roodbruine zandsteen » Brownstone Institute-artikelen » Gezondheid van kinderen: in cijfers

Gezondheid van kinderen: in cijfers

DELEN | AFDRUKKEN | E-MAIL

Vorige maand, een jonge student op Eton College stierf op 17-jarige leeftijd tijdens het spelen van wedstrijden op de College-velden. Helaas is deze trieste gebeurtenis geen Geïsoleerd incident. In dezelfde week een andere jonge voetballer ingestort in 3 afzonderlijke wereldvoetbalwedstrijden. Zoals een verbijsterde commentator zei: “Het wereldvoetbal heeft de afgelopen jaren helaas te maken gehad met zoveel verontrustende taferelen op het veld.”

Onderzoeken zijn dringend nodig als we tegen 2040 gezonde generaties willen cultiveren. Trends en observaties voor kinderen (0-14 jaar) die in dit artikel worden besproken, bevestigen dat de gezondheid van de jonge bevolking verslechtert. Helaas is tot nu toe de Scherpe daling in het immuunsysteem van kinderen trekt niet de aandacht van deskundigen en volksgezondheidsautoriteiten. 

Om de gezondheid van kinderen te redden moet dit als een noodsituatie worden beschouwd. Het beleid voor slecht onderzochte medicijnen of vaccins met ernstige risico's op schadelijke bijwerkingen zou kunnen worden stopgezet totdat de veiligheid en effectiviteit zijn aangetoond door analyse door onafhankelijke partijen. 

Voor een gezond, evenwichtig en economisch bloeiend land zal het beste rendement op investeringen afkomstig zijn van programma's die gericht zijn op het ondersteunen van de gezondheid van vrouwen tijdens de zwangerschap en die van kinderen.

Verhoogde sterfte bij kinderen van 0-14 jaar

De laatste cijfers over de trends in de oversterfte staan ​​op Eurostat UKEn US voor kinderen in de leeftijd van 0-14 jaar, zoals geanalyseerd door Phinance Technologies, kan niet langer worden verwaarloosd. 

Phinance Technologies schat de overtollige sterfte op sterftecijfers berekenen relatief ten opzichte van een gegeven basislijn, in plaats van door veranderingen in sterfgevallen. Dit verbetert de nauwkeurigheid van veranderingen in de sterfte aanzienlijk. De methode 2C, zoals gebruikt in de cijfers in dit artikel, schat de overtollige sterftecijfers door te berekenen ten opzichte van een basislijn die de voortzetting is van een eerdere trend in overtollige sterfgevallen. De analyse heeft tot doel de nauwkeurigheid van de oversterfte aanzienlijk te verbeteren.

Verschillende landen die de afgelopen vier jaar zijn geanalyseerd, hebben een stijging van de oversterfte voor alle leeftijden opgemerkt. Onder hen zijn Nederland, de VS, Groot-Brittannië en Bulgarije. Deze worden geconfronteerd met een opmerkelijke stijging van de oversterfte onder kinderen van 0 tot 14 jaar in 2021-2023. Aan de andere kant wordt in landen als Zweden, Denemarken en België veel minder of geen oversterfte bij kinderen van 0 tot 14 jaar waargenomen.

In Januari 2024 Eurostat Statistieken over oversterfte rapporteerden de hoogste percentages oversterfte in Nederland, gevolgd door Denemarken. Tien landen, waaronder Bulgarije, registreerden geen extra sterfgevallen. De overtollige sterfgevallen worden in de cijfers van Eurostat weergegeven als procentueel verschil ten opzichte van de gemiddelde maandelijkse sterfgevallen 2016-2019 (methode 1).

Resultaten over bovenmatige sterfte in Nederland, Groot-Brittannië en de VS 

Gegevensanalyse van overtollige sterfgevallen, geanalyseerd door Phinance Technologies, wordt weergegeven in figuren (1-5).

Nederland

Figuur 1A Oversterfgevallen voor leeftijdsgroep 0-14 jaar Nederland (methode 2C)
Figuur 1B Extra sterfgevallen voor leeftijdsgroep 10-14 jaar Nederland (methode 2C)

De hoogste trend in meer sterfgevallen dan verwacht werd gevonden voor de jongste leeftijdsgroep van 0-14 jaar (Figuur 1A).

Figuur 1B laat zien dat Nederland wordt geconfronteerd met een probleem voor de volksgezondheid, vooral in de leeftijdsgroep van 10 tot 14 jaar, waarbij het aantal sterfgevallen vanaf 2020 sterker stijgt dan verwacht, tot maar liefst 60% in 2023. In de leeftijdsgroep 0- Veertien jaar lang werden er in 14 en 2021 minder sterfgevallen waargenomen dan in 2022, maar het jaar 2020 liet 2023% meer extra sterfgevallen zien dan verwacht (Figuur 15A).

Ongeacht de analysemethode (1, 2A of 2C) gebruikten ze alle gegevensverwerkingsmethoden voor de groep van 10-14 jaar en vertoonden ze een trend in meer sterfgevallen dan verwacht in de jaren tussen 2020 en 2023.

UK

Figuur 2A: Overtollige sterfgevallen voor de leeftijdsgroep 1-14 VK (methode 2C)
Figuur 2B: Overtollig aantal sterfgevallen voor leeftijdsgroep 0 VK (methode 2C)

In het UKIn 22 is het aantal sterfgevallen onder de 1-14-jarigen met maar liefst 2023% gestegen (Figuur 2A). In 2020 waren er 9% minder sterfgevallen. In 2021 waren er 7% minder sterfgevallen dan verwacht. In 2022 waren er 16% meer sterfgevallen en in 2023 waren er 22% meer sterfgevallen dan verwacht. Uit cijfers van het Office of National Statistics blijkt dat er in alle leeftijdsgroepen ongeveer 10% meer sterfgevallen zijn dan verwacht.

Groot-Brittannië is het enige land dat vanaf 0 een toename rapporteert van meer sterfgevallen dan verwacht voor pasgeboren baby’s van 1 tot 2021 jaar, met 24% meer sterfgevallen dan verwacht in het jaar 2023 (Figuur 2B). 

De hoogste stijging in dood kind in 2021-2023 werd waargenomen in het meest achtergestelde kwintiel van Groot-Brittannië en onder zwarte, Aziatische en andere bevolkingsgroepen.

USA

Figuur 3: Extra sterfgevallen voor de leeftijdsgroep 0-24 jaar VS (methode 2C)

In de VS wordt in 0-24 een stijging van meer sterfgevallen dan verwacht waargenomen voor de leeftijdscategorie 2020-2023 jaar (figuur 3). Vergeleken met andere leeftijdsgroepen werd in 2023 het hoogste aantal meer sterfgevallen dan verwacht aangetroffen in de leeftijdsgroep 0-24 jaar. Helaas is er voor de VS geen specifieke analyse 2020-2023 voor de leeftijd van 10-14 jaar beschikbaar. 

De VAERS-analyse update van 23-2-2024 toonde aan dat er bij kinderen van 6 maanden tot 17 jaar 192 sterfgevallen gemeld waren, dat 90,288 gewonden meldden en dat 11,160 kinderen niet herstelden van hun verwondingen. 

Analyse van VAERS-gegevens over alle sterfgevallen door vaccins in de periode 1988-2021 heeft aangetoond dat sterfgevallen door Covid-vaccins in één jaar gelijk zijn aan sterfgevallen als gevolg van alle andere vaccins.

De onlangs gedwongen vrijgave van verborgen CDC-gegevens toonde aan dat onder alle leeftijdsgroepen honderdduizenden Amerikanen medische hulp gezocht na een vaccinatie tegen Covid-19. Uit de gegevens bleek dat er 37,231 sterfgevallen gemeld waren, 214,906 ziekenhuisopnames en 1,630,913 meldingen van bijwerkingen. en 2.5 miljoen mensen meldden dat ze schoolwerk of andere normale activiteiten moesten missen.

Een mysterie

Waarom sommige landen bij kinderen van 0 tot 14 jaar meer sterfgevallen waarnemen dan verwacht, terwijl andere landen minder sterfgevallen zien dan verwacht, is nog steeds een mysterie. 

In 2023 registreerden westerse ‘rijke’ landen met een gekwalificeerd en duur gezondheidszorgsysteem (Nederland) meer sterfgevallen dan verwacht, terwijl andere (België) minder sterfgevallen rapporteerden dan verwacht onder kinderen in de leeftijd van 0-14 jaar (Figuur 4).

Afbeelding met lijn, Perceel, tekst, Lettertype Automatisch gegenereerde beschrijving
Figuur 4: Cumulatieve wekelijkse overtollige sterfgevallen voor het jaar 2023 België (Methode 2C)

Bulgarije neemt in 0-14-2021 meer sterfgevallen waar dan verwacht onder kinderen van 2022-2023 jaar. De hoogste stijging van meer sterfgevallen dan verwacht voor alle leeftijdsgroepen werd waargenomen in 2021 (gegevens niet getoond).

In de EU Bulgarije is een land met het goedkoopste gezondheidszorgsysteem en de laagste levensverwachting. Bij ouderen is de vaccinatiegraad tegen Covid-19 laag. In tegenstelling tot alle andere leeftijdsgroepen merkte het land echter dat er in de jongste leeftijdsgroep van 0 tot 14 jaar meer kinderen stierven dan verwacht (Figuur 5). 

Voor kinderen jonger dan 18 maanden gelden vaccinaties verplicht in Bulgarije. Ernstige Covid-19-infecties in de leeftijdsgroep van 0-14 jaar zijn zeldzaam. De oorzaak van meer sterfgevallen dan verwacht is onbekend.

Afbeelding met lijn, tekst, Perceel, Lettertype Automatisch gegenereerde beschrijving
Figuur 5: Cumulatieve wekelijkse overtollige sterfgevallen voor het jaar 2023 Bulgarije (methode 2C)

Het verschil tussen landen in het aantal sterfgevallen onder kinderen dan verwacht behoeft verder onderzoek. Vanuit ethisch oogpunt wordt verwacht dat alle landen alle sterfgevallen melden aan EU-dataplatforms die officieel worden gebruikt voor statistieken over oversterfte en vergelijkende analyses tussen landen. Om het toekomstige volksgezondheidsbeleid te verbeteren, is het van groot belang dat nauwkeurige en betrouwbare cijfers en methoden (het inschatten van veranderingen in de sterfte) worden gebruikt om lessen uit te trekken.

Op basis van de huidige gegevens is er een ernstige waarschuwing voor de verwoestende achteruitgang van het immuunsysteem van kinderen. Het percentage immuungecompromitteerde kinderen in de wereldbevolking stijgt. In landen waar meer kinderen sterven dan verwacht, hebben de volksgezondheidsautoriteiten de verantwoordelijkheid om dringend mogelijke oorzaken te onderzoeken.

Meer immuungecompromitteerde kinderen

De grootste bedreiging voor de volksgezondheid is geen virus maar een verzwakt immuunsysteem, zoals uitgelegd in een publicatie van oktober 2021. Helaas wordt dit vandaag de dag ervaren. 

Niemand kan dat jong ontkennen dames en kinderen zijn het zwaarst getroffen tijdens de pandemie. 

De afgelopen vier jaar zijn vrouwen en kinderen blootgesteld aan meer stress, angst, eenzaamheid en ongerustheid, een toenemend gebruik van medicijnen (antidepressiva, psychotrope medicijnen, NSAID's, antibiotica, immuunonderdrukkende middelen, kankermedicijnen), armoede en vaccinaties.

Zwangere vrouwen, kinderen en adolescenten zijn dat wel vatbaarder tot dronkenschap.

Zwangerschap

Het is de eerste keer in de geschiedenis dat de meeste Western landen hebben drie vaccins aanbevolen voor zwangere vrouwen: mRNA Covid-19-vaccin, DTaP-vaccin (een gecombineerd difterie-tetanus-acellulaire pertussis-vaccin) en een griepvaccin. In december 2021, Groot-Brittannië geprioriteerd zwangere vrouwen voor Covid-19-vaccinaties of boosterinjecties. A blog bij GovUK zegt dat het prima is om de vaccinaties in elk stadium van de zwangerschap te krijgen. De vaccins voldoen aan strenge veiligheids- en effectiviteitscontroles. Op 27 maartth In 2024 heeft de Gezondheidsadviesraad in Nederland besloten dat er een Covid-19-vaccin voor zwangere vrouwen komt niet langer aanbevolen

Langetermijneffecten zijn niet bekend. Resultaten van klinische proeven met lipidenanodeeltjes en pseudouridine-gemodificeerd mRNA Covid-19-vaccins bij zwangere vrouwen zijn lange tijd verborgen gehouden voor het publiek. Onlangs is onderzoek gedaan naar de vele pagina's van Pfizer-documenten die door de rechtbank zijn vrijgegeven, geanalyseerd door Dr. Naomi Wolf en haar team, hebben de risico's aangetoond voor de schade aan het menselijk lichaam en het voortplantingssysteem. A onderzoeksbrief in het American Journal of Obstetrics & Gynaecology suggereert een transplacentale overdracht van het Covid-19-mRNA na vaccinatie naar foetus en baby. Twee studies suggereren dat vaccinatie tijdens het eerste trimester van de zwangerschap meer ontwikkelingsproblemen veroorzaakt dan vaccinatie tijdens het derde trimester. Bovendien, mRNA vaccins zou kunnen hebben negatief effecten, waardoor het risico op niet-gerelateerde infecties toeneemt.

Onlangs hebben veiligheidsoverwegingen een einde gemaakt aan een RSV-vaccin voor moeders studies. Ze observeerden 151 extra vroeggeboorten en 10 meer neonatale sterfgevallen in de vaccingroep. De Gezondheidsraad in Nederland heeft zojuist geadviseerd om alle kinderen tegen RSV te beschermen via het Rijksvaccinatieprogramma. Vaccinatie van zwangere vrouw is een manier om de kinderen te beschermen.

Er wordt beweerd dat DTaP-vaccinaties tijdens de zwangerschap veilig en effectief zijn voor de foetus en de moeder, terwijl dit niet het geval is leef verzwakt vaccins. Een onderzoek met een acellulaire kinkhoestvaccinatie bij muizen verminderde echter de cellulaire immuniteit naar Bordetella kinkhoest infectie bij het nageslacht. 

Een meer dan 4,000% stijging Er werd een miskraam vastgesteld toen in 2009-2010 tijdens de zwangerschap zowel een pandemisch (A-H1N1) als een seizoensgriepvaccin werd toegediend. A systematische herziening over de veiligheid van griepvaccinatie tijdens de zwangerschap concludeerde 'bewijsmateriaal met zeer lage zekerheid suggereert dat seizoensgriepvaccinatie tijdens de zwangerschap niet gepaard gaat met ongunstige geboorteresultaten of niet-obstetrische ernstige bijwerkingen bij de moeder.' De lage potentiële voordelen (10-60%) van de huidige griepvaccins zijn bevestigd Waarom griepvaccins zo vaak falen in Wetenschap: 'Dit immunisatieprogramma is gebaseerd op aannames bovenop aannames. ' 

Bovendien, in de Nederland Drie op de vier zwangere vrouwen gebruiken medicijnen zonder te weten of de doses medicijnen die tijdens de zwangerschap worden gebruikt, anders moeten zijn. In april 3 is een platform geïntroduceerd voor informatie over medicijngebruik tijdens de zwangerschap. Interacties door medicijnen en vaccinaties bij moeder, foetus en baby op korte en lange termijn, zoals besproken in 'De ineenstorting van vrouwen en werk' zijn niet uitgebreid bestudeerd. Er is een negatieve interactie gevonden tussen medicijnen en Covid-mRNA-vaccins op het menselijke darmmicrobioom.

Kinderen

Een onbalans van het menselijke darmmicrobioom (darmdysbiose) is hiervoor een optimale situatie opportunistische pathogene bacteriën vermenigvuldigen en het risico bestaat dat een maximaal getolereerd toxineniveau wordt doorgegeven aan de foetus en het kind. De schade kan variëren: infectieziekten, invasieve bacteriëmie tot chronische ziekten, hart- en vaatproblemen, kanker, vroegtijdige veroudering of een plotselinge dood.

Of er al dan niet sprake is van een verwarrende correlatie tussen de nieuwe Covid-19-vaccins en meer sterfgevallen dan verwacht bij kinderen van 0 tot 14 jaar, is moeilijk te beoordelen. Gepersonaliseerde gegevens over de medische geschiedenis van kinderen zouden nuttig zijn om beter te begrijpen wat de uiteindelijke oorzaken van een fatale complicatie bij immuungecompromitteerde aandoeningen zijn. 

Een recent artikel uit de CDC stelt dat er geen verband bestaat tussen het vaccin en de plotselinge dood bij jongeren. Echter een veel grotere Korean Uit onderzoek bleek dat 19.8% van de ernstige vaccingerelateerde myocarditis voorkomt bij alle vaccingerelateerde myocarditis. De auteurs concludeerden dat plotselinge hartdood nauwlettend in de gaten moet worden gehouden als een potentieel fatale complicatie van de Covid-19-vaccinatie.

Uit een zelfgerapporteerd, door een arts gediagnosticeerd onderzoek in Saoedi-Arabië zijn cardiale complicaties gebleken één maand tot één jaar na de mRNA-vaccinatie. 27% van personen die hebben deelgenomen. In een Japanse studiewerd een verhoogde voor leeftijd gecorrigeerde kankersterfte waargenomen na een derde dosis mRNA-lipidenanodeeltjesvaccin tijdens de Covid-19-pandemie. Uit een bevolkingsonderzoek onder Deense adolescenten van 12-17 jaar bleek dat myopericarditis optrad na een Pfizer-BioNTech mRNA Covid-vaccinatie. vaker in vergelijking met Amerikaanse rapporten. 

Helaas is bij A studies met 29 gevaccineerde kinderen (5-11 jaar), aanzienlijk verminderd Er werden immuunreacties gevonden op pathogene bacteriën zoals Staphylococcus aureus 28 dagen na de tweede dosis Pfizer. 

Er zijn publicaties verschenen die ondersteuning de aanbeveling dat zowel kinderen met een onderliggende medische aandoening als anderszins gezonde kinderen een mRNA Covid-vaccin krijgen. Er zijn echter ook publicaties die concluderen dat de voordelen van het Covid-19-vaccinatieprogramma voor kinderen mogelijk niet opwegen tegen de risico’s.

Vorige week getuigde een vooraanstaande vaccinexpert van de WHO in een rechtszaak in Finland. Ze raadde Covid-vaccinpaspoorten af, evenals de vaccins heeft de uitzending niet stopgezet en een vals gevoel van veiligheid gaf en dat dit in juni 2021 bekend was. 

Terwijl kinderen van 0 tot 14 jaar begin 2021 een langdurige en robuuste natuurlijke immuniteit hadden bewezen en het bekend was dat ernstige infecties met het SARS-CoV-2-virus zeer zeldzaam zijn, werden kinderen in veel landen indirect gedwongen zich te laten vaccineren om deel te nemen aan scholen en sporten, reizen of uitgaan.

De introductie van het Covid-19 mRNA-vaccin betekende één, twee of drie extra injecties bij jonge kinderen bovenop het normale vaccinatieprogramma voor kinderen. Het aantal gevaccineerde kinderen varieert per land. Studies over of, wanneer en hoe de nieuwe vaccins het beste binnen dit standaardprogramma konden worden geïntroduceerd, waren niet beschikbaar of slecht bestudeerd.

Bovendien is een systematische herziening Uit observationeel vaccinatieonderzoek bij kinderen is gebleken dat het gebruik van DTP in verband kan worden gebracht met een toename van de sterfte door alle oorzaken. Ook een peer-reviewed artikel over Guinee-Bissau ontdekte dat er na de introductie van DTP in alle onderzoeken een verhoogde algehele mortaliteit was. 

Het artikel, 'Is het tijd voor de vaccinologie om het paradigma te veranderen?', een open en transparante reflectie op het bestaande vaccin-paradigma, merkte op dat niet-levende vaccins de gevoeligheid van meisjes voor niet-gerelateerde infecties vergroten.

In de Nederland en UK, kinkhoest longontsteking is de afgelopen jaren ver boven het niveau gestegen, vooral in de leeftijdsgroep van 5 tot 14 jaar. In februari-maart 2024 werd bij 4 baby’s kinkhoest vastgesteld gestorven in Nederland. In voorgaande jaren was dit één tot twee baby’s per jaar.

Bij kinderen van 0 tot 4 jaar zijn acute otitis media, acute infecties van de bovenste luchtwegen, geelzucht en maag-darmproblemen de afgelopen twee jaar toegenomen. Over het geheel genomen neemt de ziekteziekte bij kinderen in veel landen toe. Het kan kinkhoest zijn, hepatitis, adenovirus, DIVERSEN, mazelen, Vogel Griepof ziekte X. Van de chronische ziekten wordt verwacht dat angst, depressie, chronische pijn, kanker en diabetes het meest zullen stijgen.

Helaas worden, net als bij Covid-19, de gegevens die op dashboards worden gepresenteerd voornamelijk gevuld door gegevens van onnauwkeurig PCR-tests. Een recente zaak bij de rechtbank in Portugal heeft besloten dat de resultaten van een PCR-test zonder bezoek aan een arts niet voldoende zijn voor de diagnose.

Mensen met immuuncompromitterende aandoeningen zijn dat wel kwetsbaarder tot een complexe infectie en ontsteking (chronische ziekte). Hoewel de algehele overleving van de patiënt is toegenomen, is pneumonie de meest voorkomende invasieve infectie bij immuungecompromitteerde patiënten en gaat deze nog steeds gepaard met een hoog sterfte- en morbiditeitspercentage. Mogelijke mechanismen want hoe opportunistische pathogene bacteriën de macht overnemen in een verzwakt immuunsysteem, wordt verklaard via de dramatische afbraak van het menselijke immuunsysteem.

Het vaccineren van immuungecompromitteerde kinderen is niet zonder risico

Immuungecompromitteerde individuen kunnen een niet zo sterke immuunrespons opbouwen als gezonde individuen. Tijdens de pandemie zijn meerdere boosterdoses aanbevolen voor personen met een verzwakt immuunsysteem, met als gevolg dat deze mogelijk te hoog zijn geworden Hoger risico voor doorbraakinfecties waarbij ze ondanks boostervaccinaties Covid-19 oplopen. 

Recent onderzoek heeft aangetoond dat meerdere doses mRNA Covid-19-vaccins kunnen resulteren in hogere niveaus van IgG4-antilichamen of een verminderde activering van CD4+- en CD8+-T-cellen. Een verminderd immuunsysteem wordt kwetsbaarder voor infecties en ontstekingen.

Helaas is er een gebrek aan betrouwbare informatie afgeleid uit langetermijnstudies om de veiligheid en werkzaamheid van herhaalde boosterdoses bij risicopopulaties te evalueren. Zelfs voor gezonde individuen herhaalde vaccinaties met het lipide nanodeeltje N1 methylpseudouridine mRNA kan hebben geresulteerd in een verzwakt immuunsysteem en een hoger risico op kanker of infectieziekten.

De algemene langetermijneffecten van vaccinatieprogramma's bij kinderen met een verzwakt immuunsysteem zijn ondervoed slecht bestudeerd. Zelfs als er geen infectie is, komt ondervoeding doorgaans voor ontstekingsbevorderend ziekte.

Sinds de introductie van het acellulaire kinkhoestvaccin is het algemeen bekend dat ondanks de wijdverbreide vaccinatiedekking het aantal gemelde gevallen van kinkhoest in landen met hoge inkomens is gedaald. meer, met een karakteristieke piek elke 2-5 jaar. 

Het is de moeite waard om na te denken over de stelling dat kinkhoest stijgt als gevolg van afname vaccinatiedekking. Er zijn verminderde immuunsystemen waargenomen na de derde tot en met de vijfde injectie met het DTaP-vaccin. 

Bovendien hebben veel onderzoeken aangetoond dat het acellulaire subeenheid-kinkhoestvaccin de overdracht niet stopt. Gevaccineerde kinderen of geïmmuniseerde gezonde volwassenen kan grote aantallen vervoeren Bordetella kinkhoest kolonies. Nog steeds, deskundigen en politici pleiten voor verplichte DTaP-vaccinatie om overdracht te voorkomen. Vaccinatie advertentiecampagnes om kinderimmunisaties te stimuleren zijn terug.

Landen kunnen DTaP-vaccins gebruiken met verschillende formuleringen, ontgiftingsmethoden en doses, en ze kunnen verschillen in de schema's voor de immunisatieprogramma's voor kinderen die de immunogeniciteit en bijwerkingen kunnen beïnvloeden. Bijvoorbeeld, een ontgifte kinkhoesttoxine Het vaccin wordt al meer dan vijftien jaar door Denemarken en Zweden gebruikt om kinkhoest te voorkomen, wat resulteert in een lage kindersterfte. Beide landen waren in het begin van de pandemie voorzichtig bij het vaccineren van gezonde kinderen met mRNA-vaccins tegen Covid-19 en kennen weinig tot geen extra sterfgevallen in de jonge leeftijdsgroep. 

De volgorde van injecties van verschillende vaccins of vaccins die op één dag worden gegeven, kan bij gezonde kinderen een andere invloed hebben dan bij kinderen met een medische aandoening. Lokale en demografische factoren kunnen de veiligheids- en werkzaamheidspatronen beïnvloeden, evenals de besluitvorming en het genuanceerde begrip van hoe de interventies de homeostase van het lichaam beïnvloeden.

Een risico voor een verzwakt immuunsysteem en darmdysbiose is de verergering van toxineproducerende opportunistische pathogene bacteriën zoals Bordetella kinkhoest en Streptococcus pneumoniae. Vooral baby's lopen het grootste risico op ernstige ziekten en plotselinge dood. 

Verschillende pathogene virussen, waaronder adenovirus, rhinovirus en griep, zijn gedetecteerd in de luchtwegen van patiënten en zuigelingen met bevestigde kinkhoest. Kinkhoest-toxine kan onderdrukken de vroege aangeboren gastheerreactie die nodig is om de virusinfectie onder controle te houden. Intact en evenwichtige darmmicrobiota remt de kolonisatie van Bordetella kinkhoest in de longen. 

Er valt veel te leren van A traditionele manier van leven met minder chemische therapeutische interventies. Amish-kinderen lijken minder kwetsbaar voor infecties en allergieën.

Er moeten betere strategieën of therapieën worden ontwikkeld om ziekten bij kinderen te verlichten.

Stop de manie, laat de kinderen spelen

Zonder een verandering in het beleid wordt geen afname van het aantal ziektegevallen onder kinderen van 0 tot 14 jaar en een omslag naar minder sterfgevallen verwacht. 

Het is tijd voor reflectie voor iedereen die nieuwskanalen volgt of verspreidt advertenties, anders krijgen we er nog een te verduren manie en tijdperk van gepolitiseerde wetenschap gedreven door dezelfde fouten die al dramatisch zijn geschaad met ons op. 

Japan heeft geleerd en is veranderd om de gezondheid van kinderen te redden, de lichamelijke autonomie te beschermen en een bloeiende economie tot stand te brengen.

De strategie om voor altijd chemische interventies toe te voegen is niet zonder risico's. Het is niet altijd bekend of een kind een verzwakt immuunsysteem heeft, waardoor het risico bestaat dat een verkeerde interventie op het verkeerde moment zich ontwikkelt tot een ernstige ziekte of fataal kan worden. Nuances, dialoog en gedeelde besluitvorming kunnen een manier zijn om het vertrouwen te herstellen. 

De keuze voor de mensheid is om zwangere vrouwen en kinderen te ondersteunen met betaalbaar, kwalitatief hoogstaand, traditioneel en voedzaam voedsel en kinderen te laten spelen.Uitgegeven onder a Creative Commons Naamsvermelding 4.0 Internationale licentie
Stel voor herdrukken de canonieke link terug naar het origineel Brownstone Instituut Artikel en auteur.

Auteur

  • Carla Peeters

    Carla Peeters is oprichter en directeur van COBALA Goede Zorg Voelt Beter. Ze is interim CEO en strategisch adviseur voor meer gezondheid en werkbaarheid op de werkvloer. Haar bijdragen zijn gericht op het creëren van gezonde organisaties, het begeleiden van een betere kwaliteit van zorg en kosteneffectieve behandelingen, waarbij gepersonaliseerde voeding en levensstijl in de geneeskunde worden geïntegreerd. Ze promoveerde in de Immunologie aan de Medische Faculteit Utrecht, studeerde Moleculaire Wetenschappen aan Wageningen Universiteit en Research en volgde een vierjarige opleiding in het Hoger Natuurwetenschappelijk Onderwijs met als specialisatie medische laboratoriumdiagnostiek en onderzoek. Ze volgde executive programma’s aan London Business School, INSEAD en Nyenrode Business School.

    Bekijk alle berichten

Doneer vandaag nog

Uw financiële steun aan het Brownstone Institute gaat naar de ondersteuning van schrijvers, advocaten, wetenschappers, economen en andere moedige mensen die professioneel zijn gezuiverd en ontheemd tijdens de onrust van onze tijd. U kunt helpen de waarheid naar buiten te brengen door hun voortdurende werk.

Abonneer u op Brownstone voor meer nieuws

Blijf op de hoogte met Brownstone Institute