roodbruine zandsteen » Brownstone Institute-artikelen » Vrijheid en deugd: vrienden of vijanden?
Vrijheid en deugd: vrienden of vijanden?

Vrijheid en deugd: vrienden of vijanden?

DELEN | AFDRUKKEN | E-MAIL

Er is een olifant in de kamer, verklaarde de spreker. Hij had gelijk. Ik was, zoals zo vaak, op een bijeenkomst van mensen die ernaar streven hun land te redden van het afglijden naar een ontwaakte, collectivistische hel. Maar de aanwezigen waren het er niet over eens. In plaats daarvan waren er twee soorten mensen aanwezig. De olifant in de kamer was de spanning tussen hen.

In het hele Westen hebben Virtue People en Freedom People samengewerkt. Op conferenties, in denktanks, op schoolbesturen, op e-maillijsten, in huiskamers, op X, en soms tijdens het marcheren door de straten, komen ze samen. Deze twee groepen vormen de rebellenalliantie tegen het autoritaire, ontwaakte globalisme. Maar hun politieke filosofieën zijn in conflict.

Deugd Mensen geloven dat deugd het allerbelangrijkste is. Traditie, geloof, familie, verantwoordelijkheid, waardigheid, patriottisme, gemeenschap en spirituele of religieuze overtuiging zijn de pijlers waarop het Westen moet worden gebouwd. Deugd Mensen zijn vaak, maar niet altijd, gelovige mensen, vooral van de christelijke soort. Ze zijn van mening dat wetten, regeringen en de samenleving het Ware, het Schone en het Goede moeten bevorderen.  

Vrijheid Mensen delen deze mening niet. Zij geloven dat vrijheid het allerbelangrijkste is. Deugden, zo geloven zij, zijn bedoeld voor individuen om zelf uit te werken. De belangrijkste verwezenlijking van het Westen, zo zouden ze zeggen, is individuele autonomie. Het doel van de overheid is het waarborgen van het individuele recht op vrijheid. Vrijheid betekent de afwezigheid van dwang. U kunt zelf uw waarden, acties en groepen bepalen. Vrijheid betekent ‘vrijheid van’. 

Deugd Mensen geloven ook in vrijheid, vooral in dit tijdperk van illiberaal progressivisme. Maar vrijheid betekent voor hen iets anders. Vrijheid is essentieel, zouden ze zeggen, maar de teloorgang van het Westen is te wijten aan een buitensporige nadruk op individualiteit. (Als dat volkomen logisch voor je is, ben je misschien een deugdenpersoon. Als het als een tegenstrijdigheid klinkt, ben je waarschijnlijk een vrijheidspersoon.)

Vrijheid, zo zouden ze zeggen, betekent het disciplineren van het verlangen, wat grenzen vereist. Vrijheid is de bevrijding om verantwoordelijk te handelen, transcendent te zijn en deugdzaam te bloeien. We worden vrij, zouden ze zeggen, in de mate dat onze wil coherent wordt met het objectieve Goede. Vrijheid betekent ‘vrijheid om’.   

Op politiek gebied zijn deze twee soorten vrijheid onverenigbaar. Vrijheid Mensen verwachten van hun regeringen dat ze de vrede bewaren en het individu beschermen – en zich er verder niet mee bemoeien. Deugd Mensen verwachten van hun regeringen dat ze het goede bevorderen met wetten en beleid. Deugd Mensen steunen wetten die gedrag verbieden dat, naar hun mening, immoreel is, schadelijk is voor de menselijke bloei of niet in overeenstemming is met het algemeen welzijn. Hulp bij zelfdoding, prostitutie, echtscheiding, pornografie en zelfs ketterij, om maar te beginnen, zijn niet toegestaan. 

Om hun doelen te bereiken vertrouwen deugdmensen op geweld. Tenminste, dat is wat Freedom People zou zeggen. Deugd Mensen gebruiken wetten om hun doelen te bereiken, en wetten zijn afhankelijk van geweld. Elke rechtsregel identificeert een omstandigheid waarin de staat de wil van zijn burgers zal buigen. Zonder het monopolistische geweld van de staat kunnen wetten niet worden afgedwongen. Deugd Mensen zijn bereid die kracht te gebruiken om hun deugdzame doeleinden te bereiken. Daarom, beweren de Freedom People, zijn ze bereid geweld te gebruiken om hun zin te krijgen.  

Vrijheid Mensen zijn decadent. Tenminste, dat is wat Virtue People zou zeggen. Als er geen morele misdaden bestaan ​​en individuen vrij zijn om over hun eigen waarden te beslissen, ontstaat er verdorvenheid. Libertariërs en libertijnen zijn neven, zou Virtue People verklaren. Overmatig individualisme veroorzaakt toegeeflijkheid, narcisme en sociaal verval.  

Maar Vrijheidsmensen kunnen ook deugdzaam zijn. Ze kunnen geloof, familie en gemeenschap omarmen. Ze kunnen gedrag afkeuren, zoals prostitutie, dat Virtue People zou verbieden. Vrijheidsmensen maken echter een onderscheid dat Deugdmensen niet kunnen of willen maken.

Vrijheidsmensen zien twee verschillende vragen, terwijl deugdmensen er maar één zien. Hoe moeten mensen zich gedragen? Hoe moeten ze zich gedragen? Voor Freedom People is de eerste filosofisch en persoonlijk. De tweede is legaal en dwingend. Het antwoord op de eerste beantwoordt niet de tweede. Vrijheid Mensen leggen hun morele oordeel niet aan anderen op. Ze willen niet dat anderen hen opleggen. 

Paradoxaal genoeg hebben Vrijheidsmensen het vertrouwen dat Deugdmensen ontberen. Ze hebben vertrouwen in spontane orde. Als we mensen met rust laten, zeggen ze, komt alles goed. Individuele beslissingen zullen samenvloeien in vrede en welvaart. Deugd Mensen geloven niet in spontane orde. Ze willen de handen aan het stuur hebben, zodat ze mensen tot deugdzame doeleinden kunnen leiden. 

Vrijheid Mensen zullen niet worden beheerd. Zij geloven dat het probleem van het Westen te weinig vrijheid is. Deugd Mensen geloven dat het probleem te groot is. Vrijheid Mensen zijn tegen de bestuurlijke staat. Deugd Mensen omarmen het als het mensen naar het juiste doel leidt. Geen van beiden zal zich aanmelden bij het project van de ander. Hoewel ze samenwerken om de tirannie van de wakkeren te weerstaan, zullen ze waarschijnlijk niet slagen tenzij ze zich verzoenen. 

Op de bijeenkomst waren de meeste mensen deugdzame mensen. De weinige aanwezige Vrijheidsmensen realiseerden zich langzaam dat ze naar een soort kerk waren gegaan waartoe ze niet behoorden. De deugdzame mensen die de zaal vulden, standvastig in hun overtuiging dat zij het beste wisten wat juist en goed is, leken zich daar niet van bewust te zijn. Of trouwens, dat ze überhaupt bestonden.

Tegen het einde sprak ik met een ernstige, zachtaardige heer met een bril met hoornen montuur. In zijn ideale wereld zou de wet gedrag verbieden dat in strijd was met het Goede, zoals hij dat waarnam. Toen ik erop wees dat sommige mensen in de kamer zich met alle macht tegen die onderneming zouden verzetten, viel zijn mond open en werden zijn ogen groot achter zijn dikke lenzen. Die mogelijkheid was niet bij hem opgekomen. 

Niet iedereen ziet de olifant in de kamer.Uitgegeven onder a Creative Commons Naamsvermelding 4.0 Internationale licentie
Stel voor herdrukken de canonieke link terug naar het origineel Brownstone Instituut Artikel en auteur.

Auteur

Doneer vandaag nog

Uw financiële steun aan het Brownstone Institute gaat naar de ondersteuning van schrijvers, advocaten, wetenschappers, economen en andere moedige mensen die professioneel zijn gezuiverd en ontheemd tijdens de onrust van onze tijd. U kunt helpen de waarheid naar buiten te brengen door hun voortdurende werk.

Abonneer u op Brownstone voor meer nieuws

Blijf op de hoogte met Brownstone Institute