roodbruine zandsteen » Brownstone Institute-artikelen » Haat het slechte, heb het goede lief
Haat het slechte, heb het goede lief

Haat het slechte, heb het goede lief

DELEN | AFDRUKKEN | E-MAIL

Zet je schrap, beste lezer, voor een verklaring die zwaar zal worden bestraft door het grootste deel van het sociale-medialandschap en die in sommige rechtsgebieden zelfs als een ‘haatmisdaad’ kan worden beschouwd:

Richard Levine is een slechte man.

Sterker nog, ik heb ongetwijfeld minstens drie haatmisdrijven gepleegd tegen de persoon van Admiraal Levine. Ten eerste heb ik hem een ​​man genoemd, ook al staat hij erop vrouw genoemd te worden. Ten tweede heb ik hem een ​​‘doodnaam’ gegeven door zijn geboortenaam te gebruiken die zijn ouders hem hadden gegeven in plaats van de nieuwe naam die hij zichzelf heeft gegeven.

Ten derde, en het meest fundamenteel, heb ik de reeks gebeurtenissen en de karaktereigenschappen die ertoe hebben geleid dat Richard een Rachel werd, als ‘slecht’ bestempeld.

Er speelt in dit geval echter een extreem niveau van ironie, aangezien de etymologie van het Engelse woord ‘bad’ aangeeft dat dit precies is wat Dr. Levine is; 'slecht' is afgeleid van het Oud-Engelse woord bǣddel wat ‘hermafrodiet, vrouwelijke man’ betekent.

Denk eens aan het briljante inzicht van onze voorouders in de Engelse taal toen zij een woord kozen voor het tegenovergestelde van goed: dingen zijn slecht voor zover ze niet goed geschikt zijn voor het beoogde doel. Slechte dingen zijn als een vierkante pen die in een rond gat past, of een kruiskopschroevendraaier die wordt gebruikt voor een schroef met platte kop, of de structuur van een gebouw of een brug die op de grond instort.

Het meest fundamentele was dat Dr. Richard Levine een echtgenoot en een vader was. Zijn beslissing om Rachel te worden betekende het volledig afstand doen van deze ernstige verantwoordelijkheden en was inderdaad een zeer slechte zaak. Vanuit moreel en spiritueel oogpunt kunnen alle slechte dingen die Dr. Levine deed als Covid-tiran hier in Pennsylvania en nu nog steeds doet op nationaal niveau als adjunct-secretaris van Volksgezondheid, worden gezien als ondergeschikt aan zijn afwijzing van de realiteit zelf en de plichten die hem door de genoemde realiteit worden opgelegd. Het is allemaal behoorlijk slecht.

Is het verkeerd om zulke slechtheid te haten?

Een verbod op haat is een verbod op liefde

…liefde moet voorafgaan aan haat; en niets wordt gehaat, behalve omdat het in strijd is met iets dat geschikt is en waar men van houdt. En daarom wordt elke haat veroorzaakt door liefde.

St. Thomas van Aquino, Summa Theologica I-II q. 29 een. 2

De beschuldiging van ‘haat’ is een manipulatieve tactiek die wordt gebruikt om zowel zachte als harde vormen van censuur af te dwingen. Haatmisdrijven zijn bijvoorbeeld erger dan reguliere misdaden. Haatzaaiende uitlatingen worden niet beschermd door de vrijheid van meningsuiting. Haatdragende mensen verliezen het recht om zelf niet gehaat te worden.

Dit is natuurlijk absolute waanzin; het is eenvoudigweg een zelf verleende toestemming van de zogenaamde elites en de ‘beleefde samenleving’ om de mensen te haten die denken dat wat ze doen slecht is. Het is het gebruik van sociaal stigma om zelfcensuur teweeg te brengen, zodat de waarheid die hen van hun slechtheid veroordeelt nooit kan worden uitgesproken.

We zien dit patroon de afgelopen jaren keer op keer herhaald in de verschillende beschuldigingen tegen mensen van goede wil:

 • Degenen die tegen lockdowns en mandaten zijn, haten oma en willen dat ze sterft.
 • Degenen die zich tegen de genderideologie verzetten, haten mensen met genderdysforie en willen dat ze sterven.
 • Degenen die op gezond verstand regulering van de nationale grenzen willen, haten immigranten en willen dat ze sterven.

In plaats daarvan is de realiteit:

 • Degenen die tegen lockdowns en mandaten zijn, houden van vrijheid en beschouwen deze als een noodzakelijk goed voor de menselijke bloei. Lockdowns en mandaten waren dat wel slecht en worden daarom gehaat.
 • Degenen die zich tegen de genderideologie verzetten, houden ervan dat de Schepper hen als man en vrouw heeft geschapen en dat de werkelijkheid zelf is bestemd voor vaders en moeders die kinderen opvoeden. Alles wat hiermee in strijd is, is slecht en wordt daarom gehaat.
 • Degenen die op gezond verstand grenzen willen reguleren, houden van hun land en erkennen dat grenzen deel uitmaken van de fundamentele definitie van een natie. Ongecontroleerde overstroming van een natie door niet-burgers is dat wel slecht en wordt daarom gehaat.

Deze realiteit van haat, geïnspireerd door liefde voor het goede, wordt perfect weerspiegeld door de psalmist die, uit intense liefde voor God, bidt voor degenen die hij als vijanden beschouwt omdat ze zichzelf tot vijanden van God hebben gemaakt: “Haat ik niet, HEER, degenen die je haten? Heb ik geen afschuw van degenen die tegen u in opstand komen? Met hevige haat haat ik ze, vijanden beschouw ik als de mijne” (Psalm 139:21-22). En hoewel het Evangelie ons oproept tot de volmaakte naastenliefde om zelfs onze vijanden lief te hebben, worden we er herhaaldelijk aan herinnerd dat deze liefde niet betekent dat we moeten leven in de ontkenning dat er inderdaad nog steeds vijanden van God en zijn volk bestaan.

Zoals aartsbisschop Fulton Sheen voor ons samenvat in: Overwinning op ondeugd,

Het is niet de haat die verkeerd is; het is het haten van het verkeerde dat verkeerd is. Het is niet boosheid die verkeerd is, het is boos zijn op het verkeerde dat verkeerd is. Vertel mij uw vijand, en ik zal u vertellen wat u bent. Vertel mij uw haat, en ik zal u uw karakter vertellen. Heb je een hekel aan religie? Dan zit je geweten je dwars. Heb jij een hekel aan de rijken? Dan ben je hebzuchtig en wil je rijk worden. Haat jij de zonde? Dan hou je van God. Haat u uw haat, uw egoïsme, uw opvliegendheid, uw slechtheid? Dan ben je een goede ziel, want “als iemand naar mij toe komt… en zijn eigen leven niet haat, kan hij mijn discipel niet zijn.”

Luke 14: 26

De vijanden van de mensheid willen voorkomen dat we het slechte haten en het goede liefhebben, door ons bang te maken beschuldigd te worden van haat. In een wereld in crisis omdat onze leiders slecht zijn, ons voedsel slecht is, onze medicijnen en volksgezondheid slecht zijn, onze scholen slecht zijn, onze gebroken gezinnen slecht zijn, ons amusement en onze muziek slecht zijn, onze infrastructuur slecht is, de inflatie slecht is , en zelfs de berechting van gevaarlijke en gewelddadige criminelen in onze grote steden is slecht, stilte en zelfcensuur worden een uiterst gevaarlijke weigering om het goede lief te hebben, de naaste lief te hebben en uiteindelijk God lief te hebben.

De vreze des Heren is haat tegen het kwade

Spreuken 8: 13


Uitgegeven onder a Creative Commons Naamsvermelding 4.0 Internationale licentie
Stel voor herdrukken de canonieke link terug naar het origineel Brownstone Instituut Artikel en auteur.

Auteur

 • Eerwaarde John F. Naugle

  Dominee John F. Naugle is de pastoor van de St. Augustine Parish in Beaver County. BS, Economie en Wiskunde, St. Vincent College; MA, Filosofie, Universiteit van Duquesne; STB, Katholieke Universiteit van Amerika

  Bekijk alle berichten

Doneer vandaag nog

Uw financiële steun aan het Brownstone Institute gaat naar de ondersteuning van schrijvers, advocaten, wetenschappers, economen en andere moedige mensen die professioneel zijn gezuiverd en ontheemd tijdens de onrust van onze tijd. U kunt helpen de waarheid naar buiten te brengen door hun voortdurende werk.

Abonneer u op Brownstone voor meer nieuws

Blijf op de hoogte met Brownstone Institute