roodbruine zandsteen » Brownstone-tijdschrift » Volksgezondheid » Kan biotechnologie menselijk gedrag beheersen?
Kan biotechnologie menselijk gedrag beheersen?

Kan biotechnologie menselijk gedrag beheersen?

DELEN | AFDRUKKEN | E-MAIL

Af en toe kom je een onderzoek tegen dat nieuwe wegen inslaat en het menselijk begrip bevordert. Het journaal Transplantologie heeft een artikel gepubliceerd met de titel “Persoonlijkheidsveranderingen geassocieerd met orgaantransplantaties”, waarin de ervaringen worden gedocumenteerd van personen die een reeks gedoneerde organen hebben ontvangen, waaronder harten, nieren, lever en longen.

Het is bekend dat ontvangers van een harttransplantatie daaruit voortvloeiende persoonlijkheidsveranderingen kunnen ervaren. Uit dit onderzoek blijkt met name dat hetzelfde geldt voor andere soorten orgaantransplantaties. Hier is een samenvatting van de reeks veranderingen die zijn waargenomen bij de 47 proefpersonen, uitgesplitst naar harttransplantatiepatiënten versus andere orgaanontvangers. 

In totaal ondervond 87% van de proefpersonen opmerkelijke ongebruikelijke veranderingen die hun gedrag, identiteitsgevoel en persoonlijke voorkeuren op de proef stelden. Eerstepersoonsrapporten en bewijsmateriaal van donorfamilies bevestigen dat sommige van deze effecten gepaard gaan met de overdracht van persoonlijkheidskenmerken zoals voedsel- of gedragsvoorkeuren van de donor naar de orgaanontvanger. Een fervent vleeseter kan bijvoorbeeld een vegetariër worden die geen vlees op zijn bord kan verdragen.

Dit is een onverwacht resultaat dat conventionele ideeën ter discussie stelt. Deze studie wijst op de gedistribueerde locatie van het geheugen in de fysiologie en de nauwe associatie ervan met een verscheidenheid aan orgaansystemen. Het illustreert ruimschoots hoe weinig de levenswetenschappen begrijpen van het raakvlak tussen bewustzijn en materie. 

Eerdere speculaties over de oorsprong van deze effecten concentreerden zich rond drie mogelijke mechanismen: psychologische inprenting, cellulaire biochemie en elektromagnetische velden. De onderzoeksresultaten wijzen duidelijk op het belang van biochemische mechanismen.

De psychologische theorieën concentreren zich rond 'magisch denken'. Dit is de overtuiging dat bepaalde woorden, gedachten, emoties of ritueel gedrag een stempel drukken op de wereld om ons heen. Deze verklaringen zijn vaag vanuit een conventioneel wetenschappelijk perspectief en kunnen niet identificeren waarom of hoe een volledig scala aan orgaansystemen bij dit proces betrokken zou kunnen zijn. Niettemin wijzen ze op de noodzaak om ons begrip van biochemie te integreren met bewustzijn.

De eerdere speculatieve ideeën over elektromagnetische velden over de overdracht van eigenschappen van transplantaten zijn nauw verwant aan de elektrische eigenschappen van het hart en vallen weg nu we weten dat het fenomeen zich ook naar andere organen uitbreidt.

Het derde type verklaring betreft de mogelijke opslag van herinneringen in cellen, inclusief hun epigenetische, DNA-, RNA- of eiwitcomponenten. Deze hypothese wordt niet ontkracht door de bevindingen van het huidige onderzoek. In werkelijkheid ScienceAlert biedt de 'systemische geheugenhypothese' als mogelijke verklaring voor de bevindingen van de nieuwe studie. Deze hypothese suggereert dat alle levende cellen geheugen bevatten, wat betekent dat de geschiedenis en dus toekomstige acties via weefsel kunnen worden doorgegeven van donor naar transplantatie.

De studie wijst ook op de genetwerkte aard van het geheugen in onze fysiologie. Overgedragen herinneringen lijken in sommige gevallen automatisch te kunnen integreren in de gedragsvoorkeuren van de orgaanontvanger. Om niet te zeggen dat u daadwerkelijk geautomatiseerde controle over dit gedrag en deze voorkeuren overneemt.

Met andere woorden: het lijkt zeer waarschijnlijk dat herinneringen op de een of andere manier worden opgeslagen in cellulaire genetische/epigenetische systemen die een zekere mate van controle kunnen aannemen over aspecten van menselijk gedrag en denken. Als dit het geval is, moet er veel worden uitgepakt.

Ten eerste lijkt het erop dat cellulaire genetische systemen veel complexer zijn en meer functies vervullen dan de biotechnologie momenteel veronderstelt. Onze huidige modellen zijn te grof om de bevindingen van het transplantatieonderzoek te omvatten. Cellulaire genetische functies staan ​​zeer nauw in wisselwerking met het bewustzijn. Geest en lichaam zijn twee kanten van één medaille in een zeer diepe en volledig geïntegreerde zin. Dit versterkt in grote mate het begrip waarover we bij de conferentie hebben gerapporteerd Hatchard-rapport en vooral bij GLOBE dat de eenvoudige huidige biotechmodellen van intracellulaire functies op sommige zeer kritische aspecten uiterst onvolledig of zelfs onjuist zijn.

De implicatie ligt voor de hand; Biotech-interventies die het celmembraan passeren en bewerkt cellulair genetisch materiaal inbrengen (gentherapieën, DNA- en mRNA-vaccins, gain-of-function viraal materiaal, enz.) zijn zelfs nog riskanter dan tot nu toe door iemand is gedacht. Ze zouden kunnen bewerken wat ons menselijk maakt.

Ten tweede, en nog zorgwekkender, lijkt het erop dat genetische informatie of sequenties een inherent ingebouwd vermogen hebben om de controle over menselijk gedrag over te nemen. Het is duidelijk dat onze herinneringen een zeer belangrijke rol spelen bij het formuleren van gedrag; wat eraan vooraf is gegaan, heeft een overweldigende invloed op onze toekomst. Het artikel "Het dieet van uw grootouders kan nog steeds invloed hebben op u en de gezondheid van uw kinderenlegt uit hoe dit zich zelfs uitstrekt tot genetische veranderingen die zijn opgeslagen in het DNA van onze voorouders en die door ons zijn geërfd. 

Het transplantatieartikel laat zien dat genetische interventies niet alleen onze gezondheid kunnen beïnvloeden, maar ook wat we doen en denken.

Het is nu nog maar een kleine stap om te beseffen dat genbewerking, inclusief elke vorm van bewerking van de keten van genetische functies in cellen, min of meer automatisch ons gedrag en ons psychologisch profiel zou kunnen veranderen. Belangrijker nog is dat, aangezien onze kennis van cellulaire genetica nu zeer onvolledig lijkt te zijn, cellulaire genetische manipulatie, indien uitgevoerd op een schaal die in overeenstemming is met de orgaangrootte, ons gedrag, denken en begrip kan verstoren. Het zou dit effectief tegen onze wil kunnen doen. Met andere woorden, het zou ons enorm kunnen verwarren en stress bezorgen, of zelfs de controle over ons kunnen geven.

Het zal u niet ontgaan zijn dat een ontwikkeld Covid-virus en/of de mRNA-vaccins hiervoor geschikt zijn. Er wordt geschat dat er maar liefst tien miljard Covid-virionen aanwezig zijn tijdens de piek van de Covid-infectie. Elke Covid-injectie bevat biljoenen mRNA-moleculen die de genetische werking van miljarden cellen veranderen. Een menselijke lever bevat ongeveer 240 miljard cellen en een nier veel minder. Dus zowel de Covid-infectie als de mRNA-vaccintechnologie bevinden zich in de juiste marge om ons psychologische en gedragsprofiel te beïnvloeden. Zelfs de New York Times heeft gewezen op wijdverbreide ontwrichting van de maatschappelijke organisatie, hoge criminaliteit en conflictcijfers tijdens de pandemie.

Het is nog maar een korte stap om te beseffen dat het voor een cultuur met meer geavanceerde wetenschappelijke kennis dan we nu hebben, mogelijk zou kunnen zijn om het bewustzijn en het gedrag van hele bevolkingsgroepen genetisch te controleren. Een beangstigende gedachte.

Wij stellen hier niets onlogisch of onwetenschappelijks voor. Er zijn parallellen met de natuurkunde uit het begin van de 20e eeuw. Geconfronteerd met onweerlegbare experimentele resultaten moesten natuurkundigen het idee van een bewuste waarnemer integreren in het hart van de kwantummechanica. De biotechnologie wordt onomkeerbaar geduwd in de richting van de erkenning dat bewustzijn de kern vormt van de biologie en het snijvlak van de evolutie. Dit is geen radicaal idee; het is onze eenvoudige dagelijkse ervaring als individu die een ereplaats moet innemen in de levenswetenschappen.

Kortom, laat mij duidelijk zijn; het nieuwe transplantatiepapier versterkt in grote mate de oproep van GLOBE voor mondiale wetgeving die experimenten met biotechnologie verbiedt. Elke stap in de richting van het bewerken van de interne werking van cellen is een stap in de verkeerde richting en een groot risico voor de hele mensheid. 

In dit artikel hebben we een lange weg afgelegd na de ervaring van enkele ontvangers van een transplantaat, maar de keten van wetenschappelijke logica is aanwezig. Experimenten met biotechnologie moeten verboden worden. Het is een stap te ver en toch een stap die miljoenen werknemers, gefinancierd door overheden, megabedrijven en particuliere investeerders, elke dag achteloos zetten. De risico's zijn niet te overzien en negatieve uitkomsten zijn onvermijdelijk.

We kunnen u niet bij dit vooruitzicht laten zonder te verwijzen naar enkele positieve stappen die individuen kunnen nemen om hun gezondheid te beschermen. In een recente videohebben we intracellulaire transport- en informatiesystemen beschreven in termen van acht parameters: chemie, in water oplosbare processen, elektriciteit, elektromagnetische velden, moleculaire vorm, moleculaire trillingen, transcriptieregulatie en genetische structuur.

Al deze systemen kunnen worden ondersteund door eenvoudige toevoegingen aan onze dagelijkse routines en levensstijl. 

Chemie: Het voedsel dat we eten moet vrij zijn van ultrabewerkte inhoud, pesticiden, enz., het moet lichter, gevarieerder zijn en gebaseerd zijn op onvervalste natuurlijke voedselbronnen die DNA bevatten. Deze maatregelen zullen de cellulaire chemie ondersteunen. 

Water en elektriciteit: Om de hydratatie te verbeteren, drinkt u overdag heet, gezuiverd water. Om het je makkelijk te maken kun je een thermosfles bij de hand houden. Dit zal ook de elektrische geleidbaarheid in de fysiologie verbeteren.

Elektrische velden: Maak elke dag een wandeling in de ochtendzon. De zon is een vorm van elektromagnetische straling die genezend werkt. Vermijd overmatige blootstelling aan straling van mobiele telefoons, elektriciteit en wifi.

Vorm: Eenvoudige yogaoefeningen plaatsen het lichaam in vormen die de gezondheid stimuleren en energie vernieuwen. De plaatsing, verhoudingen, oriëntatie en materialen van uw huis hebben een grote invloed op uw gezondheid (meer hierover in een latere release)

Trillingen: Opbeurende muziek laat de fysiologie trillen in harmonie met kosmische harmonieën. Eenvoudige ademhalingsoefeningen in schone lucht maken de geest helder.

Transcriptieregulatie: Spreek altijd de waarheid. Dit zorgt ervoor dat ons denken in harmonie is met de natuurwetten en beschermt onze intelligentie samen met de intelligentie van ons lichaam.

Genetische identiteit: Mediteer en eer uw traditionele culturele wijsheid, aangezien het de immuniteit, de menselijkheid en de expressie van ons individuele en collectieve genetische erfgoed verbetert.Uitgegeven onder a Creative Commons Naamsvermelding 4.0 Internationale licentie
Stel voor herdrukken de canonieke link terug naar het origineel Brownstone Instituut Artikel en auteur.

Auteur

  • Guy Hatchard

    Guy Hatchard PhD is de auteur van HatchardReport.com, een populaire covid-wetenschappelijke informatiesite in Nieuw-Zeeland met een grote aanhang. Hij leidt ook de campagne voor Global Legislation Outlawing Biotechnology Experimentation (https://GLOBE.GLOBAL). Voorheen was hij senior manager bij Genetic ID, een wereldwijde organisatie voor het testen van voedselveiligheid en certificering (nu bekend als FoodChain ID). Hij heeft een boek geschreven Discovering and Defending Your DNA Diet (verkrijgbaar bij Amazon en HatchardReport.com). Dr. Hatchard heeft regeringen geadviseerd over natuurvoedingswetgeving en de risico's van genetisch gemodificeerd voedsel. Hij woont in Nieuw-Zeeland.

    Bekijk alle berichten

Doneer vandaag nog

Uw financiële steun aan het Brownstone Institute gaat naar de ondersteuning van schrijvers, advocaten, wetenschappers, economen en andere moedige mensen die professioneel zijn gezuiverd en ontheemd tijdens de onrust van onze tijd. U kunt helpen de waarheid naar buiten te brengen door hun voortdurende werk.

Abonneer u op Brownstone voor meer nieuws

Blijf op de hoogte met Brownstone Institute