roodbruine zandsteen » Brownstone-tijdschrift » Overheid » Je blijft de term ‘autoritair’ gebruiken
Je blijft de term ‘autoritair’ gebruiken

Je blijft de term ‘autoritair’ gebruiken

DELEN | AFDRUKKEN | E-MAIL

Je kent de term ‘autoritair’. Je denkt dat je weet wat het betekent. 

Een autoritaire vader, baas of overheid zegt: op mijn manier of op de snelweg. Ze blaffen voortdurend bevelen en zien naleving als het antwoord op alle menselijke problemen. Er is geen ruimte voor onzekerheid, aanpassing aan tijd en plaats, of onderhandeling. Het regeert op basis van persoonlijk dictaat en tolereert geen afwijkende meningen. 

Autoritair zijn betekent inhumaan zijn, regeren met willekeurige en grillige oplegging. Het kan ook betekenen dat je onpersoonlijk door een machine wordt geregeerd, ongeacht de kosten. 

Klinkt als een conventionele overheidsbureaucratie, toch? Inderdaad. Denk aan het Ministerie van Motorvoertuigen. Denk aan de Environmental Protection Agency en het Department of Energy, die momenteel edicten uitvaardigen die zullen eindigen in de mogelijkheid van uw wasmachine om uw kleding schoon te maken en uw auto om de hele afstand af te leggen. 

Ze doen dit ons al tientallen jaren aan, met of zonder toestemming van het Congres of de president. De agentschappen zijn letterlijk uit de hand gelopen in de zin dat niemand ze kan controleren. 

Elke samenleving die wordt bestuurd door een groot en opdringerig bureaucratisch apparaat is noodzakelijkerwijs autoritair. Een regering die niet autoritair is, is noodzakelijkerwijs beperkt in omvang, reikwijdte en machtsbereik. 

Laten we zeggen dat je een politieke leider hebt die routinematig heeft opgeroepen tot minder op het gebied van autoritair bestuur door bureaucratieën. Hij is van plan alle macht die hij heeft te gebruiken om de autonome heerschappij van administratieve bureaucratieën te beteugelen en deze meer te onderwerpen aan de wensen van het volk, dat idealiter de leiding zou moeten hebben over het regime waaronder zij leven. 

Zo’n leider zou geen autoritair genoemd worden. Hij zou het tegenovergestelde worden genoemd: een emancipator die autoritaire structuren probeert te ontmantelen. 

Als al het bovenstaande logisch voor je is, probeer dan betekenis te geven aan dit nieuws verhaal in de New York Times. Het gaat over de groeiende inspanningen van veel activisten om zich te verzetten tegen een tweede termijn van Donald Trump. 

Terloops zegt het verhaal: “Als de heer Trump weer aan de macht komt, is hij openlijk van plan radicale veranderingen op te leggen – waarvan vele een autoritaire ondertoon hebben”, waaronder “het gemakkelijker maken om ambtenaren te ontslaan.”

Het verhaal voegt er al snel aan toe dat hij van plan is de ontslagen werknemers te vervangen door ‘loyalisten’. Misschien. Maar overweeg het alternatief. De president zou ogenschijnlijk de leiding moeten hebben over ruim twee miljoen bureaucraten die in dienst zijn bij ruim vierhonderd agentschappen in de uitvoerende macht – maar zij hoeven niet daadwerkelijk het beleid van de gekozen president uit te voeren. Ze kunnen hem zelfs volledig negeren. 

Hoe is dit verenigbaar met democratie of vrijheid? Het is niet. Er staat niets in de Grondwet over een enorm leger van bureaucraten die achter de schermen regeren dat op geen enkele manier bereikbaar of beheersbaar is voor gekozen vertegenwoordigers. 

De poging om zich terug te trekken, in toom te houden of op een andere manier iets aan dit probleem te doen, is niet autoritair. Het is het tegenovergestelde. Zelfs als ‘loyalisten’ de ontslagen werknemers zouden vervangen, zou dat een verbetering zijn ten opzichte van een regeringssysteem waarin het volk werkelijk helemaal geen controle heeft. 

Twee jaar na Trumps eerste ambtstermijn kwam de regering erachter dat dit een probleem was. De regering had op een aantal gebieden een aantal dramatische beleidswijzigingen voor ogen. Het enige wat ze ondervonden was hardnekkig verzet van mensen die geloofden dat zij en niet de gekozen president de leiding hadden. De komende twee jaar zullen zij veel inspanningen geleverd om dit probleem op zijn minst op te lossen: de president zou namelijk de leiding moeten hebben over de regering die onder zijn jurisdictie valt. 

Dit heeft alleen maar zin. Stel je voor dat je de CEO van een bedrijf bent. Je ontdekt dat de belangrijkste divisies die het bedrijf feitelijk runnen zich niets aantrekken van wat je zegt en niet ontslagen kunnen worden, zelfs niet als je dat eist, en toch word je persoonlijk verantwoordelijk gehouden voor alles wat deze divisies doen. Wat ga je doen?

Het is niet ‘autoritair’ om datgene waarvoor u, professioneel of politiek, verantwoordelijk wordt gehouden, te onttronen of op een andere manier te proberen controle te krijgen. Dat is werkelijk alles wat de mensen van Trump suggereren. Dit is niets anders dan een constitutioneel systeem: we worden verondersteld een regering te hebben van en voor het volk. Dat betekent dat het volk de bestuurder van de uitvoerende macht kiest. De winnaar van de verkiezingen moet op zijn minst enige invloed kunnen hebben op wat de agentschappen in de uitvoerende macht doen. 

En omdat hij dit suggereert en probeert het te laten gebeuren, wordt Trump een autoritair genoemd. Bereid je voor: dit zal tussen nu en november en daarna miljoenen keren worden gezegd. Kunnen de reguliere media de betekenis van een term als deze zomaar veranderen? Dat kan, maar er is ook alle reden om terug te dringen en het niet te laten gebeuren. 

Taal is een menselijke constructie. Hoe levendiger en sneller de samenleving is, hoe meer de taal verandert. Dat kan iets geweldigs zijn. Een van mijn favoriete boeken om buiten kantooruren te lezen is dat van HL Mencken De Amerikaanse taal, geschreven door dit genie toen hij in oorlogstijd anderszins werd gecensureerd vanwege zijn opvattingen. 

Het is een prachtige kroniek van de evolutie van het Amerikaanse taalgebruik, gepubliceerd in 1919, maar zelfs vandaag nog vreemd relevant, toepasbaar op het afnemende aantal mensen dat nog steeds samenhangende zinnen kan vormen. 

Als het om woordenschat gaat, zijn er in grote lijnen twee stromingen: de prescriptivistische en descriptivistische. De prescriptivistische visie is dat woorden ingebedde betekenissen hebben die je kunt herleiden uit andere talen en die gebruikt moeten worden zoals bedoeld. De descriptivistische benadering beschouwt taal meer als een levende ervaring, een hulpmiddel om communicatie mogelijk te maken, in welk geval alles mogelijk is. 

Als Amerikanen aanvaarden we grotendeels de descriptivistische visie, maar dit kan te ver gaan. Woorden kunnen letterlijk niets betekenen, laat staan ​​het tegenovergestelde. Maar dit is precies wat er gebeurt. Hetzelfde geldt voor het woord 'democratie', dat verondersteld wordt de keuze van het volk te betekenen, en niet wat de elites ons ook voorschotelen. Als Trump de keuze is, dan zij dat zo. Dat is de ontwikkeling van de democratie. 

Als we willen dat de president de CEO wordt van de uitvoerende macht van de regering – en dat is een behoorlijk goede omschrijving van wat de Amerikaanse grondwet bepaalt – dan zou de regering die bestuurlijke autoriteit moeten hebben. Als het je niet bevalt, bespreek dit dan met de Founders. 

Nogmaals, elke samenleving die wordt bestuurd door een groot en opdringerig bureaucratisch apparaat is noodzakelijkerwijs autoritair. Een regering die niet autoritair is, is noodzakelijkerwijs beperkt in omvang, reikwijdte en machtsbereik. 

Elke president die actie onderneemt om de macht en het bereik van willekeurig gezag te beteugelen, is geen autoritair persoon, maar eerder iemand die probeert het gezag terug te geven aan het volk. Zo iemand zou een emancipator zijn, ook al zou iedereen anders beweren. Uitgegeven onder a Creative Commons Naamsvermelding 4.0 Internationale licentie
Stel voor herdrukken de canonieke link terug naar het origineel Brownstone Instituut Artikel en auteur.

Auteur

  • Jeffrey A. Tucker

    Jeffrey Tucker is oprichter, auteur en president van het Brownstone Institute. Hij is ook Senior Economics Columnist voor Epoch Times, auteur van 10 boeken, waaronder Leven na de lockdownen vele duizenden artikelen in de wetenschappelijke en populaire pers. Hij spreekt veel over onderwerpen als economie, technologie, sociale filosofie en cultuur.

    Bekijk alle berichten

Doneer vandaag nog

Uw financiële steun aan het Brownstone Institute gaat naar de ondersteuning van schrijvers, advocaten, wetenschappers, economen en andere moedige mensen die professioneel zijn gezuiverd en ontheemd tijdens de onrust van onze tijd. U kunt helpen de waarheid naar buiten te brengen door hun voortdurende werk.

Abonneer u op Brownstone voor meer nieuws

Blijf op de hoogte met Brownstone Institute