roodbruine zandsteen » Brownstone Institute-tijdschrift » Alle ogen gericht op Genève
Alle ogen gericht op Genève

Alle ogen gericht op Genève

DELEN | AFDRUKKEN | E-MAIL

De 77e Wereldgezondheidsvergadering (WHA) begon van 27 mei tot 1 juni in Genève (Zwitserland) op het hoofdkantoor van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO). Alle ogen zijn gericht op wat er deze week gaat gebeuren met betrekking tot de toekomst van de twee pandemische ontwerpteksten, de ontwerpwijzigingen van de Internationale Gezondheidsregeling (IHR) en het ontwerp van de pandemieovereenkomst. Gerelateerde rapporten worden dinsdagmiddag behandeld (Artikelen 13.4 en 13.3).

De onderhandelingen over deze teksten zijn waarschijnlijk de intergouvernementele processen die het meest nauwlettend in de gaten zijn gehouden. Ze markeren ook een duidelijke scheiding tussen de standpunten van de ‘elite’ aan de ene kant en het volk aan de andere kant. Gezondheidsbureaucraten, politici die aan de macht zijn en de reguliere media blijven boodschappen herhalen over hoe de wereld dringend beter voorbereid moet zijn op toekomstige schadelijke en verwoestende pandemieën.

De mensen uitten zich met name via deze open brief onderschreven door meer dan 15,000 handtekeningen, waarbij verantwoordelijkheid wordt geëist en autoritaire, grootschalige, one-size-fits-all reacties worden afgewezen die bekend waren tijdens de catastrofale reactie op Covid. Ze kwamen net tevoorschijn uit dat diep gekwetste, verarmde en oneerlijk benadeelde land; terwijl de meerderheid van de Covid-beslissers nog steeds de leiding heeft.

Op de eerste dag van de 77e WHA werd aangekondigd dat het Intergouvernementeel Onderhandelingsorgaan (INB) geen consensus bereikt. Daarom zal er waarschijnlijk niet over het definitieve ontwerp worden gestemd. Het besluit om de onderhandelingen over een pandemische overeenkomst te starten werd bij consensus bereikt aangekondigd door de WHO waaronder het zou worden uitgevoerd Artikel 19 van de grondwet van de WHO

Artikel 19 (grondwet van de WHO)

De Gezondheidsvergadering heeft de bevoegdheid verdragen of overeenkomsten aan te nemen met betrekking tot iedere aangelegenheid die binnen de bevoegdheid van de Organisatie valt. Voor de aanneming van dergelijke verdragen of overeenkomsten is een tweederde meerderheid van de Gezondheidsvergadering vereist, die voor elk Lid in werking zal treden wanneer het door het Lid wordt aanvaard in overeenstemming met zijn grondwettelijke procedures.

Volgens de WHO is een tweederde meerderheid van de 194 aanwezige lidstaten van de WHO die hun stem uitbrengen (één lid één stem, onthoudingen tellen niet mee – artikel 69) vereist om een ​​dergelijke tekst aan te nemen. Reglement van orde van de WHA (Regel 70).

Artikel 70 (Reglement van orde van de WHA)

Beslissingen van de Gezondheidsvergadering over belangrijke kwesties worden genomen met een tweederde meerderheid van de aanwezige leden die hun stem uitbrengen. Deze vragen omvatten onder meer: ​​de goedkeuring van verdragen of overeenkomsten; (…)

In diplomatieke termen zou het indienen van een tekst waar de eerdere consensus voor een tweederdemeerderheidsstemming niet mee instemde, suïcidaal zijn en minachting tonen tegenover gelijksoortige landen die hun inflexibiliteit op bepaalde kwesties hebben geuit. Deze situatie nodigt de WHA op zijn best uit om het mandaat van de INB te hernieuwen om door te gaan waar het gebleven was, of om eenvoudigweg het proces te staken. 

Daarentegen lijkt de WGIHR (Werkgroep voor Amendementen op de Internationale Gezondheidsregelingen) aan te dringen op een stemming binnen de WHA. Het verslag aangegeven dat, naar de mening van het Bureau, de WGIHR “dicht bij overeenstemming was over een consensuspakket van wijzigingen in de Verordeningen” en dat er “een sterke bereidheid bestond om het proces met succes af te ronden.” 

Dit zou heel goed kunnen leiden tot een stemming over overeengekomen ontwerpamendementen. In dit geval vereist de stemprocedure slechts een gewone meerderheid van 196 staten die partij zijn (194 lidstaten plus Liechtenstein en de Heilige Stoel) om te slagen, aangezien de IHR (2005) werd goedgekeurd op grond van artikel 21 van de grondwet van de WHO, die geen een tweederde meerderheid van stemmen overeenkomstig artikel 71 van het Reglement van de WHA. 

Het is niettemin jammer dat juridisch bindende teksten waarover onder artikel 21 wordt onderhandeld geen tweederde meerderheid van stemmen vereisen; de verandering zal echter alleen voortkomen uit een wijziging van de grondwet van de WHO, wat vandaag niet zal gebeuren.

Artikel 21 (grondwet van de WHO)

De Gezondheidsvergadering heeft de bevoegdheid regels aan te nemen met betrekking tot:

  • a) sanitaire en quarantainevoorschriften en andere procedures die bedoeld zijn om de internationale verspreiding van ziekten te voorkomen; 
  • b) nomenclaturen met betrekking tot ziekten, doodsoorzaken en praktijken op het gebied van de volksgezondheid; 
  • c) normen met betrekking tot diagnostische procedures voor internationaal gebruik; 
  • d) normen met betrekking tot de veiligheid, zuiverheid en potentie van biologische, farmaceutische en soortgelijke producten die in de internationale handel worden verhandeld;
  • (e) reclame voor en etikettering van biologische, farmaceutische en soortgelijke producten die in de internationale handel worden verhandeld.

Artikel 71 (Reglement van orde van de WHA)

Tenzij anders bepaald in dit Reglement, worden beslissingen over andere kwesties, met inbegrip van de bepaling van aanvullende categorieën vragen waarover met een tweederde meerderheid moet worden beslist, genomen met een meerderheid van de aanwezige leden die hun stem uitbrengen. 

Een gewone meerderheid van stemmen is gemakkelijk te bereiken. Twee jaar geleden werden kleine maar belangrijke amendementen op de IHR(2005), die de afwijzingsperiode van 18 maanden naar 10 maanden terugbrachten, zonder formele stemming aangenomen op de 75e WHA, omdat de consensus was bereikt. Als deze week echter ter stemming wordt voorgelegd, moeten nieuwe ontwerpamendementen waarover geen consensus bestaat, worden weggelaten.

Na meer dan twee jaar van intensieve onderhandelingen, betaald met belastinggeld, is het aannemelijk dat de machthebbers ervoor zullen zorgen dat sommige ontwerpamendementen worden aangenomen, met als doel de resterende reputatie van de WHO en de gezichten en ego’s van sommige mensen te redden. die stemming zou illegaal zijn aangezien de WGIHR en de WHO het pakket ontwerpwijzigingen niet binnen vier maanden hebben ingediend, zoals vereist door artikel 55, lid 2, van de IHR van 2005.

Mogelijk staan ​​we aan het begin van een lange strijd en bevinden we ons in oneerlijke posities. Tot nu toe hebben we echter gewonnen door samen te zijn en onze stemmen te verenigen, om onze inherente mensenrechten en fundamentele vrijheden terug te winnen en te behouden.Uitgegeven onder a Creative Commons Naamsvermelding 4.0 Internationale licentie
Stel voor herdrukken de canonieke link terug naar het origineel Brownstone Instituut Artikel en auteur.

Auteur

  • Thi Thuy Van Dinh

    Dr. Thi Thuy Van Dinh (LLM, PhD) werkte op het gebied van internationaal recht bij het United Nations Office on Drugs and Crime en het Office of the High Commissioner for Human Rights. Vervolgens beheerde ze multilaterale organisatiepartnerschappen voor Intellectual Ventures Global Good Fund en leidde ze inspanningen voor de ontwikkeling van milieugezondheidstechnologie voor omgevingen met weinig middelen.

    Bekijk alle berichten

Doneer vandaag nog

Uw financiële steun aan het Brownstone Institute gaat naar de ondersteuning van schrijvers, advocaten, wetenschappers, economen en andere moedige mensen die professioneel zijn gezuiverd en ontheemd tijdens de onrust van onze tijd. U kunt helpen de waarheid naar buiten te brengen door hun voortdurende werk.

Abonneer u op Brownstone voor meer nieuws

Blijf op de hoogte met Brownstone Institute