand te doen van hun buitengewone bevoegdheden, in plaats daarvan de noodsituatie uit te breiden en de reikwijdte ervan uit te breiden om andere kwesties te omvatten.

Pogingen om het pandemische verhaal onder controle te krijgen, begonnen met een systematische onderdrukking van elke suggestie dat het zou zijn ontstaan ​​in een onderzoekslaboratorium van het Wuhan Institute of Virology, en gingen vervolgens verder met het denigreren, het zwijgen opleggen en belasteren van critici van lockdowns, maskers en de werkzaamheid en mandaten van vaccins.

Australië's gewijzigde nationale wetgeving voor gezondheidswerkers

De laatste iteratie in Australië vond plaats op 13 oktober toen het parlement van Queensland gewijzigd de Health Practitioner Regulation National Law Act om de relatie tussen artsen, patiënten en gezondheidsregelgevers fundamenteel te hervormen. Overeenkomstig een bestaande intergouvernementele overeenkomst, zal de wijziging in Queensland worden herhaald in opeenvolgende wetswijzigingen in andere staten en territoria om een ​​uniforme nationale wet te garanderen.

Op 22 februari, Australische federale en staats ministers van Volksgezondheid hadden goedgekeurd de Health Practitioner Regulation National Law Amendment Bill. De updates van de leidende principes omvatten "een toename van de regelgevende reacties die beschikbaar zijn om de openbare veiligheid te beschermen." In het beste geval is dit vaag en dubbelzinnig.

In het slechtste geval verschuift het de balans resoluut van het op het individu gerichte in liberale democratieën naar het collectieve safetyisme van technocraten en experts, waardoor beperkingen op individuele rechten en keuzevrijheid worden gerechtvaardigd voor het grotere goed zoals bepaald door overheidsinstanties. Het is artsen verboden om hun mening te uiten en hun ervaring, opleiding, opleiding en kennis van de patiënt te gebruiken, als dit in tegenspraak is met wat de gezondheidsbureaucraten zeggen in het belang van "het vertrouwen van het publiek in veiligheid". De laatste zal op afstand regelen hoe artsen behandelingsaanbevelingen voor patiënten moeten benaderen.

Er waren verschillende opmerkingen die verschillende elementen van het amendement tegenspraken. De Australische medische vereniging vroeg wat een "hoofdleidraad" betekent "in de praktijk" en voerde aan dat het "concept van vertrouwen van het publiek niet altijd duidelijk is." De Koninklijk Australisch College van Huisartsen voerde aan dat de wijzigingen het systeem nog verder uit balans zouden brengen van de bescherming van de patiëntveiligheid en in de richting van "de vervolging van beoefenaars", ten koste van het vertrouwen van artsen in de nationale wet.

De meest substantiële inzending kwam van de Australische vereniging van medische professionals en de Nurses Professional Association of Australia die meer dan 10,000 gezondheidswerkers vertegenwoordigt. Ze uitten hun bezorgdheid over het feit dat "het brede en discretionaire karakter van claims op 'openbare veiligheid en vertrouwen'" kan worden misbruikt "als een mechanisme om naleving van overheidsrichtlijnen af ​​te dwingen." Aan de ene kant kunnen deze losgekoppeld worden van wetenschap en bewijs.

Aan de andere kant kunnen ze worden gebruikt om gezondheidswerkers te controleren in direct "conflict met hun ethische plichten en" gedragscode verplichtingen.” Ze waren er niet zeker van dat de bepalingen voor volksgezondheid en veiligheid in feite ofwel "de bescherming van het publiek tegen klinisch wangedrag zouden verbeteren" of "het vertrouwen in het volksgezondheidssysteem zouden vergroten". In plaats daarvan zouden de voorgestelde bevoegdheden "dienen om op een gemakkelijke manier stemmen van expertise de mond te snoeren die gezondheidsautoriteiten willen corrigeren" en contraproductief blijken te zijn door te voorkomen dat "noodzakelijke informatie en communicatie de publieke sfeer binnenkomen".

Alles wat sinds maart 2020 door gezondheidsbureaucraten en regelgevers is gedaan, in naam van het waarborgen van de openbare veiligheid en het stoppen van desinformatie, geeft aan dat we het ergste moeten vrezen en naïef zouden zijn om op het beste te hopen. Dit omvat psychologische manipulatie van emoties en gevoelens om mensen aan te zetten tot naleving van gezondheidsrichtlijnen.

Langdurige principes die Australische artsen hebben geleid en ervoor hebben gezorgd dat hun gezondheidssysteem ongeëvenaard is, zullen worden ondermijnd: de plicht van de Hippocratische eed om "geen kwaad te doen", geïnformeerde toestemming van de patiënt op basis van een schade-batenevaluatie van verschillende behandelingsopties, de daaraan verbonden risico's naar het beste professionele oordeel van de arts, en de heiligheid van de arts-patiëntrelatie.

Het vertrouwen van mensen in hun huisarts zou kunnen instorten als ze zich realiseren dat artsen de vermeende voordelen niet in twijfel mogen trekken of wijzen op mogelijke risico's van aanbevolen behandelingen. In plaats daarvan moeten ze binnen de grenzen blijven die zijn vastgelegd door bureaucraten en regelgevers, de laatste vaak onderworpen aan de industrie.

Californië heeft een soortgelijke wet aangenomen die de medische raad van de staat de bevoegdheid geeft om de vergunning in te trekken van artsen die meningen uiten die "in tegenspraak zijn met de hedendaagse wetenschappelijke consensus over de standaard van zorg". Of, zoals handig vertaald door de New York Post subredacteuren: "Californië maakt het voor artsen illegaal om het oneens te zijn met politici."

Het debat over de schade-batenbalans van covid-vaccins

Voor gezondheidsbureaucraten en regelgevers, de laatste vaak met compromitterende banden met de industrie, is het een schande om een ​​monopolie op wetenschappelijke waarheid te claimen. De poging om legitieme debatten te stoppen op straffe van excommunicatie van de medische professie vormt een duidelijk en actueel gevaar voor de volksgezondheid.

Na honderd jaar wetenschap en beleidsorthodoxie over pandemiebeheer met Covid omver te hebben geworpen, zijn we van plan een revolutie teweeg te brengen in de dagelijkse praktijk van de geneeskunde door het professionele oordeel van artsen over de beste behandelingsopties voor hun patiënten ondergeschikt te maken aan de richtlijnen van bureaucraten en gezondheidsregelgevers . Nu de publieke waardering voor politici op een historisch dieptepunt staat, zal dit waarschijnlijk geen vertrouwen in de gezondheidsdienst wekken.

Overweeg een wereldwijd omstreden mening over de baten-schadeverhouding van Covid-vaccins voor kinderen. Hun risico op ernstige ziekte of overlijden door Covid is klein, op ernstige bijwerkingen is groter en de langetermijneffecten zijn onbekend. Op 7 oktober gaf Florida een persbericht het aanbevelen tegen mRNA Covid-vaccins voor 18-39-jarige mannen. Hun analyse had een 84 procent hoger risico op hartgerelateerde sterfte gevonden binnen 28 dagen na vaccinatie in deze groep. 60-plussers hebben een 10 procent verhoogd risico.

Dit vormt een aanvulling op de richtlijnen van Florida over: pediatrische vaccin begeleiding uitgegeven in maart die Covid-vaccins aanbeveelt voor gezonde jongeren onder de 18 jaar. Ze wijzen op het beperkte risico voor zuigelingen en kinderen met een ernstige ziekte als gevolg van Covid, de hoge prevalentie van bestaande immuniteit onder hen, verminderde werkzaamheid van het vaccin en "hoger dan verwachte" ernstige bijwerkingen, waaronder myocarditis.

Florida doet dus mee Denemarken, Noorwegen en Zweden bij het beëindigen van vaccinaanbevelingen voor 12-17-jarigen en ook, in twee daarvan, voor onder de 50 en 65 jaar. Hoewel omstreden, is er een wezenlijk en groeiende lichaam of wetenschappelijk studies die hun steunen scepticisme naar de netto voordelen van Covid-vaccins voor zuigelingen, kinderen en adolescenten.

Florida's leiding bevat drie aanbevelingen die direct relevant zijn voor de nationale wetgeving van Australië:

 1. Mensen worden aangemoedigd om alle mogelijke voordelen en risico's van vaccins met hun zorgverlener te bespreken.
 2. Het risico van mRNA-vaccinatie moet worden afgewogen tegen dat van Covid-infectie.
 3. Artsen moeten patiënten informeren over de mogelijke hartcomplicaties die kunnen optreden na ontvangst van een mRNA-vaccin.

Toch heeft de Australische Therapeutic Goods Administration... goedgekeurd vaccins voor kinderen van 6 maanden tot 5 jaar. Ondertussen moesten veel van de beweringen ter ondersteuning van de vaccins - ze stoppen infectie en overdracht en voorkomen ernstige ziekte en overlijden - de een na de ander worden opgegeven, maar werden nooit "op feiten gecontroleerd" door sociale-mediaplatforms, terwijl de vroege critici van deze beweringen werden door de zelfbenoemde factcheckers beoordeeld als het verspreiden van desinformatie en het promoten van complottheorieën - totdat ze niet langer bestaan.

Bovendien zijn mensen die binnen 14 dagen na een vaccindosis overlijden: verkeerd geclassificeerd als "niet gevaccineerd". Dit vertekent de statistieken over de netto schade-batenbalans in onbepaalde mate. In een bijzonder flagrant voorbeeld, een artikel in NATUUR op 23 september legden uit dat de auteurs (1) niet-gevaccineerde en enkelvoudige dosis gevaccineerde hadden ingedeeld in de één-alledaagse categorie van niet-gevaccineerde, en (2) niet-gevaccineerde personen met een eerdere infectie waren geclassificeerd als “volledig gevaccineerd” (Aanvullende tabel 2).

dit in een studies waarvan het belangrijkste doel was om de relatieve gevoeligheid voor infectie door de Omicron-variant van gevaccineerde versus niet-gevaccineerde binnen Deense huishoudens in december 2021 te beoordelen. Ze concludeerden dat de gevaccineerde minder vatbaar zijn. Ik kan me inleven in de reactie van Julian Conradson dat na zo'n analytische truc in een toonaangevend peer-reviewed tijdschrift, “De academische wereld is dood.” Geen wonder dat een inch door het Pew Research Center in februari bracht het dalende vertrouwen in medische wetenschappers sinds 2020 in kaart.

Voorbeelden van onderwerpen buiten de limieten

Voorbeelden van onderzoeken die artsen niet konden bespreken zonder angst voor onderzoek en repercussies zijn onder meer:

 • In een nieuw studeren in voordruk John Ioannidis en zijn team hebben 31 nationale seroprevalentiestudies vóór vaccinatie bekeken om het infectiesterftecijfer (IFR) te schatten, gestratificeerd naar leeftijd, vonden John Ioannidis en zijn team dat de gemiddelde IFR 0.0003% was bij 0-19 jaar, 0.003% bij 20-29 jaar, 0.011% bij 30-39 jaar en 0.035% bij 40-49 jaar. De mediaan voor 0-59-jarigen was slechts 0.035%. Deze vallen ruim binnen en vaak lager dan het seizoensgriepbereik voor mensen onder de 60 jaar. De laatste zin zou worden uitgesloten als desinformatie, of misleidend, of op zijn minst ontbrekende context.
 • In het weekrapport voor 14-20 augustus, NSW Health zei: "De minderheid van de totale bevolking die niet is gevaccineerd, is significant oververtegenwoordigd onder patiënten in ziekenhuizen en IC's met Covid-19" (p. 2). Twee pagina's later geeft hetzelfde rapport ons de gegevens voor ziekenhuis- en IC-opnames naar vaccinatiestatus. Het aantal niet-gevaccineerden is voor beide precies nul. Dit maakt het wiskundig onmogelijk voor niet-gevaccineerden om "oververtegenwoordigd" te zijn onder ziekenhuis- en ICU Covid-patiënten. Er is een belangrijk conceptueel onderscheid tussen de verklaring op pagina 2 en de statistieken in tabel 1 twee pagina's later. De eerste maakt deel uit van openbare berichten door de gezondheidsafdeling van Covid-vaccins die "veilig en effectief" zijn. De tweede zijn feitelijke gegevens. Zoals ik de gewijzigde nationale wet las, en dus de manier waarop een AHPRA-functionaris (Australian Health Practitioner Regulation Agency) het ooit in de toekomst zou kunnen lezen tegen een arts, moet deze laatste zich houden aan de openbare boodschap en niet de werkelijke gegevens.
 • Stel je een gezin voor van 45-jarige ouders met drie jonge kinderen van 5-12 jaar die hun huisarts bezoeken om vaccinatie voor hun kinderen en boosters voor zichzelf te bespreken, zowel om zichzelf en hun ouders te beschermen als ze de kinderen meenemen om te besteden quality time met opa en oma. Zullen Australische artsen in naam van de openbare veiligheid de mRNA-vaccins moeten promoten bij kinderen, boosters voor volwassenen en verboden zijn om het tegendeel te vermelden in Scandinavië en Florida? In New South Wales waren van de 2,311 Covid-gerelateerde sterfgevallen sinds 22 mei slechts 3 onder de 20 en 34 onder de 50. Zijn er in Australië door de pandemie gezonde onder de 20 overleden aan Covid? Als kinderen vrijwel geen risico lopen en vaccins de overdracht niet stoppen, waarom zouden kinderen dan worden blootgesteld aan het risico op ernstige bijwerkingen? 
 • Hoe zit het met de verrassende onthulling dat? Pfizer had zijn vaccins nooit getest op overdraagbaarheid en daarom is de hele eis van een vaccinpaspoort gebaseerd op een samenzwering van leugens? In een NBC-interview op 26 februari 2021 Pfizer CEO Albert Bourla zegt duidelijk: “er zijn op dit moment veel aanwijzingen die ons vertellen dat er een bescherming is tegen overdracht van de ziekte” door het vaccin. In een CBS-interview op 26 mei 2021 zei Anthony Fauci: “Als je je laat vaccineren, bescherm je niet alleen je eigen gezondheid, die van het gezin, maar draag je ook bij aan de gezondheid van de gemeenschap door de verspreiding van het virus door de hele wereld te voorkomen. de gemeenschap … je wordt een doodlopende weg naar het virus.” Ook Australische gegevens bevestigen dat hoewel vaccins en boosters beschermende voordelen blijven bieden tegen ernstige ziekten en sterfgevallen, ze ondanks 95 procent vaccinatie van volwassenen geen immuniteit bieden tegen infectie, ziekenhuisopname, IC-opname of zelfs overlijden (Figuur 1).
Figuur 1: Covid-19-statistieken voor New South Wales (NSW) naar vaccinatiestatus, 22 mei – 10 oktober 2022. Bron: NSW Health, Wekelijkse bewakingsrapporten.

In een artikel op news.com.au, Frank Chung heeft Australiërs een grote dienst bewezen door een lijst samen te stellen van verklaringen van Australische ministers en gezondheidsbureaucraten die herhaaldelijk hun vaste overtuiging uitspreken dat vaccins de overdracht stoppen. Michaël Senger heeft ons allemaal een dienst bewezen met een soortgelijke terugblik op de demonisering van de niet-gevaccineerde door verschillende overheidsinstanties, maar al te gretig versterkt door de media, en allemaal gebaseerd op de valse overtuiging dat vaccins de overdracht stoppen.

Voor lezers met interesse in Australië, Richard Kelly geeft een overzicht van vele hoofdschuddende edicten en handhavingsacties - zoals het beboeten van een bezorger voor het wassen van zijn busje bij een lege wasstraat om 1.15 uur en een leerling-chauffeur voor een lesje met haar moeder - die door het publiek zijn uitgevaardigd Gezondheidsambtenaren. Hun onwetendheid over de ziekte werd alleen overtroffen door hun arrogantie en overmoed over hun vermogen om het gedrag van een coronavirus te beheersen. Zouden Australische artsen het risico lopen uitgeschreven te worden als ze dit noemen?

Oliver May van Nieuws ONBESNEDEN schreef een open brief aan 20 Britse nieuwsredacties op 12 oktober, met het verzoek om uit te leggen waarom ze er niet in waren geslaagd om een ​​verhaal te publiceren over de krachtige documentaire over vaccinatieschade genaamd Veilig en effectief: een second opinion, of op pijnlijk eerlijk Dr. Aseem Malhotra's peer-reviewed studies waarin wordt opgeroepen tot een pauze in Covid-vaccinatie vanwege ernstige bijwerkingen totdat alle onbewerkte gegevens zijn onderworpen aan volledig onafhankelijk onderzoek. Beide zouden interessant zijn voor het publiek en beide zijn zeer in het algemeen belang. We moeten onze adem niet inhouden voor een antwoord. Peter Doshi van de Maryland School of Pharmacy, hoofdredacteur van de  British Medical Journal, heeft gelijk om de oude media aan te spreken voor hun gebrek aan evenwichtige dekking van Covid-vaccins.

Opmerkelijk is dat de bekentenis van Pfizer gretig is genegeerd door de Australische MSM. Voor het geval ik de berichtgeving van het bombshell-interview in de Australische media had gemist, heb ik gezocht op de website van ABC (Australische versie van de BBC), Leeftijd, Australisch en Sydney Morning Herald papieren. Ik kreeg nul hits voor Robert Roos, de Nederlandse Europarlementariër die de vraag stelde in het Europees Parlement van Pfizer-directeur Janine Small, en voor de laatste die bekende gebrek aan testen op overdraagbaarheid te hebben. Het afnemende vertrouwen in onze belangrijkste instellingen draagt ​​bij aan de meervoudige wereldwijde crisis van de democratie.

Door het gebrek aan media-aandacht en -aandacht is er weinig druk op het publiek verantwoording. Als dat niet gebeurt, zal er geen enkele straf worden opgelegd aan ministers en bureaucraten voor het uitgebreide scala aan misdaden bij het toebrengen van wrede en onmenselijke schade aan miljoenen van hun burgers; geen uitzicht op emotionele afsluiting voor de mensen voor het trauma dat ze hebben opgelopen, inclusief sterfgevallen door wanhoop en verlatenheid als gevolg van eenzaamheid; vertraagde vooruitzichten van de massa's die hun pure angst voor een virus kwijtraken dat voor de meeste gezonde mensen onder de 70 of 65 niet echt een ernstige ziekte is; en een weigering om het krachtigste afschrikmiddel van allemaal in te voeren voor elke herhaling van openbare criminaliteit op grote schaal.

In plaats daarvan kunnen we allemaal uitkijken naar eindeloze cycli van spoeling en herhaling van toezicht, dwang en dwang van de massa's op de grillen van hun technocratische betere.Uitgegeven onder a Creative Commons Naamsvermelding 4.0 Internationale licentie
Stel voor herdrukken de canonieke link terug naar het origineel Brownstone Instituut Artikel en auteur.

Auteur

 • Ramesh Thakur

  Ramesh Thakur, een Brownstone Institute Senior Scholar, is een voormalig adjunct-secretaris-generaal van de Verenigde Naties en emeritus hoogleraar aan de Crawford School of Public Policy, de Australian National University.

  Bekijk alle berichten

Doneer vandaag nog

Uw financiële steun aan het Brownstone Institute gaat naar de ondersteuning van schrijvers, advocaten, wetenschappers, economen en andere moedige mensen die professioneel zijn gezuiverd en ontheemd tijdens de onrust van onze tijd. U kunt helpen de waarheid naar buiten te brengen door hun voortdurende werk.

Abonneer u op Brownstone voor meer nieuws

Blijf op de hoogte met Brownstone Institute